Příprava architektonické soutěže na generel Červené zahrady se rozbíhá

Boskovice míří k první veřejné architektonické soutěži, organizované ve spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA). Předmětem soutěže bude generel sportovního areálu Červená zahrada. Soutěž má být vyhlášena do konce června.

Bližší podrobnosti o soutěži oznámilo vedení města na tiskové konferenci po jednání městské rady, informace se již objevila i na webu ČKA. Zde se konkrétně píše, že předmětem soutěže je prověření možností umístění sportovních aktivit specifikovaných v zadávacích podmínkách do vymezeného území sportovního areálu Červená zahrada a dále stanovení jasné koncepce a základních urbanistických a architektonických parametrů jednotlivých sportovišť, veřejného prostoru a dopravy.

„Jak jsme avizovali v rámci programového prohlášení, připravujeme soutěž na generel areálu Červené zahrady. Ve spolupráci s Českou komorou architektů jsme připravili soutěžní podmínky a zadání soutěže,“ popsala starostka Jana Syrovátková. Výsledek soutěže bude podle radnice výchozím podkladem pro zpracování územní studie, která se stane nedílnou součástí územně plánovací dokumentace města.

Po předchozí blamáži, kterou Boskovice zažily v minulém volebním období s nepodařenou soutěží na sportovní halu, radnice zdůrazňuje, že soutěž bude vypsána v souladu se Soutěžním řádem ČKA. Soutěž bude probíhat dvoukolově; z prvního kola budou na základě návrhů vybráni čtyři uchazeči, kteří budou vyzvání k dopracování návrhu ve druhém kole. Náklady na odměny v soutěži budou celkem činit 900 tisíc korun. Cena podle starostky odpovídá tomu, že soutěž bude dvoukolová a ve druhém kole budou oceněni všichni postoupivší účastníci. „Chtěli jsme, aby ceny byly lukrativní, abychom přilákali kvalitní architektonické ateliéry,“ uvedla boskovická starostka, sama profesí architektka.

Financování soutěže se město pokusí zčásti pokrýt z dotace, kterou aktuálně vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj. Z programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ by Boskovice mohly získat až 400 tisíc korun.

Za ČKA bude soutěž organizovat architekt David Mikulášek, který má s organizací architektonických soutěží dlouholeté zkušenosti. V porotě usednou tři nezávislí a tři takzvaně závislí, tedy s městem spojení, členové. Předsedou poroty bude jako nezávislý Petr Velička, kterého doplní architekti Jiří Knesl a Milan Jírovec. Podle boskovické starostky se jedná o zvučná jména, což rovněž garantuje kvalitu soutěže a zvyšuje její důvěryhodnost pro kvalitní ateliéry. Za město v porotě usednou starostka Jana Syrovátková, radní a předseda sportovní komise Vladimír Petrů a za opozici zastupitel a představitel boskovického fotbalu Radek Stříž. Jako náhradníci budou připraveni závislí architekti Petr Zouhar a Petr Ondráček, za nezávislé architekt Tomáš Dvořák.

Nad odevzdanými návrhy by se porota mohla sejít už 5. září, datum je zatím předběžné. Přesné datum bude stanoveno v průběhu soutěže. I náhradníci se budou účastnit posuzování návrhů, jen nebudou mít hlas v závěrečném hodnocení. Účastnit se budou i zástupci sportovců a odborníci na dopravu.

„Výsledek soutěže bude výchozím podkladem rozvoje areálu a zpracování dokumentací jeho dílčích částí a staveb. Návrh bude z důvodu finanční a časové náročnosti realizace pracovat s etapizací a vzájemnou provázaností jednotlivých etap. V každé z etap bude třeba zohlednit v co nejvyšší možné míře chod jednotlivých sportovišť v průběhu realizace,“ uvádí dále web ČKA. Při návrhu má být také efektivně a účelně pracováno se stávajícím výškopisem území a maximálně využito stávajících možností morfologie terénu.

Zadání soutěže

Zadání připravovala speciální pracovní skupina a následně je projednala sportovní komise. Stavební komise zasedala podle starostky Jany Syrovátkové v době, kdy zadání ještě nebylo úplně hotové, takže finální podobu teď dostanou jednotliví členové individuálně k připomínkám. Nad materiálem se sešla už i hodnotící komise, která pomohla vyladit soutěžní podmínky. Zadání bude zveřejněno s vyhlášením soutěže.

Starostka Jana Syrovátková je s přípravou zadání velmi spokojena, zejména s tím, že se u jednoho stolu potkali zástupci jednotlivých sportů a diskuse podle ní byla věcná. „Na rozdíl od předchozího zadání, kdy si každý řekl maximum, tlačili jsme je do toho, aby si každý řekl naprosté minimum, a potom teprve věci z kategorie když se vejde, tak,“ doplnila starostka pro Ohlasy.

Řešily se kupříkladu volejbalové kurty, podmínky pro hod oštěpem nebo třeba parkování. „Debata nad celým areálem probíhala živě. Myslím, že zadání je připraveno moc pěkně a je na něm shoda,“ popsala starostka Jana Syrovátková. Pracovní skupina podle ní navázala i na práci SRABu, který svou studií ověřil, co se do areálu může vejít. Za důležité považuje také to, že nyní se důsledně pracuje s výškopisem, protože „areál není na placce“. Zároveň starostka říká, že zadání výsledné řešení nepředurčuje a architekti rozhodně mají co navrhovat.

další zpravodajství