Z radnice: Farmářské trhy, zahrádky na náměstí a první neveřejný návrh haly

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na začátku května. Jednalo se o první jednání městské rady v novém koaličním složení ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a Boskováci. Obvyklé tiskové konference se kvůli protiepidemickým opatřením nekonaly, vyjádření politiků jsme proto získali se zpožděním pouze korespondenčně.

Pokračující rekonstrukce Hybešovy ulicePokračující rekonstrukce Hybešovy ulice   foto: Tomáš Trumpeš

Epidemická situace

Vedení města se jako vždy zabývalo epidemickou situací. Aktualizované informace k boskovické nemocnici se nám podařilo získat ještě na konci tohoto týdne. Hospitalizováno bylo 14 pacientů s nemocí covid-19, a několik dalších s podezřením či v karanténě. Podle jednatele nemocnice Dana Štěpánského se situace v Boskovicích postupně zlepšuje, podobně jako v celém Jihomoravském kraji. „Usilovně se snažíme o pozvolný návrat reprofilovaných lůžkových stanic do jejich původního odborného provozu (gynekologie, ortopedie) a malými krůčky se vracíme k plánovaným operacím v závislosti na personální a lůžkové kapacitě. Naše odhodlání je provoz normalizovat co možná nejdříve,“ vyjádřil se Dan Štěpánský.

Podle informací od ředitele základní školy Vladimíra Ochmanského neměli zatím při testování pozitivní záchyt, pouze jednu falešnou pozitivitu, která se PCR testem nepotvrdila.

Testování probíhá také na městském úřadě. Podle tajemníka Davida Škvařila stát městům a obcím antigenní testy pro testování zaměstnanců neposkytuje, ani na jejich pořízení nepřispívá. Zastupitelé už na minulém zasedání na nákup testů a respirátorů vyhradili 600 tisíc korun v rozpočtu. „Pravidelné testování zaměstnanců městského úřadu probíhá každé pondělí před začátkem provozní doby úřadu prostřednictvím zdravotnického zařízení a je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Počet záchytu pozitivně testovaných zaměstnanců za celou dobu povinného testování je minimální a pohybuje se v řádu jednotek případů,“ popsal boskovický tajemník.

Nová koalice

„První jednání nové rady hodnotím dobře,“ vyjádřil se stručně starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Na programovém prohlášení se podle něj pracuje, zveřejněno má být na začátku června. Starosta nepředpokládá, že se v programovém prohlášení objeví nějaké vyložené novinky, již dříve se členové vznikající koalice vyjádřili v tom duchu, že je hlavně potřeba dokončit rozdělanou práci.

Místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09) doplnila, že převzetí gescí proběhlo dle očekávání, místostarosta Petr Malach (ČSSD) se pro Ohlasy nevyjádřil. Starosta Jaroslav Dohnálek si v rámci změn na radnici nově přibral mezi své resorty dopravu a městské Služby. „Protože je považuji za stěžejní a jedny z nejdůležitějších oblastí. U Petra Malacha by v případě Služeb Boskovice mohlo dojít ke střetu zájmů,“ vysvětlil své rozhodnutí Jaroslav Dohnálek.

Farmářské trhy

První letošní farmářské trhy se konaly 6. května a do budoucna se mění termín, ve kterém jsou pořádány. Trhy pořádají nově městské Služby; původně měly být každý druhý čtvrtek v měsíci, na jaře a v létě i každý čtvrtý čtvrtek v měsíci. Na Služby se však obrátili provozovatelé blanenských farmářských trhů s návrhem na koordinaci, konkrétně aby se trhy v Blansku konaly každý čtvrtek lichého týdne a v Boskovicích každý čtvrtek sudého týdne. Boskovická městská rada této žádosti vzhledem k pravidelnému střídání prodejců vyhověla. 

Cyklostezka Mladkov–Svitávka

Pokračuje příprava cyklostezky z Mladkova do Svitávky. Město má hotovou projektovou dokumentaci za více než 300 tisíc korun a došlo k uzavření dohody o financování se Svitávkou. Ta se bude podílet na nákladech jednou čtvrtinou, což odpovídá délce připravované cyklostezky na jejím katastru. Aktuálně se podle místostarostky Michaely Žejškové (TOP 09) také řeší výkupy potřebných pozemků. „Další postup bude možný až po jejich dokončení. Nelze zatím předvídat, kdy by mohla být cyklostezka hotová,“ uvedla místostarostka. Dohodu se Svitávkou o financování projektové dokumentace hodnotí vyváženě a přínosně pro obě strany. 

Most v Mladkově přes Svitavu, který byl dříve součástí krajské silnice mezi Boskovicemi a Svitávkou, město stále nemá zařazený v majetku a žádná instituce se k němu nehlásí. Vlastnictví mostu bude tedy podle místostarostky nutné ještě dořešit.

Zahrádky na náměstí

Před prodejnou Matějovo pekařství na Masarykově náměstí bude venkovní posezení – tři stolky a šest židlí na chodníku podél výlohy. Po kladném stanovisku památkářů udělila svůj souhlas i městská rada.

O umístění letní zahrádky požádala také kavárna a cukrárna na náměstí před domem číslo 11, kde pekařství donedávna sídlilo. Tato zahrádka má být umístěna na demontovatelném pódiu. Městská rada opět souhlasila, pokud se kladně vyjádří památkáři.

Pracovní skupina k hale

Proběhlo druhé setkání pracovní skupiny ke sportovní hale a byl na něm prezentován první návrh podoby sportovní haly. „Jednání proběhlo standardně a slušně,“ zhodnotila místostarostka Michaela Žejšková. První verze návrhu, který zpracovává městský architekt Zdeněk Fránek ve spolupráci s mexickým kolegou Alberto Kalachem, je zatím neveřejná. Návrh bude představen po dopracování v červnu, osobní účast přislíbil i mexický architekt.

Součástí první verze návrhu není finanční kalkulace stavby. Podle starosty je pouze zadán limit, do kterého se má stavba vejít. Konkrétní kalkulace nebude ani součástí finální verze v červnu.

Audit nemocnice

K auditu nemocnice, přesněji řečeno k Ekonomicko-provoznímu zhodnocení klíčových faktorů zajišťování zdravotních služeb v Boskovicích, se starosta vyjádřil stručně, že ho bere na vědomí a jeho pohled na problematiku zásadně nezměnil. Nyní již probíhají jednání s Jihomoravským krajem o budoucnosti nemocnice.

Audit CZT

Hotov je audit stavby CZT Boskovice střed. Zveřejněn bude po projednání v radě města, která je valnou hromadou společnosti Služby Boskovice. Právě Služby byly investorem této stavební akce, takže s dalšími dotazy se starosta odvolal na jednatele společnosti. Ohlasy k tématu auditu stavby, kde došlo k výrazným vícepracem a doprovázel ji také spor o střet zájmů místostarosty Radka Mazáče, připravují samostatný zpravodajský text.

Louka v proluce

Pokračuje příprava projektu, který vyhrál první ročník participativního rozpočtu – Louky v proluce. Podle místostarostky Michaely Žejškové, která přípravu projektu za město převzala, všichni zaměstnanci úřadu i vedení města vyšli autorům projektu při jeho přípravě maximálně vstříc se snahou co nejvíce zkrátit termíny vyřízení potřebných povolení. „Bohužel ze strany navrhovatelů projektu dochází k nečekaným okolnostem, které je potřeba operativně řešit. Vzhledem k tomu, že hlavní součástí projektu je založení vegetačního porostu, bylo pokračování realizace projektu odloženo až na klimaticky příznivější období, tedy na září,“ popsala Michaela Žejšková.

Projekt vzniká v lokalitě proluky na Bílkově ulici, kde se městu podařilo uzavřít poslední dohody o odkupu pozemků a ty tak po dlouhých letech jednání scelí do svého vlastnictví. Starosta Jaroslav Dohnálek hodnotí tuto skutečnost kladně, další vývoj v lokalitě a další plány města a časový odhad případné výstavby lze podle něj v tuto chvíli těžko predikovat.

Boskovická spojka

Vedení města aktuálně nemá žádné nové informace o vývoji takzvané Boskovické spojky, tedy přímého vlakového spojení z Boskovic do Brna. Starosta se v poslední době neúčastnil žádných jednání v této věci a nemá tak ani informace o stavu příprav této dopravní stavby.

Rekonstrukce Hybešovy a Milánov

Podle harmonogramu probíhá podle starosty rekonstrukce Hybešovy ulice. To stejné platí o lokalitě Milánovy, kde byla dokončena druhá etapa a probíhá výběrové řízení na dodavatele třetí etapy. „Obě akce jsou z pohledu města Boskovice jako investora ve fázi výběru zhotovitele, respektive před podpisem smlouvy,“ doplnila místostarostka Michaela Žejšková. Na Hybešově ulici dosavadní práce provádí Svazek, město se připojí se svými pracemi na přelomu května a června. Rekonstrukce by měla být podle místostarostky hotová do konce letošního roku.

další zpravodajství