Dagmar Hamalová: Přejeme si, aby PaRo přinášel na každé prostranství radost a přívětivost

V prvním ročníku boskovického participativního rozpočtu zvítězil projekt Louka v proluce, za kterým stojí iniciativa Zelená peřina. Projekt není stále úplně dokončený, nedávno na místě přibyly krásné lavičky a plánuje se další vylepšování tohoto zajímavého místa. Zamyšlení k celému procesu napsala za Zelenou peřinu Dagmar Hamalová.

Nové lavičky v proluce U Koupadel
Nové lavičky v proluce U Koupadelfoto: Tomáš Znamenáček

V úvodu bychom moc rádi poblahopřáli vítězi letošního ročníku participativního rozpočtu. Pro vítězný projekt Hřiště bez hranic s nápaditými prvky z kvalitního dřeva hlasovali i někteří z nás. Přejeme tvůrcům tohoto projektu, aby se podařilo jej realizovat v plném rozsahu a už se těšíme na výsledek.

Vzpomínáme, jak jsme se i my, členové a příznivci iniciativy Zelená peřina, radovali z úspěchu v prvním ročníku participativního rozpočtu. Projekt Louka v proluce, do kterého jsme se ve spolupráci s městem Boskovice v roce 2020 pustili, se nakonec ukázal jako stavebně a realizačně náročný. Byly potřeba bourací práce kamenných zídek, zemní práce, zakládaly se nové travnaté plochy, záhony. První fázi projektu se tak podařilo dokončit až v roce 2021. V letošním roce jsme se k návrhům z PaRo vrátili a díky sponzorům se nám zde podařilo osadit tři lavičky z masivu. Prostranství tak získalo občany hojně využívaný mobiliář a současně se podařilo posílit architektonickou kvalitu místa. V souladu s požadavky stavebního úřadu připravujeme stavební projekt na umístění dvou až tří informačních panelů. Prostřednictvím panelů bychom rádi zprostředkovali návštěvníkům tohoto místa historické fotografie původní zástavby a také informace  k přírodnímu koloběhu.

Těší nás, že dokážeme proluku v židovské čtvrti každoročně oživit akcí Zvuky a barvy židovské čtvrti, na které nabízíme ochutnávku židovské kuchyně, koncert, divadelní představení, tvořivé dílny nebo výtvarnou instalaci ve veřejném prostoru. Se zájmem ze strany místních škol se setkává také pravidelná podzimní akce Krokus, kdy si připomínáme dětské oběti holocaustu.

Do prostranství, o které se staráme, se nám podařilo umístit ježkovník a ptačí budky. Ve spolupráci s paní učitelkou Annou Kocmanovou z boskovické základní školy připravujeme na rok 2024 zajímavou výtvarnou instalaci dětských prací.

Kromě svépomocné údržby tohoto prostranství se snažíme město upozorňovat na další možná vylepšení uvedené proluky. Místu by prospěla oprava zpevněných ploch nebo renovace kašny.

Podobně jako vítězný projekt druhého ročníku Hřiště u školičky byl i náš projekt financován nejen z částky poskytnuté městem Boskovice, ale z velké části také díky sponzorům. Údržbu a doprovodné akce můžeme zaplatit díky podpoře z grantového systému města a z nadace Veronica.

Myslíme si, že nejen naše iniciativa, ale také další realizované projekty potvrzují zkušenost, že vítězstvím v participativním rozpočtu zapojení občanů nekončí. Pro zdárné a co nejkvalitnější provedení projektu navrhovatelé hledají sponzory, zajímají se, jak se projektu v této fázi daří. A přicházejí také na další možná vylepšení a na původní projekt navazující zajímavé nápady.

Přejeme našemu městu, aby každé prostranství upravené díky participativnímu rozpočtu dělalo radost a přinášelo přívětivost místním i návštěvníkům města.

další názory a komentáře