Rozpočet 2020: Koalice rozjíždí investice, celkem za 120 milionů

Po opatrném prvním roce nové koalice naplánovalo nové vedení řadu investic, které znamenají v návrhu rozpočtu na rok 2020 o téměř 34 milionů korun vyšší výdaje než příjmy. Ohlasy přináší přehled, jaké investiční akce se v Boskovicích v příštím roce chystají.

Ilustrační fotoIlustrační foto   foto: Tomáš Znamenáček

Základní čísla jsou jasná – příjmy necelých 358 milionů a výdaje přes 391 milionů. Schodek chce radnice vykrýt z úspor na účtu z minulých let, navíc má vyjednaný úvěr na investice. Pro přesnost je ale třeba uvést, že město zatím neví, kolik ještě získá v dalších platbách dotace za stavbu centra polytechnické výchovy. „Zatím máme na účtu 32 milionů, asi už letos nic nepřijde, ale stoprocentně to nevíme,“ řekla vedoucí finančního odboru městského úřadu Dana Baláčová. Do příjmů příštího roku by se v ideálním případě z letoška překlopila ještě suma zhruba 30 milionů. Je jasné, že to kvůli krácení dotace bude méně, neví se však o kolik. Platby se stále zdržují. Město nemá stále zaplacenou ani celou stavební část a krácení nejspíš nastane i u nákupu vybavení a u zeleně.

Radnice počítá, že oproti letošku získá více peněz z daní, zároveň ale chce navýšit příjmy, které dokáže jednoduše sama ovlivnit, konkrétně poplatky za odpad. Vedení města už dříve informovalo, že chce poplatek navýšit, teď je jasné, že z 550 korun na osobu a rok by měl vyšplhat o stovku výš. Zároveň ale město chystá i slevu pro domácnosti, které se zapojí do nového systému třídění odpadu.

Doprava

Už v průběhu letošního roku se boskovická koalice rozhodla, že chce ulice ve městě uklízet častěji a v pravidelných intervalech. Kvůli tomu navýšila výdaj na úklid o více než půl milionu, pro příští rok počítá s dalším nárůstem o 220 tisíc na celkovou sumu 3,8 milionu.

O milion více dá město na opravu městských chodníků a komunikací a o dalších 100 tisíc více na opravy polních a lesních cest. Za dalších 400 tisíc chce opravit chodník na Čížovkách.

Nový chodník společně s dešťovou kanalizací za 9,2 milionu bude město stavět v Pilském údolí, respektive v ulici Podhradí. Investici plánuje ve spolupráci s krajskými správci komunikací, kteří zde pro příští rok počítají s opravou silnice až ke křižovatce s Dukelskou. Město chce na stavbu získat dotaci 2 miliony korun.

Dále se z letošního roku překlápí práce na projektové dokumentaci k úpravě křižovatky u pošty, k úpravám na Lidické nebo vybudování asfaltky pro popeláře kolem křížku v ulici K Lipníkům. Za padesát tisíc zpracuje město také projekt na rozšíření parkování na Komenského a za 290 tisíc pořídí také novinku v podobě úschovny kol.

Vodovody a kanalizace

I příští rok bude pokračovat rozsáhlá investiční akce na stavbě dešťové kanalizace a vodovodu na Podlesí a Milánovech. Příští rok tam město počítá s investicí přesahující 15 milionů korun, radnice chce pro tuto akci získat dvoumilionovou dotaci na opravu silnice.

Školy

Více bude stát provoz základní školy kvůli centru polytechnické výchovy. Z větších investic v této kapitole plánuje město pokračovat v rekonstrukci elektrických rozvodů v mateřské škole na Lidické za 2,2 milionu a na základní škole Sušilova dá 1,3 milionu korun do běžecké dráhy.

Kultura

Město ušetří příští rok půl milionu na provozu sokolovny, mimo jiné díky tomu, že manažerka sokolovny bude mít už jen poloviční úvazek. Na druhou stranu se ale počítá s podobným výdajem, konkrétně 400 tisíc, na klimatizaci do zámeckého skleníku. Není to poprvé, kdy se toto téma řeší – už v minulosti město investovalo 860 tisíc do vzduchotechniky, ale ta je dodnes bez klimatizační jednotky. Právě tu tam město bude nově instalovat. Za zhruba 15 milionů pak bude pokračovat hlavní investiční akce v kultuře, a to poslední etapa rekonstrukce letního kina. Hotová bude v červnu 2020.

Sport

Letos chtěla boskovická radnice zpracovávat projektovou dokumentaci na sportovní halu, zastupitelé na ni vyčlenili 1,5 milionu, jenže se kvůli neshodám o lokalitě na projektu vůbec nezačalo pracovat. Peníze se tak přesouvají do příštího roku a částka navyšuje na 4,2 milionu. Projektů chystá město ve sportu více: za 50 tisíc na nové singletraily pro cyklisty v Doubravách nebo za 300 tisíc studie a projekt na Červenou zahradu. Po workoutovém hřišti vybudují v Boskovicích za 300 tisíc také hřiště pro parkouristy a druhou etapou bude pokračovat i oprava oplocení tenisových kurtů za 800 tisíc.

Nemocnice

Přes dvacet milionů příští rok půjde z městského rozpočtu do boskovické nemocnice. Necelá třetina z této částky jsou však převody z letošního roku. Zhruba 4,5 milionu město investuje do pokračující rekonstrukce kotelny, částku 6,5 milionu pošle jako dotaci na opravu kuchyně a za 4,8 milionu počítá radnice s tím, že zahájí první etapu revitalizace vnitřních veřejných prostor, tedy zejména nemocničních chodeb, aby odpovídaly standardu 21. století.

Bydlení

Po letošním odkladu by už příští rok měla přijít na řadu rekonstrukce stoupaček za 2,3 milionu v městské bytovce na Wolkerově 2; letos už se tam rekonstruují hlavní elektrorozvody, nicméně jen na chodbách mimo samotné byty. U jiné městské bytovky na adrese Jiráskova 3 plánuje město za 800 tisíc upravit oplocení a hlavní vstup do budovy. A převodem 400 tisíc z letošního roku se dokončí sociální byty v budově s potravinami na Masarykově náměstí.

Na sídlišti Pod Oborou chce město za 4,5 milionu zrekonstruovat veřejné osvětlení, žádá přitom o dotaci dva miliony. Stejně tak chce získat dotaci na dlouho slibovanou opravu školičky TJ Rytmus u lázní. Na ni v rozpočtu radnice počítá s částkou 6,2 milionu, v dotaci si chce sáhnout na 4,3 milionu. Za dva miliony bude také pokračovat rekonstrukce smuteční síně spočívající v zateplení budovy, výměně oken a opravě dešťové kanalizace.

Ačkoliv představitelé vedení Boskovic nedávno oznámili, že by chtěli získat do majetku města panský dvůr, s výkupem v příštím roce se v návrhu rozpočtu nepočítá. Na výkupy nemovitostí je v návrhu rozpočtu dokonce nižší částka, než bývala v minulosti – místo tří milionů je suma poloviční. Počítat se tak ani příliš nedá s tím, že by se město pokusilo vykoupit další pozemky v Červené zahradě.

Odpady

Poplatek za odpad se navýší všem, jak jsme již zmínili, i proto, že částka vyplácená firmě Suez za vyvážení popelnic příští rok zřejmě poprvé překročí hranici 10 milionů korun. Zároveň s nově zaváděným systémem musí na radnici počítat s pravidelným ročním výdajem 350 tisíc na jeho správu, další čtyři miliony chce investovat do nákupu separačních nádob pro obyvatele a polopodzemní kontejnery. Do této investice ale město půjde jen v případě, že na ni získá dotaci. Počítá však s tím, že za 950 tisíc upraví a zadláždí stanoviště s kontejnery na tříděný odpad na náměstí 9. května, Na Chmelnici, na Krátké a na ulici Dr. Svěráka.

Sociální služby

U Městské správy sociálních služeb musí vedení města opět počítat s tím, že rostou náklady na provoz, a to zejména kvůli zvyšujícím se platům. Z rozpočtu tak vyčlenilo o 2,5 milionu více, celkem 15,8 milionu. Jediná investice v podobě zbudování technické zázemí v zahradě domova seniorů pokračuje z letošního roku, převádí se na ni 1,5 milionu z letoška, což je také celková částka v návrhu rozpočtu.

Městská policie

Boskovičtí strážníci podle plánu získají svého vlastního administrativního pracovníka, kvůli čemuž narostou náklady na provoz městské policie. Zároveň začne radnice za 100 tisíc zpracovávat projekt na novou služebnu pro policisty. V plánu jsou také opravy kamer u Slavie a na Masarykově náměstí za 300 tisíc a umístění nové za 200 tisíc v letním kině.

Provoz úřadu

Více než 100 milionů, tedy více než čtvrtina celého rozpočtu, padne na běžný provoz samotného úřadu, tedy na platy úředníků, které se stále navyšují, dále na běžné opravy, ať už se jedná o výmalbu, opravy oken, výměnu nábytku v kancelářích, nákup tonerů do tiskáren či na technickou podporu různých počítačových programů. Z těch zásadnějších akcí pro příští rok plánují na úřadě formou leasingu pořídit pro sociální odbor druhé služební auto. Sumu 2,8 milionu pak investují do výtahu v budově na Masarykově náměstí. Částku 300 tisíc také vyčlení na takzvaný participativní rozpočet, kde si následně sami občané v hlasování rozhodnou, co za tuto částku budou chtít ve městě vybudovat či vylepšit.

Přidružené obce

Jako v minulosti jsme v přehledu o rozpočtu odděleně zařadili investice v jednotlivých přidružených částech Boskovic, tedy v Bačově, Mladkově, Vratíkově a Hrádkově. I příští rok se v návrhu rozpočtu počítá, že si všechny osadní výbory rozdělí sumu 730 tisíc, část stejným dílem a část poměrně podle velikosti. Částka jde na výdaje spojené s běžnými opravami, platbami za energie a vodu.

V dalších kapitolách rozpočtu si na nejméně peněz přišel Vratíkov. Částku 120 tisíc město opět dá jako dotaci spotřebnímu družstvu Jednota, aby v obci dál fungovala samoobsluha, jinak však rozpočet počítá už jen s částkou 684 tisíc na projektovou dokumentaci na plynofikaci Vratíkova.

Vyšší investice se chystají i v nejmenším Bačově, kde v příštím roce opraví chodníky a silnice za 900 tisíc a za dalších 140 tisíc zpracuje projekt na další rekonstrukce komunikací.

V Mladkově musí radnice příští rok přistoupit k investici za 3,2 milionu korun, za které vybuduje komunikaci k nové zástavbě, aby mohly být rodinné domy zkolaudovány. Na tuto akci chce získat dotaci 1,5 milionu korun. Dalších 600 tisíc půjde na rekonstrukci a zateplení stropu obecního domu, 50 tisíc pak na opravu podlahy v hasičské zbrojnici. Za 350 tisíc nechá město zpracovat projektovou dokumentaci na cyklostezku z Mladkova do Svitávky.

To v Hrádkově se mohou těšit, že se po letech dočkají výstavby chybějící budovy obecního domu za 11 milionů. Za dalších 100 tisíc město rozšíří také veřejné osvětlení u autobusové zastávky.

další zpravodajství