Z radnice: Veřejná diskuse o hale či nové koše na náměstí

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na konci července. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) z tiskové konference.

Přemístěné stání kontejnerů u Vážné studnyPřemístěné stání kontejnerů u Vážné studny   foto: Tomáš Trumpeš

Nové koše na náměstí

Městská rada schválila firmu, která dodá nový typ odpadkových košů na Masarykovo náměstí. Zadání bylo vytvořeno na základě doporučení městského architekta Zdeňka Fránka. Nové koše by měly vyhovovat nejen esteticky, ale také by měly být praktické, aby z nich odpadky nevylétávaly. Starosta Jaroslav Dohnálek uvedl, že je již delší dobu nespokojen s tím, jak odpadkové koše v Boskovicích vypadají, a to nejen v centru města. Změna tedy nyní začíná na náměstí, ale měla by přes památkovou zónu pokračovat postupně dál i do okrajovějších částí města. V první vlně bude pořízeno 10 košů na náměstí za 182 tisíc korun.

Moc drahá změna odpadového hospodářství

Nespokojeni byli městští radní s nabídkovou cenou za provozování evidenčního a motivačního systému odpadového hospodářství. Změnu systému město připravuje delší dobu, do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy, z nichž však jedna nesplnila podmínky a byla vyřazena. Rada uložila místostarostovi Lukáši Holíkovi (ANO), aby s firmou jednal o možném snížení ceny. „Diskuse na radě nebyla úplně jednoduchá. Představu o ceně máme jinou,“ uvedl starosta Dohnálek. Pokud se lepší cenu vyjednat nepodaří, bude se podle starosty Jaroslava Dohnálka výběrové řízení opakovat. Pokud se snížení ceny vyjednat podaří, neměl by být ohrožen ani plánovaný harmonogram, který předpokládá, že už letos bude v části města zaveden zkušební systém a ten se pak rozšíří do celého města. Tento postup je však podmíněn také získáním dotace, o které bude rozhodnuto až po prázdninách. Dodavatele služby město vybírá pro spuštění testovací části i pro další provozování celého systému po dobu dalších čtyř nebo pěti let.

Rekonstrukce vodoléčby v nemocnici

Vybrána byla firma, která provede rekonstrukci vodoléčby v nemocnici. Vzhledem k tomu, že nejnižší nabídka převyšuje 1,5 milionu korun, které jsou na tuto akci vyhrazeny v rozpočtu, bude ještě nutné, aby zastupitelé tuto položku v září o 200 tisíc korun navýšili. „Pokud se tak stane, je to stihnutelné do konce roku, aby od roku příštího byla vodoléčba ve zrekonstruovaných podmínkách,“ upřesnil boskovický starosta. Prostory pro vodoléčbu, které jsou v suterénu, by se měly zvětšit a především by měly nabídnout civilizovanější prostředí. „Bude to sice nadále v suterénu, ale aby už si tam člověk nepřipadal jako ve sklepě,“ dodal Jaroslav Dohnálek.

Veřejné setkání k umístění haly

Veřejné projednání variant umístění sportovní haly proběhne ve čtvrtek 8. srpna od 17 hodin ve víceúčelovém sále radnice. Současné vedení města zvažuje dvě lokality: na Sušilově a na Hybešově. Na setkání bude přítomen i městský architekt. Přípravu sportovní haly má na starosti místostarosta Radek Mazáč (Sportovci). Ten se tiskové konference neúčastnil, ale později doplnil informaci, proč oproti původně deklarovanému termínu na konci prázdnin proběhne setkání už 8. srpna. „Na základě probíhající diskuse a reakce okolí jsem přehodnotil termín prezentace. Koncem léta by se prezentace konala těsně před konáním zastupitelstva. Chci tímto nechat větší prostor pro zpětnou vazbu. Pokud bude zájem, jsem připraven opakovat prezentaci i na konci léta – pro ty, kteří mají zájem a v uvedenou dobu budou na dovolené,“ vyjádřil se Radek Mazáč. Ten rovněž na dotaz Ohlasů, jestli se k problematice sejdou a vyjádří i sportovní komise a komise pro výstavbu, doplnil, že komise jsou zřízeny jako poradní orgán a jejich vyjádření není nezbytnou podmínkou pro předložení materiálu. „Nicméně předpokládám že se sportovní komise sejde,“ uvedl místostarosta. Dále upřesnil, že z veřejného projednávání bude pořízen videozáznam, který bude následně umístěn na stránkách města.

Starosta Jaroslav Dohnálek se vyjádřil také k otázce, jestli půjde koalice do zastupitelstva jednotná a jestli se blíží k finální dohodě na jedné z uvedených variant. „Myslím si, že ano. Jednáme a dál to nebudu komentovat,“ reagoval stručně. Osobně už je pro jednu z variant rozhodnut, ale před hlasováním názor vyzrazovat nechce.

Starosta si na tiskové konferenci nebyl jistý, jestli už došlo k podpisu smlouvy o převodu pozemků na Hybešově z Jihomoravského kraje na město. Nicméně vyloučil, že by město s podpisem čekalo až na dobu po jednání zastupitelstva, které by mělo 10. září o lokalitě rozhodnout. Návrh na to, aby město s podpisem posečkalo, zazněl na minulém zastupitelstvu z úst radního za ODS Vladimíra Ochmanského.

Přemístění kontejnerů U Vážné studny

Separační místo s kontejnery na plast, papír a sklo v lokalitě U Vážné studny v židovské čtvrti bylo přesunuto do takzvaných masných krámů. Umístěny jsou v první garáži vlevo za zavřenými, nikoliv však zamčenými šedými dveřmi. Opatření se zavedlo z důvodu opakovaného vzniku černých skládek u kontejnerů. Podle starosty se o řešení tohoto místa město bavilo delší dobu, ale posledním impulsem byla prohlídka židovské čtvrti s izraelským velvyslancem. „Bylo mně hanba, to říkám otevřeně,“ komentoval nepořádek okolo kontejnerů starosta. O přemístění kontejnerů byli informování občané, kteří v lokalitě bydlí. Město se chce zaměřit i na další problémová a exponovaná místa.

Dvořáčkův mlýn pro skauty

Pokročila také domluva se skauty na tom, že budou využívat pro své potřeby prostory ve Dvořáčkově mlýně v Červené zahradě. „Předpokládáme, že smlouvy budou uzavřeny někdy ve druhé polovině září, od října by tam mohli působit,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek.

Odhad ceny na knihovnu

Již na předchozím zasedání schválila městská rada dodatek ke smlouvě s projektantem, který zpracovává projektovou dokumentaci na budovu knihovny podle návrhu Zdeňka Fránka. Ta by měla vzniknout přestavbou objektu bývalého ZZN na ulici Kapitána Jaroše, dnes prodejny Mountfieldu a nábytku Idyla. Součástí vypracování projektu bude i odhad ceny, který podle dřívějších vyjádření starosty Dohnálka výrazně ovlivní další postup. Odhad ceny bude součástí až poslední fáze zpracování projektové dokumentace, kde je termín do 28. února roku 2020.

Omezení odběru pitné vody

Boskovický odbor životního prostředí na návrh Vodárenské akciové společnosti dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Rozseč nad Kunštátem a Velká Roudka. Zakázáno je od 1. srpna do 31. října používat pitnou vodu z vodovodu zejména k zalévání zeleně, mytí automobilů a napouštění bazénů. Vodu z vodovodu lze užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.

další zpravodajství