Ze zastupitelstva: mediální výbor a těsné ne zákazu ohňostrojů

Na posledním jednání před prázdninami se sešli 20. června boskovičtí zastupitelé. Stále relativně nová sestava boskovických politiků tentokrát jednání neúměrně nenatahovala a jednala něco přes dvě a půl hodiny. Hlavním tématem bylo zřízení mediálního výboru.

V úvodním bodu dotazů a připomínek občanů promluvil podnikatel a bývalý šéf boskovického hnutí ANO Luděk Řehoř. Zajímalo ho zřízení veřejného grilovacího místa na sídlišti Pod Oborou a v souvislosti s tím vznesl dotaz, proč není raději využíván areál polytechnického centra.

Místostarosta Radek Šamšula (Piráti) vysvětlil, že grilovací místo vyhrálo v loňském ročníku participativního rozpočtu. „Nám jako radě už nepřísluší to rozporovat nebo hodnotit. Projekt zkrátka vyhrál a my jsme se podle pravidel, která máme stanovena, pustili do jeho realizace,“ uvedl Radek Šamšula s tím, že vedení města obdrželo námitky, kterými se zabývá, a finální podoba projektu se ještě řeší.

Luďka Řehoře dále zajímaly projekty na rekonstrukci ulic Hybešovy a Květné, konkrétně jestli se ještě povede diskuze s občany. Starostka Jana Syrovátková reagovala, že projekt na rekonstrukci ulice Hybešovy byl připraven už v minulém volebním období. Poděkovala za podnět a uvedla, že by město mohlo projekt ještě podrobněji občanům představit. U opravy části ulice Květné se nyní řeší více variant a než se projekt dále rozpracuje, bude podle starostky opět vhodné uspořádat setkání s občany. Úvodu zastupitelstva využil také ředitel městské policie David Krátký, který poděkoval minulému i současnému vedení města za rekonstrukci a rozšíření policejní služebny.

Dotace

Zastupitelé schválili dotaci fotbalovému klubu na zajištění sportovní přípravy dětí v mateřské škole, a to ve výši 113 tisíc korun. Jedná se o rozšíření těchto aktivit i na poslední budovu školky na Komenského ulici a pokryje období září–prosinec. Schválena byla i dotace 80 tisíc krajským hasičům a příspěvek 200 tisíc firmě MP Holding na opravu a výměnu oken jižního křídla boskovického zámku. Firma kromě toho obdrží 890 tisíc od ministerstva kultury a zbylých 710 tisíc na rekonstrukci zaplatí majitelé zámku sami.

Mediální výbor

Největší diskuzi zastupitelů podnítil návrh na zřízení nového mediálního výboru zastupitelstva. Místostarosta Radek Šamšula v úvodu popsal, že na přípravě výboru koalice pracovala i se zástupci opozice a došli ke shodě na jeho podobě. V následné debatě se však ukázalo, že opozice má se zřízením výboru problém a raději by zřídila pouze komisi. Ty podléhají pouze městské radě a na rozdíl od zastupitelstva nemusí být jejich vedení honorované – náklady na výbor jsou necelých 70 tisíc korun ročně.

Místostarosta Radek Šamšula zdůraznil, že výhoda výboru je právě v tom, že pracuje pod zastupitelstvem, nikoliv pod městskou radou. „Městská média jsou informačním prostředkem města, nikoliv rady města nebo vedení města. Tím pádem by mělo jejich kontrolu zajišťovat město a hlavním subjektem, který město reprezentuje, je zastupitelstvo,“ vyjádřil se místostarosta. Výbor by měl dohlížet na dodržování nastavených pravidel u všech médií i na dodržování tiskového zákona u zpravodaje.

Vedle mediálního výboru má vzniknout ještě redakční skupina, která má sloužit jako můstek mezi zpravodajem a vedením města pro větší efektivitu při přípravě zpravodaje. Její konkrétní nastavení by měl vytvořit právě nový výbor.

Zastupiteli Petru Malachovi (Soc Dem) se nezdálo nutné zakládat dva orgány a podle něj by stačilo mít jednu redakční radu, a to zadarmo. Zastupitel Jaroslav Dohnálek (SPOLU) se tázal, proč má výbor pět členů, když ostatní výbory mají devět členů. Místostarosta odpověděl, že takto na tom byla politická shoda. Také Jaroslav Dohnálek kritizoval zřízení dalšího placeného orgánu a vyjádřil se, že kontrolní činnost médií by mohl vykonávat stávající kontrolní výbor. Rovněž se mu nezdálo vytvoření redakční skupiny. Michaelu Žejškovou (SPOLU) zajímal vztah kontrolního výboru a redakční skupiny. Část členů výboru by měla podle návrhu být v redakční skupině a tím pádem by podle ní měli kontrolovat vlastní práci.

Jan Flíček (Změna22), který by měl mediální výbor vést, se podivil nad tím, že opozice vznáší nyní tyto připomínky, když se na přípravě materiálu podílela. Připomněl, že redakční skupina bude řešit pouze zpravodaj, ale výbor by měl dohlížet na všechna média.

Podle sociální demokratky Hany Nedomové nevnímá veřejnost zřízení mediálního výboru dobře. Také vyjádřila nedůvěru, že se tímto způsobem podaří oddělit práci médií od politiky. Kritizovala také navýšení peněz. Radek Šamšula reagoval, že za takové peníze se činnost výboru vyplatí. Jan Flíček doplnil, že jsou otevřeni podnětům a věří, že mediální výbor dokáže zlepšit fungování městských médií.

Jaroslav Dohnálek připomněl, že po zřízení druhého referenta pro styk s veřejností je to další navýšení finančních prostředků na tuto oblast. Místostarosta Radek Šamšula odpověděl, že zlepšení fungování komunikace města a médií slibovaly všechny koaliční strany před volbami a bez navýšení výdajů by se to nijak nepohnulo. Zároveň vedení města řeší i úspory v této oblasti. Kupříkladu skončí půlúvazek redaktora zpravodaje, což představuje úsporu 118 tisíc korun ročně, a omezí se také počet hodin odpracovaných takzvanými dohodáři. Dále město podle místostarosty řeší některé úspory ve formě zpravodaje.

Petr Malach a Hana Nedomová znovu navrhovali, aby se pokračovalo v modelu redakční rady bez přímé účasti politiků a nově se v ní využilo posílené profesionální sekce úřadu. Práce profesionálů by podle ní neměla být přenášena na výbor a na politiky. Sociální demokraté proto navrhli materiál stáhnout.

Dagmar Hamalová (SPOLU) se vyjádřila, že všichni zastupitelé mají společný zájem na tom, aby městská média fungovala co nejlépe a dokázala reagovat na nové trendy v komunikaci. Opozice podle ní ale nemá dost informací o tom, jak budou konkrétní změny, které koalice připravuje, vypadat. Kupříkladu nebyla přesně popsána náplň práce nového referenta pro styk s veřejností. Dagmar Hamalová postrádá detailní a komplexní materiál, jak bude fungování médií nově vypadat. Místostarosta Radek Šamšula přiznal, že v některých věcech není úplně jasno. „Nicméně snažíme se to dělat nejlépe, jak dokážeme,“ odpověděl s tím, že materiál pro zřízení mediálního výboru je připraven kvalitně a výbor tedy může začít fungovat a měl by právě fungovat i jako platforma pro sdílení informací v této oblasti. Michal Knödl (SPOLU) označil reformu médií za ukvapenou a nedotaženou, a proto podpořil návrh sociálních demokratů na stažení záměru. Místostarosta reagoval, že zřízení mediálního výboru není reforma, ale jen jeden konkrétní krok.

Druhý pirátský zastupitel Jan Nádvorník připomněl, že je potřeba změnit především obsah médií a rozbít stávající představu o tom, že média neobsahují informace pro občany, ale jsou katalogem politiků. Mediální výbor vidí i jako příležitost pro opozici, aby měla lepší příležitost fungování médií kontrolovat.

Ke kritice mediálního výboru se z pléna přidal i bývalý zastupitel Jiří Pevný. Koalici sice chyběli dva nepřítomní zastupitelé, ale ke zřízení mediálního výboru měla přesně potřebných 14 hlasů a tak dopadlo i hlasování.

Termíny zastupitelstev

Zastupitelé schválili, že po prázdninách se sejdou k jednání 19. září a 12. prosince.

Vyhlášky o ohňostroji a hlučných činnostech

Dalším poměrně diskutovaným bodem se stala vyhláška o regulaci pyrotechniky na území města. Ta by znamenala, že s výjimkou silvestrovské noci není možné v Boskovicích běžné ohňostroje dělat.

Vyhlášku uvedla starostka Jana Syrovátková s tím, že ona sama není pro její přijetí a zdrží se hlasování. Vyhláška reaguje na iniciativu občanů, kteří ale původně chtěli omezit právě ohňostroje na Silvestra. Proti vyhlášce se postavil i ředitel městské policie David Krátký, který opakovaně upozorňuje, že by byla obtížně vymahatelná. A doplnil, že už dnes jsou ohňostroje omezeny 22. hodinou. V následné diskuzi se především opoziční zastupitelé stavěli proti vyhlášce s podobnými argumenty. Zastánci vyhlášky argumentovali kupříkladu tím, že by měla preventivní charakter, i kdyby nebyla efektivně vymahatelná.

Vyhláška nakonec schválena nebyla, rozhodl o tom právě starostčin hlas – koalice má 16 členů, dva koaliční zastupitelé chyběli a ostatní kromě starostky hlasovali pro. To je však pouze 13 hlasů z celkových 27 a nikdo z opozice se pro překročení většiny nepřidal. Příznivci zákazu ohňostrojů se tedy mohou v duchu ptát, jak by asi hlasovali zastupitelé Moudrý a Přichystalová (oba Naše Boskovice), kdyby se jednání účastnili.

Poměrně jasná shoda byla naopak na odmítnutí vyhlášky, která by zakázala hlučné činnosti – sečení trávy motorovou a elektrickou sekačkou a řezání dřeva motorovou, elektrickou a stolní okružní elektrickou pilou v neděli a státní svátky na území města Boskovice. Vyhláška se projednávala rovněž na základě občanského podnětu.

Převod prostor po záchrance

Po vybudování nové základny pro krajské záchranáře převede Jihomoravský kraj dle předchozí dohody do vlastnictví města objekty v areálu nemocnice, kde doposud záchranka sídlila, a další budovu, která sloužila jako sklad CO. K předání objektů dojde do dvou měsíců, zastupitelé schválili příslušnou smlouvu.

Rozpočet

V bloku finančních záležitostí zastupitelé nejprve schválili účetní závěrku města za loňský rok a vzalo na vědomí závěrečný účet města za rok 2022. Následovalo projednávání třetího rozpočtového opatření pro letošní rok. To navyšuje příjmy asi o 1,6 milionů korun a výdaje o necelých 10,5 milionu korun.

Dagmar Hamalovou zajímalo, proč se navyšuje milion korun na OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) na základě doporučení ministerstva práce a sociálních věcí. Podle vedoucí sociálního odboru Aleny Votroubkové se navýšila dotace na základě platných pravidel. Dagmar Hamalová se dále doptávala, jestli to znamená, že dětí, které ochranu potřebují, je víc, vedoucí odboru sdělila, že to je jen jedno z kritérií. Opoziční zastupitelka si vyžádala podrobnější informace.

Dagmar Hamalovou dále zajímala částka na nový web KZMB. Ředitel Ondřej Dostál vysvětlil, že se jedná o web, na kterém bude kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě. Spravovat ho bude informační centrum, které je součástí KZMB. „Chceme zde dát jednotný prostor pro propagaci všech akcí, které se tady dějí,“ popsal Ondřej Dostál.

Rozpočtové opatření bylo rovněž přijato nejtěsnější možnou většinou, opozice je nepodpořila právě kvůli navýšení financí na nový mediální výbor.

Podněty a připomínky zastupitelů

V závěrečném bodě jednání se krátce představil nový jednatel nemocnice Miloslav Kavka. Zastupitelé na něj neměli žádné dotazy.

Zastupitelku Michaelu Žejškovou zajímalo, proč se chce starostka setkat s ministrem zdravotnictví a co přesně by měl ministr, který nemá ve vztahu k nemocnici žádné kompetence, řešit. Starostka odpověděla, že schůzku s ministrem má společně s jednatelem nemocnice 3. července. „Jednat budeme samozřejmě o nemocnici. Hlavní cíl, proč tam jdeme, je, abychom zjistili podrobnosti ohledně urgentního příjmu, který je navázán na vyhlášku, dále kvůli dotacím a spolupráci,“ uvedla starostka.

Opoziční zastupitel za Sociální demokracii a bývalý ředitel KZMB Oldřich Kovář uvedl, že zaznamenal poměrně velkou velkou vlnu připomínek a dotazů od občanů, kterým se zdá, že se zužuje kulturní nabídka pro širokou veřejnost. Místostarosta Lukáš Holík řekl, že to vnímá podobně a nyní vede diskuzi s vedením KZMB. Připomněl, že doba je aktuálně velmi nejistá, signálem bude i úspěch letošních Husích slavností.

Ředitel Ondřej Dostál uvedl, že je rozdíl mezi tím, co občané říkají, a na co reálně jdou, a také záleží na tom, co jsou KZMB schopna reálně udělat a jak reaguje trh. Upozornil, že za posledního čtvrt roku se v Boskovicích i v okolí zrušilo několik akcí pořádaných soukromými promotéry, protože o ně nebyl zájem. Podle ředitele Dostála v KZMB situaci pečlivě sledují, s chováním návštěvníků výrazně zahýbal covid a nyní plánují akce s péčí řádného hospodáře, protože nechtějí na akcích prodělat velké peníze. V KZMB proto diskutují o dramaturgii. „Velké akce přestávají táhnout. Pokud půjdeme do dalších akcí, musíme do toho jít i s vědomím zřizovatele, že můžeme skončit v červených číslech,“ uvedl Ondřej Dostál. Na některé akce přišla oproti loňsku třetina lidí. „Ale nechci se vymlouvat, jsou zde mezery, které chceme zaplnit, a pracujeme na nich. Od podzimu chystáme nový dramaturgický plán, který by měl reflektovat nejen změny, které se dějí ve společnosti, ale i to, že máme nějaký úkol a máme podávat diverzifikovanou kulturu ve městě,“ dodal Ondřej Dostál.

Hana Nedomová požádala o úpravu zeleně v okolí Minervy a upozornila na špatné rozhledové podmínky při vjíždění do ulice Sokolské. Michaelu Žejškovou zajímalo, proč se tak dlouho odkládala seč trávníků a co se plánuje na místě vykácených keřů na ulici 17. listopadu. Na základě podnětu občanů také poprosila, aby byly výrazněji označeny chodníky po chemickém ošetření. Vedoucí odboru tvorby a ochrany životního prostředí Leona Fialová odpověděla, že druhá seč se opozdila kvůli počasí. Na ulici 17. listopadu je proveden výsev letničkových záhonů.

Jaroslava Dohnálka zajímalo, kam mohou občané vrátit hnědý kontejner, pokud už ho nechtějí, protože za jeho vyvážení se jim strhávají ekobody. Místostarosta Lukáš Holík odpověděl, že se občané mají ozvat na odbor životního prostředí.

Další dotaz Jaroslava Dohnálka směřoval ke komunikaci města se Správou a údržbou silnic ohledně křižovatky pod poštou. SÚS podle jeho informací čeká na odpověď města. Starostka vysvětlila, že město čeká na výsledek územního řízení na kraji, ale SÚS se obratem ozve.

Zastupitel za SPD a Trikoloru Karel Trefný upozornil na špatný stav ulice Lidické. Dále ho zajímalo, jestli je nutné, aby na radnici stále visela ukrajinská vlajka. „Rada chce vyjádřit podporu státu, který je napaden jiným státem. Chceme vyjádřit solidaritu státu, který je omezen ve své demokracii a svobodě,“ reagovala starostka. Místostarosta Radek Šamšula ji doplnil poděkováním předchozímu vedení města, že vlajku na začátku války vyvěsilo. „My v tom pokračujeme. Od té doby se nic nezměnilo, takže ano, je pořád důvod, aby tam ta vlajka visela,“ řekl Radek Šamšula.

Milan Janáč (Soc Dem) upozornil, že by se mělo častěji sekat dětské hřiště na Bělé. A zajímal ho také osud obchodu rovněž na Bělé. Sám navrhl, že by celá budova nemusela sloužit jako obchod a třeba třetina by se mohla pronajmout pro jiné komerční využití, pokud by obchod musel být dotován. Starostka Jana Syrovátková odpověděla, že prioritou je zachovat zde prodejnu potravin a smíšeného zboží, šéf majetkového odboru Pavel Musil doplnil, že město objekty na Bělé i ve Vratíkově čerstvě převzalo a o provoz obchodu na Bělé již zájemce má, stejně tak se objevilo několik zájemců o jiné využití, případně o odkup.

Michaelu Žejškovou zajímal osud městského domu na ulici Kapitána Jaroše, který dříve sloužil zahrádkářům. Starostka uvedla, že nyní se řeší využití více budov, také v souvislosti se stavem budovy SVČ. Bývalou místostarostku Michaelu Žejškovou zajímal také dotazník, který zjišťuje informace od rodičů žáků základní školy. Část otázek zpochybnila s tím, že nejsou zjevně určeny pro rodiče, ale ptají se na přímé zkušenosti ze školy, které mají pouze děti. „Netajili jsme se tím, že chceme školství v Boskovicích řešit komplexně – především jeho kvalitu a aktuální trendy ve školství. Byl to jeden z hlavních bodů našeho programu,“ reagovala Jana Syrovátková. Město proto vybralo firmu SCIO, aby provedla v Boskovicích průzkum právě pomocí svého dotazníku a město tak mělo k dispozici dostatek informací. Město provádí celkovou analýzu fungování školy a jejího případného rozdělení. Zastupitelka za Změnu22 Valentýna Provazník doplnila, že město prověřovalo více možností a vybralo SCIO, jehož výhodou je mimo jiné to, že podobná šetření provádí na mnoha školách a nabídne městu proto také srovnání. „Čistě ze subjektivního pohledu – vychovala jsem pět dětí, které prošly základní školou, a na dotazy bych uměla odpovědět, neboť jsem vždycky komunikovala jak se svými dětmi, tak s tou školou. Ale samozřejmě je to individuální,“ odpověděla Valentýna Provazník opoziční zastupitelce.

Oldřich Kovář upozornil na stav chodníku před úřadem na náměstí 9. května před sochou T.G.M.

Michal Knödl znovu otevřel téma kruhového objezdu u pošty. „Zajímalo by mě, jak se k tomu město teď staví. A zajímal by mě názor místostarosty Holíka, který byl v minulém období u zrodu tohoto projektu,“ tázal se zastupitel za SPOLU. Starostka reagovala, že to vnímá jako palčivé téma, které je potřeba vyřešit – ale vyřešit funkčně, aby se zlepšila pro všechny a nezhoršila se pro nikoho, tedy pro velká auta, osobní auta, cyklisty ani chodce. Problematiku město konzultuje s odborným týmem z Vysokého učení technického. Ten zatím potvrdil, že výhrady, které starostka k projektu měla ještě před volbami, byly oprávněné, a řešení podle něj není vhodné. „Křižovatku budeme řešit koncepčně, v návaznosti na ulici 17. listopadu a celý střed města,“ uvedla starostka Jana Syrovátková. Zopakovala, že město také čeká, jak dopadne řízení na kraji. Místostarosta Lukáš Holík odpověděl, že rovněž čeká na výsledek na kraji, vnímá potřebnost a město situaci řešit bude.

Na závěr zastupitelstva pozval místostarosta Lukáš Holík zastupitele na setkání ke knihovně, které se bude konat 29. června v 17 hodin. V té době už by mělo být známo stanovisko stavebního úřadu k současnému projektu.

další zpravodajství