Anketa s opozicí: hala, loď za milion, obchody v průmyslové zóně či nízkopráh pro děti a mládež

Po čase jsme opět položili několik otázek boskovické opozici. Odpovídali Michaela Žejšková za koalici SPOLU, Petr Malach a Oldřich Kovář za Sociální demokracii a Karel Trefný za SPD a Trikoloru.

Boskovická průmyslová zóna
Boskovická průmyslová zónafoto: Zdeněk Tesař

Město zvolilo pro přípravu a výstavbu sportovní haly metodu Design & Build a zároveň chce jít cestou spíše menší a skromnější haly. Souhlasíte s tímto postupem?

SPOLU: Zatím není zřejmé, co se „skromnější“ halou myslí, avšak stěžejní je, aby byly naplněny požadavky pro sportovní oddíly ve městě. „Neskromnost“ sportovní haly tvořily v minulosti vysoké nároky na lezeckou stěnu – ze kterých je nyní možné slevit, když právě lezci s těmito vysokými nároky jsou součástí vedení města, respektive kandidovali na kandidátkách těchto uskupení? Nejen současní političtí reprezentanti ze SRABu nám při přípravě sportovní haly vytýkali, že je připravovaná hala nedostatečná, zejména pokud jde právě o lezeckou stěnu, že musí být lezecká stěna v samostatném prostoru mimo tělocvičnu, dále že je hala na nesprávném místě – ačkoliv nyní je určena na místo stejné. Stejně tak se můžeme ptát, kde a kdy byla ta široká diskuse, setkávání s občany, odbornou veřejností a široká diskuse mezi zastupiteli před zvolením kroku typu Design & Build.

Pokud jde o Design & Build, pak to, co je vedením města opakovaně vyzdvihováno jako zásadní plus – tedy svěření zadání, projektu, výstavby a uvedení do provozu jednomu subjektu, aby „nebyly třenice“ mezi projektantem a zhotovitelem – má jedno zásadní mínus. Právě ony „třenice“ mezi projektantem a zhotovitelem sice komplikují život tomu, kdo s tím má práci (administrátor zakázky a technický dozor investora, kteří zde však od toho jsou), ale jsou velmi významným kontrolním bodem mezi tím, co projektant mohl opomenout či nesprávně navrhnout, a zhotovitel zjistí, nebo naopak co by zhotovitel udělal po svém bez dodržení pravidel, která nese projektant. Svěřit vše do rukou jedinému subjektu znamená nemalé riziko zametání nedostatků v práci projektanta pod palubovku či nerespektování projektu.

A tedy v obou ohledech nejsme a priori proti, avšak si nejsme jisti zvládnutím těchto úskalí.

SOCDEM: Vedení města zvolilo tento postup a nese za něho plnou odpovědnost. Jestli bude dobrý, nebo špatný, ukáže čas. Rozhodně ale budeme sledovat tyto kroky, abychom si byli jisti, že město zvolilo ten nejlepší model.

SPD + TRIKOLORA: Ano, myslím, že tenhle přístup k výstavbě sportovní haly je rozumný. Jen je škoda, že se tohle téma táhne Boskovicemi tolik roků, hala už dávno mohla stát na Slovákově, ale to je otázka na svědomí všech tehdy angažovaných.

Chystá se změna územního plánu, která umožní v části průmyslové zóny zřídit kromě výroby i obchody. Neobáváte se zahlcení příjezdové silnice zákazníky a podporujete tuto změnu?

SPOLU: Doprava je ve městě přehlcená obecně a v předmětné oblasti zejména příjezdem ke všem supermarketům, které se zde nachází. Tato přehlcenost se nyní rozšíří v podstatě jen kousek, avšak do úplně klidné části průmyslové zóny. Větší obavu však máme z výrazné nepodpory všech ostatních místních podnikatelů, kterým tím vyroste konkurence obchodníků z řad velkých řetězců. A to i přesto, že podpora místních podnikatelů je opakovaně vyzdvihována jako zásadní a vedení města ji dokonce zdůraznilo nedávno zpětvzetím kompetence v této oblasti z rukou prvního místostarosty do správy paní starostky.

SOCDEM: Pokud se uvolní průmyslová zóna, kde nebudou parkovat auta, měl by dle nás provoz fungovat stejně plynule. Asi nemůžeme počítat, že nám tam projede více aut. Stále čekáme i na to, co nám ukáže koncepce dopravy, kterou nám vedení města slibuje. Podporujeme změnu územního plánu a podporu místních podnikatelů.

SPD + TRIKOLORA: Co se týče obchodů v průmyslové zóně, nemám v podstatě námitky, neb vyklizení náměstí a centra města už proběhlo postavením obchodů na západním okraji Boskovic. I když vrátit malé obchody do centra bych uvítal více, třeba už jen slevněním, ne-li přímo zrušením parkovného v centru.

Radnice zřídila nový dotační titul na podporu trenérů dětí a mládeže a vložila do něj půl milionu korun. Souhlasíte s tímto krokem a navýšením prostředků pro sport?

SPOLU: Jedná se o první rok tohoto dotačního titulu, který zatím neprošel realizací a teprve uvidíme, co přinese. Vložené prostředky z rozpočtu města však nebudou podle předběžných odhadů dostačující.

SOCDEM: Ano, souhlasíme a i v rámci zastupitelstva navrhujeme současné koalici, aby byl dotační titul rozšířen i o další oblasti. Jako SocDem stále podporujeme sportovní kluby v jejich aktivitě a provozu.

SPD + TRIKOLORA: Co se dotačního programu pro trenéry týče, otázka je, o kterých trenérech se bavíme? Část trenérů pracuje pod SVČ, což je krajská organizace, takže finance města se jich netýkají, takže zbývá Rytmus a Orel, možná Sokol.

Město pořídilo nový hrací prvek na dětské hřiště ve vnitrobloku ulic Komenského a Dr. Svěráka – loď za milion korun. Je to podle vás dobrá investice?

SPOLU: Pokud jde o hřiště pro malé děti, jsou Boskovice poměrně dobře saturovány. Hřiště pro malé děti se nachází v Boskovicích na mnoha místech, rovnoměrně rozprostřených. V průběhu realizace hřiště se však ukazuje, že se jedná o konstrukci spíše pro větší děti 6+, a lze ji tedy jako takovou akceptovat, neboť hřiště typu prolézačky pro větší děti je ve městě zatím jen jedno a další najde užitek. Přesto však považujeme milion korun za částku vysokou a nepřiměřenou (ne)potřebnosti takové investice.

SOCDEM: SocDem jednoznačně v minulosti podporovala opravy a rozvoj dětských hřišť. Stále ale čekáme na nějakou celkovou koncepci a výhled třeba na celé volební období. Projekt lodi je pěkný, ale bylo by vhodné ještě intenzivněji pokračovat. Jedno hřiště v půlce volebního období je málo.

SPD + TRIKOLORA: Stavba ve vnitrobloku na Svěrákově je fajn nápad, jen by pak bylo záhodno eliminovat návštěvnost vnitrobloku bezdomovci a dalšími sociálně vyčleněnými občany, kteří si tam čas od času zabírají prostor.

Souhlasíte s přesunem střediska volného času (SVČ) do budovy bývalého hasičského štábu na ulici Svatopluka Čecha?

SPOLU: Ano, takto jsme o využití bývalé hasičky uvažovali a s tímto záměrem (mateřská škola a SVČ) jsme budovu chtěli získat.

SOCDEM: Neznáme podmínky přesunu. Jde jen o dočasné umístění, nebo i do budoucna? Co bude s budovou na ulici 17. listopadu? Rádi bychom viděli nějaký koncept či záměr.

SPD + TRIKOLORA: Stěhování SVČ do nových prostor je výborný nápad. Není to daleko od centra, jen je třeba pak vyřešit dopravní bezpečnost kolem pošty.

Podporujete snahu města o zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Boskovicích?

SPOLU: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Boskovicích dlouhodobě provozuje spolek ELIM a nemáme zprávy o tom, že by kapacitně nestačil a bylo by potřeba zřizovat další takové místo.

(Poznámka redakce: ELIM provozuje v Boskovicích volnočasový klub, ne přímo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – o rozdílech jsme psali kupříkladu tady nebo tady.)

SOCDEM: Určitě podporujeme, ale zase nevíme, jak je tento projekt myšlen. S kým se bude spolupracovat? Celkově nám jako opozici chybí informace.

SPD + TRIKOLORA: Co se týče nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, tak bych byl ostražitější, obec zřídí a neziskovka bude provozovat? Mám obavy, aby to spíše nebylo další shromažďování mládeže inklinující k nepřizpůsobivému chování.

Vede se debata i o zřízení zázemí pro lidi bez domova. Podpořili byste takový projekt?

SPOLU: Domníváme se spíše, že lidi bez domova obvykle po žádném zařízení, zázemí, dodržování nějakých pravidel či podřízení se nějakému řádu vůbec netouží.

SOCDEM: Určitě je to rozumné řešení. Již v minulosti se o tom mluvilo a myslíme, že otázka je stále na stole a stojí za podporu, ale zase je třeba vědět: Kde zařízení bude? Kdo ho bude provozovat? Dotovat?

SPD + TRIKOLORA: Zařízení pro lidi bez domova bych určitě podpořil.

další ankety