Z radnice: Nové logo, vývoj rozpočtu, odklad prací v Podhradí a problémy s CZT střed

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na konci srpna. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Návrh nového loga BoskovicNávrh nového loga Boskovic   foto: Město Boskovice

Mezi hlavní body na jednání rady patřilo vyhlášení nové architektonické soutěže na sportovní halu v Červené zahradě. Po kritice České komory architektů město odstranilo oproti původnímu návrhu některé chyby, ale soutěž chce i nadále pořádat bez přispění komory. Ta ji pravděpodobně označí za neregulérní, protože nebude splňovat požadované parametry, a podle zákona se jí nebudou smět účastnit autorizovaní architekti. O problematice jsme podrobněji informovali v samostatném textu.

Logo města

Boskovičtí radní schválili koncept nového městského loga. Ten bude dále rozpracován do kompletního jednotného vizuálního stylu. Vítězné logo doporučila deseti hlasy dvanáctičlenná výběrová komise, která vybírala z osmi návrhů. Jeden člen komise byl proti a jeden se nevyjádřil. Všechny návrhy připravila firma Artron, která nyní do konce roku dokončí jednotný vizuální styl.

„Je pravda, že hodně lidí má pod pojmem logo zafixován obrázek. Ale jak jsme sledovali trend měst a obcí, myslíme si, že obrázek máme pěkný – je to znak města, který budeme mít pro oficiální příležitosti nadále. Logo funguje hlavně pro přilákání turistů, proto se hledají hlavně příběhy. My jsme za základ vzali pověst o vzniku města. I když lidé pověst o tom, jak si pán skopl palec a řekl, že nebude chodit bosko více, neznají, tak slovo více funguje tak, že je tady něčeho více a máme to tady lepší,“ popsal vznik loga tiskový mluvčí radnice Jaroslav Parma. Tvůrci se proto rozhodli pro textové logo, které bude odrážet tento příběh. Nové logo bude šéf Artronu Jaroslav Vítek prezentovat na zářijovém jednání zastupitelstva.

Nákupy v nemocnici

Nový operační stůl pro traumatologickou a ortopedickou operativu bude mít boskovická nemocnice. V současné době používá operační stůl, u něhož dochází k častým závadám a následným servisním zásahům, které komplikují provoz operačního sálu a znamenají rovněž zvýšené finanční náklady na jeho provoz. Tento operační stůl je používán denně pro chirurgické a ortopedické zákroky a je velmi vytížen.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) se rada zabývala i průběžnými hospodářskými výsledky nemocnice a už nyní je jasné, že za rok 2020 bude nemocnice v kladných číslech. „V minulém měsíci došlo k výměně sta postelí z dvě stě šedesáti. Sto nových postelí s elektrickým ovládáním a polohováním nahradilo obstarožní a historické postele, které jsou naštěstí již někde ve šrotu,“ doplnil informace starosta.

Spinning v lázních a infraset

Služby Boskovice zakoupily spinningová kola a veškeré vybavení k provozování spinningu v budově lázní. Cena spinningové hodiny byla stanovena na 85 korun pro dospělé a 70 korun pro děti, mládež a seniory. Na pokračování spolupráce se Služby dohodly s většinou stávajících lektorů.

Další novou činností Služeb je práce s infrasetem, což je zařízení, které dokáže opravovat výtluky na silnicích.

Nový grantový systém

Koncepci nového grantového systému představil radním předseda kulturní komise Radek Pernica. Systém by se měl rozdělit na kulturní a volnočasovou část. „Myslím, že většinou radních to bylo kvitováno a nyní se připraví už detailnější pravidla,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík (ANO). Pokud se radní shodnou, měl by nový a zjednodušený model fungovat už pro rok 2021.

Mosty na Šmelcovně a na Dukelské

Projektovou dokumentaci nechává město vypracovat na rekonstrukci mostu u Šmelcovny. Oprava mostu by měla proběhnout příští, případně přespříští rok.

Mezitím provedla krajská Správa a údržba silnic novou a podrobnější diagnostiku mostu na Dukelské ulici a vyplynulo z ní, že most je v lepším stavu, než se silničáři domnívali po předchozích průzkumech. Všechny omezující značky budou proto odstraněny. Do budoucna by měl být most stejně rekonstruován, ale aktuálně se ukázalo, že není nutný rychlý zásah ani omezení.

Otevírací doba pošty

Vedení města se rozhodlo zareagovat na rozhodnutí České pošty, která omezuje provozní dobu boskovické pobočky. „Jsme s tím nespokojeni a dostal jsem proto úkol, abych co nejdříve odeslal dopis jak na poštu, tak na ministerstvo vnitra,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek, který se pokusí vyvolat s kompetentními osobami jednání. Zavírací dobu už v 16 hodin pokládá za nešťastnou, stejně tak matoucí je podle něj, když se zavírací hodiny v jednotlivých dnech různí. „Pokusíme se tomu zabránit,“ dodal starosta.

Pošta má být nově otevřena v pondělí a ve středu od 10:00 do 18:00 s polední přestávkou od 12:00 do 13:00, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8:00 do 16:00 s polední přestávkou od 12:00 do 13:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00. Doteď bylo otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 18:00 bez polední přestávky a v sobotu od 9:00 do 11:00.

Koloběžky Bolt

Radní se seznámili podrobněji také s boskovickou novinkou – elektrickými koloběžkami, které ve městě provozuje firma Bolt. Na konci září město tuto novinku vyhodnotí, bude mít k dispozici i konkrétní data od provozovatele. Podle prvních informací se zatím na koloběžkách v Boskovicích jezdí dvaapůlkrát až třikrát víc než v Olomouci. „Mně se to líbí, je to dobrý nápad, ale musí to splňovat veškeré regule a ti, kdo to používají, se musí chovat ohleduplně k ostatním,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. Chování koloběžkářů bude monitorovat i městská policie.

Participativní rozpočet

Návrhy projektů do pilotního ročníku participativního rozpočtu bude možné podávat až do 20. září. Radnice se rozhodla prodloužit termín a dát tak možnost zapojit se co nejvíce obyvatelům Boskovic. „Když s lidmi mluvím, vnímám, že o možnost přímo se podílet na budoucnosti města mají velký zájem. V létě se věnovali hlavně rodinám a odpočinku, chceme jim proto dát ještě o něco více času,“ vysvětlil posunutí termínu místostarosta Lukáš Holík. Aktuální stav devíti podaných projektů pokládá pro nultý ročník za dobrý.

Projekt na knihovnu

K posunu dochází i v povolovacím procesu projektu na stavbu knihovny na ulici Kapitána Jaroše. Povolení od památkářů má být vydáno v nejbližších dnech, stavební úřad už vydal potřebnou výjimku, nyní se mohou vyjádřit účastníci řízení. Pak půjde projekt do územního řízení.

Nový systém odpadů

Nad očekávání velký zájem projevili především obyvatelé rodinných domů v Boskovicích o nový systém odpadového hospodářství. „Zapojenost je 44 procent,“ upřesnil zájem lidí žijících v rodinných domech místostarosta Lukáš Holík. V systému se podle něj postupně vychytávají nedostatky, především občas přehlédnuté pytle k odvozu. V celkovém objemu je to podle místostarosty jen zlomek. Prioritně bude odvážen pytlový odpad z památkové zóny.

Finanční dopady nového systému radnice vyhodnotí až po několika měsících fungování. Nyní připlácí za svoz, ale měla by ušetřit za likvidaci směsného odpadu a získat více peněz za větší množství vytříděného odpadu. „Zatím jsem spokojený,“ uzavřel Lukáš Holík.

Vývoj rozpočtu

Optimističtější pohled na vývoj městských daňových příjmů prezentoval na tiskové konferenci starosta Jaroslav Dohnálek. „Měsíc červenec byl celkem slušný. Je tam samozřejmě pokles oproti loňskému roku. Obdrželi jsme 14 milionů kompenzace od státu. Určitě bude letos nižší příjem, ale na to jsme rozpočtovým opatřením připraveni. Jsem optimista – pokud nebude žádná druhá vlna, mohli bychom to ustát velice slušně,“ popsal starosta s tím, že už se připravuje další rozpočtové opatření na zářijové zastupitelstvo. To počítá s tím, že na konci roku zbude městu asi 20 milionů korun. „V tuto chvíli nebudeme žádné další akce rušit, naopak tam něco přidáváme,“ doplnil Jaroslav Dohnálek.

Budování CZT střed

Spokojena zatím nemůže být radnice s dosavadním průběhem prací na budování nového okruhu centrálního zásobování teplem CZT střed. Práce se dostaly do deseti až čtrnáctidenního časového skluzu a jsou nutné vícepráce, které byly způsobeny nedokonale udělaným projektem. Firma, která stavbu provádí, chybu podle vedení města neudělala. Především se jedná o to, že protlak na ulici Sušilova musí být hlouběji. Oproti tomu jsou i nějaké méněpráce. Výslednou bilanci zatím město nezná.

Zatím se řeší, že na začátku školního roku ještě nebudou spravené chodníky u školy na Sušilově. Chodníky budou zatím alespoň zasypány, aby byly pochůzné. Drátěné zábrany a rozkopané vedení bude zatím kolem Zelené školy. Během září by mělo být vedení dokončeno, natlakováno a odzkoušeno a poté zasypáno. V září se také bude dělat překop mezi bývalou cukrárnou a školou. Silnice se nebude muset úplně uzavírat. Celkově musí být podle starosty projekt hotov do začátku topné sezóny ve školách.

Podhradí letos nebude

Pokračovat nakonec nejspíš letos nakonec nebudou práce na rekonstrukci silnice v Podhradí. Město je zde pouze partner Jihomoravského kraje, který celou investici řídí. Firma, která neuspěla v soutěži, se odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten se podnětem bude muset zabývat. „Spíše se předpokládá, že to letos nezačne,“ uvedl starosta Boskovic. Rozkopat silnici a zahájit práci těsně před zimou už podle něj nemá cenu. Město počítá s tím, že vyhrazené peníze přesune z letoška na příští rok, a doufá, že stejně se zachová i kraj. O tom už bude ale rozhodovat nové vedení kraje po blížících se volbách.

Kruháč u pošty

Projekt na výstavbu kruhového objezdu pod poštou vedení města projednávalo i během nedávné návštěvy ministryně financí Aleny Schillerové a hejtmana Bohumila Šimka. „Považujeme to teď za asi největší prioritu v Boskovicích,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek. Ke konci roku by měl být hotový projekt, během příštího roku všechna potřebná povolení. „Na jednání jsme se dohodli, že jakmile bude hotový projekt, zahájíme jednání o tom, jak se podělíme s krajem o investici. Byť pan hejtman samozřejmě říkal, že neví, jestli bude hejtman,“ popsal Jaroslav Dohnálek. Ten věří, že v roce 2022 by se kruhový objezd a následně křižovatka u evangelického kostela mohly začít stavět. Možná už v roce 2021 by se mohla začít opravovat navazující část této trasy na ulici Lidické.

další zpravodajství