Z radnice: Cena tepla, parkování u Zelené, mobily ve škole povoleny

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady ve druhé půli ledna. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího z tiskové konference, které se tentokrát z politiků účastnil jen místostarosta Lukáš Holík (ANO). Doplnil ho šéf majetkového odboru Pavel Musil.

U Zelené školy se chystají změny v parkování
U Zelené školy se chystají změny v parkovánífoto: Tomáš Trumpeš

Cena CZT

Dosavadní provozovatel systému Centrálního zásobování teplem (CZT) – firma ZT Energy – předložil městu kalkulaci ceny pro rok 2020. V kalkulacích se jedná o cenu předpokládanou pro sjednané roční množství odběru tepla, skutečné náklady jsou vyúčtovány vždy po skončení roku. Tuto plánovanou cenu pro letošek firma navrhla ve výši 640 korun za gigajoul tepla. To představuje snížení ceny o necelá dvě procenta. Město s však s návrhem nesouhlasí, rada neschválila dodatek ke smlouvě se ZT Energy a Boskovice podávají podnět k Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ).

Město u ERÚ napadlo už loňskou kalkulaci a se ZT Energy kvůli tomu vede spor. Teď tedy přibývá další. Vedoucí majetkového odboru Pavel Musil na tiskové konferenci vysvětlil, že je třeba rozklíčovat jednotlivé položky, ze kterých je výsledný návrh ceny utvořen. „Neúměrně a několikanásobně zvýšili zisk a odpisy,“ popsal loňský stav Pavel Musil. Letos došlo ke snížení ceny na základě snížení odpisů, zisk nadále zůstává vysoký – stejně jako loni činí přes 1 milion korun, přičemž v předchozích letech to bylo 140 tisíc korun. Odpisy činily v roce 2018 celkem 120 tisíc korun, v loňském návrhu už to bylo 785 tisíc, po napadení u ERÚ firma odpisy snížila na 90 tisíc korun. „Podle mě je to účelově udělané, aby snížili cenu a vypadali, že jsou na straně spotřebitelů. Tak tomu není, proto jsme kalkulaci odeslali na ERÚ,“ vysvětlil Pavel Musil.

Důležitým aspektem pro rozklíčování celé situace bude výsledná cena tepla za loňský rok. Tu ale město stále neobdrželo. Vedoucí odboru majetku přiznal, že jednání s firmou ZT Energy jsou složitá a firma se k městu nechová jako k partnerovi, ale spíš jako k nepříteli. Letos má dojít ke kompletnímu převzetí celého systému městem, které doufá, že se s dosavadním nájemcem domluví na dřívějším termínu, aby nemuselo čekat na konec roku, ale pokrylo už celou topnou sezónu. Pavel Musil se po aktuálních zkušenostech netajil tím, že tomu příliš nevěří. Město chce v jednáních využít služeb advokátní kanceláře.

Cena tepla ve Službách

Městská rada naopak schválila cenu tepla v malých městských kotelnách, které provozují Služby. Zde došlo k navýšení ceny za gigajoul, a to kvůli navýšení ceny plynu. Cena je však stále nižší než od ZT Energy. U jednotlivých kotelen se drží pod 600, někde i 500 korunami.

Nový systém odpadů

Aby město zvýšilo své šance na získání dotace z ministerstva životního prostředí na pořízení nádob na tříděný odpad do domácností, zapojilo se do společného projektu s dalšími obcemi. „Dotaci bychom měli získat,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík, který má změnu systému na starosti. Město navýšilo nožství nádob, které chce nakoupit, asi o deset procent, protože předpokládá, že se další občané ještě budou chtít přidat. Aktuálně chce do systému vstoupit necelých 600 domácností – přihlásit se zatím mohli jen obyvatelé rodinných domů. „Očekával jsem větší zájem. Začíná ale probíhat komunikace s bytovými domy, tam předpokládám větší zájem. Věřím, že jsou také občané, kteří tomu jen ze začátku nevěří, nebo nechtějí nádoby, ale využijí pytle. Jsou také celé ulice, kde prostor pro nádoby nemají, kupříkladu v židovském městě. Jsem vždycky optimista, takže jsem čekal u plastu už v první vlně 650 domácností, nakonec se přihlásilo necelých 600,“ sdělil Lukáš Holík. V Boskovicích je celkem 3 300 adres včetně místních částí; rodinných domů je z toho přibližně polovina. V prvním kole tedy zájem projevilo něco mezi třetinou a polovinou domácností, kterých se první vlna zavádění motivačního systému týkala.

Nové jízdní řády

V polovině prosince začal platit nový jízdní řád, a to autobusový i vlakový. Město vzneslo pouze několik připomínek k přípojům a přestupním časům ve Skalici nad Svitavou, podle místostarosta Lukáše Holíka se situace v podstatě nemění. Město požádalo také o prověření možnosti znovuobnovení přímého autobusového spojení do Olomouce, ani zde se však o změnách neuvažuje.

Jednotný vizuální styl města

Díky dotaci z operačního programu na zlepšení efektivity veřejné správy si město Boskovice pořídí nový jednotný vizuální styl. Radnice provedla průzkum trhu, oslovila pět firem, z nichž tři podaly nabídku a městská rada jako nejvýhodnější schválila nabídku místní firmy Artron. Za více než 460 tisíc korun město získá analýzu současného stavu, manuál jednotné identity města a vzdělání úředníků k jeho používání. Manuál by měl obsahovat vytvoření minimálně tří návrhů jednotného loga města v různých provedeních, zpracování vzorů úředních tiskoviny, zpracování vzorů propagačních tiskovin (formáty, rozvržení, materiály, barevnost a podobně), dále takzvanou malou architekturu (nástěnky, navigační systém v budovách úřadu města i města, směrovky, jmenovky na dveřích v úřadě a podobně) a také vzhled webových stránek a dalších elektronických formátů. Analýza a manuál by měly být hotové do konce roku.

Podle místostarosty Lukáše Holíka proběhla nad materiálem, který má na starosti druhý místostarosta Radek Mazáč (Sportovci), velká debata. Proběhlo poptávkové řízení, jehož kritériem byla cena. Město tedy nevyhlásilo soutěž o nejlepší návrh a bude si vybírat pouze ze tří variantních návrhů jedné, předem vybrané firmy, nikoliv z více návrhů specializovaných grafiků.

Změna adresy a názvu mateřské školy

Mateřská škola na Bílkově ulici už nadále nebude na Bílkově ulici, ale na ulici Komenského. Ne že by se přesouvala, dojde k přejmenování adresy a tedy i názvu. Důvodem je především to, že přístup a příjezd je ze směru ulice Komenského a dodavatelé a návštěvníci školky, kteří sem přijíždějí a orientují se podle GPS, jsou aktuálním stavem mateni. „Je to jen technické opatření, změna adresy, aby se to lépe hledalo,“ vysvětlil tiskový mluvčí Jaroslav Parma.

Velké sázení stromků

Velké sázení stromků, ke kterému jsou přizváni občané i různé organizace ve městě, proběhne v sobotu 18. dubna ve spolupráci s firmou MP Lesy, která pečuje i o městské lesy. Místostarosta Lukáš Holík přestavil ambiciózní plán vysadit letos tolik stromů, kolik mají Boskovice obyvatel – a to ve dvou etapách, polovinu teď v dubnu a druhou v listopadu. Dubnové sází proběhne za Sportparkem, kde bude připraveno zázemí.

Výzdoba zdi v Pilském údolí

Na začátku února spustí město na internetu hlasování o výtvarných návrzích, které vytvořili žáci a studenti místních škol na výzdobu zdi v Pilském údolí.

Kiss & Ride u Zelené

Součástí oprav ulice Lidické má být vybudování takzvaných Kiss & Ride parkovišť u mateřské školy na Lidické a také u základní školy na náměstí 9. května. U školky by mělo parkoviště vzniknout na spojnici ulic Lidická a Na Vyhlídce, na úkor dosavadní zeleně.

U budovy základní školy zvané Zelená se předpokládají zásadnější změny – a to zprůjezdnění části ulice, kde je aktuálně zákaz vjezdu, přímo před budovou v čase od 7 do 8 hodin ráno, kdy je zde situace nejproblematičtější a nejvíc rodičů děti přiváží. Do silnice by bylo možné najíždět pouze z horní části, tedy ze směru od městského úřadu, kde dojde k navýšení křižovatky a vytvoření retardéru. Dole by auta vyjížděla u základní umělecké školy. „Priorita pro mě byla, aby škola řekla, že je to v pořádku,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík. Škola s řešením souhlasila. Problém se podle místostarosty řešil dlouhodobě, po jednáních se toto řešení ukázalo jako nejlepší.

Mobily na školách povoleny

Boskovická základní škola nakonec ustoupila tlaku České školní inspekce a zrušila zákaz používání mobilních telefonů o přestávkách. V extrémním případě by inspekce mohla školu vyškrtnout z rejstříku škol, postihy hrozily i řediteli školy. „Škola prostě nemůže ve svém řádu mít něco, co odporuje platnému právnímu řádu České republiky,“ vysvětlil pro Mladou frontu Dnes důvody náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Škola proto schválila nový školní řád, ze kterého zákaz vypustila. „Byl to jediný možný krok,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík s tím, že krok byl vynucený a škola prakticky nemá možnost inspekci vzdorovat. Opatření podle něj fungovalo dobře, systém se zaběhl a místostarosta proto doufá, že děti budou nadále mobilní telefony používat co nejméně, ačkoliv už zákaz není zakotven ve školním řádu.

další zpravodajství