Radek Pernica: Nezůstávejme u dílčích oprav letního kina

Byla dokončena oprava hlediště boskovického letního kina. Při návštěvě areálu je patrné, že zdařile opravená část kina značně kontrastuje s tím, co v areálu zůstalo v původním stavu. Nad současným stavem letního kina se v komentáři pro Ohlasy zamýšlí Radek Pernica, bývalý šéf boskovického kina a současný vedoucí brněnského univerzitního kina Scala.

Opravené hlediště letního kina
Opravené hlediště letního kinafoto: Tomáš Trumpeš

Obsluhoval jsem letní kino v Boskovicích dlouhá léta a jsem si velmi dobře vědom jeho stavu. To, co se s ním nyní stalo, je absolutně správné; opravilo se sezení v celém auditoriu, a to je samozřejmě dobře. Doufejme, že i celý svah byl stabilizován a současná stavební úprava má ambici fungovat minimálně dvacet let. Zajímavě byl vyřešen záliv pro tanečníky, stejně tak byl vhodně lokalizován a vytvořen plac pro zvukaře, který je pro koncerty nutně potřeba. Šéf kina Tomáš Marvan popsal vedení technologických sítí, jejich možností a případných rezerv, zdá se to dobře promyšlené. Celkově na mě hmota stupňů a lavic působí věrohodně a opravu velmi oceňuji.

Tato oprava je však dílčí. Chápu, že finance jsou omezené a prostě se udělá to, na co jsou dotace, pomůže kraj a nutný doplatek z městského rozpočtu. Rozumím tomu.

Jsou tu však i otázky, které vám nutně při návštěvě rekonstruovaného areálu vejdou na mysl. A není jich málo. Jak jsem psal výše, zvolenému postupu vlastně rozumím, ale když uvažuji jako reálný uživatel, kladu si otázku, proč se to neudělalo celé, komplexně. Vedení města jistě odpoví, že na to nejsou peníze, ale to nejsou na žádnou akci. Myslím, že podstatné je dotáhnout věc do konce. A to se v případě letního kina nestalo, přestože šance tu byla. Deklarovány jsou další etapy, snad se naplní. Já si však myslím, že město formátu Boskovic mělo být schopné zvládnout vše v jedné etapě.

Abych přešel k jádru věci. V prvé řadě vidím jako velmi podceněné hygienické zázemí. Jistě, usadíme dva tisíce lidí, ale k čemu nám to je, když na dámských toaletách ponecháme dvě kabiny? To je prohra. Stejně tak neutěšená je situace na pánských toaletách. V další řadě je tu zázemí pro umělce. To je ta podivná buňka pod plátnem, z dnešního pohledu absolutně nedostačující. Ano, může to nějak suplovat zámecký skleník, ale nechtělo to udělat naráz, opravit to všechno?

Jsou tu i další otázky, které jsou běžnému návštěvníkovi spíše skryty. Technologické vybavení kabiny, pokrytí filmového areálu odpovídajícím zvukem, odkanalizování a podobně. Problémů je hodně. Dále je k řešení umístění pokladny, vrchních přístřešků, oplocení, vybudování odpovídajícího stálého občerstvení v gesci KZMB, a tak dále.

Tématem k diskusi je podle mě i uzavření opraveného areálu a nastavení nějakého systému přístupnosti, jako mají například parky. Nezapomínejme, že letní kino bylo i častým místem vandalských skutků. Jsem si vědom, že letní kino bylo vždy i ostrůvkem pozitivního, mladého myšlení, i když se to může zdát mnohým jako pouhé „povalování v letňáku“. Proto bych areál neuzavíral úplně, ale hledal bych přístupnou variantu pro co nejširší počet lidí. Nicméně chránil bych ho. Málokdo si asi dokáže představit nekontrolovatelně přístupné koupaliště v Červené zahradě – a přitom jde o totéž. Cenný, funkční, opravený areál.

Nové a staré schody
Nové a staré schodyfoto: Tomáš Trumpeš

Mám obavu, že se opravilo jen to, co je nejvíce vidět. Ale jak jsem psal nahoře, díky za to. Když jdete po nových schodech a ony najednou skončí a posledních deset schodů je starých, rozpadlých a ošklivých, tak nevíte, jestli je to vlastně vtipné, nebo tragické.

Myslím si, že letní kino v posledních letech ožilo a nyní mu to sluší. Tím však práce nekončí a nyní je na odpovědných lidech, aby sliby o dalších etapách realizovali a nevzdali to s tím, že se cosi udělalo… Očekávám od vedení města jasné vyjádření, kdy budou práce pokračovat a co se přesně udělá.

Přeji KZMB hodně úspěchů při provozu, protože až se dílčí oprava rozkřikne, budou mít v areálu plno. Je totiž nejlepší široko daleko.

P. S.: O lezecké stěně ani slovo, škoda…

další názory a komentáře