Ze zastupitelstva: dotační tituly, rybník, dobrý vývoj rozpočtu a diskuze o nemocnici

Boskovičtí zastupitelé se sešli na svém šestém jednání od voleb v úterý 19. září v zámeckém skleníku. Tématem diskuzí byl nový rybník u Mladkova nebo nemocnice. V úvodu zastupitelé uctili minutou ticha památku zesnulého starosty Svitávky Jaroslava Zoubka.

Boskovice, ilustrační foto
Boskovice, ilustrační fotofoto: Zdeněk Tesař

V úvodním bodu dotazů a připomínek občanů vystoupil Martin Staněk, člen ODS bez zastupitelského mandátu, a upozornil zastupitele na projekt Mohu pomohu, kterým v Teplicích zapojují lidi bez domova do úklidu městských ulic. Místostarostka Lukáš Holík (Naše Boskovice) reagoval, že měst se problematikou bezdomovectví aktuálně zabývá, má k ní pracovní skupinu a o podobném projektu se diskutuje.

První větší diskuze proběhla nad zprávou o činnosti nového mediálního výboru. Předseda výboru Jan Flíček (Změna22) informoval, že byl vybrán dodavatel na redesign městského zpravodaje. Opozičního zastupitele Michala Knödla zajímala podrobnější čísla k nákladům na tisk zpravodaje v dosavadní modelu a po aktuální změně, kdy ho bude tisknout jiná firma a město samo bude dělat sazbu. Místostarosta Radek Šamšula (Piráti) slíbil odpovědět písemně, přesná číslo nemělo vedení města k dispozici. Michalu Knödlovi se nelíbilo, že město vypovědělo dlouhodobou a z jeho pohledu dobrou spolupráci s místní firmou Artron – místostarosta reagoval, že spolupráci ukončila firma Artron a do nového výběrového řízení se přes výzvu nepřihlásila. Jaroslav Dohnálek (SPOLU) kritizoval, že materiál je špatně postaven, protože nezohlednil navýšení nákladů na mzdy nové tiskové mluvčí a informuje pouze o úsporách. Dal proto protinávrh, aby byl materiál stažen. Ten neprošel a koalice materiál schválila.

Starostka představila novou vedoucí odboru vnitřních věcí Evu Havlovou, která přebírá funkci po Ivě Močičkové.

Dotace

Zastupitelé schválili upravené dotační tituly pro kulturu, sport a tělovýchovné aktivity, provoz volnočasových organizací a sportovní a volnočasové akce. Nová koalice připravila několik systémových úprav, především v oblasti podpory volnočasových organizací, a také navýšila finanční prostředky, které do těchto oblastí směřují. Zástupci vedení města vysvětlili, že k navýšení v posledních letech nedocházelo, zato se skokově zvyšovaly ceny.

Speciální dotace získal také Orel, a to něco přes 130 tisíc korun na práci s mládeží, a fotbalisté, kteří dostali dalších 200 tisíc korun.

Zastupitelstvo souhlasilo se sítí sociálních služeb na okrese Blansko a schválilo obvyklou podporu sociálních služeb z rozpočtu města.

Místostarosta Lukáš Holík představil projekt spolupráce se slovenskými Čachticemi na projektu, v rámci kterého by město rádo získalo finance na rekonstrukci informačního centra a jeho propojení s Galerií Otakara Kubína. Dagmar Hamalová (SPOLU) upozornila, že pozornost by si zasloužila také radniční věž a stálo by za to obnovit trasu, která vede na věž. „Máme daleko palčivější body, než opravovat cestu na věž,“ odpověděl Lukáš Holík.

Majetkové záležitosti

Největší diskuze nad majetkovými záležitostmi se týkala výkupu pozemků a s tím souvisejícím záměrem vybudování rybníka u Mladkova na místě Boskovického mokřadu. O záměru i diskuzi zastupitelů jsme informovali v samostatném článku.

Finanční záležitosti

Zastupitelé schválili zapojení města do akce Milostivé léto 2023. To znamená, že lidem, kteří městu dluží za poplatky, bude odpuštěno penále a příslušenství k dluhu, pokud dlužnou částku uhradí.

Ve čtvrtém letošním rozpočtovém opatření se navýšil předpoklad příjmů města o 22,5 milionu korun, výdaje byly naopak sníženy o 10,5 milionu korun. Růst příjmů je dán především navýšením daňových příjmů. Do bilance se promítla také úspora energií v městských organizacích. Více než 3 miliony korun získá město tím, že vložilo volné prostředky na spořící účet.

Na dotaz Jaroslava Dohnálka informoval místostarosta Lukáš Holík o záměru vybudovat cyklostezku z Boskovic do Sudic. Letos by měla začít vznikat projektová dokumentace. Místostarosta zároveň uvedl, že jako každá podobná záležitost to bude maraton a tohle je první krok. Nyní chce město vytipovat trasu a začít jednat s majiteli pozemků.

Debata se vedla i o investicích do kanalizace, a to v návaznosti na situaci po přívalovém dešti, který Boskovice zasáhl v první polovině září. Vedení města k tomu chystá samostatný materiál, o kterém budou Ohlasy informovat.

Podněty a připomínky zastupitelů

V tradičním závěrečném budě se ujala slova nejprve bývalá starostka a sociální demokratka Hana Nedomová, která na žádost občanů řešila úpravu cesty Pod Kamenicí a chtěla prosadit navýšení prostředků na tuto akci v rozpočtu. Vedoucí majetkového odboru Pavel Musil informoval, že s opravou se počítá, ale město nemůže do cesty investovat, pokud nejsou příslušné pozemky v jeho majetku. Majitelé jsou ochotni pozemky městu věnovat, situaci ale blokuje bankovní zástava na jednom z nich.

Místostarosta Lukáš Holík informoval o přípravě žádosti o dotaci pro Městskou správu sociálních služeb a o rozšíření projektu rekonstrukce parku u zámeckého skleníku. Projekt knihovny putuje s námitkami účastníků řízení na kraj. Městu se podařilo postoupit s výkupy pozemků pro cyklostezku z Mladkova do Svitávky. Podle místostarosty zbývá vyjasnit si detaily u posledních dvou majitelů, ale vypadá to pozitivně. Jednání pokračují i u cyklostezky na Vratíkov.

Lukáš Holík dále popsal záměry s kotelnou K44, kterou chtělo minulé vedení města přebudovat vzhledem cenám plynu na štěpkovou. Diskuze o tom záměru bude podle místostarosty pokračovat, nyní zpracovává konkrétní podklady, které bude chtít se zastupiteli prodiskutovat. Úprava kotelny na štěpku by stála asi 14 milionů korun.

Jaroslav Dohnálek měl několik dotazů na jednatele nemocnice Miloslava Kavku. Nejprve ho zajímalo jednání s lékaři ohledně zákoníku práce. Jednatel odpověděl, že jedná se zástupci lékařského odborového klubu a předpokládá, že mladí lékaři vypovědí v listopadu dohody, které v prosinci doběhnou. Nyní proto nemocnice jedná o modelu, jak od příštího roku služby zajistit. Jinak je aktuálně prioritou zajistit primáře na dětském oddělení, dosavadní primářka už ve vedoucí funkci nechce pokračovat. Jednatel už oslovil třicet lékařů a třicetkrát slyšel negativní odpověď a pokračuje dál na několika cestách.

Bývalého starostu dále zajímalo, jestli je možné doložit sponzorské dary na akci k oslavě výročí nemocnice. Podle jednatele je akce pokrytá ze 70 procent a shánění peněz ještě není ukončeno. „Předpoklad je, že se pokryje celých sto procent,“ uvedl Miloslav Kavka.

Další dotaz se týkal investičních dotací a příspěvku města na příští rok, Jaroslava Dohnálka konkrétně zajímal urgentní příjem. Jednatel odpověděl, že nyní nemocnice zpracovává a určuje investiční priority. Na urgentní příjem je připraven projekt, ale zatím se neví, kdy bude dotační výzva.

Poslední dotaz směřoval k tomu, jestli v takzvané svobodárně bylo upraveno bydlení namísto pro zdravotníky právě pro jednatele. Odpovědi se ujala starostka Jana Syrovátková (Změna22), která uvedla, že jednatel je skromný a na svobodárně je víc volných bytů, takže mu město bydlení zde umožnilo. „Přijde mi to malinko nemístné a stydím se, že to tady řešíme,“ vyjádřila se starostka. Jaroslav Dohnálek oponoval, že to není nemístné, protože jde o princip a nemístné je spíše využívat byty jinak, než jsou určeny. „Jednatel nemá malý příjem, aby si nemohl pronajmout komerční bydlení v Boskovicích,“ uvedl Jaroslav Dohnálek.

Hana Nedomová požádala o sumář informací k jednání s krajem o možném převodu nemocnice, případně i s ministerstvem zdravotnictví. Starostka informovala, že právě před zastupitelstvem měla jednání s krajským radním pro zdravotnictví a informace písemně předloží.

Petr Malach (SocDem) se rovněž obrátil na jednatele nemocnice, zajímala ho situace ohledně víkendových služeb na pohotovosti. Jednatel odpověděl, že vyvolal jednání s Jihomoravským krajem. „Došli jsme k závěru, že ani my, ani kraj, ani pojišťovna nemáme žádný prostředek, jak si vynutit, aby lékaři sloužili lékařskou pohotovostní službu. V tuto dobu už vůbec nezabírají ani odměny. Lékaři nemají potřebu sloužit, chtějí mít volný čas,“ popsal Miloslav Kavka s tím, že navýšení financí má na příští rok přislíbeno a od roku 2025 by mělo zajišťování pohotovostních služeb padnout na pojišťovny. Ty jsou ale rovněž bezradné a neumí si představit sankcionování lékařů, kteří pohotovostní služby nechtějí sloužit.

Jednatel dále informoval, že do nemocnice teď přišlo několik nových lékařů – na chirurgii, na gynekologické oddělení, na internu i na ortopedii. Ale lékaři také odcházejí, takže stav je v tomto roce vyrovnaný. Do nelékařského personálu se podařilo zajistit tři lidi navíc.

Starostka Jana Syrovátková odpovídala Petru Malachovi také na dotaz směřující ke krajskému nemocničnímu holdingu. Uvedla, že krajský radní není v této věci konkrétní a předpoklad je, že se do krajských voleb, které jsou příští rok, se v této věci nic neuděje.

Na základě dotazu Hany Nedomové se řešila také úprava zeleně na ulici Sokolské a rozhledové podmínky při vjezdu do této ulice. Vedoucí odboru informovala, že město uvažuje o odstranění keřového patra.

Bývalou starostku také zajímalo, jestli jsou prováděny kontroly sečí a případně uplatňovány sankce vůči firmě, která se o městskou zeleň stará. Leona Fialová popsala, že vzhledem ke klimatickým poměrům se letos seče omezily a firma termíny dodržela.

Michal Knödl zopakoval, že město by se podle jeho názoru mohlo do opravy parku u zámeckého skleníku příští rok pustit i v případě, že nezíská žádnou dotaci, protože rozpočet se vyvíjí dobře a jiné investice moc nevidí. Starostka v odpovědi připomněla, že město by rádo posunulo i sportovní halu. Lukáš Holík doplnil, že město čekají velké investiční akce.

Michala Knödla dále zajímal stav příprav rekonstrukce křižovatky pod poštou. Starostka uvedla, že projekt se vyvíjí a město se setkalo se čtyřmi projektanty a odborníky na dopravní stavby. Původní projekt jinak stále leží v odvolacím řízení na kraji. Z konzultací s odborníky vyplynulo, že tak, jak je okružní křižovatka navržena, je nevyhovující, a proto starostka požádala o další posouzení. Zároveň město oslovilo majitele nárožních nemovitostí ohledně možného odkupu. Zastupitel Vladimír Petrů (Změna22) připomněl, že už v roce 2000 se zpracovávala studie, která prokázala, že kruhový objezd se na místo nevejde bez vykoupení nárožního domu, ve kterém je dnes prodejna kebabu. Dnes odborníci říkají, že bez toho se tam kruhový objezd, jak byl naprojektován, možná vejde, ale nebude řešit dopravní problém, který na křižovatce je.

Lidovecká zastupitelka Dagmar Hamalová se vyjádřila ke komunikaci vedení města se zastupiteli i s veřejností. Jako příklad uvedla, že na zastupitelstvu se dozvěděli, že funguje pracovní skupina k bezdomovectví. Ráda by proto požádala o přehled pracovních skupin, které fungují. „Slyšela jsem i o jiných tématech, která se řeší a ani veřejnost, ani my o tom nic nevíme,“ uvedla Dagmar Hamalová.

Starostka informovala, že ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo platnost územního řízení pro stavbu Boskovické spojky a ona nyní získává informace a jedná o této stavbě. „Budeme řešit podrobnosti, které se týkají Boskovic,“ uvedla starostka Jana Syrovátková.

další zpravodajství