Z radnice: Kritická situace v nemocnici, audit CZT střed

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady v polovině ledna. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Očkování zaměstnanců pokračuje v boskovické nemocniciOčkování zaměstnanců pokračuje v boskovické nemocnici   foto: Město Boskovice

Epidemická situace

Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) informoval o epidemické situaci v Boskovicích v polovině ledna. Kritickými chvílemi si prochází boskovická nemocnice, zejména oddělení intenzivní péče, kde došlo k úplnému zaplnění kapacit. Jednatel nemocnice Dan Štěpánský posléze v České televizi označil situaci za katastrofální. Vzhledem k nedostatku lůžek je na nejnutnější minimum omezena operativa.

Podle starosty bylo již naočkováno asi 350 zaměstnanců nemocnice. Další vakcíny dorazí v únoru. Drtivá většina zaměstnanců má o očkování zájem. Nemocnice rovněž zřizuje očkovací centrum, provoz pro veřejnost bude zahájen zhruba v polovině února. Registrovaní uchazeči budou centrálním rezervačním systémem automaticky informováni o volných termínech očkování. Očkovací centrum bude umístěno v přízemí nemocnice se vstupem ze dvora po průchodu vrátnicí a bude viditelně označeno. „V nemocnici máme mrazák na mínus 70 stupňů, takže není problém vakcíny uchovávat,“ doplnil starosta.

Očkování v Městské správě sociálních služeb provedl 13. ledna mobilní tým brněnské fakultní nemocnice, druhé očkování je předběžně plánováno na 4. února. Očkováno bylo celkem 162 osob, z toho 108 klientů z celkové kapacity 153 lůžek, tedy 70 procent. Ze 112 zaměstnanců bylo zatím očkováno 54, z toho 39 pracovníků přímé péče ze 70 úvazků. Hlavní vlna nemocnosti covidem podle starosty v MSSS již přešla, nyní se jedná o jednotky osob.

Proočkována byla také městská policie, která byla do systému zařazena, protože spolupracuje s nemocnicí, kam chodí pomáhat řešit problémové pacienty na covid oddělení.

Podle tajemníka Davida Škvařila už je dobrá i situace na městském úřadě, všechna oddělení fungují a i v novém roce byla zachována rozšířená pracovní doba v pondělí a ve středu, takže se návštěvníci úřadu tolik nekumulují.

Podle místostarosty Lukáše Holíka (ANO) musela být začátkem roku uzavřena jedna třída v mateřské škole, na základní škole fungovaly dle aktuálního protiepidemického systému všechny třídy.

Pomoc seniorům

S registrací do systému očkování pomáhají seniorům v penzionu pracovníci MSSS. Svou pomoc nabízí boskovickým obyvatelům ve věku nad 80 let také Senior Point. Zájemci mohou volat o radu na telefonní číslo 735 932 418 nebo na pevnou linku 516 488 787 a nebo se dostavit osobně do Senior Pointu na radnici v úterý od 14.00 do 17.00 a ve středu od 17.00 do 18.00 – vždy jen po telefonické domluvě. K bezproblémové registraci je nutné mít u sebe mobilní telefon a občanský průkaz.

Dary pro MŠ

Rada dala souhlas mateřské škole k přijetí nepeněžitého věcného daru – konkrétně televizoru v hodnotě 12 tisíc korun. Dále školka dostala sadu dětských příklepových vrtaček.

Konec spolupráce s evidencí kol

Město ukončilo spolupráci se společností CEREK – evidence jízdních kol. Podle městské policie už tato služba neměla žádnou funkčnost ani význam. „Platili jsme za něco, co nevyužíváme,“ shrnul důvody starosta Jaroslav Dohnálek.

Nové jízdní řády

Konečnou podobu dostaly nové jízdní řády, autobusový i vlakový, město mělo možnost je připomínkovat. Podle místostarosty Lukáše Holíka jsou změny naprosto minimální, nedochází ke snížení počtu linek, jen k úpravám v řádu minut.

Město za systém IDS JMK platí necelých 600 tisíc za takzvaný standard a dalších cca 450 tisíc za nadstandard. Podle místostarosty Lukáše Holíka systém dobře plní roli městské hromadné dopravy, která v Boskovicích jinak nefunguje. Linky IDS, které obkrouží celé Boskovice, jsou co se týče tras i četnosti spojů podle místostarosty vzhledem k velikosti města dostačující.

Zeleň a odpady

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí předložil radě města informaci o plánovaných akcích v oblasti zeleně s výhledem na následující roky a plány práce v oblasti odpadového hospodářství a správy zeleně. „Vypíchnul bych z toho jen to, že chceme navázat na spolupráci se sdruženími vlastníků jednotek v oblasti odpadového hospodářství a nabídnout jim spolupráci na vytipování třiceti míst pro vysázení nových stromů. Oni na těch místech žijí a znají je nejlépe. Chceme pokračovat v zelených Boskovicích, abychom šli co se týká zeleně pořád pomaličku nahoru,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík. Pokračovat by mělo také rozšiřování separačních míst.

Podpora prodejny ve Vratíkově

Rada města doporučila zastupitelům schválit dar 120 tisíc korun pro Jednotu na dofinancování prodejny smíšeného zboží ve Vratíkově. Bez městské dotace by byla prodejna v této přidružené obci uzavřena, obrat není dostatečný. Podle starosty Jaroslava Dohnálka rada s darem souhlasila, ale současně chce hledat do budoucna i jiné varianty řešení. Do sestavování příštího rozpočtu má být proto vypracována analýza.

Audit CZT střed

Městská rada je zároveň valnou hromadou společnosti Služby Boskovice a z tohoto titulu uložila jednateli Služeb, aby ve spolupráci s dozorčí radou zabezpečil audit veřejné zakázky CZT Boskovice střed. Podle starosty Jaroslava Dohnálka se na tom shodli všichni radní. Audit investice, která nakonec stála místo 25 milionů 33 milionů korun, má být hotový nejpozději do konce dubna. „Datum je orientační, chceme to co nejdřív,“ vyjádřil se starosta. Ten očekává, že hloubkovou kontrolu provede i poskytovatel dotace.

Hodnotící komise dotací pro kulturu a volný čas

Radní schválili také hodnotící komise pro dotační programy Kultura a Volnočasové aktivity. Kulturní žádosti budou posuzovat Radek Pernica, Ondřej Dostál, Petr Prosser, Ondřej Tajovský a Monika Lepková. Volnočasové Lukáš Holík, Vladimír Ochmanský, Jaroslav Oldřich, Vladimír Farský, Radek Šamšula, Martin Staněk, Oldřich Kovář, Miluše Rozkošná a Aneta Sedláčková.

Registrace na Boskovické běhy

Spolek Sportuj s námi, který pořádá Boskovické běhy, oznámil, že by chtěl dostát svému loňskému slibu a akci 1. května uskutečnit. Ačkoliv zatím není možné odhadovat, za jakých platných opatření to bude, pokud vůbec bude akce moci proběhnout, byla spuštěna registrace. Téměř pětistovka běžců, kteří se přihlásili loni, byla převedena do letošního ročníku. Do konce ledna se mohou noví zájemci přihlásit za nejlevnější startovné.

Knihovna

Na stavebním úřadě se stále nerozběhl schvalovací proces na projekt stavby knihovny na ulici Kapitána Jaroše podle návrhu architekta Zdeňka Fránka. Stavební úřad našel v projektu technické chyby, takže jej městu vrátil k doplnění. „Byl jsem tím rozhořčen, protože to považuji za náš velmi prioritní projekt,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík.

Nesrovnalosti v projektové dokumentaci se týkaly připojení stavby a přilehlé parkovací plochy na kanalizaci. Zdržení by už mělo být jen v řádu dnů, pak by měl stavební úřad zahájit sloučené územní a stavební řízení. Od chvíle, kdy město zahájilo proces vypracování projektové dokumentace, do zahájení řízení na stavebním úřadě tak uplynuly bezmála tři roky.

Sportovní hala

Starosta Jaroslav Dohnálek uvedl, že radní také diskutovali o dalším postupu ve věci sportovní haly. Druhá architektonická soutěž byla zrušena a město se nyní musí rozhodnout, jaký zvolí další postup. Na radu apelují opoziční zastupitelé – Vladimír Farský za KSČM požaduje vyhlášení další, tentokrát regulérní soutěže, lidovci požadují, aby o dalším postupu nerozhodovala rada, ale přenechala rozhodnutí zastupitelstvu.

Starosta nechce vzhledem k epidemické situaci organizovat setkání zastupitelů, ale rozhodl se projednat celou záležitost alespoň se zástupci jednotlivých zastupitelských klubů. Chce jim představit návrh, který pro město připravil městský architekt Zdeněk Fránek – spočívá v oslovení konkrétního zahraničního architekta, který by pro město vypracoval studii sportovní haly. Následně by se soutěžilo vypracování projektové dokumentace na tento návrh. „Uvidíme, jaká bude jejich reakce, podle toho budou následovat další kroky,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek.

Město také musí upravit zadání tak, aby se snížila výsledná cena haly. Podle předchozího zadání totiž architekti ve zrušené soutěži dospěli k částce až okolo 250 milionů korun, přičemž představa radnice je poloviční. K tomuto tématu vznikne pracovní skupina, do které místostarosta Radek Mazáč přizve především zástupce sportovních klubů, které by měly halu využívat.

Konkurz na ředitele KZMB

Výběr nového ředitele Kulturních zařízení města Boskovice by měla odstartovat už příští městská rada na konci ledna. Začátkem února má být výběrové řízení vyhlášeno.

další zpravodajství