Z radnice: Rozšíření Sportparku, zvýšení ceny za odpady, čestní občané

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na konci listopadu. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Boskovický Sportpark čeká rozšířeníBoskovický Sportpark čeká rozšíření   foto: Bronislav Šmatera

Příprava stavby sportovní haly

Vedení města na tiskové konferenci informovalo o způsobu, jakým bude vybrána architektonická studie na stavbu sportovní haly, která má vyrůst na Hybešově ulici. Tématu jsme věnovali samostatný text.

Druhá etapa Sportparku

Město uvažuje o rozšíření Sportparku. Návrh rozpočtu počítá s tím, aby se vytvořily studie a zmapovaly možnosti dalšího rozvoje tras. Městské Služby, které Sportpark provozují, předložily radě první návrh, jak by rozšíření mohlo vypadat. Podle starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) by další etapa mohla stát přes 2,5 milionu korun a proběhla by v roce 2021. Ve hře je i možnost získání dotací, především z Jihomoravského kraje.

Služby ve spolupráci s místní komunitou cyklistů a stavitelem singletrailů Miroslavem Kopeckým navrhují vybudování dalších dvou trailů – červeného a černého – a dvou stoupacích trailů. Jako vhodnou lokalitu navrhují les ve vlastnictví města západně od Arboreta Šmelcovna s nástupem do trailů nad Dvěma dvory. Vybraná lokalita nabízí podle materiálu, který Služby představily, potřebné převýšení a terén k vybudování podobných trailů, jako jsou například v Brně v Mariánském údolí. Po tomto náročnějším typu tratě je velká poptávka od návštěvníků i od místních cyklo klubů, které areál pravidelně využívají.

Cyklostezka Mladkov–Svitávka

Městská rada byla také informována o průběhu jednání ohledně výstavby nové cyklostezky z Mladkova do Svitávky. „Řeší se cyklokoridor Svitavská stezka. V našem okolí by měl propojovat Blansko, Ráječko, Rájec, Lhotu Rapotinu, Skalici, Mladkov, Svitávku a dál až na hranice s Pardubickým krajem,“ popsal starosta Boskovic. Boskovic se týká hlavně propojení části Mladkova se Svitávkou, podjetí silnice II/150 za pekárnou v Mladkově. „Také se očekává, že na to budou dotace z Jihomoravského kraje,“ doplnil Jaroslav Dohnálek s tím, že se jedná v souladu se starosty Svitávky a Skalice nad Svitavou. Boskovická radnice zařadila do návrhu rozpočtu 350 tisíc na vznik projektové dokumentace pro tento úsek. Z dokumentace by měla vyplynout cena a také informace o tom, které pozemky bude třeba vykoupit.

Nové vyhlášky a zvýšení poplatku za odpady

Vedení města připravilo několik vyhlášek, které bude projednávat prosincové zastupitelstvo. První návrh se týká změny vyhlášky o odpadovém hospodářství a je nutná v návaznosti na celkovou změnu systému nakládání s odpady, jak ji město nyní připravuje.

Další změna se týká navýšení poplatku za odpady. Ten se má nakonec zvednout o 140 korun ročně, tedy ze stávajících 550 korun na 690 korun. „I tak město doplácí za odpady necelý milion korun,“ doplnil místostarosta Lukáš Holík (ANO). Občané zapojení do motivačního systému dostanou šanci dosáhnout tříděním na slevu.

Poslední vyhláška se týká čipování psů a vyžádala si ji nová legislativa, která nařizuje, aby byli všichni psi očipováni. V Boskovicích už město čipování psů vyžadovalo, nyní musí sladit legislativu s novým zněním veterinárního zákona.

Dopravní nadstandard

Městská rada odsouhlasila zachování nadstandardu dopravní obslužnosti v systému IDS JMK pro město Boskovice v roce 2020. Jedná se o 16 párů spojů v pracovní dny a tři páry spojů v sobotu, v neděli a ve státem uznaných svátcích. Za tento nadstandard město zaplatí necelých 400 tisíc korun. „Zdražují se všechny služby, takže i zde došlo ke zdražení asi o 90 tisíc korun. Jako rada jsme se shodli, že nadstandardy dopravní obslužnosti chceme zachovat, navýšení jsme tedy schválili,“ uvedl Lukáš Holík.

Změna parkovného

Vedení města se rozhodlo zdražit celoroční rezidenční parkovací karty. Cena na parkovištích, která jsou osazena parkovacími automaty, se podle starosty Jaroslava Dohnálka nezmění.

Zdražení ve Službách

Od roku 2020 podraží vstupné v lázních, v sauně, na ubytovně, na zimním stadionu a u ostatních prací městských Služeb. Zároveň podle starosty přibyly některé slevy, například pro studenty v kategorii 18–26 let. Rada tyto změny vzala na vědomí.

Spokojenost s úřadem

Boskovická radnice připravila elektronický formulář, v rámci kterého občané mohou vyjádřit míru své spokojenosti s činností úřadu. „Dotazník budeme vyhodnocovat průběžně, na stránkách města bude umístěn trvale, ne na nějakou omezenou dobu,“ popsal tajemník David Škvařil.

Dotační programy na rok 2020

Rada odsouhlasila a do zastupitelstva posouvá podobu dotačních titulů na rok 2020. Týkají se těchto oblastí: Sport a tělovýchovné aktivity, Kultura a volnočasové aktivity a Program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou. „Jsou tam dílčí změny,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. Finančních prostředků v systému podle něj přibude, pokud bude schválen návrh rozpočtu. Kupříkladu v oblasti kultury dojde k navýšení maximální částky na provoz ze 30 na 50 tisíc. „Chceme podporovat spolky, které vyvíjejí celoroční činnost. V dnešní době není 30 tisíc korun velká částka, na provoz potřebují daleko víc,“ vysvětlil místostarosta Lukáš Holík. Kromě toho se pro kulturní aktivity uvolní dalších asi 150 tisíc korun tím, že v tomto programu už nebudou moci čerpat sportovní oddíly.

Čestná občanství

Zastupitelstvo bude rovněž schvalovat na návrh městské rady udělení dvou čestných občanství města Boskovice. Měli by je obdržet Hugo Mensdorff-Pouilly a dcera posledního boskovického rabína Eva Morris. Institut udělení čestného občanství město využije po 19 letech, naposled je v roce 2000 získali pedagog Martin Strnad a kněz Alois Krchňák.

Silnice v Podhradí

Vedení města jednalo se zástupci Jihomoravského kraje o pokračování oprav silnice v Podhradí. Podle původního plánu měl kraj pokračovat s opravou v příštím roce až k silnici ve směru na Prostějov, město by zde souběžně provedlo opravu kanalizace a chodníků. „Bylo nám bohužel sděleno, že peníze na investiční akce nemají a budou vědět až v lednu, jestli se tato částka najde,“ popsal Lukáš Holík. Starosta Jaroslav Dohnálek ho doplnil, že rozhodující bude výsledek letošního krajského rozpočtu. Město na příští rok počítá s částkou 9 milionů korun. Pokud by kraj od opravy ustoupil, převod částky na jiný účel by město řešilo rozpočtovým opatřením.

Kruhový objezd u pošty

Město také jednalo s krajem o spolupráci na financování kruhového objezdu u pošty, který by chtělo budovat v roce 2021. Nyní se čeká na projekt a finanční náročnost, od toho se odvinou další jednání. Záměr ale Jihomoravský kraj kvituje.

Boskovická spojka

Předmětem jednání s krajem byla také Boskovická spojka. Místostarosta Lukáš Holík téma označil za třaskavé. Ze SŽDC dostává každý čtvrtrok informaci, že nedošlo k žádnému posunu a podobnou informaci vedení města dostalo i od kraje. „Připravuje se územní řízení, ale kvůli tomu, jak padlo memorandum ve Lhotě Rapotině, se očekává, že se Lhota Rapotina bude bránit všemi dostupnými prostředky, kterými bude možné akci extrémně prodlužovat,“ popsal místostarosta Lukáš Holík.

Starosta Jaroslav Dohnálek opět zdůraznil, že se město ohrazuje proti tomu, aby muselo pro nové nádraží budovat parkovací kapacity. Na jednání podle něj padl názor, že pokud se bude příprava Spojky protahovat, možná kraj raději investuje do nádraží ve Skalici nad Svitavou a záměr opustí.

Parkourové hřiště

Na radnici také proběhlo jednání boskovicích vyznavačů parkourového sportu s místostarostou Radkem Mazáčem. Hřiště by mělo vzniknou ve dvorním traktu základní školy na náměstí 9. května. Bylo by zamykatelné na noc, ale přes den by bylo běžně přístupné.

Oprava letního kina a Silvestr

Harmonogram poslední etapy letního kina se podle vedení města zatím plní a s firmou, která stavbu provádí, bylo dohodnuto, že nakonec bude možné v areálu uspořádat tradiční silvestrovskou projekci. „Vstup bude pouze zhora, dole už bude staveniště,“ upřesnil starosta Jaroslav Dohnálek.

další zpravodajství