Z radnice: pozemky pro cyklostezku, dotace, tůně místo rybníka. A Boskovice jsou větší, než jsme si mysleli

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po jednání městské rady ve druhé polovině listopadu na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22) a místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti).

Městské dotace budou výrazně štědřejší k volnočasovým organizacím pracujícím s mládeží. Ilustrační foto z oslav sto let skautingu v Boskovicích v roce 2019.
Městské dotace budou výrazně štědřejší k volnočasovým organizacím pracujícím s mládeží. Ilustrační foto z oslav sto let skautingu v Boskovicích v roce 2019.foto: Tomáš Znamenáček

Městská rada schválila návrh rozpočtu města na příští rok, nyní ho musí schválit zastupitelstvo. Rozpočtu se budeme věnovat podrobněji v samostatném textu, základní parametry jsou tyto: příjmy jsou odhadnuty na 426 milionů korun, výdaje na více než 515 milionů korun. Schodek činí necelých 90 milionů. Město bude mít začátkem nového roku na účtech přes 180 milionů korun, ale zároveň splácí 120milionový úvěr, na jehož splácení příští rok pošle přes 16 milionů korun.

samostatném textu jsme se věnovali také tomu, jak politici ve vedení města hodnotí dosavadní debatu o rozdělení základní školy.

Pozemky pro cyklostezku

Městu se podařilo dohodnout výkup pozemků pro tu část cyklostezky z Mladkova do Svitávky, kterou měly zajistit právě Boskovice. Zbývající úsek už musí vyřešit Svitávka. Dohodnutý výkup za 350 korun za metr čtvereční teď musí schválit zastupitelstvo, celkově se jedná o pozemky za více než 400 tisíc korun. „Díky diplomatickému jednání došlo k průlomu a prostě se to podařilo. Souhlasil jeden a další se kaskádově připojili,“ komentoval úspěch v jednání s majiteli pozemků místostarosta Lukáš Holík.

Zároveň si město nechalo potvrdit, že stavba cyklostezky je v souladu s plánovaným projektem dálnice I/73. Podle místostarosty Lukáše Holíka chce mít město příští rok na cyklostezku kompletně zpracovaný projekt a žádat o dotaci.

Komplikace při jednání s majiteli se ted naopak objevily při vyjednávání o výkupech pozemků pro cyklostezku na Vratíkov.

Nová podlaha v TJ Rytmus

TJ Rytmus získá díky dotaci z Jihomoravského kraje novou podlahu za 110 tisíc korun ve cvičebním sále v takzvané školičce u lázní. Město jako majitel budovy dotaci odsouhlasilo, podmínkou je garantování minimálně tří let působení TJ Rytmus na místě.

Tůně v mokřadu

Nakonec ne rybník, který má výpustné zařízení, ale tůně mají vzniknout na místě mokřadu u Mladkova. Město už se domluvilo na odkupu či směně se všemi majiteli potřebných pozemků, zbývá jen jeden pozemek, který ale není nezbytný. „Pokud výkupy a směny schválí zastupitelstvo, máme otevřené dveře k tomu, abychom začali s projektováním a s přípravou,“ uvedla starostka Jana Syrovátková s doplněním, že před zahájením projekčních prací bude nutné získat kladné stanovisko Agentury pro ochranu přírody a krajiny a dalších orgánů. Podle starostky by mělo vzniknou pěkné i ekologicky hodnotnější místo.

Kavárna v obchodní uličce

V takzvané obchodní uličce na horním konci náměstí naproti pizzerii má dojít ke změně provozovatele. Končí zde obchod U Andělky a od příštího roku by zde mohla být kavárna.

Přisvětlení přechodu

Na náměstí 9. května dojde k přisvětlení přechodu pro chodce. Město získalo grant 120 tisíc korun, původně se počítalo s náklady přes 400 tisíc korun, ale zakázku se podařilo vysoutěžit výrazně levněji – za asi 220 tisíc.

Dotace do sociálních služeb

Do zastupitelstva poputuje rovněž návrh na rozdělení dotací pro sociální služby v prvním čtvrtletí příštího roku. Jedná se o asi 1,4 miliony korun pro Charitu, Podané ruce, Práh, Červený kříž, Dotyk II a Společnost pro ranou péči.

Problém bezdomovectví

Místostarosta Lukáš Holík k sociální problematice doplnil, že vznikla také nová pracovní skupina, která se zabývá bezdomovectvím. Mimo jiné se řeší vznik kontaktního místa ve středu města, kde by si mohli občané bez domova občas vyměnit oblečení, získat potraviny a umýt se. Nyní město hledá vhodné prostory. Další pracovní skupina se má zabývat drogovou problematikou mladistvých.

Knihovna

Na prosincovém zastupitelstvu bude mít místostarosta Lukáš Holík rozsáhlou prezentaci ke knihovně. Prezentace by měla představit aktuální stav a otevřít diskuzi, jak dále pokračovat. Podle místostarosty je zde řada úskalí a řada možností.

Dotace pro volnočasové aktivity

Něco přes 850 tisíc korun rozdělí radnice letos spolkům, které pracují především s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit. Podle starostky koalice navýšením prostředků plní své předvolební sliby. Všechny organizace dostaly plnou částku, kterou požadovaly, omezeny však byly novým systémem, ve kterém musí vykazovat počty svých členů. Nejvíc dostali skauti, a to 200 tisíc korun.

Dotace do sportu

Rada schválila i návrh rozdělení dotací pro sportovce. Ti by měli obdržet ve třech pilířích celkem přes 8,5 milionů korun. Podle starostky městská rada zvažuje ještě zavedení čtvrtého pilíře, který by poskytoval dotace na podporu trenérů.

Populační analýza a počet obyvatel

Boskovice si nechávají zpracovat populační projekci, což je metoda, která z aktuálních dat dokáže s určitou mírou přesnosti odhadnout vývoj počtu obyvatel a skladbu dle věku a pomůže lépe plánovat rozvoj. Jedná se o predikci založenou na aktuálních datech. Následně vznikne i Analýza školství a seniorů města Boskovice do roku 2043 – ta by měla pomoci plánovat kapacity mateřských a základních škol.

Zároveň si město objednalo analýzu od mobilních operátorů. Ti dokážou na základě svých dat odhadnout, kolik ve skutečnosti žije ve městě lidí. Toto zkoumání proběhlo v říjnu a vyplynulo z něj, že v Boskovicích bydlí 14,5 tisíce lidí, což je asi o tři tisíce víc než lidí s trvalým pobytem. Místostarosta Radek Šamšula doplnil, že zajímavá data by mohlo město dostat i z analýzy, kterou si nechává vypracovat kraj o pohybu obyvatel na svém území.

Dotace pro domy v památkové zóně

Vyhlášen je i dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou. Na rok 2024 je zde alokováno 600 tisíc korun a na základě návrhu komise pro památkovou zónu došlo ke zpřesnění toho, na co mohou být peníze použity. Starostka uvedla, že zpřesnění velmi vítá a je důležité, že město podpoří citlivé zásahy při rekonstrukcích domů v památkové zóně.

Nová pravidla pro informační prostředky

Zastupitelstvo bude schvalovat také nová pravidla pro využití informačních prostředků města. „Slíbili jsme, že pravidla aktualizujeme a přepracujeme. Aktuální změna se zabývá ukotvením Boskovického zpravodaje – začli jsme zpravodajem, protože je to informační kanál, na který dáváme nejvíc peněz, byť se může zdát, že už není tak důležitý jako webové stránky nebo sociální sítě,“ uvedl místostarosta Radek Šamšula. Před jednáním zastupitelstva ještě vedení města připraví seminář pro zastupitele. Pravidla nově nastavují pozici redaktora a redakční rady zpravodaje. „Snaha je posunout zpravodaj k veřejnoprávnímu modelu, aby měl co největší samostatnost a nezávislost na zastupitelích a vedení města,“ popsal Radek Šamšula.

další zpravodajství