Ze zastupitelstva: Soutěž na halu, vývoj rozpočtu a covid-19 v nemocnici

Jedenácté zasedání boskovického zastupitelstva vzešlého z voleb před dvěma lety se konalo v úterý 15. září v sokolovně. Nejdiskutovanější otázkou se stala architektonická soutěž na sportovní halu.

foto: Jaroslav Parma

Z jednání se omluvili Petr Axman (ANO), Jan Machač (ODS) a Hana Nedomová (ČSSD). To mimo jiné znamenalo, že křehká koalice ODS + ANO + TOP 09 + Sportovci + Boskováci, která v zastupitelstvu disponuje převahou právě dvou hlasů, neměla potřebnou většinu. V průběhu jednání však nedošlo k hlasování, při kterém by to koalici způsobilo problémy.

Dotazy a připomínky občanů

Na úvod zastupitelstva vystoupila boskovická rodačka, architektka Jana Syrovátková. Vyjádřila přání, aby existovala koncepční práce v oblasti dopravy, zejména s ohledem na pěší a cyklisty. „Bylo by dobré oslovit urbanisty a ne jen lidi, kteří město řeší technicky, někdy až technokraticky,“ vyslovila se Jana Syrovátková. Dále pochválila vedení města za umístění sportovní haly do Červené zahrady. K zadání však měla několik výhrad – jednak jí hala připadá příliš velká, konkrétně uvedla 800 míst pro diváky, dále jsou podle ní podceněny projekční práce, což se nemusí vyplatit. Rovněž vyjádřila lítost nad tím, že soutěž je vypsaná tak, že se jí nemohou účastnit autorizovaní architekti.

Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) architektce v odpovědi navrhl, aby se dále aktivně účastnila debaty, která nad rozvojem města probíhá. Podobně navázal i místostarosta Lukáš Holík (ANO), který popsal konkrétní záměr na vznik koncepčního materiálu pro boskovickou dopravu.

Nikdo další z občanů se po Janě Syrovátkové už do diskuse nepřihlásil.

Nové logo města

Zastupitelé se seznámili s prezentací nového městského loga. To vytvořila firma Artron a její majitel Jaromír Vítek zastupitelům logo představil. Nové logo je pouze první částí procesu, který bude pokračovat vytvořením kompletního jednotného vizuálního stylu města.

„Vytváření pozitivní image je v zájmu každého města, instituce i firmy,“ řekl v úvodu Jaromír Vítek. Boskovice jsou podle něj návštěvníky vnímány pozitivně díky památkám i akcím, které zde probíhají. K dobrému obrazu města pak může přispět i kvalitní vizuální komunikace města. A to jak v rovině konkrétních výstupů radnice, tak ve veřejném prostoru, jako je označení budov, a také při propagaci nejrůznějších akcí. Zde je podle majitele Artronu úroveň kolísavá. „Dnes nemáme žádná pravidla, aby byl grafik dejme tomu z druhého konce republiky schopen prezentovat město jednotným stylem,“ vysvětlil Jaromír Vítek. Město ke své prezentaci doposud používalo hlavně svůj úřední heraldický znak – sedmizubý hřeben. Přesnější pravidla však nebyla dosud stanovena.

Nové logo dle potřeby může a nemusí být kombinováno právě s městským znakem, kterým zůstává sedmizubý hřeben. Nový vizuální styl má Boskovice prezentovat jako moderní a svěží město. Tvůrci loga se shodli s radnicí na tom, že by se mohlo využít slovního spojení Bosko–více, které vychází z pověsti o založení Boskovic. A slovo více se pak dá dále využít.

Městský znak je podle Jaromíra Vítka jednoduchý a dobře graficky využitelný. Při výzkumech se však setkali s tím, že mladší generace a lidé, kteří nejsou z Boskovic, neznají jeho význam, který není vysvětlen třeba ani na Wikipedii. Poté Jaromír Vítek představil jednotlivé varianty, ze kterých se logo vybíralo. Výhoda vítězného loga, které vybírala dvanáctičlenná komise složená ze zástupců politických stran, spočívá podle něj v tom, že není doprovozeno žádným složitým grafickým znakem a je tak dobře a univerzálně použitelné.

Dotace

Zastupitelé schválili rozdělení dotací v Programu regenerace městské památkové zóny. V tomto případě hradí 50 procent stát, 10 procent přidává město a čtyřicet procent hradí vlastník. Letos obdrží přes 540 tisíc korun majitelé židovského domu s rituální lázní U Templu, a to na obnovu původních 19 kusů špaletových oken, a dále necelých 380 tisíc korun majitel domu v židovské čtvrti U Vážné studny židovském domě na opravu střechy.

Město také upravilo smlouvu s pořadatelem festivalu Concentus Moraviae. Ten nakonec uspořádá v Boskovicích místo dvou jen jeden koncert – 24. září v kostele sv. Jakuba staršího. Dar města zůstal v původní výši, festivalu přispělo částkou 45 tisíc korun.

O podporu přes 330 tisíc korun požádal nový sportovní oddíl hokejistů SKMB pro děti. Vzhledem k letošní finanční situaci města radnice navrhla klub v nové aktivitě nepodpořit s tím, že od příštího roku si může standardně požádat v dotačním titulu na podporu sportu. Letos to hokejisté ze SKMB nestihli, neboť mládežnické oddíly začaly fungovat až po uzávěrce dotačních žádostí. Klub však od konce léta funguje a žádal proto podporu na placení nájmu za využití ledové plochy pro tréninky a na domácí zápasy do konce letošního roku. Zastupitelé se přiklonili k vedení města a peníze pro nové oddíly mladých hokejistů neschválili.

Osadní výbor v Hrádkově

K odstoupení dvou členů došlo v osadním výboru v Hrádkově. Dosud v něm pracovalo šest občanů, a vzhledem k tomu, že o uvolněná místa nebyl zájem, snížili zastupitelé počet členů výboru na čtyři.

Změna regulačního plánu

Návrh na druhou změnu regulačního plánu městské památkové zóny obsahuje nakonec jen jeden bod, další dva záměry neprošly přes krajské památkáře a památkový ústav.

Bývalého místostarostu a opozičního zastupitele Petra Malacha (ČSSD) zajímalo, jestli se změny nějakým způsobem dotknou nové knihovny. „Je navržena dostavba celého bloku – místo zdi, za kterou je dnes parkoviště, by výhledově mělo dojít k dostavbě. Jediným limitem tak je, že by knihovna neměla na tuto stranu obsahovat žádná okna nebo otvory z hlediska požárně bezpečného prostoru,“ uvedl Milan Štulpa ze stavebního odboru s tím, že projektovou dokumentaci ke knihovně ještě neviděl. Podle místostarosty Lukáše Holíka nová podoba regulačního plánu žádný vliv na knihovnu nemá.

Proběhla také celková aktualizace regulačního plánu. Bývalá místostarostka a opoziční zastupitelka Dagmar Hamalová (KDU-ČSL) upozornila, že v návrhu regulačního plánu zůstala řada nepřesností, které už dnes neplatí. Bylo by podle ní proto dobré to při aktualizaci napravit. Velká pozornost by podle ní měla být také věnována dopravě, například na ulici Plačkově je nyní v regulačním plánu uvedeno, že by zde měly být retardéry, což jí nepřipadá jako správné řešení. Místostarosta Lukáš Holík ji ujistil, že se nic takového nechystá.

Záměr pořízení 4. změny územního plánu

Již čtvrtý proces na pořízení změn nového územního plánu odstartovali zastupitelé. Stavební úřad obdržel 23 podnětů, které do tohoto balíčku změn zařadil. Jedná se výhradně o podněty soukromých subjektů.

Zastupitele Petra Malacha zajímalo, proč záměr nedoporučila komise pro výstavbu. „Hlasování nebylo vždy jednoznačné, často to bylo o jeden hlas pro nebo proti,“ popsal jednání komise Milan Štulpa. Zastupitel Jiří Pevný uvedl, že komise není složená z odborníků a z toho vychází i některá hlasování. „Asi se svým názorem nebudu populární, ale tato komise není kompetentní rozhodovat o takových věcech, jako je změna územního plánu,“ vyslovil se Jiří Pevný.

Sociální služby

V dalším bloku zastupitelé schválili několik materiálů souvisejících s financováním sociálních služeb ve městě. V diskusi se sociální demokrat Petr Malach zeptal, jak to vypadá s nutným příspěvkem města na provoz sociálních služeb a také ho zajímalo, jestli se bude město finančně podílet na provozu bydlení pro seniory, které má vyrůst na Hybešově ulici.

„Nepočítáme, že budou v síti. Jakékoli zařízení, které je v síti, musí municipalita dofinancovávat,“ odpověděl starosta Jaroslav Dohnálek. O nic podobného ani realizátoři výstavby nepožádali.

Ohledně financování sociálních služeb vedení města vysvětlilo, že v letošním roce pomohly neočekávané dotace na mzdy udělené v souvislosti s pandemií ze strany státu, a proto nad rámec schváleného rozpočtu nebude nutné městské organizaci nic doplácet. Určitě bude třeba navýšit peníze pro sociální služby v příštím roce, ale zatím není jasné, o kolik to bude. Bližší informace o tom zatím z kraje nejsou.

Majetkové záležitosti

V bloku majetkových záležitostí, které obsahovaly především drobnější prodeje městských pozemků, zastupitelé o žádném z bodů nediskutovali. Mimo jiné došlo k prodloužení termínu dostavby domů na ulici Lipové o tři roky. Termín byl určený v souvislosti se státní dotací, díky které město v roce 2009 pro výstavbu připravilo infrastrukturu pro výstavbu. Vypršet měl letos v listopadu.

Schváleny byly i kupní smlouvy na byty v domě na Mánesově ulici. Ty se tak do konce roku dostanou do vlastnictví dosavadních nájemníků.

Finanční záležitosti

Město definitivně odepsalo pohledávku u firmy AKAM, která stavěla a provozovala boskovickou fotovoltaickou elektrárnu. Dluh činil necelého 2,5 milionu korun a město na něj nemělo šanci dosáhnout.

Schváleny byly i úpravy rozpočtu, čemuž předcházely informace o vývoji daňových příjmů města vzhledem k ekonomickým následkům pandemie. „Daňové příjmy jsou upraveny podle aktuální predikce. Srpen byl prvním pozitivním měsícem, daňové příjmy byly vyšší oproti předchozímu roku 2019 přibližně o 288 tisíc korun,“ uvedla vedoucí finančního odboru Dana Baláčová. Za období leden až srpen město eviduje výpadek daňových příjmů 12,4 milionu korun oproti loňskému roku. Město již také obdrželo avizovaný příspěvek od státu na zmírnění dopadu poklesu těchto příjmů ve výši 14,6 milionů korun.

V aktuálních změnách městských výdajů se objevila také položka 700 tisíc korun na audit v nemocnici. Starosta Jaroslav Dohnálek vysvětlil, že nejde o účetní audit, ale o komplexní audit, který by měl vytvořit celkový obrázek o fungování nemocnice. Vedení města k pořízení tohoto auditu přistupuje především proto, aby mělo jasnou představu pro další jednání s Jihomoravským krajem o budoucnosti nemocnice. Taková jednání budou podle starosty po volbách pravděpodobně aktuální. Nemusí se jednat o převod nemocnice, ale vůbec o její zapojení a další podobu krajské sítě nemocnic.

Dva miliony korun byly vyhrazeny na vytvoření polštáře pro převzetí systému centrálního zásobování teplem. V rámci tohoto převzetí bude nutné přistoupit k vyrovnání závazků. „Doufám, že normálním způsobem a bez soudních tahanic,“ vyjádřil se starosta města.

Město se také rozhodlo pořídit si studii úpravy zakoupených pozemků v Červené zahradě. Chce si vytvořit představu jejich využití do doby, než se začne stavět sportovní hala. S bouráním hotelu Velen a úpravou okolní plochy se počítá v příštím roce.

Do výdajů ještě na poslední chvíli přibyla rekonstrukce kotlů v sokolovně ve výši 600 tisíc korun, namísto plánovaných 100 tisíc korun, protože oprava se ukázala jako komplikovanější. Navýšeny o 100 tisíc musely být také finance na rekonstrukční práce, které probíhají na topném systému v nemocnici. Prodloužen bude také termín dokončení, ale provoz nemocnice to neohrozí.

Upravený městský rozpočet počítá se zůstatkem přes 20 milionů korun na konci roku. Starosta Jaroslav Dohnálek rovněž upozornil na to, že aktuální návrhy státu na daňové změny mohou město už pro příští rok připravit asi o 14 milionů daňových příjmů.

Dotazy a připomínky zastupitelů

Starosta Jaroslav Dohnálek informoval, že vedení pošty nereagovalo vstřícně na žádost města, aby nekrátilo provozní dobu. Pošta totiž v rámci úspor přešla na jednosměnný provoz a více hodin už není schopna pokrýt. Změna se zdaleka netýká jen Boskovic, je to rozhodnutí vedení České pošty.

Město obdrželo také první informace o šíření nemoci covid-19, neboť hygienická správa nově musí informovat starosty o výskytu nemoci přímo v obcích, dosud byly známé pouze údaje za okresy. Takzvaná prevalence, tedy počet aktuálně nemocných, byla ve středu 9. září v Boskovicích 28 lidí.

Opoziční zastupitel Vladimír Farský (KSČM) upozornil na špatný stav chodníku na ulici Otakara Kubína, kde se znovu propadá místo, kde byl ukládán kabel. Dále chtěl vědět, zda došlo k posunu v podnětu dopravní komise, aby byl Správou železnic zajištěn dosah závor i přes chodník, ne jen v šířce silnice. Místostarosta Lukáš Holík slíbil, že se na situaci bude informovat a zastupiteli odpoví.

Vladimíra Farského zajímalo také využití testeru v nemocnici. „Nemocnice není veřejným odběrovým místem,“ zdůraznil nejprve starosta. Jednatel nemocnice Dan Štěpánský doplnil, že v nemocnici jsou aktuálně tři pozitivní případy. Dva z nich jsou zaměstnanci a jeden pacient. „O ty se staráme a dodržujeme veškerá pravidla,“ uvedl jednatel s tím, že jinak nemocnice funguje dál. Testy dalších zaměstnanců byly negativní. (Jednoho z pacientů však ve středu 19. září kvůli zhoršenému stavu převezli do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, kde je napojen na umělou plicní ventilaci. Pozn. red.) Testy, které se v nemocnici provádějí, se v drtivé většině případů týkají pacientů, které přiváží záchranná služba. Nemocnice řeší problémy s dodávkou testovacích souprav, protože systém je přehlcený. Nyní proto musí znovu posílat vzorky do Brna, ale doufá, že dodávka testovacích sad bude brzy obnovena.

Zastupitel Vladimír Farský také navrhl, aby se v areálu Červené zahrady pamatovalo na výstavbu nové požární zbrojnice pro hasiče z Mazurie. Navrhl vytvoření pracovní komise, která by našla vhodné řešení. Aktuální stav budov hasičů z Mazurie je podle něj velice špatný. Podle starosty Jaroslava Dohnálka hasiči letos jeden návrh na řešení odmítli, totiž věnovat část pozemku z výletiště pro garáž. Další řešení se podle něj bude hledat několik let.

Nejobsáhlejší debatu zahájila svým vystoupením zastupitelka za Piráty Kristýna Znamenáčková, která vystoupila k tématu soutěže na sportovní halu. Upozornila na to, že město muselo zrušit první soutěž a vypsat druhou. I druhá soutěž je však podle komory architektů neregulérní, a proto se jí nesmějí podle zákona účastnit autorizovaní architekti. Dále upozornila na potenciální střet se zákonem o zadávání veřejným zakázek. „Domníváme se, že i tato druhá soutěž je napadnutelná u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ uvedla Kristýna Znamenáčková s poukazem na konkrétní paragrafy, které určují kvalifikaci porotců.

Vznesla dotaz, jak je možné, že dochází k těmto pochybením, i když má město najatou firmu, která by měla dle zákonných podmínek soutěž připravit. „Nikdy nelze dopředu říct, že se nikdo na ÚHOS neobrátí,“ reagoval starosta Jaroslav Dohnálek. Vedení města v odpovědích zopakovalo, že si pochybení v první soutěži uvědomuje, ale druhou soutěž už pokládá za správnou a věří, že z ní vzejde kvalitní návrh. „Jsem přesvědčen, že soutěž je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. A to je jediná právní norma, kterou se musíme řídit,“ uvedl místostarosta Radek Mazáč (Sportovci), který má stavbu na starosti. Podle Pirátů by bylo na místě soutěž zrušit a vyhlásit novou ve spolupráci s Českou komorou architektů. Radek Mazáč naopak uvedl, že město čelí tlaku ze stranu komory. V následné debatě Piráti a zástupci vedení města uváděli dost odlišné informace o požadavcích komory na případnou soutěž. Piráti městu vyčítají, že s komorou architektů ani řádně nejednalo a poukazují na to, že profesní způsobilost členů poroty je právě stanovená zákonem o zadávání veřejných zakázek, tedy se nejedná o pouhý požadavek komory. A právě zde hrozí podle nich městu další případné problémy s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Starosta Jaroslav Dohnálek reagoval, že právníci města si to nemyslí. Radek Mazáč doplnil, že se se zástupcem komory architektů setkal.

Lidovecká zastupitelka Dagmar Hamalová připomněla městu přislíbený zastupitelský seminář na téma sportovní hala. Nejen kvůli soutěži, ale také proto, že došlo ke změně zadávacích podmínek. „To je pro nás zásadní a nebyli jsme o tom informováni,“ řekla Dagmar Hamalová. Místostarosta Radek Mazáč uspořádání takového setkání pro zastupitele přislíbil.

Další témata otevřel ještě zastupitel Petr Malach. A to stav chodníku z Výsluní k Hybešově ulici. „Začal školní rok a provoz se tam zvýšil,“ upozornil bývalý místostarosta. Podobně přednesl podnět na problematické parkování ve vnitrobloku na Lidické po výstavbě nových bytových domů. Navrhl také vytvoření nálepky na popelnice, která by majitelům rodinných domů umožnila deklarovat, jestli souhlasí s tím, aby do jejich popelnici pejskaři vhazovali sáčky s exkrementy. „Některým majitelům domů to vadí. Mně ne, je lepší mít exkrement v popelnici než na chodníku,“ vyjádřil se Petr Malach.

Zároveň apeloval na to, aby zastupitelé předcházeli tomu, že si občané často na něco stěžují – na stav hřišť, používání koloběžek, svoz odpadů – a věci lidem co nejvíce a nejlépe vysvětlovali. Zástupci města odpověděli, že se podnětům budou věnovat.

Místostarosta Lukáš Holík informoval, že do nového odpadového systému se zapojilo 46 procent obyvatel rodinných domů, což je 34 procent všech obyvatel. „Zdá se mi, že to jsou velice pěkná čísla,“ zhodnotil místostarosta.

Dále sdělil aktuální stav příprav Boskovické spojky, na základě informací od Správy železnic. Je přerušeno územní řízení a projektant doplňuje chybějící podklady. To by se mělo stát v průběhu podzimu. Pak bude záležet, jak se k dalšímu procesu postaví Lhota Rapotina. Kladně dopadly posudky EIA, které posuzují vliv na životní prostředí. „Můj názor je, že nás čeká podobná peripetie jako s D43 a bude to ze strany Lhoty Rapotiny donekonečna protahováno,“ dodal na závěr místostarosta Lukáš Holík.

další zpravodajství