Z radnice: PaRo, revize strategického plánu, vývoj rozpočtu, náhradní skatepark

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady po prázdninové přestávce ve druhé půli srpna. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starosta Jaroslav Dohnálek (ODS), místostarosta Petr Malach (ČSSD) a místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09).

Pokroku by se konečně mohl dočkat projekt skateparku, který město chystá již přes 15 letPokroku by se konečně mohl dočkat projekt skateparku, který město chystá již přes 15 let   foto: Tomáš Trumpeš

Vedení města na tiskové konferenci oznámilo, že v čele boskovické nemocnice bude jako jednatel pokračovat Dan Štěpánský, který původně oznámil svůj odchod. Rada proto zrušila výběrové řízení. O celé záležitosti jsme podrobněji informovali v samostatném textu. Starosta také v této souvislosti potvrdil, že nemocnice dostane dotace ve výši 150 milionů korun z takzvaných evropských peněz.

Část tiskové konference byla také věnována dalšímu postupu v přípravě stavby sportovní haly, ačkoliv městská rada zatím v této věci nepokročila k vyhlášení soutěže na zhotovitele projektu. Také aktuální situaci okolo haly jsme věnovali zvláštní text.

Participativní rozpočet

Od září začíná hlasování v dalším ročníku participativního rozpočtu. Z přihlášených 23 projektů jich nakonec radice sedm vyřadila, protože podle posouzení úředníků nesplňovaly nutné podmínky pro realizaci. Konkrétně byly vyřazeny tyto návrhy: Mostek pro pěší přes říčku Bělá, Stromy na parkovišti Bezručova, Lavička Václava Havla, Odstranění výjimky pro vjezd do odpočinkové zóny v horní části náměstí, Výhled na Boskovice, Samoobslužné WC, Oprava přístupové komunikace – zahrádkářská kolonie Rovná.

O zbývajících šestnácti projektech se hlasuje na webové platformě PinCity nebo pomocí anketního lístku, který je součástí městského zpravodaje. Hlasování je určeno pouze pro občany města a každý z nich má k dispozici pouze jeden hlas. Soutěž se uzavře 10. října.

Vedení města předpokládá, že pro příští rok bude participativní rozpočet připraven v podobných parametrech jako letos, kdy na něj radnice vyčlenila 400 tisíc korun. Mírné navýšení není vyloučeno, ale o nějaké skokové změně se podle starosty neuvažuje. Platforma PinCity, na které participativní rozpočet běží, uspěla v dalším ročníku soutěže Zlatý erb.

Dopis hejtmanovi

Městská rada schválila znění dopisu, kterým se obrací na hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha (KDU-ČSL) a žádá ho o pokračování jednání o možném převzetí provozování boskovické nemocnice do rukou kraje. Starosta jaroslav Dohnálek uvedl, že chápe, že hejtman byl přes léto mimořádně vytížen a zaměstnán událostmi způsobenými tornádem, nyní je ale čas se k jednáním vrátit. „Mezitím jsme na Jihomoravský kraj dodali veškeré podklady a informace, které chtěli,“ popsal starosta.

Dotace pro MSSS

Mimořádnou dotaci obdržela od ministerstva práce a sociálních věcí Městská správa sociálních služeb. Dotace činí necelých 2,5 milionu korun, a to konkrétně na „dofinancování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19“.

Revize strategického plánu

Město Boskovice zahájilo ve spolupráci s firmou AQE advisors práce na revizi strategického plánu rozvoje města. Součástí tohoto procesu je také vytvoření pracovních skupin ze zástupců vedení města, zastupitelů, příslušných pracovníků úřadu a městských organizací a odborné veřejnosti. „Pracovní skupiny budou hodnotit situaci v jednotlivých tematických oblastech a formulovat silné a slabé stránky vybraných oblastí života ve městě,“ popsalo vedení města.

Zřízeny by měly být pracovní skupiny pro tyto oblasti: Vzdělávání a služby ve městě, Sportovní a kulturní život, Atraktivita města a Územní rozvoj a doprava ve městě. „Naším cílem je strategický plán provzdušnit, zjednodušit a udělat ho pestřejší,“ shrnul záměr města místostarosta Petr Malach. Probíhat budou také workshopy pro veřejnost, ten první bude 9. září od 14 do 17 hodin a 10. září od 10 do 13 hodin přímo před radnicí na Masarykově náměstí. Akce má být koncipována jako neformální setkání s občany, na kterých se můžou podělit o svoje nápady a zapojit se tak do tvorby strategie města.

Hospodaření v lesích

V městských lesích neprobíhala v první polovině roku žádná plánovaná těžba, ale pouze takzvaná nahodilá těžba spojená s odstraňováním kůrovcové kalamity. Hospodaření bylo velmi pozitivně ovlivněno nedostatkem dříví na světových trzích a souvisejícím růstem ceny surového dříví. Negativní zpráva oproti tomu je, že za leden až červen muselo být podle starosty Jaroslava Dohnálka vytěženo přibližně 10 tisíc kubíků dřeva, což je třetina z původně stanoveného desetiletého plánu. Při zalesňování holin bylo vysázeno 10 950 sazenic borovice, 4000 dubů a 1200 smrků.

Úprava veřejné zeleně a odpady

Na konci roku vyprší smlouva, kterou má město od roku 2017 uzavřenou s firmou AB Facility na údržbu veřejné zeleně. Městská rada proto schválila zadávací podmínky pro soutěž na příštího dodavatele. Podle místostarosty Petra Malacha se město nyní snažilo do nového zadání maximálně sjednotit a zefektivnit práce, které bude vybraná firma provádět. Doteď se totiž starala jen o část zeleně, část měly na starosti městské služby a část další menší dodavatelé. Pak docházelo podle místostarosty k tomu, že firma postupovala od nemocnice, vysekala některé městské plochy, ale kupříkladu dětská hřiště vynechala, protože o ta se staral někdo jiný. K tomu by už nemělo docházet. Město bude tak vynakládat pro vítěze více peněz, ale především proto, že dojde k navýšení rozsahu prací, za které zase jinde ušetří. Jinak by mělo dojít k standardnímu navýšení souvisejícímu s nárůstem cen, celkově se to promítne do rozpočtu zvýšením částky asi o jeden milion korun.

Město také připravuje výběrové řízení na zpracovatele odpadů. Podle místostarosty Petra Malacha je to komplikovanější úkol, ale na konci září už by materiál měl jít do rady.

KZMB mění ceny nájmů

Nový ředitel KZMB Ondřej Dostál informoval radu města o změně ceníků pronájmů zámeckého skleníku a sokolovny. Pronájmy jsou účtovány po hodinách a pronájmy v délce od 8 hodin dále jsou brány jako celodenní. Nově jsou účtovány pronájmy za přípravu akcí a zpoplatněna bude i zápůjčka mobiliáře a vybavení.

Zahrádkářská výstava

Tradiční výstava ovoce a zeleniny boskovických zahrádkářů proběhne letos 2. a 3. října v jejich domovských prostorách v domě na ulici Kapitána Jaroše. Město zahrádkářskému svazu přispěje darem 10 tisíc korun.

Dar postiženým obcím

Vedení města připravuje zastupitelům předem deklarovaný materiál, v rámci kterého by měla být schválena pomoc obcím postiženým tornádem. Zatím rada v rámci svých pravomocí poslala pěti obcím po dvaceti tisících a přispěla Junákům na tábor pro děti z postižených oblastí. Dále město darovalo dvě centrály jako zdroj elektrické energie a další dvě jsou zapůjčeny. Nyní budou zastupitelé hlasovat o příspěvku dalších 150 tisíc pro každou z pěti postižených obcí.

Dopravní stavby a Velen

Dokončena byla rekonstrukce silnice v Podhradí. Vysoutěžena byla firma, která bude provádět další etapu oprav Milánov, už si přebrala staveniště. Práce na opravách Hybešovy ulice probíhají podle starosty podle harmonogramu. V září by mělo být také zahájeno stavební a územní řízení na vybudování okružní křižovatky pod poštou.

V září také začne bourání hotelu Velen. Ještě předtím zde proběhne speciální cvičení policie. Rozlučkovou akci s budovou chystá také kulturní zařízení. V minulosti zde mimo jiné fungovala kinokavárna.

Rozpočet

Město už zná vývoj daňových příjmů za první polovinu roku. Podle starosty Jaroslava Dohnálka jsou data zatím příznivá. „Především v měsících květen, červen a červenec byly příjmy dobré. Reagujeme na to v rozpočtovém opatření, kde se do příjmů přidávají nějaké peníze,“ popsal starosta. 

Pomalu se rozbíhají přípravy rozpočtu na rok 2021. Zde starosta upozornil na zvyšující se ceny ve stavebnictví, které ovlivní plány na investiční výdaje.

Knihovna a skatepark

Kromě sportovní haly odpovědělo vedení města na tiskové konferenci také na naše dotazy na knihovnu a skatepark. U knihovny si město nechává zpracovat aktualizovaný odhad ceny hotového projektu. Na začátku roku odhad činil asi 110 milionů korun. Jinak podle informaci ze stavebního úřadu probíhá standardní stavební řízení. Místostarosta Petr Malach je ve spojení s ministerstvem kultury a jedná se o případných dotacích.

Pokračuje také příprava skateparku (který město chystá již přes 15 let). Nyní město pracuje s variantou, že by skatepark vznikl v prozatímním řešení na jeden či dva roky na jiném místě, než jako dříve plánovaná součást areálu Sportparku v Doubravách. Zde je totiž komplikace v podobě desetileté ochranné lhůty související s dotací, pomocí které byl Sportpark vybudován. Riziko vracení dotace by podle starosty bylo velké. Během přechodné doby by ale mohla být připravena jiná plocha v téže lokalitě, o kousek vedle. Podle starosty se ukázalo, že návštěvníci i provozovatelé Sportparku by skatepark v této lokalitě chtěli. Místostarosta Petr Malach doplnil, že se do Boskovic vrátily překážky, které byly zapůjčené v Blansku. „Proto si myslíme, že bychom skejťákům mohli nabídnout alternativní variantu. Překážky jsou v dobrém stavu, plus bychom třeba něco dokoupili,“ uvedl místostarosta.

další zpravodajství