Ze zastupitelstva: Hlavní debaty o nemocnici, navýšení počtu úředníků a ubytovně v Červené zahradě

Čtyři hodiny tentokrát jednali boskovičtí zastupitelé. Předmětem debat byla hlavně nemocnice a navýšení počtu úředníků na radnici. O protažení zastupitelstva se postaral i bývalý zastupitel Dušan Sušil.

V bloku určeném dotazům a připomínkám občanů vystoupil nejprve jako již tradičně reprezentant ODS Martin Staněk, který zastupitelský mandát ve volbách nezískal. Tentokrát si vybral téma výsledky výzkumu Město pro byznys, kde se Boskovice umístily předposlední v kraji. Zajímalo ho, jestli se město výzkumem zabývalo, a přednesl podnět na ustavení pracovní skupiny, která by se podmínkami pro podnikání zabývala. Starostka jana Syrovátková (Změna22) odvětila, že řadu kritérií, která jsou součástí hodnocení, radnice nemůže ovlivnit. Poté popsala, že komunikace města s podnikateli podle ní probíhá dobře a vedení města řeší podněty, které od nich slyší.

Dotace

Zastupitelé schválili speciální dotace, které přispějí volnočasovým spolkům na energie. Celkem o mimořádnou podporu požádaly čtyři spolky, v součtu jim poputuje 235 tisíc korun.

Schváleny byly i dotace v oblasti památkové péče – 200 tisíc korun na opravu jižní fasády boskovického zámku, ministerstvo přispívá částkou 890 tisíc korun, zbylých 910 tisíc zaplatí MP Holding jakožto vlastník budovy. Dalších 44 tisíc korun na výměnu dveří domu na Velenově ulici číslo 2180 (bývalá restaurace Makkabi), 150 tisíc na výměnu oken domu na Bílkově ulici číslo 396 a také 62 tisíc na výměnu vstupních dveří a opravu fasády domu na Zborovské ulici číslo 9 (čajovna).

Cena za kulturu

Na návrh speciální hodnotitelské komise udělí město opět po třech letech ceny za kulturu, přičemž za celoživotní přínos ji obdrží mimořádně pět osobností – manželé Josef a Lenka (in memoriam) Bařinkovi za dlouholetou činnost v rámci Galerie Otakara Kubína, Čestmír Huňát za dlouholetý přínos k pořádání festivalu Boskovice a dále in memoriam Jiří Bušina za celoživotní činnost v oblasti ochotnického divadla, publikační činnost zejména v oblasti vlastivědných aktivit a za činnost v rámci Klubu přátel Boskovic a dlouholetý ředitel boskovické ZUŠ Zdeněk Jindra.

I v této kategorii za mimořádný počin navrhla hodnotící komise mimořádně ocenit dva laureáty – folklórní soubor Velen zejména za nastudování a uvedení hudebně-tanečního folklorního pásma Vojna a divadelní soubor NABOSO, který si připomíná výročí 20 let od založení souboru, zejména však za nastudování a uvedení hry Zvíře a dramatizaci povídky Zločin v chalupě během pro kulturu tak těžké doby covidových restrikcí.

Hodnotitelská komise nenavrhla žádného z kandidátů k ocenění v kategorii pro mladé promotéry a umělce do 26 let. Právě to se stalo impulsem k vystoupení bývalého zastupitele Dušana Sušila, který v takřka půlhodinovém příspěvku nejprve obsáhle pohovořil o svém působení ve Sdruženém klubu pracujících a poté požádal zastupitele, aby cenu udělili mladému hudebníkovi Tomáši Moslerovi. Příslušný návrh obsahující i udělení této ceny podal zastupitel Miroslav Klíma (ODS) a zastupitelé s ním jednomyslně souhlasili.

Omezení pyrotechniky

Zastupitelé se zabývali možnostmi regulace používání pyrotechniky na území města, po které volají někteří občané. Vedoucí odboru kanceláře tajemníka Miluše Rozkošná popsala, že regulaci je možné přijmout formou vyhlášky plošně, případně ji vymezit jen na některé období či na některé části města. Proti přijetí vyhlášky mluví hlavně obtížná vymahatelnost. Městská rada zatím navrhuje vyhlášku připravit a zastupitelstvu ji předložit v červnu. Svou skepsi, že by mohla problém vyřešit vyhláška, vyjádřil například bývalý starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Místostarosta Lukáš Holík a jeho kolega Vlastimil Slaný (Naše Boskovice) uvedli, že vyhláška je dobrá i jako deklarace a signál do společnosti, že používání pyrotechniky je třeba omezovat. Vyhotovení vyhlášky zastupitelé schválili.

Majetkové záležitosti

Z drobnějších majetkových záležitostí byla asi nejzajímavější hned ta první – zastupitelé zamítli prodat občanovi na Hrádkově městské pozemky, které už ovšem využil pro své potřeby a zastavěl. Nyní je s ním jednáno, aby černé stavby odstranil.

Městu se podařilo scelit a získat pozemky v blízkosti bytových domů Panorama, podle starostky Jany Syrovátkové by zde měl vzniknout prostor pro trávení volného času.

Již bez diskuzí schválili zastupitelé odkup prodejen ve Vratíkově a na Bělé za celkem 4,5 milionu korun. Přidala se i část opozice, zdrželi se jen Petr Malach a Hana Nedomová z ČSSD, Radek Stříž z ODS a Michal Knödl z KDU-ČSL. Proti byli Jaroslav Dohnálek (ODS) a Michaela Žejšková (TOP 09).

Zastupitelé stvrdili bezúplatný převod objektu bývalého hasičského štábu na ulici Svatopluka Čecha schválením smlouvy o převodu.

Finanční záležitosti

Zastupitelstvo přijalo informaci o stavu městských pohledávek. K poslednímu dni loňského roku činily přes 10 milionů korun, více než polovinu z této částky tvoří nezaplacené pokuty udělené odborem dopravy. „Nejčastěji se jedná o přestupky za porušení bezpečnosti a plynulosti v dopravě, kde jsou mnohdy ukládány vysoké sankce. U vysokých pokut lidé v mnoha případech žádají o povolení splátek,“ vysvětluje radnice v příslušném materiálu. Přes 2 miliony korun dluží lidé na poplatcích za odpad.

Druhé letošní rozpočtové opatření není zdaleka kosmetické. Příjmy města se v něm navyšují o necelé 4 miliony korun, výdaje o více než 31 milionů korun. Největší výdajové změny tvoří zejména čtyři položky – rekonstrukce ulice Hybešova necelých 10 milionů korun, rekonstrukce střechy mateřské školy na ulici Komenského přes 7,5 milionu korun, revitalizace veřejného osvětlení necelého 4,5 milionu korun a 4 miliony korun na projektovou dokumentaci na výstavbu v lokalitě Za nemocnicí.

Michaelu Žejškovou zajímalo, proč se navýšil rozpočet na opravu střechy školky. Starostka vysvětlila, že město se rozhodlo v době energetické krize zadat do projektu větší vrstvu tepelné izolace a současně je střecha navržena jako zelená. Město však žádá o dotaci, která by měla pokrýt 85 procent nákladů.

V běžných neinvestičních výdajích tvoří největší položku rozšíření dvou pracovních míst na městském úřadě – referenta pro styk s veřejností a referenta odpadového hospodářství. Pro zbytek letošního roku to představuje náklady bezmála milion korun, včetně pořízení potřebného vybavení.

Sociální demokrat Petr Malach uvedl, že nemá problém s novým místem referenta odpadového hospodářství, ale měla by na něj přejít práce, za kterou nyní město platí externí firmě 30 tisíc korun měsíčně. U úvazku referenta pro styk veřejností zpochybnil, že by bylo nutné přijmout člověka na plný úvazek. Místostarosta Radek Šamšula upozornil, že doporučení přijmout dalšího člověka je už v koncepci komunikace, kterou si město nechalo zpracovat v minulosti, a že že současný referent Jaroslav Parma je silně přetížený.

V následné debatě došlo k asi nejostřejšímu konfliktu, a to mezi bývalým starostou Jaroslavem Dohnálkem a místostarostou Lukášem Holíkem. Jaroslav Dohnálek tvrdil, že při zavádění nového odpadového systému místostarosta na radě sliboval, že platba externí firmě byla jen dočasná. Poté se oba muži vzájemně obvinili ze lži.

Koalice u obou úvazků argumentovala také tím, že při jejich zřízení zaniknou některé práce vykonávané na dohodu, což přinese úspory. Konkrétní analýzu však k materiálu nepřipojila, stejně jako zůstala nevyjasněná nutnost a míry spolupráce s externí firmou u odpadů. U referenta pro styk s veřejností nebyla vyjasněna ani jeho konkrétní náplň práce. Jaroslav Dohnálek doporučoval, aby se na úvazek ušetřilo ve struktuře úřadu někde jinde.

Bývalá starostka Hana Nedomová upozornila, že navýšení zaměstnanců úřadu nebude ze stran veřejnosti kvitováno. Sama ocenila změny v rozpočtu v oblasti investic.

Lidovecká zastupitelka Dagmar Hamalová uvedla, že nyní chybí redakční rada. Struktura míst zajišťovaných dnes na dohody se podle ní musí dobře promyslet. „Chybí tady analýza, nevíme, kolik míst tam v tuto chvíli je. Informace chybí, a je to škoda,“ vyjádřila se Dagmar Hamalová a dodala, že změna organizační struktury a navýšení úvazků by měly být podložené.

Místostarosta Radek Šamšula odpověděl, že se namísto redakční rady připravuje zřízení mediálního výboru. Také doplnil, že město si nechalo zpracovat audit zpravodaje, který bude zastupitelům prezentován. Vlastimil Slaný připomněl, že radnice potřebuje komunikační práci zkvalitnit.

Michal Knödl označil materiál za nepřipravený a nadnesl, jestli by nebylo lepší jej stáhnout a nachystat znovu na příští zastupitelstvo.

Starostka Jana Syrovátková uvedla, že radnice nechce jen tak rozhazovat peníze za personální náklady a kupříkladu aktuálně šetří na pozici městského architekta. A do budoucna chce řešit situaci tak, že by pozici městského architekta vypsala namísto jednoho referenta odboru investic, který odchází do důchodu, a oba posty sdružila. „Snažíme se také hledat cesty, jak nezvyšovat mandatorní výdaje,“ uvedla starostka.

Michal Knödl nakonec požádal o přestávku a opozice připravila protinávrh rozpočtového opatření bez navýšení dvou pracovních míst. Nikdo z koalice však návrh nepodpořil. U původního návrhu se situace otočila a koaličními hlasy prošel.

Podněty a připomínky zastupitelů

Hlavním tématem závěrečného bloku byla nemocnice a výběrové řízení na jednatele. Starostka se v úvodu popsala výběrové a řízení a uvedla, že vnímá, že je potřeba mít zde nového jednatele brzy. Aktuálně nemocnici jako jednatelka na přechodnou dobu řídí ona. Po svém nástupu zadala audit vykazování péče a ten odhalil i během krátké doby, kterou měl k dispozici, značnou chybovost. „Během tří dnů našel auditor ze sta kontrolovaných případů třicet šest, kde jsme požádali nemocnici o opravu a doplnění,“ popsala starostka s tím, že se v těchto případech bude žádat o navýšení v hodnotě 1,2 milionu korun. Dále popsala potíže s investicí do medicinálních plynů, která byla původně naplánovaná tak, že by odstavila na šest týdnů operativu. Ta však tvoří klíčovou část příjmů nemocnic. „Toto by mohlo ohrozit životaschopnost nemocnice,“ uvedla starostka s tím, že nyní se snaží věc napravit a vyjednat průběh prací tak, aby se výpadek operačních plánů omezil na minimum.

Bývalou místostarostku Michaelu Žejškovou zajímalo, jestli vedení města řešilo dosavadní pracovní zkušenosti nového jednatele, jehož životopis vykazuje značnou fluktuaci v manažerských profesích. „Střídání pracovních pozic po roce by mě docela vyděsilo. Předpokládám, že nehledáme jednatele na rok,“ řekla Michaela Žejšková. Starostka uvedla, že se ptala odborníků ze zdravotnictví a ti ji ubezpečili, že to neznamená, že je to špatný manažer či člověk.

Jaroslav Dohnálek upozornil, že rada nedodržela vlastní naplánovaný harmonogram a opozici o tom neinformovala, a to včetně sestavení komise. Zároveň dodal, že si přeje, aby byl nový jednatel nemocnice úspěšný. „Uznávám, že komunikaci jsme ne zcela dobře zvládli,“ reagovala starostka. Ke změnám podle ní došlo v dobré víře, ale se situace v nemocnici řešila co nejrychleji a nejlépe.

Hanu Nedomovou zajímalo, jestli je pravda, že v prostorách po záchranné službě by měla vzniknout mateřská školka. Podle starostky probíhají jednání o převodu budovy z kraje na město a firemní školka je jedno ze zvažovaných řešení; chce téma otevřít se zaměstnanci.

Starostka chtěla prosadit také nové usnesení o pověření k jednání s krajem o převodu nemocnice. Současně chce starostka obsadit zdravotnickou komisi v součinnosti s opozicí. Připravuje také výroční zprávu nemocnice. Potřebu nového usnesení zpochybnili Hana Nedomová i Jaroslav Dohnálek, kteří se odkazovali na platné usnesení z minulého volebního období. Vedení města nakonec tento návrh stáhlo. Petr Malach se napřímo zeptal, jestli je město nyní připraveno nemocnici pod kraj převést. Starostka uvedla, že jsou otevřeni oběma variantám a je připravena zahájit jednání a najít pro nemocnici nejlepší variantu.

Na zastupitelstvu se rovněž otevřela budoucnost ubytovny v Červené zahradě. Vyšlo najevo, že o ni má zájem Jihomoravský kraj, který by ji na několik let využil jako doplnění kapacit pro internátní ubytování studentů středních škol. Zatím by kraj chtěl postavit v Boskovicích nové ubytovací kapacity.

Místostarosta Lukáš Holík informoval, že bude v nejbližší době představeno variantní řešení cyklostezky ve směru na Vratíkov. Cyklostezku z Mladkova do Svitávky provázejí problémy s vyjednáváním ceny u výkupu nutných pozemků. Posunul se termín dotace na rekonstrukci infocentra a ORP Boskovice bylo vyňato z oblasti podpory. Město proto čeká, zde bude možné žádat o dotaci z místní akční skupiny.

Dále místostarosta Lukáš Holík informoval, že ho čeká jednání s ministrem kultury, zastupitelé dostali k dispozici odpověď ministerstva na dotaz k projektu knihovny. Místostarosta dále uvedl, že s podobnou dotaci na komunitní centra se již nepočítá. Na knihovnu stále probíhá stavební řízení. Jednání s účastníky řízení je podle místostarosty složité.

Zastupitel za Změnu22 a předseda sportovní komise Vladimír Petrů informoval, že pracovní skupina vytvořila základ zadání na architektonickou soutěž na generel Červené zahrady, zadání probrala už i sportovní komise. „Tam už k tomu v podstatě nebyly žádné připomínky,“ popsal Vladimír Petrů. Nyní materiál půjde do stavební komise. Pomoc přislíbil i architekt Mirko Lev z České komory architektů (ČKA). Soutěž by mohla být vypsána už do konce května, případně by aspoň do té doby měla mít potvrzenou regulérnost od ČKA.

Michala Knödla zajímalo, jak pokračuje příprava opravy Lidické ulice. Starostka odpověděla, že má předjednaný přesun prostředků ze Státním fondem dopravní infrastruktury a dobře se vyvíjejí i jednání s dopravní policií ohledně cyklostezky. Zároveň město hledá dopravního projektanta.

další zpravodajství