Dozorčí rada má prodraženou stavbu teplovodů za uzavřenou, audit zásadní pochybení nenašel

O třetinu se oproti původním plánům prodražila stavba rozvodů tepla v části Boskovic. I proto byla tato zakázka předmětem diskuzí mezi zastupiteli a nakonec byla i jedním z důvodů pádů koalice. Vedení města zadalo zpracovat kontrolní audit, kontroloři ale na zásadní pochybení nepřišli. Za zakázkou navíc zůstávají dluhy.

foto: Tomáš Trumpeš

O výsledcích auditu, který prováděla teplická firma Garnets Consulting, už Ohlasy informovaly v reportu zpráv z radnice. Vedení města informovalo o tom, že podle závěrů auditu se vícepráce nedaly předvídat. „Práce byly provedeny v obvyklé kvalitě, vícepráce jsou podle našeho názoru oprávněné a bez jejich provedení by nebylo možné projekt dokončit,“ stojí v posudku podepsaném Jakubem Jursou ze zmíněné společnosti. Ta měla k dispozici kompletní projektovou dokumentaci, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentaci i smlouvu o dílo včetně všech dodatků.

Audit už projednala rada města jakožto valná hromada městské společnosti Služby Boskovice. Starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek (ODS) výsledek okomentoval, že město mělo zkrátka smůlu. „Auditor říkal, že při těchto typech prací bohužel k tomuto dochází. Některé věci by asi odhalil podrobnější průzkum, některé by asi neodhalil,“ uvedl starosta.

Podobně bez větších diskuzí prošel audit i na jednání dozorčí rady, která dohlíží na hospodaření společnosti. „Audit nikdo z členů dozorčí rady nezpochybnil, závěry jsou víceméně jednoznačné, tudíž nebyly vzneseny žádné požadavky na případné doplňující informace,“ sdělil předseda dozorčí rady Služeb Boskovice Vladimír Petrů, který po změně boskovické koalice na této pozici vystřídal šéfa boskovické KDU-ČSL Michala Knödla, jenž zasedl v radě města.

Jediné pochybení, které audit konstatoval, bylo u zpracování projektu – o čemž se hovořilo už od samého počátku diskuzí o prodražování této zakázky. Jak se píše v auditu, projektová dokumentace v některých svých částech neodpovídala vyhlášce, a to zejména u částí týkající se zemních prací a výkopů. Právě tady pak nastaly problémy a výkopy musely být hlubší, než projekt předpokládal, a zakázka z toho důvodu i dražší.

„Již dříve byla po projektantovi požadována náhrada škody ve výši zhruba 100 tisíc korun. Auditor potvrdil oprávněnost našeho požadavku a uznal, že je uplatňován v maximální možné míře, které jsme mohli dosáhnout. Projektant náhradu škody uhradil,“ sdělil Milan Strya, jednatel městské firmy Služby Boskovice, která dostala zakázku na starost. Chybujícím projektantem byla společnost Mix Max Energetika, která Službám Boskovice i městu dlouhé roky poskytuje energetické poradenství. Jen podle registru smluv, který funguje od poloviny roku 2016, získala firma v Boskovicích zakázky za šest milionů korun.

Kromě najaté firmy Garnets provádělo kontrolu, zejména co se týče průběhu výběrového řízení, také ministerstvo průmyslu a obchodu, které by mělo na tuto akci poslat dotaci 5,8 milionu korun. „Kontrola III. stupně, tedy po podpisu smlouvy o dílo, byla dokončena bez negativních zjištění představující případnou sankci,“ sdělil Marek Vošáhlík z tiskového oddělení ministerstva.

V současnosti je už po zkušebním provozu celé nově vzniklé dílo CZT střed převzaté Službami Boskovice a vše funguje. „Dílo bylo předáno 14. dubna 2021, je zkolaudováno a v provozu,“ doplnil Strya.

Složku řešící tuto zakázku ale nemůže vedení městské firmy jen tak uložit do skříně. Hlavní zhotovitel díla, firma Tenza, dluží Službám Boskovice peníze, které se teď Služby budou snažit vymoci v insolvenčním řízení. Společnost Tenza totiž skončila v konkursu. „Přihláška do insolvenčního řízení obsahuje smluvní pokuty za nedodání bankovních záruk a za pojištění stavby. Celkem se jedná o 433 tisíc korun,“ dodal Strya. Teprve se ovšem uvidí, zda něco z této částky boskovická firma vymůže. Věřitelé přihlásili do insolvenční pohledávky v souhrnné výši tři miliardy korun.

další zpravodajství