Tomáš Trumpeš: PF 2023: Přejme si trpělivost a odvahu

Milé čtenářky a milí čtenáři, skončil rok, jehož hlavním zpravodajským tématem na komunální úrovni byly volby do obecních zastupitelstev. Boskovice se v nich rozhodly jistým způsobem završit proces, který probíhal už delší dobu – v politice se hlásila o slovo střední a mladší generace, která vidí věci trochu jinak.

Je to logické, protože svět se mění a mění se docela rychle. Loni jsem si to uvědomil při zpracovávání vzpomínkové knihy Josefa Kosteleckého, kterou jsme společně s evangelickým sborem v Ohlasech vydali. Jak moc se změní svět během jednoho lidského života!

Při silvestrovské návštěvě mi vyprávěla máma, jak chodili v dětství ze silvestrovských oslav z křesťanského sboru v Letovicích pěšky do Sudic, protože v té době ještě nikdo ve sboru neměl auto. Musím říct, že mě to trochu šokovalo – generace našich rodičů ještě zažila svět takřka bez aut! Stejně šokující asi může být pro dnešní mladou generaci, že my jsme ještě maturovali ve světě bez mobilních telefonů.

Mění se svět a zásadním způsobem se bude muset měnit i naše město. Jeho podoba, fungování, zvyklosti. To dobré a fungující je určitě potřeba uchovat, mnohé se dá reformovat a s také bude přicházet mnoho zcela nového. Ve volbách dali občané najevo, že si nutnost změn uvědomují a přejí. Že už nechtějí reakci na tyto změny dál odkládat.

Zavádění změn a praktická politika ovšem bývají mnohdy náročnější a složitější, než se to jeví v předvolebních kampaních. Pokud si tedy mohu dovolit Boskovicím něco popřát do roku 2023, pak je to především trpělivost a odvaha.

Odvahu budeme potřebovat k tomu, aby reformy a změny byly opravdu důsledné a nezůstávaly na půli cesty, nebo se postupně nevytrácely ze zřetele. Trpělivost bude nutná k tomu, abychom neztráceli víru a odhodlání, když všechno nepůjde hned.

Zároveň platí, že letošní rok bude klíčový. Z dlouhodobého referování o politice máme zřetelnou zkušenost, že co se alespoň nenastartuje či nenaplánuje v prvním roce, už se pak těžko dohání. Hned v lednu nás čeká programové prohlášení nové rady, které mnoho napoví. To nejhorší, co se může stát, je, že zůstane jen u slov a slibů. Už nyní bychom měli vidět konkrétní plány a závazky.

Takže, milé Boskovice, hodně trpělivosti a hodně odvahy, čeká nás nejspíš velmi zajímavý rok! A celé české společnosti přejme dobrou prezidentku či dobrého prezidenta – novou hlavu státu si zvolíme také hned v lednu.

další názory a komentáře