Návaznost spojů se zlepší, až budou nové vlaky, slibuje kraj

Od podzimu se potýká řada lidí z Boskovic a okolí s tím, že na místní lokálce značně ubylo vlaků a do Skalice nad Svitavou musí autobusy. U těch je ale vyšší riziko, že spoj ujede, například kvůli zavřenému přejezdu při příjezdu do Skalice.

Železniční trať ve Skalici nad Svitavou
Železniční trať ve Skalici nad Svitavoufoto: Tomáš Znamenáček

Cesta autobusem a vlakem trvá z boskovického nádraží do Skalice zhruba stejně dlouho. Autobus má výhodu, že ještě projede zastávky po Boskovicích nebo Mladkově, na druhou stranu se ale často stává, že už má na dohled nádraží ve Skalici, ale stojí a stojí. Závory přes dlouhý přejezd jsou dole a šoférovi nezbývá než čekat. Cestující pak značně znervózní, když vidí, že jejich vlak už u nádražní budovy stojí nebo právě přijíždí.

Na facebookový dotaz Ohlasů problémy popsala řada cestujících. „Závory se zvedají, autobus zastavuje na nádraží a po příchodu na nástupiště sledujeme odjíždějící vlak. Na dotaz pokladní, proč vlak nepočkal, paní odpoví, že čekat nemusí a abych si stěžoval na dispečinku Kordisu. Na stejný dotaz paní z Kordisu odpoví, že pokud chceme vlak stihnout, máme jet dřívějším autobusem. Výsledkem je, že čekáme přibližně 30 minut na další spoj,“ popsal kupříkladu Ondřej Žižka.

„Taky se mi to stalo. Bus čekal u závor a rychlík ujel. Přitom zastavuje už jen v Blansku a v Brně končí. Tak tu chviličku by mohl počkat,“ vylíčila svoji zkušenost Pavla Němcová.

„Tohle se nikdy nestávalo při spojích vlak–vlak, čety vlaků spolu komunikují a návazný vlak ve stanici pozdrží. Teď to vypadá, že bus–vlak nekomunikují vůbec a systém nefunguje,“ doplnil Adam Kožoušek. Jde ale jen o výběr z mnoha dalších komentářů a nedobrovolných „zážitků“ cestujících z Boskovic.

Propojení Skalice a Boskovic je navíc přímo v jízdním řádu popsáno slovy garantovaná návaznost. Garance ale očividně pokulhává. Podle Květoslava Havlíka, mluvčího společnosti Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji, je doba čekání na zpožděný spoj vždy individuální.

„Povinnosti řidičů čekat na přípoje jsou dvojího druhu – v případech, kdy může řidič druhý spoj vidět, má povinnost čekat po maximálně stanovenou dobu, dokud přípoj neuvidí. Druhý případ je ten, kdy řidič autobusu nemůže přípoj vidět, například odjíždí před jeho příjezdem nebo jde o vlak,“ přiblížil mluvčí.

V takovém případě podle něj chodí řidiči automatická zpráva, do jakého času má čekat. „Když řidič tento pokyn dodrží a k přestupu přesto nedojde, nic neporuší. Nejde o jeho chybu. Tyto případy nelze vyřešit ani technicky,“ doplnil. Na konkrétním příkladu pak přiblížil, že pokud například výpravčí zdrží vlak těsně před příjezdem do stanice, kde se přestupuje na autobus, nemá už systém jak zjistit, že vlak získal další zpoždění. „Pro takové případy máme se Správou železnic mezi výpravčími a našimi dispečery v dispečerských systému nastaveny takzvané krátké textové zprávy, kterými výpravčí upozorní našeho dispečera, že musel pozdržet vlak na vjezdu do stanice, a dispečer následně pohlídá navazující autobus. Bohužel jsou však i případy, kdy výpravčí musí konat úkony pro zabezpečení jízdy vlaků a nemůže tuto zprávu na náš dispečink předat a navazující autobus v těchto ojedinělých případech ujede,“ vysvětlil Květoslav Havlík. To evidují právě i u Skalice.

I když Kordis na jednu stranu říká, že se s takovými údajně ojedinělými případy nedá nic moc dělat, slibuje, že se situace zlepší, a to díky novým vlakům, které Jihomoravský kraj na trať postupně nasazuje. Jde o náhradu všech starých souprav na linkách S2, tedy osobních vlaků do Brna a na druhou stranu do Letovic.

Kordis bude mít nově informaci i o tom, kdy vlak přesně dojel do stanice a otevřel dveře, případně i kolik cestujících nastoupilo či vystoupilo. „Tyto informace ze starých souprav nemáme. Proto jakmile budeme mít tato data k dispozici, upravíme dispečerský systém, který bude počítat s časem zastavení a otevření dveří jednotce a k tomu bude přičítat příslušnou přestupní dobu a tuto informaci předávat řidiči,“ poznamenal Květoslav Havlík.

Pokud jde o Skalici a zdržení autobusu na přejezdu, zde půjde po propojení nových vlaků s dispečinkem zpráva o nutnosti čekat rovnou strojvedoucímu. Bude vynechán prostředník, tedy výpravčí. „I to byl mimo jiné jeden z důvodů změny koncepce vlakové dopravy mezi Boskovicemi a Skalicí, kdy od prosincové změny autobusy zajišťují primárně přípoje k osobním vlakům linky S2, kde budou jezdit jednotky Moravia a bude propojení s našim dispečinkem, a osobní vlaky z Boskovic jezdí primárně k rychlíkům linky R19 na Brno, kde toto propojení ke strojvedoucímu nebude,“ doplnil mluvčí. Větší komplikace kvůli častějšímu zavření přejezdu by tak neměl způsobit ani návrat mezinárodních vlaků, které ještě do léta budou jezdit po trati přes Vysočinu kvůli opravám u Ústí nad Orlicí.

Případy ujíždění přípojů ale nenastávají jen ve Skalici, podobných incidentů je více. Zatímco u Skalice je výhoda, že do deseti až patnácti minut jede další autobus do Boskovic, u cesty do menší obce může ujetí jednoho spoje znamenat třeba čekání hodinu – nebo až do rána, když se jednalo o poslední spoj.

Co ale má v takovém případě cestující dělat, například dítě vracející se ze školy či kroužku? „Dcera jezdí do Boskovic na SŠ a minulý týden jsem pro ni musela jet do Cetkovic, protože přípoj na Úsobrno odjel bez nich. Měli pouze 3 minuty zpoždění, ale bus nečekal,“ napsala na Facebooku Alena Abrahámová.

Květoslav Havlík k tomu říká, že žádný předpis negarantuje cestujícímu právo na náhradu, pokud se kvůli výpadku spoje nedostane domů. „V IDS JMK však dobrovolně na základě žádosti cestujícího na náš dispečink a po potvrzení, že šlo o nejetí či ujetí spoje z viny dopravce, a odsouhlasení dispečinkem, umožňujeme využít alternativní dopravu včetně taxi, náklady na něj pak uhradí dopravce,“ poznamenal. „Je však nutné zdůraznit, že se tento postup povoluje jen ve výjimečných případech, například poslední spoj nebo velmi dlouhá prodleva před dalším spojem. Náš dispečer musí před odsouhlasením přesně prozkoumat konkrétní případ, a i to zda příslušná smlouva s dopravcem toto umožňuje či nikoliv,“ dodal mluvčí. Jindy, když třeba mimo špičku cestujícím ve zpožděné lince ujede, vrací se zpět k zastávce.

další zpravodajství