Ze zastupitelstva a Z radnice – předvolební resty

V předvolebním informačním a pracovním náporu jsme v Ohlasech minuli zpracování dvou akcí, kterým se standardně věnujeme – jedná se o poslední jednání minulého zastupitelstva a také poslední řádnou předvolební schůzi končící městské rady. K jejich důležitým závěrům se nakonec vracíme ve stručném přehledu.

Na tomto místě u „školičky“ u lázní vznikne nové hřiště, projekt vyhrál druhý ročník participativního rozpočtu
Na tomto místě u „školičky“ u lázní vznikne nové hřiště, projekt vyhrál druhý ročník participativního rozpočtufoto: Tomáš Trumpeš

Ze zastupitelstva

Poslední jednání zastupitelstva se konalo v úterý 13. září, tedy pouhých deset dnů před volbami. Nutno dodat, že proběhlo v celkem poklidném duchu a politici předvolební napětí neventilovali formou nějakých závěrečných přestřelek.

V úvodu jednání zastupitele informoval Štěpán Brus z firmy MixMax Energetika o nákupu energií pro město, které firma pro boskovické Služby zajišťuje. Popsal, že ceny energií se v průběhu roku neustále zvyšovaly a posléze už distributoři přestali jakékoliv nabídky poskytovat. Řešení přinesla až vláda, která nyní městům garantuje nákup za zastropované ceny. V tuto chvíli má město nakoupené energie do konce letošního roku.

Na návrh Kulturních zařízení města Boskovice schválili zastupitelé udělení čestného občanství třem osobnostem: atletce Olze Oldřichové in memoriam, fotografu Josefu Koudelkovi a pořadateli festivalu Boskovice Čestmíru Huňátovi.

Dále zastupitelé schválili smlouvu na podporu festivalu Concentus Moraviae na další čtyři roky, a to v každoroční výši 45 tisíc korun. Schváleny byly také příspěvky na památky z takzvaného Programu regenerace. Celkem 350 tisíc půjde na restaurování zámeckých vrat, zbylých 650 tisíc na opravu střechy rezidence.

Zastupitelé naopak neschválili speciální dotace pro hokejové kluby, ale poukázali na to, že dostanou více prostředků navýšením standardního dotačního titulu pro sport.

U majetkových záležitostí vedli zastupitelé největší debatu o tom, jestli odpustit část dluhu na nájemném společnosti Idyla, která do konce června sídlila v městské budově na ulici Kapitána Jaroše. Po kritických připomínkách opozice se nenašlo dost hlasů, které by odpuštění části nájmu podpořily, a návrh neprošel.

Schváleno bylo rozpočtové opatření, které znamená navýšení příjmů o více než 8 milionů korun. Z toho skoro 5 milionů dělá navýšení odhadu daňových příjmů a 3 miliony transfery. Výdaje byly navýšeny o něco přes 7 milionů korun.

V závěrečných dotazech a podnětech zastupitelů kromě drobnějších záležitostí Vladimír Farský (KSČM) otevřel otázku vlakového spojení na trase ze Skalice nad Svitavou do Boskovic a dále do Velkých Opatovic. Dále zaznělo, že dosluhující vedení města již nejspíše nezadá dokumentaci na sportovní halu. Na dotaz Radka Šamšuly (Piráti) starosta popsal, že jednání s krajem o převodu nemocnice budou pokračovat až po komunálních volbách. Kristýna Znamenáčková (Piráti) otevřela otázku pomoci města nejchudší části obyvatel, na kterou nejvýrazněji dopadne zdražování energií. V závěru starosta Jaroslav Dohnálek zastupitelům poděkoval za práci v končícím volebním období.

Z radnice

Poslední řádné jednání městské rady před komunálními volbami proběhlo až v samotném volebním týdnu – v pondělí 19. září. Závěry pak na tiskové konferenci představilo kompletní končící vedení města: starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) a místostarostové Petr Malach (ČSSD) a Michaela Žejšková (TOP 09).

Městská rada vykonává své funkce až do zvolení rady nové, která už vzejde z uspořádání zastupitelstva po komunálních volbách. Starosta Jaroslav Dohnálek tak informoval, že pokud to bude potřeba, sejde se rada ještě v mezidobí na mimořádném jednání.

Obnova hřiště u školičky

Městská rada odsouhlasila výběr zhotovitele na akci vzešlou z druhého boskovického participativního rozpočtu – a to na obnovu hřiště u takzvané školičky u lázní. Cena se nakonec vyšplhala na necelého půl milionu korun. Opravené hřiště bude mít plochu 20 krát 11 metrů.

Rekonstrukce v Mladkově

Za 800 tisíc korun dojde k vybudování nového chodníku v Mladkově, a to ve směru na Skalici nad Svitavou. Cílem je na základě dlouhodobých požadavků obyvatel zajistit větší bezpečnost chodců právě mezi Mladkovem a Skalicí. Podle starosty by měla být akce stihnutelná ještě letos, pokud nebude vyloženě špatné počasí.

Kalendář na rok 2023

Tématem letošního městského kalendáře budou Boskovice v obrazech malířů. Tiskový mluvčí Jaroslav Parma uvedl, že vymýšlet témata je stále těžší, ale letos se nechal inspirovat letní výstavou v zámeckém skleníku. V kalendáři budou obrazy Boskovic z různých časových období, na vydání spolupracuje i muzeum a základní umělecká škola. V kalendáři se uplatní také díla z malířských seminářů, která Boskovice v minulosti pořádaly pro studenty z partnerských měst. „Bude to opět týdenní stolní kalendář a na každý týden budou dva obrázky,“ popsal Jaroslav Parma.

Zpravodaj na soutěži

Boskovický zpravodaj uspěl v soutěži radničních periodik, kterou pořádá spolek Kvalikom. V krajském kole této soutěže bylo hodnoceno jedenáct periodik a Boskovický zpravodaj se umístil na 2. místě v kategorii municipality nad 10 tisíc obyvatel.

Veřejné osvětlení

Starosta Jaroslav Dohnálek informoval, že město připravuje úsporná opatření v oblasti veřejného osvětlení. Zvažuje se mimo jiné, že nebude kromě výjimečných situací fungovat osvětlení kostela a radnice a vánoční osvětlení nebude svítit celou noc. Jedná se i o omezení intenzity osvětlení v některých ulicích.

další zpravodajství