Lidé usilují o přechod přes Hybešovu ulici

Přejít Hybešovu ulici po přechodu je možné jen na jejím úplném začátku, ještě pod poštou. Od evangelického kostela až po konec ulice a její změnu v ulici Ludvíka Vojtěcha žádný přechod není. Občané se domáhají jeho zřízení.

Křižovatka ulic Hybešova a Svatopluka Čecha
Křižovatka ulic Hybešova a Svatopluka Čechafoto: Tomáš Trumpeš

Hybešova ulice odděluje část města, ve které v posledních letech významně přibylo obyvatel – nové ulice Na Chmelnici a Lipová, nové bytové domy Na Výsluní a samozřejmě obyvatelé všech ostatních domů v celé lokalitě potřebují při pěší cestě do města Hybešovu ulici přejít. A týká se to samozřejmě také značného počtu dětí, které míří do škol na náměstí 9. května nebo na Sušilově.

„Kdykoliv vedu syna do školy, tak je to místo pro mě pořád nepříjemné a kritické a není mi vůbec dobře při pohledu na děti, které jdou samy bez rodičů. I pro dospělého – občas se potkáme s kamarádkou, která k tomu veze kočár – to tam není jednoduché,“ popisuje Michaela Žejšková, která podnět ke zřízení přechodu dávala na město už vloni v srpnu při přípravě rozpočtu na rok 2017. Akce do rozpočtu zařazena nebyla s vysvětlením, že se čeká na dokončení projektu na výstavbu bytových domů na místě bývalé Slámovy pily. Teprve poté by mělo být o umístění přechodu rozhodnuto.

Podnět na zřízení přechodu podepsalo více než dvacet lidí, kteří v lokalitě bydlí. „Dítě přicházející k ulici Hybešova z ulice Svatopluka Čecha musí řešit velmi nepříjemnou a složitou situaci, ve které je dle mého názoru dost ohroženo,“ píše Michaela Žejšková v podnětu. Na rohu Hybešovy ulice a ulice Svatopluka Čecha musí děti podle vyjádření Michaely Žejškové sledovat hned několik směrů. V prvé řadě hlavní ulici Hybešovu, na kterou ovšem kvůli parkujícím autům v blízkosti křižovatky nevidí, a auta jezdí na rovném úseku rychle a hrozí, že je malí školáci přehlédnou. „Dále se dítě musí zabývat auty přijíždějícími za jeho zády po ulici Svatopluka Čecha, a současně by mělo sledovat i situaci ohledně aut přijíždějících na ulici Hybešovu z ulice náměstí 9. května – tato auta odbočují z hlavní silnice vpravo, a tedy nedávají nikomu přednost – a současně prostor v těchto místech umožňuje odbočit rovněž v docela vysoké rychlosti dosahující maxima povoleného pro obec. Na takové auto nemůže dopředu dítě vůbec vidět a nemá je jak předvídat,“ popisuje autorka podnětu.

Pokud chce žák pokračovat do školy přes ulici Křižíkovu, pak ze Svatopluka Čecha může pokračovat po ulici Hybešova doleva – a dále přecházet až v místě, kde je například právě zastávka autobusu. Ani zde však přechod není. A podle Michaely Žejškové zde parkují auta a dítě často ještě nedosahuje takové výšky, aby přes tato zaparkovaná auta vidělo dostatečně daleko a mohlo bezpečně přejít. Nyní se situace ještě zkomplikovala tím, že kvůli objížďkám způsobeným uzavírkou Dukelské ulice provoz na Hybešově zhoustl. Na podobně dlouhém úseku ulice Sokolské jsou pro srovnání přechody čtyři.

Že je přechod přes Hybešovu ulici potřebný, potvrzuje i místostarostka Dagmar Hamalová (KDU-ČSL), která má dopravu na starosti. Opakovaným požadavkem místních obyvatel se podle ní zabývala také komise dopravy. „Pro zvolení umístění přechodu je nutné vycházet z dopravního řešení zástavby, která se připravuje v lokalitě severně od ulice Hybešova, na pozemcích bývalé Slámovy pily. Jednoduše řečeno přechod by měl navázat nejen na stávající chodníky na této ulici, ale také na vyústění chodníků a komunikací nové zástavby. V návaznosti na nutnost přecházení dětí směrem k základní škole budeme usilovat o umístění přechodu právě v úseku od odbočky na ulice Svatopluka Čecha po ulici Křižíkova. Vzhledem k tomu, že šířka vozovky Hybešova je 8,5 metru, není možné vyznačit přechod bez stavebních úprav,“ vyjádřila se místostarostka.

V rámci jednání dopravní komise se k záměru vyjádřila i dopravní policie, která však rovněž pouze doporučila vyčkat na řešení projektů nové zástavby. Ulice Hybešova je v majetku města, takže je to právě radnice, která – pokud se s požadavkem občanů ztotožní – nechá zpracovat projekt, který musí vyhovovat všem technickým požadavkům a normám. Maximální délka přechodu musí být 6,5 metru, výjimečně do 7 metrů, posuzují se rozhledové poměry, vzdálenost od hrany křižovatky nebo možnosti nasvětlení. Poté se návrh předloží k vyjádření dopravnímu inspektorátu Policie České republiky a správcům inženýrských sítí. Pokud se zejména policie vyjádří kladně, dopracuje se projekt, kam se zapracují případné další podmínky správců sítí a dotčených organizací a může se požádat silniční správní úřad o povolení stavby. Nakonec samozřejmě záleží na tom, jestli vedení města stavbu zařadí do rozpočtu, schválí potřebné peníze a přechod opravdu udělá.

Absence přechodu na tak dlouhém úseku ulice oddělující lokalitu s velkým počtem obyvatel není podle místostarostky nijak výjimečná. „Přechody se, dle stávající legislativy, zřizují při potřebě křížit komunikaci pěší trasou v určitém konkrétním místě, kde bude prokazatelně soustředěn proud pěších účastníků provozu. Toto místo dosud nebylo v ulici Hybešova, byť se jedná o dlouhou ulici, přesně specifikováno,“ popsala Dagmar Hamalová. I po téměř roce od podání námětu tak radnice stále říká, že je třeba vyčkat na další postup stavebního projektu místo Slámovy pily.

další zpravodajství