Z radnice: investice v nemocnici, zákaz stání na Sokolské, architektonická soutěž

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po jednání městské rady na konci září na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Nový zákaz stání na ulici Sokolská
Nový zákaz stání na ulici Sokolskáfoto: Tomáš Trumpeš

Výjezdní rada ve Vratíkově

Městská rada jednala tentokrát na výjezdním zasedání ve Vratíkově. Podle místostarosty Lukáše Holíka chce rada takto postupně navštěvovat všechny přidružené obce, aby se seznámila s konkrétními požadavky občanů a rovnou si mohla prohlédnout stav městského majetku. Do konce roku chce rada jednat ještě v Hrádkově. „Byla jsem ráda, že jsem se dostala do všech míst a prošla si třeba nově zakoupenou budovu prodejny. Velmi pozitivně kvituji, že se tam otevřela debata, když po jednání rady přišla veřejnost,“ doplnila starostka Jana Syrovátková.

Investice v nemocnici

Boskovická nemocnice se připravuje na dokončení investiční akce, v rámci které jsou instalovány nové rozvody pro takzvané medicinální plyny. Nejvýhodnější nabídku pro přístrojovou část investice podala firma Dräger Medical, nabídková cena činí necelých 10 milionů korun. „Jedná se o opravu, výměnu zastaralých medicinálních plynů, které jsou zásadní součástí každé nemocnice. Jsou to veškeré plyny, které nemocnice potřebuje ke svému provozu na jakémkoliv intenzivním lůžku. Projekt byl už připraven minulým vedení nemocnice, my jsme projekt zastavili, rozdělili na dvě části – na část neuznatelných nákladů, které zaplatí město, a část technologickou, kterou nám zaplatí dotační titul,“ popsala boskovická starostka. Stavba rozvodů už začala.

Další zakázku tvoří přístrojové vybavení pro operační sály, financována bude z projektu React EU. Dodavatelem je firma Beringei s cenou necelých 2,5 milionu korun.

Dar pro kočky

Boskovická firma Láník věnovala 50 tisíc korun na provoz zvířecí záchytné stanice, kterou má na starosti městská policie. Peníze budou využity na zbudování domečku pro odchycené kočky, které jsou po kastraci.

Úpravy zeleně

Místostarosta Radek Šamšula představil plán úprav městské zeleně na poslední čtvrtletí letošního roku. Dělat se bude kupříkladu záhon u muzea, který iniciovala Zelená peřina. Městská rada vedla podle místostarosty také větší debatu o vyřezání jalovců v parku pod poštou. „Řeší se tam problém bezdomovectví, tyhle jalovce slouží částečně jako úkryt bezdomovcům, takže to není jen problém odboru tvorby a ochrany životního prostředí, ale i městské policie a sociálního odboru. Problém chceme řešit komplexně a ne tam jen nastoupit a vyřezat jalovce, aby se místo celé odkrylo a narušil se současný stav,“ vyjádřil se Radek Šamšula.

Starostka doplnila, že město řeší problém bezdomovectví a pohyb osob bez domova po městě obecně. Zároveň jedná i s farářem římskokatolické církve o parku u kostela Všech svatých. „Chceme celou tuto lokalitu a tyto doprovodné jevy, které v každém městě jsou, řešit současně a správně,“ uvedla Jana Syrovátková.

Komunální odpad

Městská rada se zabývala také odpadovým hospodářstvím a aktuálními daty o třídění a množství obsahu ve městě. Ohlasy plánují téma v nejbližší době představit v samostatném textu.

Noví hasiči

Zásahová jednotka boskovického Sboru dobrovolných hasičů I se rozšíří o dva nové členy, kteří splnili podmínky zdravotní a odborné způsobilosti. „Je bezvadné, že mladí muži mají zájem o zajišťování bezpečí při požárech a přírodních katastrofách. Viděli jsme to teď při povodni, jak jsou důležitou a nezbytnou součástí Boskovic,“ uvedla starostka s odkazem na následky přívalového deště, kterým se Ohlasy věnovaly v samostatném textu.

Návrat dětí ke sportování

Už minulé vedení města požádalo o dotaci z Jihomoravského kraje na projekt Návrat dětí ke sportování. Do Boskovic tak připutuje 150 tisíc. Z toho 60 tisíc dostane oddíl sportovního lezení Polez s námi na pořízení základního vybavení v celkové hodnotě asi 80 tisíc korun, dalších 50 tisíc dostanou volejbalistky z TJ Minerva na nákup volejbalového děla pro nácvik herních činností v celkové ceně asi 90 tisíc, a zbylých 40 tisíc město použije na výměnu okem školičky, kterou využívá TJ Rytmus, celková investice zde činí přes 140 tisíc korun.

Zákaz stání na Sokolské

Město iniciovalo nový zákaz stání na ulici Sokolská před pivotékou, tedy mezi křižovatkami s ulicemi Bezručova a Hálkova. „Vozidla, která zde parkují, totiž brání ve výhledu řidičům vyjíždějícím z ulic Bezručova a 17. listopadu, a to i při parkování za dodržení zákonné vzdálenosti od hranice křižovatky. Také zde dochází k nebezpečným situacím, kdy vozidla zásobující sousední prodejnu s nápoji nemohou zastavit u okraje silnice a při vykládání zboží blokují provoz v přilehlém jízdním pruhu,“ odůvodnilo město návrh, který prošel dopravním řízením a souhlasil s ním i Dopravní inspektorát.

Dosud to byl jediný úsek ulice, kde bylo parkování vozidel možné. Nyní už zde tedy nebudou moci auta stát po dobu dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu. Na místě bude osazena příslušná značka zákazu stání. „Je to hlavní průjezd městem a domníváme se, že by měl být průjezdný a neměl by být blokován, což je situace, která se tam běžně děje,“ okomentovala opatření starostka.

Architektonická soutěž

Do první regulérní architektonické soutěže v Boskovicích, která komplexně řeší sportovní areál Červená zahrada, se přihlásilo celkem 11 projektů. Ve středu 20. září bylo uzavřeno první kolo a pětičlenná porota vybrala pět návrhů, které postoupily do druhého kola. Porota byla složena ze tří nezávislých architektů, kteří nepůsobí v Boskovicích, a ze dvou takzvaně závislých porotců – jedním z nich byla starostka města Jana Syrovátková a za opoziční zastupitele Radek Stříž. Výběru se dle pravidel soutěže účastnili s hlasem poradním i schválení náhradní porotci.

Nyní postupující své návrhy podrobně dopracují. Poté porota vybere vítězný návrh, který by měl být oznámen koncem letošního roku. Pak bude prezentován nejen vítězný návrh, ale kompletně všechny návrhy. Soutěž je anonymní, kvůli zachování objektivity a nestrannosti ani sami porotci neznají autory návrhů a vše se dozví až po ukončení celé soutěže. Do té doby nesmí být zveřejněny postupující ani vyřazené návrhy. Vítěze pak musí potvrdit městská rada.

Čistírna odpadních vod

Byla dokončena optimalizace čistírny odpadních vod za 130 milionů korun. Kapacita ČOV je nyní 20 tisíc obyvatel, kromě Boskovic je na ni napojena i Skalice nad Svitavou. Investice se navýšila o vícepráce především proto, že se během přípravy a stavby objevily nové technologie, které budou do budoucna znamenat úspornější provoz.

další zpravodajství