Z radnice: modernizace kuchyně MSSS, nepovolený přechod, dotace pro trenéry, sedačky v kině a BoskoVize

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po jednání městské rady na začátku dubna na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Vedení města informovalo na tiskové konferenci o dvou důležitých věcech, kterým jsme věnovali obsáhlejší samostatné texty. První z nich je změna v rozdělení kompetencí, především převzetí městské společnosti Služby pod politický dohled místostarosty Lukáše Holíka. A také důležitou informaci ke knihovně – koalice se dohodla na definitivním opuštění projektu podle návrhu Zdeňka Fránka a jako novou variantu vybrala pokus o nový projekt na stejném místě.

Modernizace kuchyně MSSS

Město připravuje rozsáhlou modernizaci kuchyně Městské správy sociálních služeb (MSSS) na Sadové ulici. Na tento typ modernizace gastro provozů, která představuje snížení energetické náročnosti, je možné získat dotaci z operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady rekonstrukce jsou vyčísleny na přibližně 23 milionů korun, dotace by měla pokrýt polovinu. Energetická úspora by v následném provozu měla činit 30 procent. Projekt kromě výměny kuchyňského zařízení zahrnuje výměnu vzduchotechniky, elektroinstalací, rozvodů vody, kanalizace, plynového potrubí, obkladů, dlažby, podhledů a provedení drobných stavebních úprav souvisejících se změnou gastro technologie. „Gastro provoz na MSSS už má něco za sebou, část techniky už dosluhuje. Projekt se řeší už několik měsíců,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík s tím, že nevyužít dotace by byla škoda. Doplnil, že část dosavadního funkčního zařízení by MSSS předala dalším městským kuchyním, kupříkladu na školách.

Opravy chodníků

Za více než 7 milionů korun chce město letos opravovat chodníky. Z toho 3,5 milionu má jít na velkoplošné opravy, pro které již byly vybrány konkrétní lokality – levá strana ulice Legionářská od Havlíčkovy po ulici Bedřicha Smetany, levá strana ulice Družstevní od ulice Bedřicha Smetany po ulici Antonína Navrátila, chodník na náměstí 9. května před budovou úřadu, dále pravá strana ulice Na Vyhlídce od ulice Lidická po křižovatku u baru Black Hill a levá strana ulice Svatopluka Čecha od ulice K Lipníkům po ulici Boženy Němcové. „Zjistíme, kolik tyto rekonstrukce budou stát, a pokud něco zbyde, budeme pokračovat dál,“ doplnila starostka Jana Syrovátková.

Veřejné osvětlení

Druhou etapou by měla pokračovat rekonstrukce veřejného osvětlení s cílem snížit energetickou náročnost. Město proto opětovně žádalo o dotaci, tentokrát o výměnu 973 svítidel za úspornější LED. Získaná dotace činí 10 milionů, celkové náklady necelých 16 milionů korun. „I s první etapou se jedná prakticky o celé město Boskovice,“ popsala boskovická starostka. Pouze v historickém centru zůstanou lampy bez LED svítidel.

Nepovolený přechod přes Dukelskou

Záměr města zřídit přechod pro chodce přes Dukelskou ulici u Lasákova mlýna narazil u krajské Správy a údržby silnic. Ta k vytvoření přechodu nedala souhlas a doporučuje lokalitu řešit komplexně od křižovatky na Vratíkov, včetně autobusových zastávek. „Rozhodli jsme se, že se pokusíme vyjednat, zda by bylo možné v tomto místě zřídit alespoň místo pro přecházení,“ uvedla starostka Jana Syrovátková.

Výměna v komisi

Z časových důvodů rezignoval na členství v komisi pro volnočasové aktivity Jaroslav Vítek, nominovaný za lidovce. Nahradí ho Kamil Ošlejšek.

Změny v místních poplatcích

Město má v současné době vydány obecně závazné vyhlášky týkající se místních poplatků, přičemž jednou z nich je vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – a právě ta se nyní mění. Nově bude mít agendu na starosti jen jeden úředník na finančním odboru a nebude podle kategorií přiřazena pod různé odbory. Druhou změnou je změna výše poplatku za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje. Podle výkladu ministerstva vnitra se tato kategorie podřazuje pod poplatek s maximální výši 10 korun za každý i započatý metr čtvereční a započatý den. „Celý tento materiál bude předložen zastupitelstvu,“ doplnil tajemník David Škvařil.

Dotace pro Vatru

Město obdrželo žádost o provozní dotaci od spolku Vatra – konkrétně o 30 tisíc korun. Rada dotaci, která má spolku pomoci udržet se v chodu a zajistit si potřebné zázemí, schválila.

Dotace pro trenéry mládeže

Vedení města připravilo zcela nový dotační program v oblasti sportu. Je určen na podporu trenérů mládeže a klubům umožní odměnit je za čas, který trénování mládeže věnují, mimo jiné o víkendech a o svátcích. V letošním roce se má takto rozdělit půl milionu korun. „Každý trenér, na kterého bude sportovní klub žádat dotaci, musí vlastnit alespoň základní licenci pro trénování, která je oficiálně uznávaná ve svazových orgánech daného sportu. U každého mládežnického družstva mohou být podporováni maximálně dva trenéři. Dotace není určena pro trenéry týmů dospělých,“ zní podmínky dotace.

Nové sedačky v kině

Po 23 letech se velký sál boskovického kina Panorama dočká nových sedaček. Celkové předpokládané náklady činí necelé 2 miliony korun, přičemž o dotaci 700 tisíc žádají Kulturní zařízení města Boskovice ze Státního fondu kinematografie.

Turistický průvodce SmartGuide

Návštěvníci Boskovic budou mít nově k dispozici virtuálního průvodce v podobě mobilní aplikace SmartGuide. Tento audioprůvodce v mobilu přiblíží historii a zajímavosti o Boskovicích. Aplikace nabízí návštěvníkům naučnou trasu s názvem Boskovice v kostce, která návštěvníky zavede na jedenáct míst. Tato trasa je zdarma pro všechny české návštěvníky, aplikaci lze stáhnout pomocí QR kódu.

Virtuální průvodce SmartGuide umožní lidem chodit samostatně bez skupinek. Pomocí GPS telefon ví, kde se turista nachází, a podle toho informuje o daném místě nebo jej dovede k místu, které ho zajímá. Celého průvodce lze stáhnout plně do off-line včetně map a audia a ušetřit mobilní data.

Je naplánováno vytvořit celkem tři až pět tras městem a okolím. V současné době se kromě úpravy základní trasy Boskovice v kostce připravují podklady pro dvě nové trasy – Boskovice židovské a Boskovice architektonické.

Místostarosta Lukáš Holík doplnil, že radnice plánuje vytvořit novou strategii cestovního ruchu. Město podle něj nemá přesná data o tom, kolik turistů do Boskovic přijíždí. „Jenom víme, že to jsou spíše jednodenní turisté. Byly tady snahy udržet je zde na více dnů, ale to je utopie. Musíme si říct, co jsou naše silné stránky, a na těch stavět. A říct si pravdu, že tady turisty neudržíme na déle, než je maximálně víkend – i kvůli chybějícímu ubytování – a podle toho stavět strategii,“ vyjádřil se Lukáš Holík.

Památkové dotace

Město přidělí peníze žadatelům na opravy domů v památkové zóně, které samy nejsou prohlášeny památkami. Původně se plánovalo rozdělit 600 tisíc, ale sešly se žádosti jen za přibližně 250 tisíc korun. Komise pro městskou památkovou zónu vznesla několik námětů, jak zbylou částku využít: „Jedním z návrhů je finance přesunout na položku obnovy městského mobiliáře a obnovit či vyměnit lavičky na Masarykově náměstí, aby svým designem více respektovaly historickou zástavbu místa – podobně jako s výměnou košů. Dalším námětem je vypracování 3D modelu celého města – po vzoru města Brna – který má primárně za cíl usnadňovat práci architektům, projektantům, investorům i zástupcům města.“

Dalších 670 tisíc rozdělí město v rámci programu regenerace městských památkových zón, a to na obnovu vnějšího schodiště domu na Zborovské 384, na restaurování dveří domu U Vážné studny 603, na restaurování vstupních vrat do rezidence a na restaurování vrat do zahrady na zámku.

BoskoVize místo PaRo

V anketě o název participativního rozpočtu (PaRo) zvítězil v hlasování občanů z pěti návrhů název BoskoVize, který získal dokonce nadpoloviční počet hlasů. Letos je pro BoskoVizi vyhrazena stejná částka jako loni pro PaRo – 500 tisíc korun. Zároveň se mění platforma, na které bude participativní rozpočet fungovat, z PinCity město přechází na Munipolis.

Harmonogram zůstává stejný jako loni: 1. května – 30. září přihlašování návrhů; 1. května – 31. října; posuzování realizovatelnosti návrhů; 1. listopadu – 30. listopadu hlasování občanů, představení projektů, propagace a konečně v prosinci zveřejnění vítězného projektu či vítězných projektů.

Sdružení vydavatelů zpravodajů

Redaktor Boskovického zpravodaje Jaroslav Parma doporučil na mediálním výboru podat přihlášku do Sdružení vydavatelů radničních zpravodajů. Výhody jsou především v oblasti vzdělávání a konzultací, cena za členství je 5 tisíc korun za rok. Mediální výbor členství doporučuje. Podle místostarosty Radka Šamšuly členství přináší slevu na některá školení, takže zaplacený příspěvek se v těchto bonusech rychle vrátí zpět.

Administrace zadávacích řízení

Městská rada schválila výsledek zadávacího řízení na administrátora větších veřejných zakázek. Smlouva s firmou Tendera bude uzavřena na dobu neurčitou do vyčerpání částky půl milionu korun. V současné době je například plánován výběr dodavatele stacionárních radarů nebo správa hřbitova, kde se bude jednat o nadlimitní veřejné zakázky.

eGovernment

Pokračuje modernizace boskovického městského úřadu v rámci takzvaného eGovernmentu, aktuálně za přibližně 9 milionů korun. V první části bude pořízena hybridní pošta, zvýšení kybernetické bezpečnosti webových klientů GINIS, licence SQL serveru, integrace účetního systému na systém Moje odpadky, anonymní režim portálu občana, datový sklad a otevřená data. Ve druhé části město získá dva servery, SW licenci operačních systémů, diskové pole, páskovací knihovnu, SW licenci virtualizační platformy a SW licenci pro zálohování pro 10 serverů. Součástí obou částí je rovněž servisní podpora provozu na pět let. „Je to dotační akce, kterou postupně z tohoto programu čerpáme,“ vysvětlil tajemník David Škvařil.

Průzkum v dopravě

Město aktuálně provádí dopravně-sociologický průzkum domácností, který zjišťuje běžné dopravní chování obyvatel. Zmapování jejich pravidelných cest je podle radnice zásadní pro plánování vstřícné a bezpečné infrastruktury. Dotazník je anonymní a on-line, odkaz platný pro jednu domácnost zájemci najdou ve zpravodaji. Radnice prosí o vyplnění nejpozději do 24. dubna, na základě poslední tipovací otázky bude probíhat soutěž o ceny.

Jednání s tenisty

Město už jednalo se zástupci tenisového klubu, který vlastní pozemky pod dvěma kurty. Ty město potřebuje v rámci plánovaných úprav areálu Červená zahrada. „Potkali jsme se s panem Geblem a panem Mazáčem. Tenisté nemají problém s umístěním kurtů u silnice Dukelské, protože tomu odpovídá i morfologie. Jednání budou probíhat dále, bavili jsme se o tom, jak si spolupráci představují, ale není tam nic neřešitelného,“ popsala starostka Jana Syrovátková.

další zpravodajství