Boskovickou nemocnici dál povede Dan Štěpánský. Rozhodl se zůstat

Boskovická městská rada zrušila probíhající výběrové řízení na jednatele nemocnice, která funguje jako společnost s ručením omezeným stoprocentně vlastněná městem. Dosavadní jednatel Dan Štěpánský stáhl svou abdikaci a rozhodl se ve funkci pokračovat.

Odchod z jednatelské pozice oznámil Dan Štěpánský koncem jara. „Problémy převážily nad přínosy toho, že jsem mohl řídit takto skvělou organizaci. Nemocnici se podařilo provést covidovou krizí, ta teď ustupuje a nemocnice si tak může najít nového energického manažera,“ uvedl tehdy pro Ohlasy. V obsáhlém rozhovoru, který jsme s ním vedli v Ohlasech naživo, pak dodal: „Každý manažer, každý přístroj nebo i dostihový chrt má určitou životnost, kdy je schopen poskytovat výkon, který se od něho očekává. To je na manažerské práci asi nejtěžší, najít ten správný okamžik, kdy nějakým sebezpytováním zjistíte, že už je toho velmi málo, co můžete té organizaci nabídnout, aniž byste sami sebe přivedli do nějaké kolapsové situace. Já jsem to vyhodnotil tak, že se skončením covidu pro mě osobně ta situace nastala.“

Osobní důvody, které Dana Štěpánského k odchodu z nemocnice vedly, se ale v průběhu léta proměnily. „Formálně řečeno, pominuly důvody podání rezignace, s panem starostou a panem předsedou dozorčí rady jsme se dohodli na podmínkách další spolupráce,“ uvedl nyní Dan Štěpánský. A dodal, že za uplynulé měsíce po oznámení rezignace zaznamenal velkou podporu ze strany zaměstnanců, kolegyň i kolegů. Označil to za zavazující a pro další působení rozhodující.

Starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek (ODS) potvrdil, že společně s předsedou dozorčí rady nemocnice Petrem Fialou vedli s Danem Štěpánským rozhovory o jeho setrvání ve funkci. „Jednali jsme. Zaměstnanci oslovovali nás i pana jednatele, aby definitivnost svého rozhodnutí zvážil,“ uvedl boskovický starosta.

Separátně probíhalo výběrové řízení, do kterého se přihlásili dva uchazeči, z nichž však jeden nesplnil kvalifikační předpoklady. Zasedla výběrová komise, která zbylého uchazeče doporučila. „Nechci to hanět, ale když vybíráte jednoho z jednoho… Je to někdy těžké, ale to rozhodování je relativně jednoduché. Buď je schopen, nebo není. Všichni členové naznali, že schopen je,“ popsal Jaroslav Dohnálek. Poté však jednatel Dan Štěpánský podal písemně informaci, že upouští od svého záměru nemocnici opustit.

Následně podle starosty proběhla jednání, na kterých si město jako zřizovatel nemocnice chtělo ověřit, že se podobný krok nebude po pár měsících opakovat. Nakonec se podle starosty rada jednoznačně přiklonila k tomu, že upřednostní pokračování stávajícího jednatele a výběrové řízení zrušila.

Ke svému dalšímu působení Dan Štěpánský dále uvedl, že největší výzvou teď bude využití takzvaných evropských peněz, které se podařilo získat. „Nemocnice obdržela masivní finanční podporu z programu React-EU, což je výsledek neskutečně tvrdé práce celého kolektivu, a dá nemocnici možnost dokončit obměnu zdravotnických technologií, kterou jsme započali před několika lety. Pokud mně budou stačit síly a zdraví, chci se na této konečné etapě podílet,“ uvedl pokračující jednatel nemocnice Dan Štěpánský. Starosta Jaroslav Dohnálek upřesnil, že nemocnice dostane z tohoto zdroje na vybavení a úpravu prostor celkem asi 150 milionů korun.

další zpravodajství