Tomáš Trumpeš: Ohlasy staví ekonomicky hlavně na čtenářích

Končí kalendářní rok, Ohlasy ještě v jeho závěru spustily dárcovskou sbírku na svůj provoz nazvanou Dobré noviny do Boskovic. Dobré noviny se pro vás dělat snažíme a také ekonomicky chceme stavět hlavně na čtenářích. Nyní tedy pár informací o tom, jak si stojíme a jak se nám to daří.

Snažíme se být maximálně skromní, ale novinařina je řemeslo jako každé jiné a úplně na dobrovolnické bázi noviny fungovat nemůžou a nesmí – jedním z principů profesionální novinařiny je systematičnost a soustavnost. Novináři, podobně jako hasiči, nemohou pracovat, jen když se jim to zrovna hodí. Náš roční rozpočet činí okolo 300 tisíc korun. Z toho drtivou většinu tvoří právě náklady na honoráře, provozně jsme maximálně úsporní.

Ohlasy fungují jako nezisková organizace, tedy zapsaný spolek, jehož předsedou je Tomáš Znamenáček. V nejužším redakčním jádru ho doplňují ještě Tomáš Trumpeš, Marek Osouch a od letoška také Nikol Halamásková.

O tom, jak financovat noviny, se vedou nekonečné spory a podnikají se nejrůznější experimenty, financování médií je problém všude na světě. My patříme k těm, kteří se rozhodli vsadit hlavně na čtenáře. Na konci roku 2019 jsme spustili možnost přispívání přes darovací platformu Darujme.cz. Pro rok 2020 jsme si stanovili ambici vybrat 120 tisíc korun a tuto hranici jsme mírně překročili. Pro letošní rok jsme cíl zvedli na 150 tisíc a do jeho naplnění nám ještě nějakých pár tisíc chybí. Do budoucna se nutně potřebujeme s příspěvky od čtenářů dostat na 200 tisíc korun za rok. Přispívat se dá jednorázově i pravidelně, druhá možnost nám přináší větší jistotu a stabilitu. Pokud Ohlasy rádi čtete, pomůže nám i pár desetikorun měsíčně.

Přes poměrně dobré plnění cílů crowdfundingové kampaně není naše finanční situace zrovna dobrá. I nás zasáhla covidová krize, letos jsme se několik měsíců potýkali s prakticky úplným výpadkem inzerce, kterou v Ohlasech do značné míry tvoří upoutávky na kulturní akce v Boskovicích a okolí. Žádné kompenzační programy se nás ale netýkaly.

Finanční ztrátu Ohlasů letos dorovnal Tomáš Znamenáček, který kromě kromě hromady běžně neviditelné práce na technickém, provozním, ale i editorském fungování Ohlasů a krásných fotek ještě navíc disponuje schopnosti úspěšně vydělat ve své hlavní profesi peníze, které nás pomáhají držet nad vodou. Vystřídal tak pro letošek v nesení tohoto břímě Igora Láníka, který nám takto pomáhal prvních šest let a kterému za to patří velký dík!

Dlouhodobě tento model samozřejmě není kýžený. Jakkoli jsou Ohlasy neziskovka a netoužíme po tom, aby noviny byly zdrojem pohádkových příjmů, do černých čísel se dostat potřebujeme a budeme o to usilovat.

Navzdory nepříznivé situaci se snažíme rozvíjet. Letos je pro nás velkou posilou příchod Nikol Halamáskové, která u nás nejprve vykonala praxi v rámci končícího studia žurnalistiky, a poté jsme se domluvili na oboustranné spolupráci. O jejím přínosu asi nejlépe svědčí to, že hned několik jejích textů patří letos k těm čtenářsky vůbec nejúspěšnějším.

Kromě toho jsme letos oprášili naši dávnou touhu vydat občas také zajímavou knihu. Ta vyjde nakonec kvůli nedostatku papíru na trhu až po Vánocích a jedná se o fotokomiks Michala Grigy, Lenky Dokoupilové a Tomáše Znamenáčka Potíže s Mirečkem aneb Příběh z lesních tišin. I zde nás potěšil dobrý zájem a podpora čtenářů, kromě toho jsme získali i podporu z grantového systému města Boskovice. V tomto případě jsme přijali peníze z rozpočtu města, což by samozřejmě v případě samotného novinového provozu nebylo možné. Stejně tak se stále držíme zásady, že nebudeme přijímat inzerci od politických stran.

Ve vydávání knih chceme určitě pokračovat, inspiruje nás k tomu i spolupráce s knižní redaktorkou Magdou Arnoštovou, která rovněž rozšířila náš tým.

Příští rok se konají pro nás nejdůležitější volby, tedy ty komunální. K tomu navíc přibudou v našem regionu i volby senátní. Většinu plánů a energie si tedy šetříme na co nejlepší pokrytí předvolebního, volebního a povolebního zpravodajství.

To je vždycky opravdu velká fuška a budeme proto opravdu moc rádi, když Ohlasy podpoříte. Díky těm, kdo se rozhodnou se k našim podporovatelům nově přidat, díky i těm, kdo se nám kromě pravidelného přispívání pošlou ještě jednorázový vánoční příspěvek, a díky i těm, kdo se naopak rozhodnou vedle jednorázového příspěvku přiřadit k pravidelným přispěvatelům. Jen s vaší pomocí můžeme nadále přinášet Dobré noviny do Boskovic.

další názory a komentáře