Z radnice: Návrh rozpočtu, cena za odpady, vodu a teplo, oprava Hybešovy ulice

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady koncem listopadu. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Jedním projektů připravovaných na příští rok je rekonstrukce Hybešovy uliceJedním projektů připravovaných na příští rok je rekonstrukce Hybešovy ulice   foto: Tomáš Trumpeš

Epidemická situace

Městští radní si opět vyslechli pravidelné hlášení o epidemické situaci ve městě a v regionu, především od vedení nemocnice a Městské správy sociálních služeb. Toto téma jsme zpracovali v samostatném textu.

Návrh rozpočtu na rok 2021

Ve zvláštním článku představil také Marek Osouch hlavní parametry rozpočtu a investiční záměry města na rok 2021. Návrh počítá s deficitem přes 50 milionů. Celkové příjmy města by měly činit přes 350 milionů korun, výdaje vedení města naplánovalo na více než 400 milionů korun. Chybějících 50 milionů plánuje vedení města z větší části vykrýt penězi naspořenými na městských účtech, což by měla být ke konci roku částka asi 38 milionů korun. A dále plánuje začít čerpat prvních 14 milionů ze sjednaného úvěrového rámce. Kromě toho rozpočet počítá s mimořádnými příjmy z prodeje městských nemovitostí za 30 milionů korun, konkrétně se jedná o pozemek na stavbu bytového domu Na Chmelnici.

Rozpočet budou po souhlasu radních schvalovat zastupitelé, na tiskové konferenci k němu vedení města připojilo komentáře. „Zažil jsem hodně sestavování rozpočtu, ale letos to bylo jedno z nejhorších,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). V příjmové oblasti je podle něj velmi mnoho neznámých, nikdo dnes neví, jak bude fungovat ekonomika a jaké budou výnosy z daní, stejně tak není ještě zcela jasné, jaké dopady bude mít na rozpočet případné zrušení superhrubé mzdy a navýšení slevy na poplatníka, případně jestli města od státu obdrží nějaké kompenzace.

Hlavní investice směřují do vodohospodářské infrastruktury a opravy ulic, asi 33 milionů půjde do nemocnice a sociálních služeb. Část investic se do rozpočtu na rok 2021 přelila z letoška – tedy akce, které byly plánovány a nakonec se neuskutečnily, jako například oprava Podhradí. V případě, že by se příjmy rozpočtu vyvíjely negativně, musela by se podle starosty část investic zrušit. „Těch neznámých je hodně a asi nás čeká hodně zásahů přes rozpočtová opatření. Doufáme, že to nebude horší a od státu nedostaneme ještě nižší částku, než je predikce,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík (ANO).

Ocenění pro nemocnici

Boskovická nemocnice uspěla v hlasování, které organizuje HealthCare Institut a zaměstnanci nemocnic v něm hodnotí svou bezpečnost a celkovou spokojenost. Ve své kategorii Nemocnice (zvlášť se hodnotí velké Fakultní nemocnice) získaly Boskovice celkové druhé místo za Českými Budějovicemi. „Svědčí to o tom, že nemocnice není ve špatném stavu,“ okomentoval úspěch starosta Jaroslav Dohnálek.

Dotační tituly

Rada města připravila zastupitelstvu ke schválení dotační tituly určené pro rozdělení peněz do kultury, volnočasových aktivit, památkové zóny a sportu.

Nejvýraznější změna se týká kultury, pro kterou rada schválila kompletně nová pravidla. Nový systém připravil předseda kulturní komise Radek Pernica, který ho také radním představil. Pro kulturu bude v příštím roce určeno 400 tisíc korun, 700 tisíc zůstává volnočasovým aktivitám. Dosud tyto oblasti figurovaly ve společném dotačním titulu. „Jsem rád, že k této změně dochází, doba je trochu jiná a potřeby se mění. Potvrdilo se mi, že odborník jmenovaný do komise dokáže na sebe strhnout hodně energie a udělat hodně práce a nese to ovoce. Nový systém připravili ve volném čase kolegové z kulturní komise,“ popsal místostarosta Lukáš Holík. Hlavní změna spočívá v tom, že projekty bude hodnotit odborná, apolitická komise.

Zároveň rada souhlasila s tím, aby pořadatelé letošních akcí, které se nemohly uskutečnit kvůli pandemii, mohli letos přidělené finance přesunout do příštího roku.

Žádných změn nedoznal dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou. Vyčleněno je pro ně opět 400 tisíc korun.

V podobě tří pilířů pokračuje také dotační titul pro sportovce, kteří by si podle návrhu měli v příštím roce rozdělit celkem 4 635 000 korun.

Cena za odpady, vodu a teplo v CZT

Poplatek za odpady by měl podle městské rady činit v příštím roce 720 korun, namísto dosavadních 690 korun. Navýšení musí schválit zastupitelstvo. Kromě toho rada navrhuje hodnotu jednoho ekobodu v novém systému odpadového hospodářství na 10 korun. V systému třídění lze maximálně získat 30 bodů, což by znamenalo snížení poplatku o 300 korun ročně na osobu. Letos se po zavedení systému podařilo nejúspěšnějším občanům získat maximálně 17,5 ekobodů u bytových domů a 18,3 ekobodů u rodinných domů. „Město zdražením získá navíc asi 300 tisíc korun. Na likvidaci odpadu stejně doplácí asi 2 miliony korun,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek.

Město bylo úspěšné v žádosti o dotaci, takže občané, kteří zažádali o nádoby na třídění odpadu, je v příštím roce dostanou.

Starosta dále doplnil, že se v příštím roce také mírně navýší cena vody, a to přibližně o 5 až 7 procent, pro letošek byla stanovená na 106 korun za kubík. Předběžně plánovaná průměrná cena za dodávku tepla ze soustavy CZT Boskovice činí na příští rok 542 korun za gigajoul. Po převzetí systému městem tedy cena klesne o necelých sto korun.

Oprava Hybešovy ulice

Jedna z větších investic plánovaných na příští rok je oprava Hybešovy ulice, a to od národohospodářské školy ke křižovatce s ulicí Křižíkovou. Zmizí odtud kamenné kostky a kromě nového povrchu dojde i k rozšíření jízdních pruhů. „Zmizí tam bohužel ten zelený pás, ale to jinak nejde, a jinak budou umístěné parkovací plochy,“ uvedl Jaroslav Dohnálek. Podle místostarosty Lukáše Holíka se ale počítá s tím, že v ulici bude při rekonstrukci vysazeno několik stromů. „Aby nebyla taková šedivá a smutná,“ vyjádřil se místostarosta.

Součástí akce je plánovaná rekonstrukce vodovodu a kanalizace a obnova vedení nízkého napětí, což jsou akce Svazku vodovodů a kanalizací a firmy E.ON. Rekonstrukce přijde na více než 11 milionů korun, přes 3 a půl milionu by město mohlo získat z dotace. Oprava by měla být hotová do podzimu.

Dotace v sociálních službách

Městská rada doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací na podporu sociálních služeb v roce 2021. Konkrétně necelých 32 tisíc pro Společnost Podané ruce, přes 650 tisíc pro Charitu, 60 tisíc pro Práh a necelých 44 tisíc pro Český červený kříž.

Mimořádnou dotaci získala boskovická Městská správa sociálních služeb od státu na kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů kvůli epidemii covid-19. Celkem se jedná o více než 2,5 milionu korun.

Akční plán rodinné politiky

Radní schválili Akční plán rodinné politiky města Boskovice na rok 2021. „Cílem rodinné politiky je tvorba pro-rodinného klimatu cestou spolupráce široké sítě aktérů rodinné politiky, utvářet u mladé generace vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti, navodit mezigenerační toleranci a spolupráci mezi dětmi, mládeží a seniory,“ vysvětluje smysl akčního plánu radnice.

Letošní aktivity v rámci akčního plánu byly podle místostarosty Lukáše Holíka silně ovlivněny pandemií a většina z nich se nemohla konat. Funguje ale pracovní skupina rodinné politiky, která vytváří novou koncepci.

Participativní rozpočet

Vítězem prvního ročníku participativního rozpočtu se stala Louka v proluce U Koupadel. V hlasování bylo uděleno celkem 515 hlasů, web zaznamenal celkem 1500 unikátních přístupů. Místostarosta Lukáš Holík to označil za velký úspěch, také vzhledem k tomu, že reklama a scházení se nad projekty byly omezené.

Vítězný projekt by měl být realizován příští rok, podle místostarosty není vyloučené, že by došlo i na některý z dalších projektů. Vyhrazeno na participativní rozpočet bylo 300 tisíc, vítězný projekt má stát 180 tisíc. Záležet bude ale i na tom, jaká bude reálná cena. Pro příští rok město navýšilo částku na participativní rozpočet na 400 tisíc.

Vánoční akce

Město se rozhodlo zrušit prakticky všechny společenské vánoční akce. Neuskuteční se vánoční jarmark ani silvestrovské promítání v letním kině, rozsvícení vánočního stromečku proběhlo online. Letos neproběhne ani rozdávání vánoční polévky pro bohaté i chudé. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je akce nutné dopředu připravovat a dnes nikdo neví, jak přísná opatření budou přesně platit v den jejich konání. Vedení město doufá, že příští rok se lidé na akcích opět sejdou. „Letos nemá cenu to pokoušet, na něco vnadit a pak lidi zklamat,“ vyjádřil se starosta.

Proběhne naopak speciální akce Pojďte s námi za betlémy po Betlémské cestě. V rámci té budou vystaveny od 4. prosince do konce roku na pěti místech v Boskovicích ve výlohách různé betlémy. Součástí výstavy bude i soutěž, jejíž podmínky najdou zájemci v Boskovickém zpravodaji.

Vydán byl také nástěnný kalendář města a pexeso.

Zveřejňování materiálů do rady

Už na svém minulém jednání se radní zabývali návrhem opozičních Pirátů, aby byly před jednáním rady zveřejňovány materiály k jednotlivým bodům a aby součástí zápisu z rady byla i podrobnější informace o diskusi. Rada návrh neschválila. Dnes jsou materiály zveřejňovány až po jednání rady, a to pouze na vyžádání. „Diskutovali jsme o tom. Rada je ze zákona neveřejná, ale to neznamená, že se něco tají. Zveřejňujeme hlasování, komukoliv na vyžádání dáváme i materiály. Nejsme netransparentní. Nejdůležitější je zastupitelstvo, ale rada je výkonný orgán, který řídí město, a aby si veřejnost četla materiály ještě předtím, než to radní rozhodnou, a případně to v online prostoru komentovala, to nepovažuju za vhodné. Ať se komentuje rozhodnutí, na to jsme připraveni,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek.

Soutěž na halu

Při svém jednání neměli boskovičtí radní ještě k dispozici návrhy na sportovní halu, uzávěrka architektonické soutěže byla až na konci týdne. Podle informací Ohlasů své návrhy neodevzdalo všech pět vybraných ateliérů a osud architektonické soutěže je tak nejasný. „Návrhy do architektonické soutěže poslaly dva ateliéry – K4 a Omega project. Atelier Omega ale poslal návrh neúplný (pouze grafickou část). O dalším postupu architektonické soutěže bude rozhodovat městská rada 15. prosince,“ doplnil po uzávěrce soutěže informace městský odbor investic.

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže město poskytlo požadované materiály a nemá zatím žádnou odezvu. Také Ohlasům úřad sdělil, že zatím probíhá šetření a o případném zahájení správního řízení nebylo zatím rozhodnuto.

Knihovna

K zahájení územního řízení na projekt knihovny na ulici Kapitána Jaroše už chybí podle místostarosty Lukáše Holíka jen poslední formální krok. Jihomoravský kraj pro pozdní podání zamítl námitky, jež vznesli sousedé budovy proti výjimce, kterou stavba potřebuje kvůli zastínění okolních budov. Město musí nyní obdržet od krajského úřadu oficiální dokument o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci. Pak se proces územního řízení rozběhne.

další zpravodajství