Z radnice: plastová okna na ZUŠ, budoucnost SVČ, knihovna ve dvou patrech ZZN

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po jednání městské rady na začátku března na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Budova ZZN, která stále ještě může posloužit pro novou knihovnu ve skromnějším provedení
Budova ZZN, která stále ještě může posloužit pro novou knihovnu ve skromnějším provedenífoto: Tomáš Znamenáček

Nákup plynu

Město získalo dodavatele zemního plynu na příští rok. Společnost Pražská plynárenská nabídla cenu 959 korun za MWh a 929 za maloodběr. Cena se snižuje, letos město platí 1289 korun za MWh. „Cena je o čtvrtinu nižší, samozřejmě jsme si říkali, jestli to nepůjde ještě níž, ale někdy je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, takže jsme se rozhodli cenu odsouhlasit,“ okomentoval nákup místostarosta Lukáš Holík. Celková úspora představuje asi 5 milionů korun, velká část se promítne do ceny tepla všem odběratelům v centrálním zásobování teplem.

Okna na ZUŠ

Na budově základní umělecké školy nakonec budou plastová okna. Funkcionalistický objekt není památkově chráněn, ale jedná se o dílo významného architekta Jindřicha Kumpošta.

Do zadávacího řízení se přihlásily tři firmy, dvě podaly nabídku pouze na plastová okna, jedna i na variantní řešení ve dřevě. Výsledná cena v plastu činí asi 1,7 milionu korun, dřevěná okna by přišla na 3,7 miliony korun. Podle starostky se rada rozhodla po dlouhé debatě a dlouhém uvažování. „Protože se jedná o kvalitní budovu, která sice nepožívá památkové ochrany, ale i tak se k ní snažíme chovat jako řádný hospodář,“ uvedla Jana Syrovátková s tím, že materiál oken nebude na první pohled patrný.

Rozpočet města počítá s investicí skoro 2,2 miliony korun, což je částka, kterou si Jihomoravský kraj jako provozovatel ZUŠ předplatil nájemné za užívání budovy na šest let. Zbytek peněz by město chtělo investovat do výměny vstupních dveří, a to za repliku dveří původních. Aktuální vstupní dveře podle starostky způsobily, že budova hodně vizuálně ztratila.

Nasvětlení dalšího přechodu

Město se opět pokusí uspět v grantovém řízení Nadace ČEZ na nasvětlení dalšího přechodu pro chodce. Po úspěšném nasvětlení přechodu k úřadu na náměstí 9. května by to tentokrát měl být přechod přes ulici Sokolskou u sokolovny. „Vybírali jsme z více variant a přišlo nám, že tento přechod bychom měli řešit v první řadě,“ vyjádřila se boskovická starostka.

Značení na ulici Hálkova

Město vyslyšelo požadavek železářství na nároží Hálkovy a Bezručovy ulice a na Hálkově umístí značku zákaz stání, která bude platit od 8 do 17 hodin. Nový režim by měl umožnit zákazníkům a dodavatelům možnost nákladu či vyložení zboží.

Tůně a malá vodní plocha

Radnice si nechá zpracovat projektovou dokumentaci na vytvoření tůní u Mladkova a malé vodní plochy u Vratíkova napájené z potoku Valchovka. Starostka Jana Syrovátková uvedla, že se projekty město snaží dotáhnout do stavebního povolení do konce roku, aby mohlo žádat o dotaci. Práce by měly probíhat souběžně. „Hlína, která se vykope v Mladkově, by měla posloužit pro stavbu hráze nahoře na Valchovce,“ vysvětlila starostka.

Město bude potřebovat ještě souhlas Agentury pro ochranu přírody a krajiny (AOPK) – ten se bude vyřizovat až na základě vytvořené projektové dokumentace, ale podle starostky město projekty s AOPK předběžně konzultuje.

Požární signalizace v MSSS

Dotaci 2,5 milionu korun získalo město na novou elektronickou požární signalizaci (EPS) v domovech pro seniory a domově se zvláštním režimem, které provozuje Městská správa sociálních služeb. Celkové náklady činí asi 5 milionů korun a investice by měla být hotová ještě letos.

Mateřská škola o prázdninách

V červenci bude provoz mateřské školy zajišťovat pracoviště na Lidické ulici. V srpnu pak od 1. do 23. pracoviště na Komenského ulici. Poslední prázdninový týden bude školka úplně uzavřena. Pracoviště Na Dolech bude z technických důvodů uzavřeno celé prázdniny.

Hasiči

U dobrovolných hasičů dojde ke změně velení, a to konkrétně u SDH Boskovice II, kde ve funkci velitele nahradí Pavla Herzána z Boskovic František Konečný z Ludíkova.

Profesionální hasiči dostanou od města obvyklou dotaci jako příspěvek na svou práci a zázemí, tentokrát to bude 80 tisíc korun na opravu elektroinstalace boskovické hasičské stanice. Spolupráce s městem podle starostky funguje výborně.

Částečná uzavírka Dukelské

Od středy 6. března probíhá částečná uzavírka Dukelské ulice v jednom pruhu. Probírka stromů, která si uzavírku vynutila, bude trvat asi dva týdny. Velmi krátkodobě může podle místostarosty Radka Šamšuly dojít při nájezdu techniky i k úplné uzavírce, ale mělo by to být v řádu minut.

Sportovní hala

Zatím není definitivně rozhodnuto, kterou cestou se město vydá při projektování sportovní haly – jestli bude hala větší, či menší, a jestli se půjde cestou Design & Build, nebo klasickou architektonickou soutěží. Podle starostky Jany Syrovátkové si město stále prověřuje nejen velikost haly, ale i náklady na provoz, a stejně tak ještě prověřuje podrobnosti k systému Design & Build.

Město nyní vstoupí do jednání s tenisovým klubem, od kterého potřebuje získat pozemky pod dvěma tenisovými kurty. Tenisté si aktuálně zvolili nový výbor, na což vedení města čekalo. „Jsou v něm pan Gebl a pan Mazáč, který jsou pověřeni k jednání,“ informovala Jana Syrovátková.

Budoucnost SVČ

Na základě jednání se zástupci kraje došlo ke shodě města a kraje jakožto provozovatele Střediska volného času (SVČ) na tom, že nejlepší možné umístění je do budoucna v nedávno získané budově města na ulici Svatopluka Čecha, tedy v bývalém hasičském štábu. Tam chce město primárně vybudovat školku nebo dětskou skupinu, ale místa je tam dost i pro SVČ. Na základě konzultací s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových by mělo být toto využití možné, platí zde omezení daná tím, že stát převedl budovu na město zdarma.

Knihovna

„Poodkryju trochu karty, jak dál postupuje knihovna,“ uvedl na tiskové konferenci další téma místostarosta Lukáš Holík právě v návaznosti na řešení SVČ. Místostarosta osvětlil, že probíhají jednání o možném odkupu panského dvora či jeho získání formou směny za jiný majetek. Do toho se připravuje varianta nového, skromnějšího projektu v objektu bývalého ZZN, což je umístění, se kterým počítá stále platné usnesení zastupitelstva. Ředitel KZMB připravil konkrétnější podklady požadavků knihovníků a ty nyní prověřuje investiční odbor. Stručně řečeno jde o to, jestli by se knihovna vešla do stávajících dvou pater budovy. Kromě toho je ve hře ještě lokalita U Koupadel. „Každá varianta má plusy a mínusy, ty vyhodnocujeme. Chybí nám už jen pár věcí, abychom to dořešili a materiál byl kompletní,“ dodal Lukáš Holík, který už dříve uvedl, že rozhodnout by mělo dubnové zastupitelstvo. Starší knihovníci, kteří pamatují provoz v panském dvoře, podle něj tuto variantu nepreferují.

Zatím není jasné, jestli by se knihovna do dvou pater ZZN vešla včetně regionálního oddělení. Sál, který byl nejpotřebnější součástí třetího patra v návrhu Zdeňka Fránka, může být podle podkladů ředitele KZMB menší a tím pádem by se do stávajících prostor měl vejít. Lukáš Holík dále uvedl, že by podle něj mohla zůstat zachovaná i kavárna, která aktuálně vzniká v boční části budovy v uličce k náměstí. „Tohle jsou věci, které je potřeba doladit,“ řekl Lukáš Holík a dodal, že je také třeba jednat od začátku se sousedy a získat jejich souhlas s tím, že nebudou o patro sníženou variantu napadat.

Starostka Jana Syrovátková doplnila, že pokud by se jednalo o opravu objektu ve stávajících dispozicích a změnu funkce stavby, jsou šance na hladký průchod stavebním řízením výrazně větší.

Jednání o získání panského dvora nejsou podle místostarosty zatím příliš konkrétní. Zároveň dodal, že pokud by byly podmínky získání panského dvora za rozumnou hodnotu přetavenou v nějakou majetkovou směnu, dávalo by mu smysl objekt získat i pro jiný účel, než je knihovna. „Když to koupí někdo jiný, tak to prostředí, klidová zóna a ta atmosféra budou v Boskovicích nenahraditelné,“ vyjádřil se Lukáš Holík.

Situace v nemocnici

Personální situace v nemocnici se podle starostky Jany Syrovátkové zlepšila a od dubna mají nastoupit dva noví chirurgové. „Jednáme i s dalšími lékaři na oddělení interny,“ uvedla starostka. Neúspěšná jsou podle ní zatím všechna jednání s potenciálními uchazeči o primariát na dětském oddělení. Ve středu 13. března proběhnou pohovory s uchazeči o post jednatele nemocnice. „Věříme, že tady budeme mít partnera, se kterým budeme moci řešit všechny věci dál,“ vyjádřila se starostka Jana Syrovátková.

další zpravodajství