Novým ředitelem boskovické ZUŠ bude Petr Prosser

Rada Jihomoravského kraje jmenovala nového ředitele boskovické základní umělecké školy. Od 1. prosince letošního roku se jím stane Petr Prosser z Velkých Opatovic, který nyní působí jako učitel bicích na ZUŠ v Letovicích a Jevíčku.

„Rada při svém rozhodování vycházela z výsledků jednání konkurzní komise, podle které byl Petr Prosser nejvhodnějším ze všech devíti uchazečů,“ uvedla tisková mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Petr Prosser vystudoval nejprve zobcovou flétnu na Církevní konzervatoři v Opavě a posléze bicí nástroje na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Od roku 1998 do roku 2011 učil na základní umělecké škole ve Velkých Opatovicích, poté přešel do Letovic a do Jevíčka, kde působí dodnes.

Do konkurzu na ředitele boskovické ZUŠ se přihlásil na základě doporučení ředitele letovické ZUŠ Petra Křivinky. „Někdy v srpnu mi Petr Křivinka zavolal a zeptal se mě, jestli bych o tom nechtěl přemýšlet, že si mě na tom místě dovede představit,“ popsal čerstvě jmenovaný ředitel. Ten tuto možnost nejprve odmítl, ale když následně o celé věci přemýšlel, rozhodl se, že to přece jen zkusí. „Přehodnotil jsem svůj postoj a řekl si, že bych to mohl zkusit. Petr Křivinka mi říkal, že je to dobrá možnost, aby po mně zůstala nějaká stopa. Samozřejmě v dobrém. To mě oslovilo a začal jsem se o to zajímat,“ uvedl Petr Prosser.

Vzhledem ke komplikované situaci na škole, způsobené problematickými vztahy a odvoláním bývalé ředitelky, by se rád podílel na tom, aby se škola mohla dál pozitivně rozvíjet. „Z pohledu učitele vím, že práce ředitele je velice nevděčná. Uvědomuji si tu odpovědnost a tíhu, na druhou stranu jsem do toho dostal velkou chuť. Je to určitá výzva a je mi moc líto, že škola zažívala nepříjemné věci, přitom má obrovský potenciál.“

Už u konkurzního řízení Petr Prosser zdůrazňoval, že nejdůležitější pro něj bude vytvořit učitelům na škole klidné prostředí pro práci. Opírá se přitom i o vlastní zkušenosti z více než dvacetileté praxe pedagoga. Podle svého vyjádření zažil pracovní prostředí příjemné i nepříjemné. „Vím, jak nesmírně důležité je, když člověk chodí do práce rád a ne s očekáváním, co zase bude za hrůzu nebo nepříjemnost.“

O konkrétním dění na boskovické škole v minulosti moc informací neměl a nezná se blíže ani s větším počtem boskovických učitelů. To, že je nezatížený prostředím a není ovlivněný žádnou ze stran, vnímá jako svoji výhodu.

Jinak by jako ředitel rád kladl důraz na spolupráci s boskovickým symfonickým orchestrem a také folklorním souborem Velen. Zdůrazňuje také důležitost dobré týmové práce a dobré komunikace. „Jestli jsem za dvacet let své praxe něco pochopil, tak jsou to právě přednosti týmové práce oproti hraní si na vlastním písečku,“ říká Petr Prosser. Kolektiv by proto rád stmelil na konkrétních projektech, ze své zkušenost vidí velký přínos v propojování jednotlivých oborů. „Právě tohle vytváří týmovou, pohodovou atmosféru. Ale samozřejmě ne všichni tomu musí být nakloněni, nechci nikoho nutit, ale prostě to zkusit,“ dodává příští ředitel boskovické ZUŠ.

Petr Prosser byl v minulosti známý také jako pořadatel Jazzového dýchánku, tedy jazzového festivalu, který deset let probíhal ve Velkých Opatovicích. Kromě toho je aktivním členem velkoopatovického divadelního souboru. A stále hraje také v několika hudebních uskupeních – jevíčské bluesrockové kapele Bluemy, dále s plesovou skupinou Špunt a s příležitostným jazzovým uskupením, které pořádá jam-sessionové hraní. A působí v jevíčském školním orchestru Etien Band.

Souborové hraní je pro Petra Prossera důležité a rád by se mu věnoval a podporoval je i na novém působišti v Boskovicích. „Dozvěděl jsem se, že na škole dnes působí devět souborů. To mi přijde skvělé a určitě budu podporovat i vznik nových,“ vyjádřil se Petr Prosser. Sám by jako bubeník vytvořil soubor bicích nástrojů. „To je věc, které bych se nebránil a vzal si ji na sebe. Je to důležitá část mé učitelské práce. Jinak nechci lézt nikomu do zelí,“ odpověděl na otázku, zda by se jako ředitel rád ujal vedení některého ze školních souborů.

další zpravodajství