Z radnice: Úpravy zeleně, mapa investičních akcí či park u kostelíka

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na začátku října. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Kostelík Všech SvatýchKostelík Všech Svatých   foto: Tomáš Trumpeš

Úpravy zeleně do konce roku

Vedení města představilo plánované úpravy městské zeleně do konce letošního roku. Veškeré kácení je podle místostarosty Lukáše Holíka (ANO) způsobeno seschnutím stromů a bude provedena následná výsadba. Z důvodu silného usychání budou ořezány břízy na Lidické, posouzen bude stav stromů u kostela sv. Jakuba. U sídliště na ulici Otakara Kubína budou břízy dále nahrazovány javory. Na náměstí 9. května bude posouzen stav tří smrků u základní školy a břízy u základní umělecké školy.

Mimo to proběhne i letos akce společného sázení stromů – tentokrát to bude dosadba čtyř líp a okrasného keře v parku mezi autobusovým a vlakovým nádražím. Akce proběhne v sobotu 9. listopadu od 9 hodin, součástí bude i malá přednáška o sázení stromů a péči o zeleň. Zvána je široká veřejnost.

Dále se město rozhodlo založit dvě květnaté louky na Komenského ulici, jedna u křižovatky se Švermovou a druhá u křižovatky s Bezručovou. K výsevu bude použita směs obsahující trávy, byliny a jeteloviny, které jsou pěkné na pohled a hostitelské pro hmyz.

Anketa k odpadům

Město připravilo pro občany anketu na téma nového systému odpadového hospodářství. Nový motivační systém odpadového hospodářství chce město zavést příští rok, spočívat bude v třídění plastu a papíru přímo v domácnostech. Občané se v anketě mohou vyjadřovat, zda budou chtít třídit plast a papír do pytlů, nebo do nádob. Každý, kdo se do motivačního systému zapojí, získá slevu z poplatku za odpad. Výsledky ankety by podle Lukáše Holíka měly městu pomoci specifikovat žádost o dotaci a nastavit celý systém podle přání občanů.

Anonymní dotazník mohou občané vyplnit písemně nebo elektronicky do 20. října. V tištěné podobě jsou dotazníky k dispozici na podatelně městského úřadu na Masarykově náměstí, v knihovně, v lázních a ve školičce u lázní.

Kalendář na rok 2020

Stolní týdenní kalendář města Boskovice na rok 2020 se bude věnovat proměně zdejší židovské čtvrti za uplynulých přibližně sto let. Obsahovat bude staré dochované fotografie a aktuálně pořízené snímky ze stejných nebo podobných míst. „Téma jsem nosil dlouho v hlavě. Máme spoustu starých fotografií židovské čtvrti a myslím si, že s fotografiemi ze současnosti to bude fungovat. A zůstane po nás dokument o stavu židovské čtvrti v minulém století a nyní,“ uvedl Jaroslav Parma, který je hlavním autorem kalendáře. Městská rada schválila dodavatele kalendáře, vyrobí ho firma Artron.

Křižovatky pod poštou a u kostela

Městská rada projednávala návrh na vyhlášení zadávacího řízení na vytvoření projektové dokumentace na úpravu křižovatek pod poštou a u evangelického kostela. „Schválili jsme okruh firem, které jsme obeslali, aby daly nabídku,“ vysvětlil starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Město má na vytvoření projektové dokumentace vyčleněno 750 tisíc korun. „Chtěli bychom, aby práce začaly co nejdříve,“ vyjádřil se starosta. Koncept pro dokumentaci pro územní rozhodnutí by měl být hotový do konce února, kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení pak do 30. října příštího roku. Už po vytvoření první fáze bude moci město jednat s krajem a vědět, jaké sítě budou dotčeny a bude nutné je přeložit. Součástí této etapy je kromě křižovatek i vybudování nových parkovacích míst naproti poště na místě dnešní travnaté plochy.

Nové stanoviště separačního odpadu

Za více než 130 tisíc korun se začne letos připravovat nové stanoviště separačního odpadu na Bílkově ulici. Nejprve se jedná o vytvoření zpevněné plochy a přístupových chodníků, v příštím roce zde bude umístěna konstrukce pro kontejnery. Místo bylo nakonec vybráno až za restaurací Popelka, naproti odbočce na Potoční. „Kvůli sítím nebylo nikde jinde v oblasti možné, aby to vzniklo,“ vysvětlil místostarosta Holík.

Interaktivní investiční mapa

V polovině září letošního roku byla na webových stránkách města zprovozněna aplikace interaktivní investiční mapa. Byla pořízena pro zvýšení informovanosti o významných městských investičních akcích. Občané mají díky ní možnost získat povědomí o umístění konkrétní akce, o stavu jejího financování a po zobrazení detailu akce se může seznámit s informacemi o tom, která firma ji provádí, který pracovník úřadu za ni odpovídá a předpokládaný termín dokončení. Součástí je i malá fotogalerie.

Cena pro nemocnici

Nemocnice Boskovice byla organizačním výborem konference Kvalita zdravotní péče a akreditace vyhodnocena jako Absolutní vítěz projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019. Certifikát v kategorii akutní lůžková péče převzal statutární zástupce a náměstek pro léčebně preventivní péči primář Vladimír Zemánek s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Lenkou Strnadovou, která je zároveň představitelem managementu nemocnice pro kvalitu. „Jsme rádi, že si nemocnice drží nějaký standard,“ komentoval ocenění starosta Jaroslav Dohnálek.

Nejen nové koše

V souvislosti s pořízením nových košů řeší město ve spolupráci s městským architektem také nové uspořádání mobiliáře na náměstí. Kromě košů se jedná také o rozmístění laviček či stojanů na kola.

Zákaz kouření v letním kině a u škol

Již na svém předchozím jednání se městská rada zabývala stížnostmi na kouření v letním kině během projekcí. Výsledkem je opatření, v rámci kterého bude pro kuřáky vyhrazena část hlediště a bude jim doporučeno, aby kouřili pouze zde. Město jde společně s KZMB touto cestou a nechce přistupovat k represivnějším opatřením. Starosta se setkává i s názory, že do letního kina lidé rádi chodí i proto, že si tam mohou u filmu dát pivo a zapálit si. Kromě toho není příznivcem neustálých zákazů. „Nejsem příznivcem toho, všechno regulovat. Stejně je otázkou času, kdy nám bude stát nařizovat, kdy máme jíst řízek a kdy kuře, kdy máme pít vodu a kdy rum,“ glosoval Jaroslav Dohnálek.

Zabývat se vedení města bude i návrhem zastupitele za ČSSD a ředitelem střední školy André Citoëna Karla Ošlejška na přijetí vyhlášky, která by zakazovala kouření ve stanovené vzdálenosti od škol a zařízení pro děti a mládež. „Za svou osobu říkám, že nejsem příznivcem dalších a jiných vyhlášek. V minulosti už se Boskovice spálily,“ komentoval návrh starosta Dohnálek. Bylo by podle něj velmi obtížné dodržování vyhlášky kontrolovat. Podnět ale bude projednán.

Limity veřejných zakázek

Stejně tak se již minulá rada zabývala návrhem na změnu limitů pro vyhlašování veřejných zakázek. Aktuálně má radnice pravidlo, podle kterého může zadávat zakázky přímo formou objednávky bez schválení radou do 50 tisíc za dodávky a služby a do 100 tisíc za stavební práce; dále pak ve vyšší kategorii do 400 tisíc za dodávky a služby a do 1 milionu za stavební práce formou průzkumu trhu, jehož vyhlášení i výsledek schvaluje městská rada; a konečně formou poptávkového řízení, jehož podmínky, vyhlášení i výsledek schvaluje městská rada, za dodávky a služby od 400 tisíc do 2 milionů a za stavební práce od 1 do 6 milionů.

Změnu spočívající především v navýšení limitu v první kategorii navrhoval investiční odbor. Ohlasy už v minulosti upozornily, že směrnice se obchází. Městská rada se ale rozhodla stávající znění směrnice ponechat. Podle starosty byla polemika velká, ale nakonec se radní shodli na tom, že směrnice funguje zároveň jako určitý nástroj pro držení nabídkových cen pod stanovenými hranicemi, zatímco v případě navýšení limitů by mohlo dojít i k navýšení cen.

Sportovní hala

Na jednání rady se probíral také další postup na přípravě stavby sportovní haly. Místostarosta Radek Mazáč (Sportovci), který se tiskových konferencí neúčastní, podle starosty radní informoval, že jedná s městským architektem Zdeňkem Fránkem a chystá podklady, aby mohlo proběhnout poptávkové řízení na architektonické řešení stavby. Na politické rozměr a dopady rozhodnutí na koalici a její pokračování reagoval starosta slovy: „Koalice pokračuje, smlouvu zatím nikdo nevypověděl.“

Park u kostelíku Všech svatých

Město se zabývalo také dalším osudem parku u kostelíka Všech svatých. Ten je již delší dobu uzavřen, protože původní brána je na rekonstrukci a je nahrazena provizorní branou. Zároveň v parku docházelo k problémům s „málo přizpůsobivými občany“, jak se vyjádřil starosta města. Nyní se město dotázalo majitele, což je římskokatolický farní sbor, jestli sem původní bránu vrátí a kdy. A jestli bude mít zájem, aby byl park znovu otevřen veřejnosti. „Brána se opravuje už rok a půl, to se nám zdá docela dost, a protože se nás občané dotazují, přenesli jsme tento dotaz dál na římskokatolickou církev,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek.

Koncepce KZMB

Vedení města nemá podle vyjádření stále k dispozici koncepci Kulturních zařízení, která dostala úkol takový materiál zpracovat. Dosavadní pokusy byly vráceny k přepracování. „Materiál jsem dával na kulturní komisi, kde jsme kolem toho měli velmi dlouhou diskusi. Materiál byl stažen k dopracování. Pak bych ho chtěl znovu projednat v kulturní komisi a následně ho předložit radě,“ potvrdil místostarosta Lukáš Holík.

další zpravodajství