Tomáš Trumpeš: PF 2020: Tisíc chvilek pro Boskovice!

Mílé čtenářky a milí čtenáři, myslím, že jedním z nejvýraznějších rysů uplynulého roku 2019 v české společnosti je probuzení občanské společnosti a v návaznosti na oslavy 30. výročí nejdůležitějšího okamžiku našich novodobých dějin – Sametové revoluce roku 1989 – nové připomenutí základů naší ještě poměrně mladé demokracie.

Prosincová demonstrace v BoskovicíchProsincová demonstrace v Boskovicích   foto: Tomáš Znamenáček

Každé odmítnutí lhostejnosti je dobré a nyní bude záležet, jestli se toto probuzení z nočního spánku přetaví v nějakou konstruktivní aktivitu bílého dne. A to nejen na celostátní úrovni. Je ostatně moudré, že právě aktivisté z Milionu chvilek pro demokracii mimo jiné vybízejí ke konkrétním občanským aktivitám a zapojení se do veřejného života v regionech, ve městech a obcích, na té úrovni, která je nám nejbližší.

I tady platí, že demokracii nelze redukovat na svobodný volební akt jednou za čtyři roky. Pro fungující společnost na lokální úrovni potřebujeme nejen kontinuální dobrou práci politiků ve vedení města, ale také přísnou a iniciativní opozici, dobré noviny a aktivní občany. Moderní politici toto vědí, a ačkoliv drží otěže moci, nesnaží se ostatní segmenty společnosti obejít, umlčet, ani si je koupit. Aktivní občany je třeba naopak povzbuzovat a vztahovat do dění. To je něco, co se jednoznačně vyplatí, i když diskuse nemusí být jednoduchá. Jenže jednoduchých a nekvalitních řešení už jsme si i my tady užili dost.

Samozřejmě ne každý má dost času, energie, duševních sil a předpokladů pro nějaký druh aktivního občanství. To ale může mít mnoho podob a někdy stačí opravdu malá chvilka. Do dalších voleb je daleko, nyní nás ve městě čeká hodně drobné práce a někdy opravdu důležitá rozhodnutí, která ovlivní život občanů na dlouhá desetiletí dopředu. A ovlivní také důvěru v demokracii, se kterou se naše společnost nyní potýká.

Proto vás chci na prahu nového roku 2020 povzbudit, abyste nepropadali malomyslnosti a pocitu marnosti, pokud se vám ve městě něco nelíbí, a pokusili se raději najít aspoň malou chvíli pro přetavení svého názoru v nějaký kultivovaný a věcný akt. Může to být jen komentář na diskusním fóru, mejl zastupitelům, podepsání petice nebo zapojení se do nějaké větší, společné iniciativy, práce v některém ze spolků a snaha o jejich větší diskusi s radnicí nebo přímo vstup do některé z politických stran či hnutí. Nebo jen prostá finanční podpora něčeho, co pokládáte za dobré a nemáte na to sami čas.

Třeba se takto podaří dát dohromady alespoň tisíc chvilek pro Boskovice. A také další města a obce našeho regionu. Přeju vám k tomu hodně sil, zdraví, optimismu a dobré mysli!

My se zatím budeme dál pokoušet dělat ty dobré noviny. Také ty se neobejdou bez vaší podpory – Ohlasy od letoška nově fungují pod zapsaným spolkem, na jehož činnost můžete přímo přispět svým darem. Děkujeme! Úplně na závěr bych vás rád předem pozval na oslavu 5 let fungování našich novin. Konat se bude v sobotu 8. února v kulturním a komunitním centru Prostor.

PF 2020!

další názory a komentáře