Z mimořádného zastupitelstva: debata o nemocnici

Na mimořádném zasedání se sešli boskovičtí zastupitelé ve čtvrtek 23. listopadu na žádost zastupitelského klubu koalice SPOLU. Téma jednání bylo jediné: boskovická nemocnice.

V úvodu jednání účastníci jednání povstali a uctili minutou ticha památku zesnulého Huga Mensdorff-Pouilly.

Starostka Jana Syrovátková (Změna22) jednání uvedla připomenutím, že dobré fungování nemocnice je společným zájmem všech zastupitelů a nemělo by být předmětem politických bojů. Dále starostka popsala jednání, která vedla s Jihomoravským krajem o případném převodu nemocnice právě do krajských rukou. V polovině října se kraj otázal, zda má město o převod nemocnice zájem, přičemž by musel proběhnout bezplatně a do krajských voleb v příštím roce na podzim se pravděpodobně nestihne. Další schůzka je naplánovaná na konec listopadu. Podle starostky není snadné přesunout majetek nemocnice zdarma. Po svých předchůdcích zdědila dva právní posudky, které upřednostňují převod za komerční cenu.

O lékařské akci Lékaři jsou taky lidi promluvil poradce městské rady Libor Straka, který je členem společnosti biomedicínského inženýrství. Popsal aktuální situaci ve zdravotnictví, a to především v oblasti lůžkové péče a lékařů v akutní péči, kterých je asi 20 tisíc a obstarávají 50 tisíc lůžek ve 160 nemocnicích. Zároveň nemáme k dispozici přesná data o přesčasových hodinách lékařů, protože nemocnice je evidují různě. Průměrně je to podle odhadů asi 500 hodin ročně. V některých případech je to 800–1000 hodin. Libor Straka dále prezentoval i základní informace o fungování boskovické nemocnice, o jejím provozu, výkonech i ekonomice.

Předseda dozorčí rady Jozef Machek informoval o fungování dozorčí rady nemocnice. Jednatel nemocnice Miloslav Kavka uvedl, že do nemocnice přišel s vizí zavádění nových technologií. Nemocnice je podle něj v dobré kondici. Jednatel se vyjádřil i k aktuálním stavu na dětském oddělení, kde vedení města aktuálně jedná s možným novým primářem.

Výpověď z dohod v Boskovicích podaly asi dvě třetiny lékařů. Zachován bude provoz porodnice, ale na dalších odděleních bude zachována jen akutní péče, v prosinci bude omezena také lůžková část dětského oddělení.

V diskuzi se jako první ujal slova bývalý starosta a dnes opoziční zastupitel za SPOLU Jaroslav Dohnálek. Uvedl, že si nechce přihřívat politickou polívčičku a zároveň dodal, že městská nemocnice vždy politikem bude. Starostku Janu Syrovátkovou obvinil, že s krajem o převodu jednala málo intenzivně a místo toho deklarovala, že chce, aby město nemocnici provozovalo samo. Po odchodu bývalého jednatele podle něj v nemocnici funguje „rušička vztahů“ a několik špatných manažerských rozhodnutí zhoršilo vztahy mezi zaměstnanci. Kromě celostátních problémů má podle něj nemocnice další problémy, které si způsobily Boskovice samy.

Jaroslav Dohnálek vyzval starostku a jednatele, aby konkrétně uvedli, co se plánuje v boskovické nemocnici za další kroky.

Starostka odpověděla, že s krajem jedná a dál jednat bude. Nyní požaduje po kraji, aby upřesnil své představy o tom, jak by mohl nemocnici převzít a jak by garantoval zachování jejích služeb. Jednání probíhají i s pojišťovnami a připravuje se plán rozvoje. Nemocnice by se podle starostky měla víc zaměřit na určité specializace a nabízet nadstandardní prostředí pro zaměstnance. Přilákat chce i nové mladé lékaře.

Michaela Žejšková (SPOLU) chtěla podrobněji vědět, jak bude od prosince vypadat provoz dětského oddělení. Starostka odpověděla, že nyní se skládají služby tak, že zaměstnanci budou zajišťovat akutní péči a následně se ukáže, jak se odvine jednání lékařů se státem. Omezení lůžkového oddělení se bude týkat asi sedmi dětí, které budou převezeny do Brna. Jednatel dodal, že část nelékařského personálu bude zatím takzvaně na překážkách. Libor Straka uvedl, že obsazenost dětského oddělení je asi třetinová a nejedná se o děti s vážnými onemocněními, tyto případy se vozí do Brna. Opoziční zastupitel a dětský lékař Miroslav Klíma (SPOLU) se vyjádřil, že zachování dětského oddělení vnímá jako důležité. Jana Syrovátková souhlasila a sama prý horuje za to, aby lůžková péče na dětském oddělení zůstala zachována. Rovněž Dagmar Hamalová (SPOLU) připomněla, že zachování lůžkové péče je důležité pro rodiče, kteří chtějí být v kontaktu s nemocnými dětmi.

Starostka dále uvedla, že boskovická nemocnice aktuálně nechce omezovat celkový lůžkový fond. Starostka věří, že nemocnice z krize vyjde v tomto ohledu neomezená.

Jednatel Miloslav Kavka popsal, že v boskovické nemocnici pracuje každý lékař v průměru za 1,4 lékaře. Situace bez přesčasových hodin je proto opravdu velice křehká a nemocnice teď musí řešit personální situaci i na dalších odděleních kromě dětského. Nyní jsou rádi, že lékaři jsou natolik vstřícní, že bude zachována akutní péče. Libor Straka vyzval sledující lékaře, aby pomohli tím, že přijdou do nemocnice sloužit.

Slovo si vzal také místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice), který zdůraznil, že pro vedení města jsou důležitá všechna oddělení, včetně dětského.

Dagmar Hamalová pomocí citací z médií rozporovala, že by jednatel a starostka podporovali převod pod kraj. Vedení města se podle ní nemůže divit, že opozice má pochyby. Vyjádření jdou podle ní proti sobě a na jednání s krajem mohou mít negativní vliv.

Bývalá starostka a opoziční zastupitelka Hana Nedomová (SocDem) připomněla, že nemocnice je velký zaměstnavatel a z Boskovic odešla řada místních lékařů. Rovněž apelovala na jednání s krajem a na lepší komunikaci se zaměstnanci.

Radní Vladimír Petrů (Změna22) připomněl, že letos nemocnice funguje s velmi dobrým hospodářským výsledkem, který je oproti předpokladům plusový. A to je podle něj díky zaměstnancům.

Další konkrétní fungování nemocnice od prosince bude podle jednatele nutné nastavit podle času, který nemocnice dostane od zaměstnanců. Zbytek péče bude směrován do Brna.

Debata s veřejností

Následující bod jednání zastupitelstva otevřel po debatě zastupitelů prostor pro názory veřejnosti. Nejprve se ozvala lékařka Pavla Květoňová z interny. Zajímalo ji, jak je zajištěná péče na interním a chirurgickém oddělení na prosinec. Sama slouží i osmkrát do měsíce 32 hodin v kuse. Podle ní rozpisy nových služeb bez omezení akutní péče stále nevycházejí. Zároveň podle ní není možné propustit část pacientů a redukovat lůžka.

Jednatel vysvětlil, že bílá místa v rozpisu vyřešila výpomoc z oddělení ARO, ale zopakoval, že celý systém je opravdu velice křehký. Proto je nutné, aby došlo k dohodě.

Další debata se týkala také restrukturalizace a přesunů lůžek mezi jednotlivými odděleními. Jednatel vysvětlil, že podle primáře leží na interně pacienti, kteří tam vlastně nepatří. Řešení je zatím ve fázi návrhu a management se problémem bude zabývat.

Dále za zaměstnance promluvila paní Slováková, kterou podobně jako zastupitelku Dagmar Hamalovou zajímalo, jaký má vedení nemocnice krizový plán do dalších měsíců. Zaměstnanci podle ní potřebují slyšet, co mohou čekat. „Proto tady jsme, abychom se dozvěděli, co s náma bude,“ uvedla s tím, že ji zajímají konkrétní odpovědi.

Jednatel zopakoval, že výkonnost klesne a bude se muset pracovat s časovým fondem, který bude k dispozici – ten bude ale záležet na výsledku dohody lékařů a státu. Kromě času je důležité i to, jak dopadnou požadavky na odměňování, protože aktuální variantu by nemocnice ekonomicky neunesla.

Poté promluvil Stanislav Dvořák, který uvedl, že je z jednání v šoku a má pochybnosti, že nemocnice bude schopná fungovat dál. Vedení města a nemocnice podle něj nemá představu, jak to bude dál a nemá žádný plán. Zcela konkrétně se zeptal, jestli má vedení města jasný záměr převést nemocnici pod kraj. Starostka zopakovala, že podle dvou právních posudků není převod zdarma možný – leda by byl pro tento případ vytvořen nový zákon, což podle místostarostky při jednáních s krajem zaznělo. Zároveň starostka uvedla, že pokud budou záruky zachování péče, je pro převod. Dále starostka reagovala, že na rozdíl od firmy není nemocnice na volném trhu a vedení samo nemůže zajistit její ekonomiku, protože je odkázáno na nastavení financování ze strany státu.

Starostka požádala, aby se veřejně nediskutovaly informace, které patří na interní jednání mezi vedením a zaměstnanci. Jednatel deklaroval, že se podobné schůzky budou konat.

Richard Kříž se zeptal, jestli město zvážilo možnost jednat se soukromým provozovatelem. Starostka uvedla, že o tom město nejedná a aktuálně k tomu ani nemá mandát. V tuto chvíli to podle ní není na stole.

Bývalá zaměstnankyně Zdena Oldřichová se zastala starostky, věří prý, že to s nemocnicí myslí dobře. Problém podle ní v Boskovicích nastal také kvůli konkurenci Blanska a varovala na základě předchozí zkušenosti před soukromým provozovatelem.

Náměstkyně pro nelékařskou péči Lenka Strnadová na dotaz informovala, že další personální problémy v jejím sektoru jsou, ale situace není kritická. Nyní se při omezení dětského oddělení nejvíc obává toho, že odejdou sestry, které horko těžko v minulosti získávali.

Debata na zastupitelstvu se uzavřela s tím, že nyní budou následovat další důležitá jednání s krajem a zároveň bude nemocnice reagovat na výsledky celostátních jednání lékařů s ministerstvem zdravotnictví.

další zpravodajství