„Úkolem opozice není škodit, ale upozorňovat na nedostatky."

Rozhovor s Petrem Malachem, opozičním zastupitelem a předsedou boskovické Sociální demokracie. Mluvili jsme především o boskovické politice a jejích klíčových tématech, ale nakonec i o krajské a celostátní politice a situaci SocDem.

Na začátek se zeptám ještě na takové ohlédnutí rok zpátky – k výsledkům loňských komunálních voleb. Sociální demokracie získala tady v Boskovicích čtyři mandáty. To byl vzhledem k celostátní situaci strany docela úspěch, nebo jak to hodnotíš?

Určitě. My jsme byli s výsledkem spokojení a myslím, že jsme byli příkladem mnoha našim spolustraníkům, že jsme šli pod značkou SocDem a získali jsme 12 procent, což pro nás bylo určitě perfektní.

Přesto jste ale skončili v opozici. Jak tuto vaši pozici zatím hodnotíš a v čem vidíš hlavní smysl vaší aktuální práce?

Já si myslím, že člověk by měl znát politiku z koalice i z opozice a že hlavním úkolem opozice není škodit, ale spíše upozorňovat na problémy a na nedostatky, které koalice dělá.

A jak zatím tu koalici hodnotíš? To je po tom roce zásadní otázka, kvůli které jsme si tě pozvali.

Já vím, že vy novináři to máte strašně rádi, když se ptáte nás opozičníků, jak hodnotíme současnou koalici.

To může být i kladné.

Samozřejmě. Určitě si myslím, že je strašně brzo hodnotit současnou koalici. Protože teprve teď bude schvalovat svůj první rozpočet. Budeme vidět, v jaké práci budou pokračovat nebo jak budou navazovat. A ti, co by měli hodnotit koaliční práci, jsou voliči. Voliči jsou ti, kteří rozdávají karty. Voliči jsou ti, kteří by měli říct, jestli se jim práce líbí, nebo nelíbí. A my z opozičních lavic jenom můžeme upozorňovat na to, co se nám nelíbí. Ale současné kroky určitě ohodnotí voliči ve volbách.

Zástupci SPOLU k vám byli docela kritičtí, občas utrousili, že sociální demokracie je vůči koalici moc smířlivá, že právě nehrajete tu opoziční roli moc tvrdě. Takže jak to vidíš ty? Nevidíš to tak ani do budoucna, že byste se snažili nějak vehementně přitvrdit?

Já jsem se i před volbami docela vyhranil vůči agresivní politice v Boskovicích. V minulosti to tady bývalo zvykem, že se útočilo až na, dejme tomu, lidskost. Mně osobně se líbí politika, když je agresivní, ale když to má určitou hranici slušnosti. Takže proto jsme možná málo viditelně agresivní, ale dokážeme ty problémy pojmenovat, specifikovat a myslím si, že v nějaké rozumné míře.

Pojďme být konkrétní a otevřít některá aktuální témata, která se v Boskovicích řeší. Na začátek mě zajímá, jak se díváš na situaci v nemocnici. My jsme teď pár dní před mimořádným zastupitelstvem, které k tomuto tématu proběhne. A hlavně mě zajímá, jak hodnotíš to, jak vedení města k té situaci přistupuje a řeší ji.

Já si myslím, že pro všechny z nás, nejen pro voliče, ale i pro občany, je nemocnice velmi důležité a silné téma. A za nás jako za celou Sociální demokracii si myslím, že přišla možná zběsilá výměna jednatele a na to navázaly kroky jednatele, které jsme nekvitovali – jako výměna, respektive restrukturalizace v rámci výměny náměstka a ekonoma. To si myslím, že mělo přijít možná až teď. Ale čekali jsme od nového jednatele nějakou vizi do budoucna, aby řekl, jak s nemocnicí bude pokračovat, na co bude navazovat a co se bude dělat. To nenastalo a dostali jsme se do de facto prekérní situace, že nám chybí doktoři, nemocnice stagnuje a budeme muset společně – říkám společně, protože opravdu nemocnice nemůže být politickým tématem – řešit, jak s nemocnicí dál. A já doufám, že se na mimořádném zastupitelstvu shodneme na nějakém… nechci říkat kompromisu, na společném výstupu, abychom si řekli jednoznačně ano, chceme nemocnici převést pod kraj, nechceme nemocnici převést pod kraj, anebo hledejme třetí alternativu v podobě soukromého vlastníka.

Jsou tyto možnosti pro vás jako Sociální demokracii všechny akceptovatelné?

Určitě. Určitě za této situace, za to, o co hrajeme, tak určitě.

Do jaké míry z tvé zkušenosti – ty jsi byl ve vedení města – má vůbec město tu situaci v rukou? Samozřejmě je vlastník, ale ten systém zdravotnictví je komplikovaný, a do jaké míry může město ovlivnit chod nemocnice tak, aby se ta situace zlepšila? A do jaké míry jsme jenom oběti toho celostátního systému zdravotnictví, který je teď v krizi, a na nás to prostě dopadne?

Říkáš to velice dobře. Já jsem vždycky z legrace říkal, že nemocnice je koule u nohy vedení města Boskovice, že tuto situaci budeme muset řešit, a bohužel jsme ji řešili tak dlouho, až se ta koule zastavila. A teď budeme muset prostě vymyslet nebo najít řešení, jak s tou nemocnicí dál. Je to problém, nejsme nikdo kvalifikovaní zdravotníci, popřípadě odborníci na to, abychom s tím uměli zacházet. Budeme si možná muset nechat poradit, anebo opravdu, jak jsem říkal tu třetí variantu – přijít k nějakému soukromému vlastníkovi a nechci říct nabídnout, ale nějakým případným řízením zkusit tu nemocnici postavit na nohy.

Teď se otevřela také problematika základní školy a jejího případného rozdělení. Jak se na tohle díváte vy jako Sociální demokracie? A teď myslím na to samotné rozdělení, i na způsob, jakým se to nyní projednává. Jste s tím rámcově spokojeni?

Já se přiznám, že my jsme tohle diskutovali hodně, hodně se napsalo, hodně se přečetlo. Myslím, že i některá vyjádření některých občanů nebo i učitelů nejsou úplně ta správná. Trochu zmatečně to odkomunikovalo i vedení města, mělo to podle mě odprezentovat trochu jinak, ale to hlavní je, že zatím se bavíme o analýze a teď musíme počkat, jak s tím bude vedení města nakládat dále. Stále se baví o analýze, nikde není napsáno, že se rozděluje, že se něco chystá. Já chápu, že občané jsou teď v takové euforii, že se to řeší, ale já bych opravdu počkal na to, jak bude vedení města dál chtít s tímhle naložit.

A jste otevření debatě o rozdělení? Máte na to nějaký jasný názor, co je pro Sociální demokracii ještě akceptovatelné a co už ne?

My si myslíme, že úplně prvně zastabilizujeme nemocnici, která je opravdu důležitá, a potom se bavme o rozdělení škol. Ale mít rozdmýchané dvě velké věci v tak malém městě je podle mě zbytečné.

Pracuješ v městských Službách, máš blízko ke sportu, k fungování sportovišť. Teď aktuálně běží soutěž na generel Červené zahrady, následovat má soutěž na halu. Máš k tomuto procesu důvěru a myslíš si, že to jde správným směrem?

Já si myslím, že určitě. Jsem velice rád, že se to posunulo dále, že nové vedení respektuje to, že jsme vykoupili pozemky v Červené zahradě a že se bude pokračovat v tom projektu, který byl vlastně v začátku nastaven.

Zatím jsi byl nepříliš razantní v souzení koalice, ale přece jenom se tě ještě zeptám: Jak bys zhodnotil politický styl, kterým fungují, a takové ty běžné vztahy, které mezi vámi panují?

Každý má politický styl trochu odlišný. Na současné koalici je vidět, že nemají provázanost do vyšších politických pater, nemají ty kontakty, jak se říká… Nechci říct, že neví kde zalobovat, to zní už úplně politicky, ale každý se učí. Když jsem v roce 2014 přišel na radnici, tak jsem taky nevěděl spoustu věcí a postupem času jsem do toho, jak se říká lidově, zapadl. Takže já jim opravdu stále dávám šanci na to zapadnutí a myslím si, že po tom roce je to ještě furt málo. Až v tom druhém roce se teprve ukáže, kam to budou směrovat – i na vývoji rozpočtu. Co chtějí dělat, co chtějí stavět a co chtějí vlastně prosazovat.

A z hlediska komunikace, vztahů, toho, jak jednají třeba s vámi – teď projednáváte rozpočet, předpokládám, že jsou kolem toho nějaké schůzky – a vůbec ta ožehavější téma, atmosféra na zastupitelstvech? Ty už jsi taky trošku politický pamětník, nejsi žádný začátečník, tak jak třeba v dlouhodobějším horizontu teď vnímáš zastupitelstvo?

Schůzku k rozpočtu jsme měli minulý týden s paní starostkou. Není to asi nic tajného, vytkli jsme si asi tři položky, které jsme schopni odkomunikovat. Byl to rozpočet sestavený velice dobře, měl hlavu a patu, jak se říká lidově, a myslím si, že je hlasovatelný i pro nás, pokud se tam nějaké dvě tři položky změní. Snažíme se, jak se říká, nešlapat si na jazyk, ale věci si vyříkat. Možná i proto zastupitelstvo dneska má nějakou politickou kulturu a nehádáme si kvůli malichernostem a zbytečnostem.

Takže to vnímáš pozitivně, že se to zlepšilo?

Určitě, za mě určitě.

Před volbami to vypadalo, že na boskovické politické scéně jsou dva bloky. Čekalo se, že jeden z nich získá většinu a druhý půjde do opozice. To se také stalo. Jak moc velké příkopy mezi těmi bloky jsou? Myslíš si, že to takhle bude i do budoucna? A nebo se to příště může třeba přeskládat úplně nějak jinak?

Já vždycky říkám, že největším hráčem na volebním poli jsou voliči. A ti budou muset vyhodnotit práci současné koalice a tam se to rozhodne. Opravdu je těžko v Boskovicích předvídat, jak to dopadne.

Ale mě zajímá, jestli to bereš tak, že voliči rozhodnou, buď že zůstává tento blok, nebo nastupuje ten druhý. A nebo jestli si myslíš, že je možnost úplně jiné koalice.

Já se přiznám, že jsem si v roce 2018 taky myslel, že zůstaneme. A potom se to otočilo. Když se pak ptáte voličů, tak oni vám říkají: My jsme s vámi nesouhlasili, co děláte. Takže já čekám, že teď voliči přímo řeknou ano, nám se to líbí, jak to současná koalice vedla, nebo nám se to nelíbí.

Ale v zásadě teda myslíš, že to bude buď, anebo?

Buď, anebo, určitě.

Takže si nemyslíš, že by se to mohlo přeskládat tak, že část současné koalice a část současné opozice vytvoří dohromady nějakou novou koalici?

To se všechno může stát.

Takže to připouštíš?

Připouštím, určitě.

Máš ty sám osobně nějaké hranice, s kým ano, s kým ne, anebo si dovedeš představit, že Sociální demokracie bude v koalici s některou, nebo třeba i se všemi současnými koaličními stranami?

Já si myslím, že bychom všichni měli táhnout za jeden provaz a všichni pracovat, jak se říká, pro dobro města. Takže určitě nemáme nikde nikoho vyhraněného a budeme vždycky čekat na to, jak volby dopadnou.

Teď možná trochu odvážná otázka, ale po tom, co jsme si zažili v minulém volebním období, asi musí padnout. Totiž jestli se to může přeskládat i dřív než po příštích volbách. Jestli může proběhnout nějaká změna ve vedení města třeba už teď. Očekáváš, že by mohla nějaká taková turbulence zase nastat?

Já vždycky všem říkám, ať si to každý vyzkouší ty čtyři roky. Ono to opravdu není jednoduché, ta práce na radnici. Opravdu to není o tom, že – jak říkal jeden známý český politik – chodíte přestříhávat pásku, ale je to i o přemýšlení o tom, jak se dají kam dodat peníze. Máte mimořádné situace, jako jsme tady měli ty jednorázové záplavy. Takže není to jednoduché. Já vždycky říkám, ať si to každý fakt vyzkouší, ty čtyři roky, ať ví, o čem ta práce na radnici je.

No a přece jenom ještě zopakuju otázku, jestli si myslíš, že by mohlo dojít jako k nějakému zvratu už teď během toho volebního období, anebo jestli očekáváš, že tak, jak je to dneska nastavené, to poběží až do konce volebního období.

Já myslím, že ne. Přece jenom slyšíme z vyjádření koaličních partnerů, že jsou se svou prací spokojení. Takže jenom ať to tak zůstane.

Blíží se krajské volby. Máš ambici kandidovat a získat zastupitelský mandát, nebo jak se k tomu stavíš? Usiluješ o nějakou pozici v rámci Sociální demokracie?

Já se přiznám, že po posledních komunálních volbách jsem se trochu zařekl, že si od té politické práce chci odpočinout. Takže tentokrát nebudu, ani nechci do krajského zastupitelstva. Nebo takhle: svou pozici jsem nabídl, řekl jsem, že někde v zadních řadách určitě rád budu, ale nebudu nikde na předních místech.

Pak se nabízí otázka, jestli někdo jiný z Boskovic bude mít tuhle ambici a budete se snažit někoho za Boskovice dostat dopředu.

Přiznám se, že zatím jako lídra okresu bereme Vítka Rajtšlégra, současného starostu Ráječka, nebo Zdenka Wettera, jako starostu Kunštátu. Někoho tady z těch starostů.

No a ještě se tě chci na závěr zeptat: Jak vůbec hodnotíš dnešní pozici Sociální demokracie a šance strany do budoucna? Teď myslím i na celostátní úrovni. Věříš, že se Sociální demokracie znovu zvedne a bude to strana se zásadním vlivem na českou politiku, že bude – tak jako vy jste v Boskovicích dokázali získat 12 procent – na celostátní úrovni dosahovat třeba aspoň takovýchto čísel?

Já bych to chtěl a strašně v to věřím. Za poslední rok se nám přihlásili čtyři noví členové do Boskovic, mladí členové. Takže já jsem rád, že oni tvrdí, že v české politice chybí levice. Shodou okolností zítra se potkávám s Michalem Šmardou, takže na něho budu zase tlačit, aby ta levice byla levicovější ještě víc. A abychom se nahoru vrátili. Já si myslím, že tato strana v politice chybí. A teď je to hodně znát v rámci pětikoalice.

další podcast