Louka v proluce se chystá už skoro dva roky. Projekt bylo nutné omezit

Cesta prvního vítězného projektu boskovického participativního rozpočtu (PaRo) k uskutečnění je vskutku komplikovaná. Příprava projektu Louka v proluce trvá skoro dva roky a nakonec bude uskutečněn v omezené podobě. Co to vypovídá o fungování celého systému participativního rozpočtu?

Jedna z prvních brigád v proluce proběhla zhruba před rokemJedna z prvních brigád v proluce proběhla zhruba před rokem   foto: Tomáš Trumpeš

Na konci ledna se na pracovní schůzce sešli zástupci radnice a iniciativy Zelená peřina, která stojí za projektem na oživení a zušlechtění prostoru v proluce U Koupadel v židovském městě. Místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09) na začátku února na tiskové konferenci informovala, že dokončení projektu bylo odsunuto až na jaro letošního roku. „Měli jsme koordinační schůzku, abychom se vypořádali s tím, co přineslo nacenění prací, a udělali krok směrem vpřed k realizaci,“ uvedla místostarostka. Schůzka podle jejího vyjádření ještě nedala jasný závěr diskusi o tom, v jaké konkrétní podobě by se měl projekt dokončit. „Ještě je to v jednání,“ popsala. 

Konkrétnější závěry posléze zveřejnila iniciativa Zelená peřina. Ze schůzky podle členů iniciativy vyplynulo, že zpoždění projektu bude mít další nepříjemné důsledky – město totiž provedlo výběrové řízení na stavební firmu a vzhledem ke zdražování ve stavebnictví došlo k takovému nárůstu ceny, že nejlevnější nabídka přesáhla možnosti původně stanovené participativním rozpočtem – tedy 300 tisíc na celý projekt. Stavební práce přitom činí jen část plánované investice.

Nakonec se město a Zelená peřina dohodly, že dojde pouze k odstranění kamenných zídek mezi stávající zelenou plochou a chodníkem na Bílkově ulici a dále k odstranění zídky mezi kašnou a ulicí. Na to pak naváže úprava zeleně.

„Bohužel se již nedostávají finance na vyznačení půdorysů původní zástavby a zhotovení info panelů. Rozebrané kostky by nicméně byly připraveny na městském úložišti pro případ, že by se podařilo uskutečnit další etapu a dotáhnout projekt do konce,“ popsala omezení projektu Zelená peřina.

Iniciativa se proto pokusí získat finanční prostředky k dokončení z grantů a od případných sponzorů. „V tuto chvíli doufáme, že se už konečně započne s pracemi a na jaře by snad mohly proběhnout první úpravy zeleně,“ doufají členky iniciativy.

Kde se stala chyba?

Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) na tiskové konferenci vyjádřil přesvědčení, že průtahy vznikly hned na počátku, kdy měl projekt na starosti dnes již bývalý místostarosta Lukáš Holík (ANO). 

„Řekněme si, že tady opět doplácíme na to, že došlo k pochybení pana Holíka, který to tehdy ve funkci místostarosty města prosadil. A časově jsme se zasekali, protože se musely měnit majetkové poměry a územně-plánovací dokumentace. No a najednou, tak jak byli aktivní ze Zelené peřiny, a všichni jak to brigádnicky zlikvidují a podobně, tak najednou nejsou žádní brigádníci, nikdo se k tomu nezná. A město má v rukou Černého Petra, kterého si nezasloužilo, a musí realizovat projekt, který na to naprosto, ale naprosto nebyl připraven,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek.

Bývalý místostarosta Lukáš Holík v reakci pro Ohlasy uvedl, že je uvedeným vyjádřením velmi překvapen, protože sám starosta v minulém roce hlasoval pro výkup inkriminovaných pozemků a navíc bez jakýchkoliv připomínek.

Sám vidí největší pochybení v tom, že výkup pozemků v proluce nebyl zařazen už na červnové zastupitelstvo v loňském roce, ale odsunul se až na podzim. „To je odpovědnost nového vedení města, které si to nepohlídalo, což je důvod zpoždění. Územně-plánovací dokumentace se v tomto případě žádná neměnila,“ uvedl Lukáš Holík. A zdůraznil, že díky návrhu na oživení této plochy U Koupadel se bývalému vedení města naopak podařilo to, co se městu předtím dlouhodobě nedařilo – uzavřít dohodu na odkoupení dvou pozemků v této lokalitě a dosáhnout scelení pozemku v proluce do majetku města. „A to rozhodně není málo. Nynější vedení města by spíše namísto takto silných slov mělo naopak Zelené peřině za tento nápad poděkovat, k celému projektu se postavit čelem, vzít ho konečně za svůj a vynaložit maximální úsilí, aby byl zdárně dotažen do konce. Pokud se tak nestane, utrpí tak občanská aktivita a důvěra občanů,“ domnívá se dnes již opoziční zastupitel Lukáš Holík.

Podle názoru členek iniciativy Zelená peřina Hany Kvapilové, Dagmar Hamalové a Deany Láníkové doplácí projekt Louka v proluce zejména na to, že se jedná o první ročník participativního rozpočtu, se kterým doposud ve městě nebyly žádné zkušenosti. „Navzdory tomu vnímáme od minulého i současného vedení města snahu a zájem projekt dokončit,“ vyjadřují se smířlivě. 

A zároveň dodávají, že se jejich iniciativa na projektu nadále podílet chce a kontinuálně se mu věnuje. „Průběžně probíhají schůzky s místostarostkou i s dalšími představiteli vedení města. Předložili jsme městu bezplatný architektonický projekt a vypracovaný návrh vegetačních úprav, nabídli jsme zajištění některých částí projektu dobrovolnicky a sponzorsky tak, aby bylo možné projekt realizovat ve stanoveném rozpočtu. Tyto nabídky a návrhy byly městem přijaty. Velmi nás těší, že mezi našimi podporovateli je dostatek aktivních lidí, kteří jsou ochotni pomoci na dobrovolnických brigádách. Brigádníky oslovujeme vždy podle aktuální potřeby. S jejich pomocí jsme vykonali všechny dosud potřebné práce a pokud bude ze strany města zájem, stále nabízíme dobrovolnickou pomoc tam, kde bude potřeba,“ vyvrací starostova slova o tom, že najednou nejsou brigádníci a nikdo se k projektu nezná.

Hlavní důvod zdržení podle Zelené peřiny způsobila nutnost vypořádat majetkové vztahy v proluce. A svou roli sehrála i nutnost úprav rozpočtu po navýšení cen stavebních materiálů. „V tuto chvíli není kvůli zvýšení cen stavebních prací možné uskutečnit projekt v plném rozsahu, proto jsme souhlasili s variantou, že by byla realizována pouze část.“ Aktuální postup musí ještě odsouhlasit městská rada. A v budoucnu se tedy iniciativa chce pokusit získat peníze na dokončení projektu z grantů a od sponzorů. Zelená peřina i město Boskovice podle iniciátorek Louky v proluce do projektu investovaly nemálo času a ze společných jednání vyvozují, že obě strany stále mají zájem na jeho zdárném dokončení, které bude přínosem pro veřejný prostor Boskovic.

Kdo nese odpovědnost za řízení?

Zavedení participativního rozpočtu prosazovali v Boskovicích také místní Piráti, tématu se věnoval hlavně zastupitel Jan Nádvorník. Ten dnes připomíná, že úkolem města je v rámci PaRo nejen nápady od občanů sbírat, ale také odpovídat za celý proces realizace. 

Navrhovatel vítězného projektu by podle něj měl mít možnost se aktivně zapojit a nahlížet do celého procesu realizace – participovat – ale město by mělo být vždy tou klíčovou institucí, která odpovídá za úspěšnou realizaci celého projektu. „Občan, který podává svůj návrh, nemůže znát všechny legislativní předpisy, normy, zákony, majetkové vztahy a investiční procesy potřebné pro realizaci. Je nutné, aby město bylo garantem celého projektu od kontroly a schválení předběžné kalkulace – posouzení realizovatelnosti – před hlasování až po finální realizaci. Aby se předcházelo jakýmkoliv komplikacím, je vždy nutné dobře nastavit pravidla pro předkladatele a jeho návrh a těmito pravidly se řídit,“ vysvětluje pirátský zastupitel Jan Nádvorník.

další zpravodajství