Auditora prodražené zakázky vybrala komise těsně před zasedáním dozorčí rady

Městská společnost Služby Boskovice vybrala auditorskou firmu, která prověří postup při stavbě rozvodů tepla v Boskovicích. Zakázka, kterou mají Služby na starost, je totiž proti předpokládané ceně ve výsledku o třetinu dražší a městská firma chce auditem zjistit, zda za takový nárůst není odpovědný zhotovitel, projektant či někdo jiný.

foto: Tomáš Trumpeš

Běžně by se členové dozorčí rady městské firmy Služby Boskovice v těchto dnech scházeli jen kvůli kontrole výsledků hospodaření za uplynulý rok, tentokrát se ale na program dostal i zásadnější bod, a to stavba rozvodů tepla neboli centrálního zásobování teplem ve středu města.

Zakázka byla původně plánovaná na zhruba 25 milionů, prodražila se však o třetinu a mimo jiné vyšlo najevo, že se na investici nemalou částí podílela firma místostarosty Radka Mazáče (Sportovci). Rada města nakonec zadala vedení městské společnosti, aby ve spolupráci s dozorčí radou nechalo zpracovat audit zakázky. Právě tím se tak členové tohoto kontrolního orgánu zabývali na pátečním jednání 12. února, které se i proto nezvykle protáhlo na více než dvě hodiny.

„Dodavatel je vybraný, nebudu ale říkat název firmy, protože zatím není uzavřena smlouva, příští týden by se měla podepsat,“ uvedl po pátečním jednání předseda dozorčí rady a zastupitel za KDU-ČSL Michal Knödl.

O zpracovateli auditu ale bylo rozhodnuto ještě dříve, než dozorčí rada vůbec zasedla. Rada se sešla v pátek vpodvečer, už dopoledne ale zasedla výběrová komise složená ze zástupců Služeb, dozorčí rady a vedení města. Ta ze tří předložených nabídek vybrala společnost, která by audit měla provést. Dozorčí rada tak dostala na stůl už prakticky hotovou věc a jen potvrdila dopolední výsledky.

Podle Michala Knödla se na tomto postupu v minulých dnech shodli členové kontrolního orgánu městské firmy s vedením společnosti. „Nikdo s tím neměl žádný problém,“ poznamenal šéf dozorčí rady. Své zástupce v ní mají všechny politické strany přítomné v boskovickém zastupitelstvu s výjimkou KSČM, která při volbě kontrolního orgánu nikoho nenominovala.

Poptávkové řízení, které nepodléhá striktnímu postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek, protože jde o malý kontrakt, bylo na auditorskou firmu vypsáno konkrétně s tímto zněním: „Předmětem zakázky je audit projektové dokumentace a kontrola souladu zadání, výkazu výměr s provedenými pracemi, kvalita provedených prací a oprávněnost víceprací. Podkladem bude projektová dokumentace ve stupni pro výběr zhotovitele a provedení stavby, veřejnoprávní smlouva a dále smlouvy o dílo včetně dodatků na stavbu CZT Boskovice střed KVET a Monovýroba tepla – město Boskovice,“ jak stojí v materiálu, který Ohlasy získaly.

Někteří členové rady nicméně chtěli, aby součástí řízení byla i sada otázek. Mezi nimi byly dotazy, jestli jsou vícepráce na zakázce oprávněné, zda byly skutečně nezbytné k dokončení díla, zda byly zapříčiněné špatně zpracovanou projektovou dokumentací či špatným postupem stavební firmy a zda vůbec byly vícepráce provedeny v uvedeném rozsahu. Následně se ale dozorčí rada dohodla, že takové konkrétní otázky do poptávkového řízení dávat nebude, ale požádá pak auditorskou firmu, aby je zodpověděla. „Cenu auditu zakázky zatím nesdělím, ale je to nad 50 tisíc, takže smlouva bude zveřejněna v registru,“ dodal Michal Knödl s tím, že auditor bude mít 60 dní na to, aby vše prověřil.

další zpravodajství