Z radnice: Dotace do sportu, kultury a volnočasu, odkup obchodů, odklad skateparku

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo v na samém konci ledna po zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili za vedení města místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti). Starostka Jana Syrovátková (Změna22) byla na dovolené, její politické uskupení zastoupil radní Radek Pernica.

Zrušená prodejna Jednoty na Bělé
Zrušená prodejna Jednoty na Běléfoto: Ondřej Sabol

V úvodu tiskové konference zástupci vedení města informovali o novém Programovém prohlášení rady města pro období 2022–2026. O tématu jsme informovali v samostatném textu.

Energetický balíček pro kulturu a volnočas

Městská rada dala konkrétní podobu svému slibu, že připraví speciální energetický balíček finanční pomoci spolkům působícím v oblasti volnočasových aktivit a kultury. Ty se potýkají s nárůstem cen energií a v některých případech by to pro jejich činnost mohlo být likvidační.

Dotace budou poskytovány těm, kterým náklady na energie vzrostly letos oproti roku 2019 alespoň o polovinu. Žadatelé mohou získat maximálně 70 tisíc, celkově je pro balíček vyhrazeno 700 tisíc korun, částky musí schválit ještě zastupitelstvo. Nastavení dotačního titulu vzniklo podle radního Radka Pernici na základě jednání města se spolky. „Jde nám především o to, podpořit spolky, které pracují s mládeží, aby nepřišly o své klubovny, o své zázemí, čehož důsledkem by mohl být zánik těchto činností. Považujeme to za nutný krok," uvedl Radek Pernica. Lhůta pro podání žádostí bude od 16. do 23. března.

Dotace pro sportovce

O dotace do sportu se letos uchází celkem 16 sportovních klubů. Sešla se hodnotielská komise, která doporučila schválit zaokrouhleně 5,8 milionu v I. pilíři, částku 950 tisíc ve II. pilíři a 950 tisíc korun ve III. pilíři. Podle místostarosty Radka Šamšuly došlo k drobnému krácení u fotbalistů a hokejistů ze SKMB, kteří překročili maximální limit 1,5 milionu korun, který mohou kluby získat v prvním pilíři, a Orla, který překročil limit 300 tisíc ve druhém pilíři. „Všem ostatním klubům bylo vyhověno ze sta procent," popsal Radek Šamšula s tím, že v celkově schváleném objemu financí pro sportovce zůstává finanční polštář, který bude ušetřen pro případné dokrytí nákladů hokejistů – u těch totiž zatím není jasné, jestli budou moci využívat zimní stadion až od října, nebo už od září.

Fotbalový klub FC Boskovice kromě toho požádal město letos opět o částku 400 tisíc korun na podporu družstva mládeže. Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení částku o polovinu nižší. Plnou částku 326 tisíc nakonec dostanou fotbalisté na všestrannou pohybovou přípravu, kterou zajišťují v boskovické mateřské škole. Původně jim město chtělo transfer snížit na 250 tisíc. Radek Pernica popsal, že tento program nyní probíhá na dvou pracovištích mateřské školy, do budoucna by se rada nebránila tomu, aby se rozšířil i na třetí. „Domluvili jsme se, že v únoru pozveme zástupce klubu, aby nám všechny své aktivity představili a my měli všechny dostatečné informace, abychom se mohli rozhodnout a diskutovat, co v tomto dál,“ doplnil místostarosta Lukáš Holík. Podobný postup bude podle něj pokračovat i u dalších sportovních klubů, které žádají velké částky. Rada chce být o jejich činnosti lépe informována.

Vlajka pro Tibet

Jednoznačnou podporu v radě má podle místostarosty Lukáše Holíka vyvěšení tibetské vlajky v rámci akce Vlajka pro Tibet 10. března. Doporučení rady bude schvalovat zastupitelstvo.

Dotace do kultury a volnočasu

Kromě energetického balíčku se rada zabývala také standardními dotacemi pro kulturu a volnočasové aktivity. Schválila komise, které budou žádosti posuzovat, a rozhodla se navýšit částky, které budou v obou dotačních programech k dispozici. Záměr musí ještě schválit zastupitelstvo, ale rada navrhuje přidat kultuře 200 tisíc a volnočasu 300 tisíc. To by v praxi znamenalo, že komise letos nebudou muset žadatele nijak krátit z důvodu nedostatku financí. Podle místostarosty Radka Šamšuly to ale neznamená, že všichni automaticky dostanou to, o co žádají, pouze nebudou komise pod finančním tlakem a budou se rozhodovat podle na základě kvality projektů.

Místostarosta Lukáš Holík doplnil, že nezřizovanou kulturu vnímá radnice jako dlouhodobě opomíjenou a chce se jí do budoucna dál věnovat. Radní Radek Pernica doplnil, že město reaguje na poptávku spolků a společně s řešením energetické situace do této oblasti posílá v návrhu rozpočtového opatření navíc 1,2 milionu korun.

Projekty v kultuře budou hodnotit Marek Hebelka, Gabriela Sauerová, Dagmar Hamalová, Martin Krajíček, Ondřej Tajovský, případný náhradník je Petr Prosser. Volnočasové aktivity bude posuzovat přímo příslušná komise: Ludmila Klíčová, Vladimír Farský, Radek Šamšula, Filip Pavloň, Michaela Žejšková, Jaroslav Vítek, Petr Vyvážil, Karolína Suchánková, Václav Klíč a Nikol Halamásková.

Odkup obchodů od Jednoty

Pokročila jednání města s Jednotou o odkupu zrušených prodejen ve Vratíkově a na Bělé. Za boskovickou prodejnu chce Jednota 3 miliony, za vratíkovskou 1,5 milionu korun. Rada odkup zastupitelstvu doporučuje a zejména u Vratíkova by ráda zajistila pokračování prodejní činnosti. V Boskovicích je rovněž zájem, aby na Bělé fungoval obchod, ale zájem o budovu mají i hasiči. „Pro nás je to atraktivní částka,“ komentoval nabídku místostarosta Lukáš Holík. Radek Pernica doplnil, že v budovách buď zůstanou nadále obchody, anebo v nich vznikne zázemí pro spolky. „Nemovitosti se v budoucnu nezmění v nějaké sklady, opravny nebo provozy, které bychom na těch místech z hlediska občanské přívětivosti neradi viděli,“ vyjádřil se člen rady.

Rekonstrukce infocentra

Město bude usilovat o dotaci na rekonstrukci informačního centra na radnici. Cílem je pořízení nového nábytku včetně zázemí pro zaměstnance, rekonstrukce toalet, pořízení turniketů pro vstup na toaletu a drobné stavební úpravy spočívající v propojení infocentra s Galerií Otakara Kubína. U vstupu do informačního centra budou místo stávajících kovových mříží osazeny prosklené dřevěné dveře. Celkové náklady jsou odhadovány na 2 miliony korun, dotace z evropských peněz by mohla činit 85 procent.

Město v tuto chvíli jedná o převzetí Galerie Otakara Kubína, kterou by do budoucna měla provozovat Kulturní zařízení. O podrobnostech budeme informovat samostatně.

Cena za kulturu

V letošním roce budou opět uděleny Ceny města v oblasti kultury. Vyhlašují se jednou za tři roky, a to ve třech kategoriích: za celoživotní přínos, za výjimečný počin a za výjimečný počin pro mladé promotéry a umělce do 26 let. Návrh na udělení ceny může podat každý občan nebo instituce s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Boskovicích, a to pouze písemnou formou nejpozději do 24. února. O výběr se postará devítičlenná komise, kterou utvoří tři zastupitelé, tři členové kulturní komise a tři zástupci odborné veřejnosti. „Vyhlášení by mělo být v dubnu nebo v květnu v rámci nějaké větší kulturní události ve městě,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík.

Cyklostezka do Svitávky

Místostarosta Lukáš Holík informoval o probíhajících jednáních se starostkou Skalice nad Svitavou a starostou Svitávky o přípravě cyklostezky z Mladkova do Svitávky. Budou také pokračovat jednání s Jihomoravským krajem kvůli páteřní síti cyklostezek. „Pokud se nám toto podaří, tak se z Boskovic dostanete po cyklostezce do Svitav,“ popsal Lukáš Holík. Potřebný odkup pozemků nyní řeší hlavně starosta Svitávky, stejně tak koordinaci s plány na výstavbu nové rychlostní silnice. Dále bude město řešit i cyklostezky ve směru na Prostějov a na Blansko.

Knihovna

Radnice čeká na výsledky dotačního titulu, ve kterém žádá o peníze na stavbu nové knihovny v rámci Národního plánu obnovy. Rozhodnutí mělo být známé do konce ledna, nakonec ministerstvo oznámilo, že výsledky vyhlásí během prvních dvou týdnů v únoru. Zároveň se znovu rozjíždí pozastavené stavební řízení.

Zástupci vedení města připustili, že pokud by se nepodařilo projekt dotáhnout a dotaci získat, otevře se znovu debata o novém řešení pro knihovnu a začne se prakticky od začátku, včetně zvažování jiných lokalit. „Může to být nový projekt pro stávající budovu, ale stejně tak se může hledat nová lokalita. Zkrátka vést debatu opětovně, znovu a lépe. Po úmorných snad sedmi letech, kdy nemáme ani stavební povolení, ani dotaci, se ta cesta zdá trnitá, složitá, možná. Ale vzhledem ke všem okolnostem je naší povinností začít se zamýšlet i nad alternativním řešením, abychom v momentě, kdy tento projekt spadne, nestáli s prázdnou náručí a nebyli nepřipraveni reagovat a postupovat dál,“ vyjádřil se radní Radek Pernica s tím, že stávající projekt navíc dostál značných změn a „jeho estetika prošla od prvního výkresu a počátečního nadšení nějakou cestou.“

Investiční akce

Vedení města také stručně informovalo, že rekonstrukce mostu u Šmelcovny i optimalizace čistírny odpadních vod probíhají podle plánu. V katolickém domě pokračují práce na druhém, komorním kinosále. „Jestli se to nezadrhne na nějakých technologiích, mohlo by to být dokončeno a mohlo by se to začít užívat v březnu,“ doplnil radní Radek Pernica.

Skatepark

V letošním roce se nepodaří vybudovat plánovaný skatepark v Doubravách. Město totiž musí nejprve změnit územní plán, což je akce, která zabere i ve zrychleném řízení přibližně rok. První krok tímto směrem by mělo učinit zastupitelstvo, které se sejde 14. února. „Máme studie, máme hotovou projektovou dokumentaci. Jediné, co nám chybí, je mít územní změnu,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík s tím, že stavba je tedy možná nejdřív v roce 2024.

další zpravodajství