Z radnice: Nemocnici dočasně povede starostka, rozdělení dotací, PRUH

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo začátkem března po zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22) a místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti).

Mezi penzionem na Mánesově a mateřskou školou na ulici Komenského má vzniknout komunitní zahrada
Mezi penzionem na Mánesově a mateřskou školou na ulici Komenského má vzniknout komunitní zahradafoto: SRAB

Starostka povede nemocnici

Po odchodu jednatele Dana Štěpánského povede dočasně boskovickou nemocnici jako jednatelka starostka Jana Syrovátková. Městská rada ji do funkce jmenovala s platností od 8. března. „Funkci budu zastávat po dobu výběrového řízení a než nastoupí nový jednatel. Vzhledem k tomu, že mám nemocnici v gesci, bylo logické, že funkci jednatelky budu zastávat já,“ uvedla starostka. Rada podle ní zvažovala i variantu, že jmenuje na přechodné období někoho ze stávajících zaměstnanců nemocnice, ale nakonec upřednostnila volbu starostky.

Energetický audit Služeb

Městská rada se seznámila s energetickým auditem městské firmy Služby Boskovice. „To nejdůležitější jsou návrhy inovací v oblasti tepla a energetiky,“ popsal místostarosta Lukáš Holík. Návrhy směřují především k investicím do dvou dosluhujících kotelen, mimo jiné řeší i případný přechod na vytápění na štěpkou. Lukáš Holík doplnil, že se jedná o obsáhlý materiál, kterým se budou znovu zabývat, až si ho jednatel Služeb Milan Strya podrobně nastuduje. Od toho by se měl odvinout investiční plán na další tři nebo čtyři roky. Další návrhy směřují k rozšíření fotovoltaiky.

Teplo z CZT

Po konci topné sezóny chce město vyhodnotit ceny energií, které aktuálně kolísají, a nastavit nově zálohy, které odběratelé za teplo platí, aby nedocházelo k velkým přeplatkům a hromadění peněz ve Službách.

Standardizace územních plánů

Rada schválila podání žádosti o dotaci ministerstva pro místní rozvoj na standardizaci územních plánů. „Výzvy jsou zaměřeny na převod stávajících územních plánů do jednotného standardu platného pro celou Českou republiku. Tím dojde ke zkvalitnění rozhodování veřejné správy. Územní plány se stanou srozumitelnější pro veřejnou správu, odbornou i laickou veřejnost,“ informovalo město v tiskové zprávě.

Úprava odpadového systému

Několika změn dozná takzvaný MESOH – motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství. První změna se týká bioodpadu, který bude v souvislosti s distribucí nádob nově svážen od rodinných domů.

„Pokud si občan zažádá o tuto nádobu, bude mu odpad promítnut jako odpad navíc do bodového ohodnocení,“ vysvětlil místostarosta Lukáš Holík. Kvůli vyššímu množství objemu obslouženého odpadu se tak množství EKO bodů může ponížit.

Druhá změna se týká EKO bodů za nakupování. Tuto možnost občané prakticky nevyužívali a vzhledem k tomu, že ve městě nefunguje ani žádný čistě bezobalový obchod, rozhodlo se vedení města ji ponechat jen do konce září a nadále s ní v systému nepočítá.

Dotace pro volnočas a kulturu

V programu Volnočasové aktivity město rozdělilo 1,1 milionu korun. V první oblasti určené na provoz se nekrátilo a 13 žadatelů tedy dostalo kompletní požadovanou částku, rozděleno bylo 599 tisíc korun. V oblasti akcí muselo dojít k mírnému krácení, celkem 14 žadatelů požadovalo dohromady 513 tisíc korun. Podle místostarosty Radka Šamšuly byla v komisi prakticky jednomyslná shoda na tom, že krátit se budou pouze finance na akce. I tak se krátilo v rozsahu menším než 10 procent na projekt. Komise by nyní měla pokračovat v práci a připravovat revizi stávajících pravidel. Změny se připravují i v oblasti sportu a kultury. „Probíhá spolupráce na tom, aby se pravidla částečně sjednotila a postupovalo se ve shodě,“ popsal Radek Šamšula.

V programu Kultura hodnotící komise jeden projekt z podpory zcela vyloučila, a to Food Festival. Některé další projekty byly mírně kráceny, takže rozdělená částka je nakonec nižší než 800 tisíc, které byly pro kulturu vyhrazeny. Hodnotící komise proto městské radě navrhla vyhlásit druhé kolo a v něm zbývajících více než 94 tisíc korun rozdělit. Rada se návrhem bude zabývat.

Komunitní zahrada PRUH

Spolek pro rozvoj architektury Boskovic (SRAB) připravuje projekt pro grantový program České spořitelny – Nadace VIA. Jedná se o dvouletý program na proměnu veřejných míst a přírodních ploch, které budou v budoucnu sloužit komunitnímu životu. Podmínkou je zapojení obce a plánování se zapojením veřejnosti.

Konkrétním záměrem v Boskovicích je vybudovat komunitní zahradu mezi penzionem na Mánesově a mateřskou školou na ulici Komenského. Projekt nese název PRUH a rada mu schválila podporu. Ta spočívá v tom, že se město zavázalo o prostor pečovat, vyhradit pro něj vybrané místo na 10 let a dát souhlas vlastníka pozemku. Do přípravy projektu by mělo být zapojeno co nejvíce subjektů. „Plesá mi srdce, že se v našem městě něco takového děje,“ komentoval podporu projektu místostarosta Lukáš Holík. Finanční závazek pro město nevzniká, SRAB bude žádat o 500 tisíc korun dotace a 100 tisíc korun na spoluúčast sám zajistí. Výsledky dotace by měly být známy asi v dubnu.

Oprava chodníků

Rada vybrala dodavatele drobných oprav chodníků a samostatně také dodavatele stavby nového chodníku na chybějícím úseku mezi Mladkovem a Skalicí nad Svitavou. Zakázka by měla být provedena v nejbližší době.

Noví členové komisí

Městská rada dovolila několik nových členů komisí. Do komise pro dopravu Editu Dvořáčkovou, do inventarizační komise Pavlu Honzírkovou a Leonu Hrachovinovou, do sboru pro občanské záležitosti Danu Oujeskou a do komise pro volnočasové aktivity Marka Čecha a Davida Libera.

Knihovna

Podrobnější informace k projektu knihovny představilo město na veřejném setkání, ze kterého přinesou Ohlasy samostatný report. Na tiskové konferenci místostarosta Lukáš Holík informoval, že v probíhajícím stavebním řízení podalo několik účastníků řízení proti projektu námitky. Nyní dobíhá lhůta, než se řízení uzavře. „Pak uvidíme, jestli jsou tam zásadní překážky, které by mohly stavební řízení blokovat nebo dlouhodobě protahovat. Pokud se ukáže, že cesta tímto směrem nevede, může se stát, že tento projekt skončí a třeba opustíme ZZN, vyměníme, prodáme – o tom zatím nechci spekulovat,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík. S účastníky řízení bude město dál jednat.

Jednání o dotaci ze SFDI

Město vstoupilo do jednání se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI), kde je pro Boskovice alokovaná částka 15 milionů korun na opravu Lidické ulice. Tuto opravu však nové vedení města pozastavilo a projekt plánuje přepracovat. Podle starostky Jany Syrovátkové to ale neznamená, že město o peníze přijde. Jednání ukázalo, že by SFDI mohl lhůtu pro čerpání peněz protáhnout, navrhované úpravy projektu vnímá pozitivně a dokonce by na ně mohl ještě více přispět. „Byla bych ráda, abychom do úseku, který začíná u Zelené školy a končí na křižovatce s Dukelskou, zakomponovali oddělenou cyklostezku,“ popsala Jana Syrovátková s tím, že se otevírá více možností a vstupní jednání s ředitelkou SFDI pokládá za velmi zdařilé. Dalším předmětem změn je bezpečnější řešení na křižovatce u základní a základní umělecké školy. I tuto snahu podle starostky vnímal SFDI pozitivně.

Výstavba Na Chmelnici

Starostka Jana Syrovátková se také znovu vyjádřila ke kauze výstavby bytových domů na Chmelnici, kterou Ohlasy otevřely. V lokalitě staví developerská společnost BK Invest, která do projektu zahrnula i pozemky města, aby na svém pozemku mohla zvýšit hustotu zástavby a nedostala se do konfliktu s územním plánem. Nyní starostka prohlásila, že v materiálech města neexistuje žádný doklad o tom, že by předchozí vedení tuto věc projednalo a dalo k tomuto postupu úředníkům svolení. Město proto podalo žádost o přezkum stavebního řízení. Teď je otázka, jak se k tomu postaví krajský úřad. Výsledkem může být i zrušení celého územního řízení. Kromě toho našel krajský úřad procesní chyby v řízení. V tuto chvíli se rozhodnutí doručuje účastníkům řízení a není zatím pravomocné.

další zpravodajství