Boskovice hledají městského architekta. Tentokrát jako zaměstnance úřadu

Boskovice budou mít po více než roce a půl od odchodu Zdeňka Fránka znovu městského architekta či architektku. Avšak ve zcela jiném organizačním uspořádání – namísto externí spolupráce bude městský architekt přímo zaměstnancem úřadu a částečně bude vykonávat práci řadového referenta.

Radnice totiž vyhlásila ve druhé půli července výběrové řízení na kumulovaný post městského architekta a investičního referenta. Uzávěrka přihlášek je 22. srpna v 10 hodin, nástup je možný od 1. září. Pracovní poměr má být sjednán na dobu určitou, konkrétně na jeden rok, s možností následného prodloužení na dobu neurčitou.

Pozice městského architekta je tak koncipována zcela jinak, než tomu bylo v případě Zdeňka Fránka – ten fungoval jako samostatný poradní hlas městské rady, měl smlouvu o externí spolupráci, kterou vykonával v omezeném měsíčním rozsahu vedle své architektonické profese. Nově bude městský architekt úředník, který bude ve struktuře úřadu podřízeným zaměstnancem na odboru rozvoje města a investic, a funkci bude vykonávat společně s prací řadového referenta.

Mezi kvalifikačními požadavky je vysokoškolské vzdělání architektonického směru, takzvaná autorizace u České komory architektů není požadována. Stejně tak není požadováno sepsání nějaké vize či vlastního pohledu na rozvoj města.

Určité pochybnosti o boskovickém postupu vyjádřil Václav Zuna z České komory architektů, konkrétně z pracovní skupiny Urbanismus. Podle něj není z vyhlášeného výběrového řízení úplně jasné, jaká bude náplň práce městského architekta a s kým bude komunikovat. Jako problematické vidí i to, že to může být vzděláním klidně i jen bakalář bez autorizace. A pak umístění v rámci úřadu. „Obvykle se u takto velkých obcí hledá architekt na smlouvu, dohodu o provedení práce, za nějakou fixní hodinovou sazbu. Spíše je to konzultant, mediátor. Tady hledají asi nějakého úředníka?“ vyjádřil se Václav Zuna s tím, že desátá platová třída je navíc velmi nízká a termínově napjaté je i výběrové řízení o prázdninách.

Starostka Jana Syrovátková (Změna22), sama profesí architektka, si od nové pozice slibuje především to, že na radnici budou mít v týmu architekta, který bude znát procesy přípravy staveb a investičních akcí. „Jsme ve fázi, kdy nemáme připravené projekty a hodně se věnujeme právě projekčním přípravám. Očekávám samozřejmě, že městský architekt bude mít i nějaké zkušenosti s realizací,“ říká starostka a připomíná, že město čekají architektonické soutěže na generel Červené zahrady a na velké stavby. To jsou věci, na kterých by měl městský architekt pracovat.

Vznik kumulované funkce přímo ve struktuře úřadu starostka vysvětluje především rozsahem práce, která na městského architekta čeká. Při plánovaném nastavení starostka předpokládá, že by se asi ze dvou třetin věnoval práci městského architekta a ze třetiny práci referenta. „Koncepční a přípravné práce tady teď bude ohromné množství,“ říká starostka. A najít architekta, který by vedle své profese věnoval dvě třetiny pracovního času Boskovicím, není podle Jany Syrovátkové moc reálné, plus by bylo velmi nákladné takového člověka zaplatit. „Myslím, že kdybych teď přišla s požadavkem, že chci milion na městského architekta, bude to velmi složité obhájit. I s tou negativní zkušeností, kterou tady máme s panem profesorem Fránkem,“ vyjádřila se boskovická starostka, která nejspíš narážela na neúspěšné předchozí pokusy o architektonické soutěže a přípravu větších staveb.

Proto se radnice rozhodla hledat typově někoho jiného. Tedy člověka, který bude na úřadě pět dní v týdnu, bude plně k dispozici a měl by svou práci dělat kontinuálně napříč volebními obdobími. Starostka se zároveň domnívá, že není nutné, aby pozici městského architekta vykonával někdo, kdo je sám úspěšným a kvalitním architektem. „Pan profesor Fránek je vizionář, je to sochař, má nezpochybnitelné kvality dělat zajímavé věci. Ale pozice městského architekta není o navrhování. Je to dělník, který má mít přesah, má poznat kvalitní architekturu, ale on bude součástí zadávání zakázek, bude vytvářet oponenturu. On nemá projektovat, ale vytvářet background a koordinační činnost,“ vysvětluje Jana Syrovátková.

K zařazení do struktury úřadu starostka říká, že zase není úplně nestandardní, že je městský architekt zaměstnaný na radnici. „Není to nic novátorského, jsou města, kde to takto funguje,“ říká starostka. Zároveň zdůrazňuje, že pozici vnímá jako velmi důležitou a bude záležet, jak si nový model sedne. I z toho důvodu ji radnice vyhlašuje nejprve na zkušební dobu jednoho roku. „Je to citlivá pozice, musíme být v nějaké symbióze,“ podmiňuje starostka prodloužení spolupráce s novým člověkem na dobu neurčitou.

Výběrová komise zatím není pevně daná, určitě v ní bude právě starostka, tajemník, personalistka a vedoucí odboru rozvoje města a investic. Kromě toho by Jana Syrovátková chtěla přizvat další architekty, od výběrového řízení očekává hlavně věcnou a odbornou diskuzi při pohovorech.

další zpravodajství