Z radnice: Zákaz stání na Lidické, vizuální smog, rybník a automaty na kratom

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po jednání městské rady na konci října na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Automat na kratom u boskovického supermarketu Albert
Automat na kratom u boskovického supermarketu Albertfoto: Tomáš Trumpeš

Hostem tiskové konference byl jednatel nemocnice Miloslav Kavka, který společně se starostkou Janou Syrovátkovou popsal pohled vedení města a nemocnice na situaci v boskovickém zdravotnickém zařízení a na celostátní akci Lékaři jsou taky lidi. Tématu jsme se věnovali v samostatném článku.

Zákaz stání na Lidické

Po obdobném opatření na ulici Sokolské začal v polovině října platit zákaz stání i na ulici Lidická, a to od náměstí 9. května až po křižovatku s ulicí Čížovky. Nyní zde tedy auto nesmí zastavit na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k naložení a vyložení nákladu.

„Jsem ráda, ačkoliv vím, že pro některé lidi to znamená ztrátu komfortu s parkováním. Průtahy městem by ale měly být volné a i tento si zasloužil zprůjezdnění a zpřehlednění. Především proto, že zde máme základní školu a docházelo zde ke kritickým situacím, především ve špičkových hodinách,“ uvedla starostka Jana Syrovátková. Zaparkovaná vozidla podle ní bránila plynulému obousměrnému provozu a představovala dlouhodobý problém, zejména při průjezdu autobusů a nákladních vozidel, včetně vozidel integrovaného záchranného systému.

Projekty PaRo

Od začátku do konce listopadu bude probíhat hlasování v dalším ročníku participativního rozpočtu (PaRo). Ohlasy přinesly přehled přihlášených projektů; ty nyní prošly kontrolou na radnici a šest projektů bylo vyřazeno: Pěšiny v trávě, Projekt obnovy kašny U Koupadel, Rekonstrukce centrálního parku s dětským hřištěm Na Výsluní, Bosá stezka, Venkovní posilovna – náprava hřiště na Bílkové a Dětské hřiště na Otakara Kubína. Podle místostarosty Radka Šamšuly se důvody vyřazení týkaly buď majetkových poměrů v navrhované lokalitě nebo šlo o takzvané měkké projekty, tedy nikoliv o investiční akce, ale o studie nebo o návrhy na zpracování projektových dokumentací. S těmito měkkými projekty PaRo zatím nepočítá, ale místostarosta chce otevřít debatu o tom, jestli by od příštího roku neměly být do soutěže také zahrnuty.

Letos soutěžící projekty budou představeny na veřejném setkání 10. listopadu od 15 hodin na Masarykově náměstí. Instalovány zde budou také panely s prezentací jednotlivých návrhů. Těmi tedy letos jsou:

 1. Revitalizace uličky Husova u autobusového nádraží
 2. Koše na tříděný odpad
 3. Psí hřiště
 4. Hnízdní věž pro jiřičky
 5. Rozkvetlý záhon mezi školami
 6. Lanovka pro malé i velké
 7. Boskovický Betlém
 8. Parkoviště typu Bike and Ride – parkoviště pro jednostopá vozidla
 9. Hřiště bez hranic
 10. Dětské hřiště ve vnitrobloku Sušilova
 11. Revitalizace vzrostlých stromů ve městě
 12. Zakoupení drátkovacího stroje k odstraňování plevele na veřejných zpevněných plochách
 13. Dokončení úpravy hřiště u školičky
 14. Kolo v bezpečí aneb v pohodě sjedu si tam na kole

Vizuální smog

Radnice chce bojovat s takzvaným vizuálním smogem ve městě. Sama jde příkladem a na vlastní budově, kde sídlí Středisko volného času, odstraňuje dvě reklamní plochy, které měla v pronájmu firma D-Production. Podle starostky chce město postupně analyzovat stav na dalších objektech a vizuální smog snižovat, na městskou architektku pak čeká úkol vytvořit manuál dobré praxe, na základě kterého se bude město snažit vyjednat zlepšení i se soukromými vlastníky objektů, zejména v památkové zóně, a zlepšit kvalitu veřejného prostoru. Roční nájemné z reklamních ploch činí letos něco přes 13 tisíc korun, což podle vedení města není částka, která by měla zásadní vliv.

„Takzvaný reklamní smog je jednou z částí vizuálního smogu, kterou může město nějakým způsobem ovlivnit. Vizuální smog je vše, co negativně ovlivňuje výhled člověka ve veřejném prostoru, jako stožáry, křiklavé barvy fasád domů, reklamy a další. Jedná se o reklamy, které je pozorovatel nucen spatřit a není možnost je pohledem přejít. Protože právě Boskovice jsou krásné historické město, měli bychom zde reklamní smog více regulovat. Město by tak mohlo působit klidnějším dojmem a lidé by vnímali budovy jako celistvé, a ne roztříštěné reklamním sdělením,“ uvedla městská architektka Andrea Prajsová.

Předvánoční stánek na náměstí

Dřevěný stánek s prodejem punče, svařáku, medoviny a bramborových spirál by mohl zpestřit předvánoční atmosféru a nabídku na Masarykově náměstí od 23. listopadu do 22. prosince. „My to kvitujeme, město to oživí a v předvánočním čase se zde budou více potkávat lidé,“ řekl místostarostka Lukáš Holík. Tajemník David Škvařil doplnil, že stánek bude vypadat podobně jako dřevěné stánky na vánočních trzích v Brně. Umístěn bude ve střední části náměstí.

Rekonstrukce bytů MSSS

Stavební úpravy už vyžadují byty, které provozuje Městská správa sociálních služeb na Havlíčkově ulici. Město si nyní nechává zpracovat projekt a v příštím roce bude žádat o krajskou dotaci, která je poskytována ve výši 60 procent uznatelných nákladů, maximální výše je 5 milionů korun. „Byty jsou ve stavu, kdy je potřeba s nimi něco dělat, a tahle dotace nám přichází vhod,“ okomentoval přípravu projektu Lukáš Holík.

Elektronické žádosti o dotace

Žádosti o dotace v oblastech volného času, kulury a sportu se od letoška mohou podávat i elektronicky. Město připravilo online formulář, který je možné podat přes portál občana na městském webu. Online formulář je podle vysvětlení radnice podobný tomu papírovému, jen hlídá a kontroluje, zda je vše vyplněno. Formulář se odešle do e-podatelny městského úřadu nebo může být odeslán přes datovou schránku, kterou mají všechny spolky nově zřízenou.

„Je to velká novinka, proces přípravy byl tak náročný, že byli podle paní vedoucí odboru nakonec všichni překvapení, že se to stihlo už na letošní ročník,“ popsal místostarosta Radek Šamšula. Elektronicky zatím půjde podávat pouze žádosti, ne už závěrečné vyúčtování projektů. Místostarosta ale dodal, že město nyní jedná o spolupráci se spolkem Otevřená města, který mimo jiné nabízí software pro kompletní správu dotačních titulů.

Letos se také na žádost spolků posunuly termíny uzávěrek jednotlivých dotačních titulů, což v praxi znamená, že se celý proces urychlí a žadatelé dostanou peníze dříve. Na provoz volnočasových organizací lze žádat do 30. října, na sportovní a volnočasové aktivity do 18. prosince, na sport a tělovýchovné aktivity do 30. října a na program kultura do 18. prosince. Poslední den je ve všech programech nutné poslat žádost do 11.00.

Vyhláška o trvání akcí

Místostarosta Radek Šamšula rovněž informoval, že od příštího roku už nebude možné, aby městská rada schvalovala v průběhu roku výjimky z městské vyhlášky o pořádání kulturních akcí a zajištění veřejného pořádku. Ta mimo jiné říká, kdy nejpozději musí kulturní akce skončit. Pokud se budou nějaké výjimky z tohoto omezení udělovat, bude je v budoucnu muset schválit zastupitelstvo, což je mnohem delší a složitější proces.

„Reagujeme na nález Ústavního soudu, který řekl, že jediný způsob, jak učinit výjimky, je právě vyhláška zastupitelstva. Kupříkladu město Brno to má tak, že veškeré výjimky jsou přílohou vyhlášky,“ upřesnil tajemník David Škvařil. Městská rada se bude zabývat materiálem, který nový proces konkrétně popíše, a pak jej představí pořadatelům akcí a veřejnosti.

Rybník pod Kauflandem

Podle starostky jany Syrovátkové už město pokročilo v přípravě nového rybníka na místě Boskovického mokřadu nad Mladkovem. Nyní probíhá výběr projektanta, majetkové záležitosti jsou víceméně dořešené. Objednán je hydrogeologické průzkum a město vyvolává jednání s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny.

Knihovna

Město zatím nemá žádnou zprávu z kraje, jak to vypadá s odvoláními k projektu knihovny. Zároveň začala fungovat pracovní skupina, která má připravit podklady pro novou variantu řešení, kdyby dosavadní záměr stavět podle projektu Zdeňka Fránka na ulici Kapitána Jaroše selhal. Skupina už se sešla dvakrát. „Myslel jsem si, že to bude jednodušší. Zatím nemáme nic rozhodnuto, pořád probíráme argumenty a zjišťujeme, jaká by byla nejlepší cesta,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík s tím, že do úvah o knihovně navíc zasahuje i uvažování o dalších projektech města. Věci se podle něj vzájemně ovlivňují. Zároveň místostarosta říká, že se stále drží prosincového termínu zastupitelstva, kde by chtěl jasně představit další postup ohledně knihovny a chce k němu mít kompletní podklady.

Automaty s kratomem

Vedení města se pustilo také do řešení problematiky automatů, ve kterých se prodává kratom a další psychoaktivní látky způsobující závislost, přičemž na tyto látky je zatím krátká česká legislativa. V Boskovicích se objevily hned dva takové automaty. Vzhledem k tomu, že jsou na soukromých pozemcích, nemá město žádný přímý nástroj, jak jejich fungování ovlivnit. Může pouze jednat a apelovat na vlastníky pozemků, aby automaty odstranili. A to podle vyjádření zástupců vedení města také dělá, v jednom případě už se blíží k dohodě. Podle Lukáše Holíka, který se informoval u poslanců z hnutí ANO, jehož je členem, se připravuje nová legislativa, která by měla situaci řešit, a to přibližně od jara příštího roku. Tajemník David Škvařil vysvětlil, že z právního hlediska je situace z pozice obce neřešitelná, automaty se nedají zakázat třeba vyhláškou.

Setkání s veřejností

Na listopad naplánovalo vedení města hned několik setkání s veřejností.

Setkání s vedením města a zastupiteli – 9. listopadu od 14 do 17 hodin na Masarykově náměstí. Probírat se mají projekty a akce, které už proběhly, a diskutovat se bude o tom, co se chystá a na čem aktuálně koalice pracuje.

Představení projektů participativního rozpočtu – 10. listopadu od 15 hodin na Masarykově náměstí. Představení všech návrhů u informačních panelů.

Debata o Základní škole Boskovice – 15. listopadu v 17 hodin v sokolovně. Seznámení veřejnosti s analýzou vstupů pro zachování, případně rozdělení ZŠ Boskovice.

Diskuze se seniory – 21. listopadu od 15 hodin v sokolovně. Debata o potřebách seniorů ve vztahu k veřejnému prostoru.

Představení koncepce a rozvoje města – 29. listopadu v 17 hodin v zasedací síni městského úřadu. Setkání s vedením města, veřejné představení koncepce města, jednotlivých plánů a vizí pro další roky.

další zpravodajství