Nemocnice omezuje interní oddělení, ODS ze situace viní vedení města

Boskovická ODS zveřejnila dopis dočasného jednatele nemocnice Radima Dembiňáka, ve kterém jednatel informuje o omezeních na obou interních odděleních. ODS vidí odpovědnost na straně města. To zdůrazňuje, že péče pro občany zůstane zachována.

O tom, že problém s nedostatkem lékařů zasahuje obzvlášť silně interní oddělení boskovické nemocnice, mluvili na dubnovém zastupitelstvu jednatel Radim Dembiňák a zejména opoziční zastupitel za SocDem a lékař internista Milan Janáč. Už tehdy jednatel reagoval, že situace začíná být kritická.

V pátek odpoledne rozeslal místopředseda boskovické ODS Martin Staněk médiím stanovisko k uzavření části lůžkového oddělení boskovické interny. A přiložil dopis, ve kterém dočasný jednatel boskovické nemocnice informuje okolní zdravotnická zařízení, že od 1. června dojde z provozně-technických důvodů k omezení kapacity lůžkové péče interního oddělení A i B. „Tato odstávka bude mít dopad do příjmové části pacientů s interní problematikou,“ píše v dopise Radim Dembiňák.

A prosí kolegy z ostatních nemocnic a ze záchranné služby, aby se vždy před přivezením pacienta dotázali na kapacitu. Jinak nemůže boskovická nemocnice příjem pacienta garantovat.

Boskovická ODS říká, že došlo k pokračování scénáře, před kterým dlouhodobě hlasitě varovala. „Po uzavření dětského oddělení, jehož otevření je v nedohlednu, se péče omezuje i na úseku interny. Tento stav padá na hlavu předchozího vedení nemocnice, jež si vybrala koalice Změna22, Naše Boskovice a Česká pirátská strana pod vedením starostky Jany Syrovátkové. Její neustále opakovaná ubezpečení, že nemocnice je stabilní a její chod probíhá v řádném pracovním režimu, nemohou být pravdivá,“ říkají občanští demokraté.

Na otázku, jaké konkrétní kroky předchozímu vedení nemocnice a vedení města vyčítá, Martin Staněk za vedení ODS odpovídá, že personální podstav na interně nevznikl ze dne na den. Bývalý jednatel Miloslav Kavka ve své snaze sehnat lékaře nebyl úspěšný a jeho pokus o sehnání lékařů prostřednictvím agentury 21 Consult hodnotí ODS jako nedostatečný. „Především však paní bývalá jednatelka – starostka města Jana Syrovátková – a pan bývalý jednatel nesou odpovědnost za zhoršení mezilidských vztahů a narušení důvěry mezi zaměstnanci nemocnice. Je to vždy především vedení nemocnice, jehož hlavním úkolem je sehnat nové lékaře. Tato situace pak zřejmě přetrvává i s novým panem jednatelem, ačkoliv chápeme, že je ve funkci teprve několik týdnů, když další lékaři hrozí skončením svých pracovních poměrů,“ tvrdí vedení místní ODS.

Vedení města opoziční strana vyčítá, že o svých plánech s nemocnicí nemluví konkrétně a neposkytuje dostatek informací. Jako příklad uvádí, že právě o uzavření části interny se opozice musí dozvídat ze sdělovacích prostředků.

Na začátku roku se podle informací ODS i na jednáních se zaměstnanci nemocnice starostka vyjadřovala, že lékařů má dojednaných dostatek, s dalšími jedná a nemocnice nebude mít v této oblasti problém. Počet lékařů byl přitom problém vždy, což si zástupci ODS podle svých slov sami ověřili v dobách, kdy město vedli a nemocnici měli na starost. „V těchto dobách se ale rozhodně dlouhodobě neuzavíralo dětské ani interní oddělení, a to ani částečně. Současné problémy způsobila nekomunikace, sebestřednost a arogance při řízení nemocnice v dobách, kdy jednateli byli paní starostka a následně pan Kavka,“ říká vedení boskovické ODS.

Občanští demokraté dále opakují, že nemocnice potřebuje vytyčit jasný směr, a nabízí vedení města pomocnou ruku při jednáních s krajem. „Musí skončit tato doba zkoušení, tápání a neřešení problémů. Jsme připraveni zprostředkovat a společně vést jednání s Jihomoravským krajem o pomoci a spolupráci při záchraně boskovické nemocnice,“ píše ODS ve svém stanovisku.

Nejbližším partnerem pro boskovickou nemocnici musí být podle ODS právě Jihomoravský kraj, se kterým ale město podle jejího názoru buď nejedná, nebo jedná naoko. „Cítíme, že i kvůli tomu je důvěra mezi vedením kraje a města narušena a vzájemná ochota společně hovořit není příliš velká,“ říká ODS.

Pokud bude mít vedení města zájem, je ODS připravena domluvit společné jednání s Jihomoravským krajem, kde by si obě strany řekly, jak si mohou krátkodobě i dlouhodobě pomoci. „Od vedení města už ale musí zaznít jasné stanovisko, co vlastně chce,“ dodává ODS. V tuto chvíli je podle občanských demokratů nejdůležitější, aby starostka a vedení města jasně a jednoznačně dali vědět, kam dál chtějí směrovat nemocnici – a potom by se měli zástupci koalice a opozice posadit k jednomu stolu a řešit následné kroky.

Reakce města

Město reagovalo na facebookovém profilu, kde informaci o dočasném snížení lůžkové kapacity na interních odděleních potvrdilo. Dodává ale, že „toto rozhodnutí nebude mít žádný vliv na kvalitu a rozsah poskytované zdravotní péče ani na příjem pacientů, kteří budou potřebovat ošetření“.

Ošetření podle vysvětlení města ovlivní pouze přijímání pacientů z okolních nemocnic. „Dočasné snížení lůžkové kapacity umožní Nemocnici Boskovice lépe optimalizovat obsazení jednotlivých pracovišť lékaři, sestrami a dalším personálem,“ přiznává prohlášení města, že problém je personálního charakteru. Konkrétněji město uvádí, že k tomuto kroku se vedení nemocnice rozhodlo s cílem snížit vysoké pracovní vytížení lékařského a nelékařského personálu nemocnice. A dodává, že dlouhodobé vysoké pracovní vytížení personálu nemocnice reflektuje současnou situaci v malých nemocnicích v celé České republice.

„Vedení města Boskovice je s tímto rozhodnutím v souladu a jsme přesvědčeni, že tento krok umožní nejen snížení pracovního vytížení, ale také lepší rozložení profesního a soukromého života lékařského i nelékařského personálu, jak je to v dnešní době standardem u jiných povolání,“ stojí v prohlášení města.

S dovětkem, že boskovická nemocnice zůstává i přes toto dočasné omezení stabilním poskytovatelem lékařské péče v regionu, a všichni občané se mohou spolehnout na to, že v případě potřeby budou ošetřeni.

Dětské oddělení

Krátce předtím, než se objevila informace o problémech na interně, zveřejnilo město informaci o jednáních se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) ohledně dětského oddělení, kde chybí primář a lůžkové oddělení muselo být uzavřeno. Nyní se jedná o možnostech, jak dětské lůžkové oddělení znovu otevřít.

I proto se starostka města Jana Syrovátková a jednatel nemocnice Radim Dembiňák setkali s ředitelkou brněnské regionální pobočky VZP Petrou Pevnou a ředitelem odboru zdravotnické péče VZP Otakarem Fialou, personální manažerkou ve společnosti IKEM Petrou Štípkovou a lékařem boskovické nemocnice a členem zdravotnické komise Liborem Strakou. Společně jednali o nasmlouvání nových výkonů pro pacienty naší nemocnice, ale i o budoucnosti dětského oddělení.

„Obnovení dětského oddělení je pro nás priorita, neustále hledáme lékaře a celou věc řešíme. Ministerstvo zdravotnictví a Všeobecná zdravotní pojišťovna plánují pozměnit dětská lůžková oddělení na dětské stacionáře s dvanáctihodinovou péči, které ale nebudou fungovat v noci. Což už mají například v Litoměřicích nebo ve Šternberku. Proto jsme si nechali udělat případovou studii u dětských pacientů, kteří leželi na našem lůžkovém oddělení. Tato studie prokázala, že jen stacionář u nás nestačí, my opravdu potřebujeme lůžkové oddělení zachovat. Jednáme proto s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Českou gynekologickou společností o možnostech, jak oddělení v rámci našeho personálního stavu znovuobnovit, i kdyby měl být zredukován počet lůžek. Děláme maximum proto, aby se to povedlo,“ popsala starostka města Jana Syrovátková.

další zpravodajství