Z radnice: Rozšíření vodovodu a kanalizace na Vinohrádkách, nová podoba knihovny

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo na začátku května po zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) a místostarosta Petr Malach (ČSSD), pro nemoc se omluvila místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09).

Poslední verze návrhu nové boskovické knihovny
Poslední verze návrhu nové boskovické knihovnyfoto: Fránek Architects

Vedení města na tiskové konferenci informovalo také o tom, že stát stahuje záměr ubytovat v Boskovicích část romských válečných uprchlíků z Ukrajiny. Záležitost jsme pojednali v samostatném textu. Samostatně se budeme věnovat také vybudování druhého kinosálu v kině Panorama.

Dar na uprchlíky

Město Boskovice obdrží finanční dar od švýcarské nadace Johana Jacoba Rietra ve výši 25 tisíc švýcarských franků (necelých 600 tisíc korun) na úhradu potřeb ukrajinských uprchlíků přicházejících na území města. Jedná se o nadační fond mateřské firmy boskovické firmy Novibra, která město oslovila. „Ukrajince už v nemalém množství i zaměstnávají a chtěli přispět,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek.

Více peněz pro MSSS

O téměř 1,8 milionu korun více získá boskovická Městská správa sociálních služeb z Jihomoravského kraje na poskytování sociálních služeb. Radní schválili dodatek ke smlouvě, který toto navýšení ošetřuje. Starosta vysvětlil, že se jedná o příspěvky státu, které se administrují přes Jihomoravský kraj a řeší se až nyní kvůli rozpočtovému provizoriu.

Výstavba Na Chmelnici

Posouvá se příprava výstavby bytových domů Na Chmelnici, kterou připravuje soukromý investor BK Invest. Záležitostí se zabývala stavební komise, jejíž podněty převzal odbor investic. Nyní rada schválila také několik břemen souvisejících se stavbou a týkajících se zejména přípojek a komunikací. Podle starosty Jaroslava Dohnálka se jednání komise účastnil i projektant, zatím není jasné, kdy přesně výstavba započne, investor ji nechce odkládat, ale zároveň je ovlivněn turbulentní situací ve stavebnictví. Aktuálně probíhá stavební řízení.

Rozšíření vodovodu a kanalizace na Vinohrádkách

Vzhledem k zájmu občanů o výstavbu na Vinohrádkách ve směru k Mladkovu je nutné vyprojektovat prodloužení kanalizace a vodovodu pro možnost napojení budoucích nemovitostí. Dnešní vedení končí v takzvaných Starých Vinohrádkách, nyní se jedná o trasu až po konec staré mladkovské silnice, kde by měly vést páteřní přivaděče vody a kanalizace, odtud by vybíhaly přípojky. Město si proto nechá zpracovat projekt, aby mělo představu o ceně a náročnosti případné stavby. Projekt zajistí Svazek a financován bude z takzvané plusovosti města, tedy z finančních přebytků, které mají Boskovice v rámci hospodaření Svazku k dispozici. Projekt bude stát necelý milion korun.

Prodej fitness prvků

Město se rozhodlo prodat fitness prvky, které se nacházejí ve vnitrobloku bytových domů na sídlišti mezi ulicemi Bílkova a Mánesova pod hřištěm mateřské školy. Zařízení nejsou prakticky využívána a objevily se požadavky na jiné využití lokality. O fitness prvky projevila zájem střední škola André Citroëna. Radnici nedávno navštívili žáci šestých tříd základní školy v rámci projektu Hrajeme si na město. „Když jsme se jich ptali, co by se mělo zlepšit, skoro všechny třídy říkaly: Postavte halu, udělejte skatepark a teď jsou hitem trampolíny, které jsou v úrovni země,“ popsal tajemník David Škvařil. Právě takové trampolíny by měly být místo fitness prvků na sídlišti. Výměna by měla proběhnout ještě letos.

Knihovna

Podle místostarosty Petra Malacha proběhla další jednání a došlo k finální dohodě ohledně úprav projektu na novou knihovnu na ulici Kapitána Jaroše. S poslední verzí souhlasili všichni sousedé a nyní ji zapracovává autor projektové dokumentace; pak by mělo pokračovat pozastavené stavební řízení. Hlavní změna spočívá v asi pětimetrovém snížení zubů na střeše budovy. „Bude muset být nový posudek statika, ale jinak by se nemělo nic měnit, takže doufáme, že takto by nám to stavební úřad mohl vzít,“ popsal místostarosta Petr Malach.

Zahrádka na asfaltu

Jak bylo avizováno na zastupitelstvu, vedení města se sešlo s provozovateli restaurace U Rabína, které rada neumožnila provozovat zahrádku na masných krámech v židovském městě. Na tu si opakovaně několik let stěžovali obyvatelé okolních domů, na její podporu naopak vznikla petice.

Nyní proběhne další jednání, na kterém se setkají obě strany. Město se podle starosty pokusí dialog moderovat a pokud z něj bude smysluplný výstup a dojde k dohodě na nějaké formě provozu, nevylučuje ani starosta, že by město své rozhodnutí mohlo změnit.

další zpravodajství