Z radnice: Omezení ohňostrojů, limity veřejných zakázek, zelená střecha na školce

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo ve druhé polovině května po zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Na ulici 17. listopadu byly vykáceny keře a na jejich místě vzniknou záhony
Na ulici 17. listopadu byly vykáceny keře a na jejich místě vzniknou záhonyfoto: Tomáš Trumpeš

Na tiskové konferenci se jako speciální host nejprve představil nový jednatel boskovice Miloslav Kavka, který se funkce ujme v polovině června. Ohlasy jeho názory a představy o fungování nemocnice prezentovaly v samostatném textu.

Dalším důležitým tématem byla příprava architektonické soutěže na generel areálu Červená zahrada. Vzhledem k významu této věci jsme ji po doplnění dalších informací rovněž zpracovali v samostatném článku.

Omezení ohňostrojů

Ve vedení radnice pokračuje debata o omezení používání pyrotechniky ve městě. Městská rada nakonec doporučila zastupitelstvu, aby přijalo vyhlášku, která by zábavní pyrotechniku omezila. Vyhláška by dle návrhu stanovila, že se ohňostroje smí odpalovat pouze během silvestrovské noci, a to od 18.00 večer do 2.00 v noci. Zákaz by platil ve všech částech města, včetně místních částí. Podle nedávného rozhodnutí ústavního soudu by město už během roku nemohlo jednotlivým akcím udělovat další, jednorázové výjimky.

Podle tajemníka Davida Škvařila byla hybatelem petice občanů, která byla na radnici doručena na začátku roku. Podle zástupců vedení města nemá koalice na téma jednotný názor, takže se čeká, jaká se vyjeví vůle zastupitelstva.

Místostarosta Lukáš Holík uvedl, že čeká velkou diskuzi na zastupitelstvu, a to především o tom, jestli zákaz půjde smysluplně vymáhat. „Na začátku jsem moc nebyl pro, nejsem ten, co rád někomu něco zakazuje. Ale bavili jsme se o tom, vnímám, že doba se posunula. Za nás to vypadá, že bychom materiál spíš podpořili,“ uvedl Lukáš Holík za Naše Boskovice.

Jednoznačně pro omezení ohňostrojů jsou Piráti. „Pro mě je to principiální věc, ne kvůli petici. Myslím si, že doba dospěla k tomu, že si můžeme v klidu říct, že hlučné ohňostroje v Boskovicích nechceme,“ vyjádřil se místostarosta Radek Šamšula.

Oproti tomu starostka Jana Syrovátková nepokládá problém s ohňostroji ve městě za nijak velký, i předkladatelka petice podle ní uvedla, že jí nevadí pár menších ohňostrojů přes rok, ale právě silvestrovská noc. „Řeší hlavně Silvestr a Nový rok, ale v tom máme stoprocentní shodu, že by měly být z vyhlášky vyňaty. Pokud je ta věc přežitá, přežije se sama, nejsem v tomto případě zastánce regulace. Ale určitě bych to nechala na zastupitelstvu,“ popsala svůj názor starostka.

Prostory po záchrance

Město získá od Jihomoravského kraje bezúplatně dva objekty v centru areálu nemocnice. Ty sloužily záchranné službě, která se odstěhovala do nové budovy, a jako sklad civilní obrany. „Areál se podařilo scelit, což je pozitivní,“ uvedla starostka a dočasná jednatelka nemocnice Jana Syrovátková. O využití prostor by podle ní měl rozhodnout až nový generel, který město chce vypracovat s novým jednatelem Miloslavem Kavkou.

Limity veřejných zakázek

Městská rada projednala a schválila změnu organizační směrnice pro zadávání veřejných zakázek. „Jedná se o změnu u dodávek malého rozsahu, to znamená do dvou milionů korun,“ popsal tajemník David Škvařil. Změna spočívá v tom, že se vzhledem k rostoucím cenám zvýší limity, do kterých není nutné provádět výběrová řízení.

Limit byl zvýšen z 50 tisíc na 100 tisíc korun u dodávek a služeb. U stavebních prací se limit zvedá ze 100 tisíc na 250 tisíc korun. V případě zvýšeného cenového pásma, tedy 50–100 tisíc u dodávek a služeb a 100–250 tisíc u stavebních prací, musí mít vedoucí příslušného odboru ještě písemný souhlas příslušného člena vedení města.

U dodávek a služeb se ještě zvýšil limit, od kterého je nutné provádět průzkum trhu, a to ze 400 na 500 tisíc korun.

Zelená střecha na MŠ

O prázdninách by měla proběhnout oprava havarijní střechy v mateřské škole na Komenského ulici. Město se nakonec rozhodlo pro zelenou střechu se zvýšenou vrstvou izolace. Kvalitnější řešení je sice dražší, ale zároveň je zde možnost získat dotaci z programu Životní prostředí. Zakázka byla vysoutěžena za necelých 9 milionů korun, přičemž projektová cena byla 12,5 milionů, takže ji soutěž poměrně výrazně snížila. V rámci rekonstrukce proběhne i příprava na umístění fotovoltaických panelů.

Oprava chodníku na Slovákově

Opravena bude část asfaltového chodníku na Slovákově ulici, který je nyní ve špatném stavu a navíc bude dále poškozen opravou vodovodu a položením kabelu nízkého napětí. Po ukončení těchto oprav zde tedy město položí nový asfaltobetonový povrch za více než půl milionu korun. Povrch je podle starostky vhodný i proto, že zde jezdí děti na kolech nebo na bruslích.

Dotace z Jihomoravského kraje

Město obdrží několik dotací z Jihomoravského kraje. Je to 60 tisíc na údržbu vzrostlých stromů, přes 53 tisíc na údržbu cyklostezek, 220 tisíc na projekt na podporu podnikání Podnikni to! a 43 tisíc na podporu rodinné a seniorské politiky.

Proluka U Koupadel

Město svěří na další dva roky louku v proluce U Koupadel iniciativě Zelená peřina, kterou zastupuje Hana Kvapilová. Zelená peřina už na místě delší dobu působí.

Dar hasičům

Krajští profesionální hasiči dostanou také letos od města pravidelný dar, a to 80 tisíc korun na provoz a vybavení jednotky hasičské stanice.

Mateřská škola o prázdninách

Boskovická mateřská škola bude v omezeném módu v provozu i během prázdninových měsíců, a to kromě úplně posledního týdne před zahájením školního roku. Otevřeno bude pracoviště na Lidické ulici.

Služebna městské policie

Dokončuje se rekonstrukce služebny městské policie, slavnostně otevřena bude 2. června.

Knihovna

Místostarosta Lukáš Holík informoval, že stále ještě nedoběhlo územní řízení na projekt nové knihovny na ulici Kapitána Jaroše. Na stavební úřad dorazily námitky sousedů stavby, nyní se s nimi úřad vypořádává. Vedení města svolalo schůzku s účastníky řízení. „Chceme se pobavit o tom, jestli jsou námitky z jejich strany skutečně tak zásadní. Ve mně to budí dojem, že ať už by tam byla jakákoliv budova, která by se měla realizovat, tak námitky budou úplně stejné. Což mě vede k tomu, že toto místo by bylo pro další projekt zavřeno. Ale to je samozřejmě jen můj názor, který se bude v širším plénu diskutovat,“ vyjádřil se Lukáš Holík.

Se situací chce seznámit i členy kulturní komise a následně by rád nad osudem projektu a dalším postupu otevřel veřejnou diskusi. Místostarosta zatím odložil setkání s ministrem kultury ohledně možných dotací, protože to podle něj nemá smysl, pokud město nemá stavební povolení.

Vícepráce na ČOV

Po jednáních došlo ke snížení částky, která bude hrazena z takzvané plusovosti Boskovic u Svazku vodovodů a kanalizací na vícepráce při probíhající optimalizaci čistírny odpadních vod. Vzhledem k tomu, že vícepráce se týkají úprav provozu, je podle starostky Jany Syrovátkové logické, že zvýšené náklady nepůjdou za městem. Částka se sníží asi o 320 tisíc.

Park u skleníku

Město jedná o možnosti získat dotaci na rekonstrukci parku u skleníku. Podle místostarosty Lukáše Holíka je to nelehká práce, protože jiné požadavky na množství zeleně mají podmínky dotace, jiné ale mají památkáři. Podle Lukáše Holíka se ale kompromis podaří a vše by mělo být připraveno, až se začátkem příštího roku dotace vyhlásí.

Vývoj ceny energií

Vzhledem ke klesajícím cenám energií se budou od května o 30 procent snižovat zálohy jak pro městské organizace, tak pro domácnosti odebírající teplo z CZT. To by se mělo projevit i v městském rozpočtu, mimo jiné v nižší částce, kterou by město doplácelo Službám především na provoz zimního stadionu a lázní.

Zeleň na ulici 17. listopadu

Starostka Jana Syrovátková uvedla, že velmi kvituje probíhající úpravy zeleně na ulici 17. listopadu, kde došlo k vykácení keřů a na místě vzniknou záhony. Veřejný prostor podle ní bude nejen estetičtější, ale i bezpečnější. „Je to drobnost, ale myslím, že je pozitivní, mám z toho radost. Dochází také ke kácení keřů v rozhledových trojúhelnících při výjezdu na křižovatkách, což zvyšuje bezpečnost,“ uvedla boskovická starostka.

Místostarosta Radek Šamšula doplnil, že odbor životního prostředí teď dělá dobrou práci při vytipovávání míst, která potřebují úpravu zeleně, mimo jiné právě přerostlé keře, kterých je v Boskovicích hodně. „Zrovna ulice 17. listopadu je dobrým příkladem toho, jak veřejný prostor pozvednout,“ uvedl místostarosta. Ten dále informoval, že proběhne další kolo sečí, přičemž se bude sekat mozaikovitě a na výšku nejméně 10 centimetrů.

Druhý referent pro styk s veřejností

Chystá se výběrové řízení na druhého referenta pro styk s veřejností, který by měl doplnit Jaroslava Parmu. Sešlo se šest žádostí, výběrové řízení proběhne 1. června.

Místostarosta Radek Šamšula rovněž na červen připravuje materiál na zřízení mediálního výboru, kterým by se mělo v červnu zabývat zastupitelstvo.

další zpravodajství