Ze zastupitelstva: Nákup dalšího pozemku v Červené zahradě, situace v nemocnici a dvojnásobná cena polytechnického centra

Poměrně klidnou schůzi absolvovalo v úterý boskovické zastupitelstvo. Nejvzrušenější debata dle očekávání doprovodila projednávání nákupu pozemku dnešního autobazaru v Červené zahradě, jinak se schůze obešla bez připomínek a dotazů ze strany občanů a poměrně hladce byly schváleny i změny v rozpočtu. Důležité informace ohledně využití Dvořáčkova mlýna, situace v nemocnici nebo nákladů na vybudování Centra polytechnického vzdělávání zazněly na základě dotazů a připomínek zastupitelů.

Další pozemek v Červené zahradě

Nákup pozemku autobazaru Zdeňka Zemana doporučila zastupitelstvu na svém posledním zasedání městská rada. Cena byla dohodnuta na 5,5 milionu korun, což je více, než činily oba posudky, které si město nechalo vypracovat. Parcela má výměru 1 863 metrů čtverečních, argumentem pro nákup je strategický zájem města při budoucím řešení celého areálu Červená zahrada. Jedná se už o druhý pozemek, který v této lokalitě současné vedení města vykupuje; v loňském roce to byl takzvaný Dvořáčkům mlýn, za který město zaplatilo 14,5 milionu korun.

Především dohodnutá výše ceny se nelíbila opozičním zastupitelům, kteří nákup pozemku kritizovali. Kromě toho ale vyjádřili svou nespokojenost s tím, že radnice kupuje pozemky, aniž by existovala jasná představa o tom, k čemu budou sloužit. „Za celé dva roky jsem neobdržel jediné zdůvodnění dlouhodobých záměrů, můžu pochybovat o tom, jestli je to smysluplné. Zatím se vynakládají přemrštěné prostředky na něco, co není jasně a srozumitelně pojmenováno, co neumíte vysvětlit – lidem ani ostatním zastupitelům. Dvacet milionů korun se vynakládá na pozemky, o kterých jsme neslyšeli, co tam bude, co se tam bude dělat, a v tom spatřuji obrovský nedostatek,“ řekl směrem k vedení města opoziční zastupitel za Sportovce Radek Mazáč. Také další zastupitelé kladli podobné otázky a zpochybňovali, jestli je dobré kupovat pozemky ještě předtím, než vznikne urbanistická studie celého areálu.

Vedení města také připustilo, že nakoupené pozemky mohou mít ještě další účel, a to řešení dopravní situace v lokalitě a možnost napojení silnice z Pilského údolí. „Tento pozemek může být využit k tomu, aby se řešila propustnost areálu Červená zahrada. Připravuje se investiční akce ve spolupráci se Správou a údržbou silnic, a to ulice Dukelská a intravilán Podhradí. A víme, že napojení na silnici 150 je problémové. I tento pozemek může dopomoci tomu, aby dopravní situace tam byla řešena jiným způsobem, než je teď,“ uvedla starostka Hana Nedomová.

Vládnoucí koalice nakonec nákup pozemků hladce schválila, pro bylo 16 zastupitelů.

Pozemky westernu ne

Zastupitelstvo se naopak postavilo proti žádosti Westernového městečka, které chtělo od města získat pozemky. Jednalo se o dva pozemky orné půdy o výměře více než 3,5 tisíce metrů čtverečních a jeden lesní pozemek o výměře 12,5 tisíce metrů čtverečních. Opoziční zastupitel za Sportovce se pokusil přesvědčit zastupitele protinávrhem, aby město odprodalo Westernovému městečku alespoň ornou půdu. Zastupitelé ale dali přednost doporučení rady, která k prodeji zaujala negativní stanovisko, a pozemky v Doubravách se nebudou prodávat vůbec.

Rozpočtové opatření

Několik zásadnějších bodů přinesla ta část zastupitelstva, ve které se zastupitelé zabývají rozpočtem. Rozpočtové opatření přineslo mimo jiné zásadní navýšení příjmů, které město získává z hazardu – totiž o 3,5 milionu korun. Celkově se příjmy města oproti plánu zvedly o necelých šest milionů korun a radnice naplánovala v takřka shodné výši i výdaje. Rozpočet města tak zůstává schodkový.

Mezi nové naplánované výdaje patří dalších 350 tisíc na vybudování klimatizace ve skleníku, jejíž cena se tak vyšplhá celkem na 800 tisíc korun. Navýšení způsobilo to, že město musí zvolit technicky náročnější řešení klimatizace, neboť proti původní levnější variantě řešení vznesl námitku majitel sousedního Panského dvora.

V nemocnici se snížily výdaje v položce rekonstrukce elektro o 750 tisíc korun a byla naplánována rekonstrukce komínů, bojlerů a výměníku za 1,55 milionu korun. Akci je nutné provést na základě revizní zprávy a havarijního stavu.

Celkem 1 milion 600 tisíc korun přesunuli zastupitelé na rekonstrukci budovy Atosu na Masarykově náměstí. Dalších 450 tisíc poputuje na opravu zdí v areálu hřbitova. O 300 tisíc byl také navýšen výdaj na rekonstrukci smuteční síně, oprava by měla stát 1,8 milionu korun.

O 400 tisíc na celkem 1,1 milionu korun se oproti plánu navýšily výdaje města na poštovní služby. Došlo ke zvýšení ceny za listovní služby a také k navýšení počtu odeslaných dopisů.

Dotazy a připomínky zastupitelů

Na závěr zastupitelstva dostali zastupitelé jako obvykle příležitost vyslovit své dotazy a připomínky.

Zastupitel Jiří Pevný se otázal, jak plánuje město využít pozemky a budovu Dvořáčkova mlýna na Červené zahradě. Bývalý majitel mlýna by měl nemovitosti vyklidit do konce roku. „Spolupracujeme úzce s ředitelem Služeb, v průběhu října by mělo být svoláno jednání s panem Dvořáčkem. Ještě se musí dořešit movité věci, které nebyly předmětem převodu. Předpokládáme, že objekt by převzaly a provozovaly Služby. Bylo by dobré objekt provozovat dál, aby to městu něco přinášelo. Bude se muset posoudit stavebně-technický stav bytů a rozsah případných investic. Teď se rýsuje přijetí zákona o sociálním bydlení, takže možná by se to dalo využít k těmto účelům. Konkrétně zatím není zcela jasno,“ odpověděla vedoucí majetkového odboru Gabriela Šmerdová.

Rovněž Jiří Pevný se zeptal, jak to vypadá s vybudováním komunitního domu pro seniory na Havlíčkově ulici. Tento záměr oznámil v loňském roce Jihomoravský kraj. „Zpracovává se projektová dokumentace, počítá se s tím určitě v následujícím období,“ odpověděla místostarostka a krajská zastupitelka Jaromíra Vítková. Úředníci na kraji prý nebyli schopni odpovědět, jestli se s nějakou částkou v krajském rozpočtu na tuto stavbu bude počítat už na příští rok. Objekt by měl provozovat kraj, ale do bytů by se měli stěhovat místní občané.

Dominik Božek na dotaz zastupitele za KSČM Josefa Opatřila odpověděl, že rodina Mensdorff-Pouilly má zájem na otevření spodního zámeckého parku pro veřejnost. V současné době probíhají jednání s městem, která se týkají celého hradního kopce.

Bývalý starosta a opoziční zastupitel za ODS Jaroslav Dohnálek se zeptal jednatele nemocnice Miloše Janečka, jestli je pravda, že výkonnost nemocnice klesá, zatímco náklady spíše rostou, a jak to vypadá s personální situací. „Za první půlrok dochází k určité diskrepanci,“ připustil Miloš Janeček v odpovědi k ekonomické části dotazu. Vedení nemocnice na situaci reaguje. „Co se týká personální, všichni víme, že problematika je celostátní. To není výmluva, ale konstatování faktu. Nedostatek sester se projevil zejména na interním oddělení, řešili jsme to tím, že bylo přibráno více zaměstnanců nižšího zdravotnického personálu, aby sestry nebyly přetěžovány. Co se týče získávání lékařů, děláme, co se udělat dá. Jsou rozjednaná jednání, u kterých věřím, že budou dotažena pozitivně,“ uvedl Miloš Janeček. Jaroslav Dohnálek dále uvedl, že pochybuje o tom, jestli je nutné nechávat si zpracovat výhled a strategii nemocnice za 520 tisíc korun a jestli by tyto peníze spíše nepomohly zdravotnickému personálu. Jednatel Miloš Janeček kontroval tím, že platy lékařů za jeho vedení narostly. A koncepci podle něj nemocnice potřebuje.

Zastupitel Jiří Pevný se také přimluvil za lepší úpravu ulice 17. listopadu. Další jeho dotaz směřoval k ulici Bílkově a zahájení územního řízení na stavbu Centra polytechnického vzdělávání. Zastupitele zajímalo, jaký je rozpočet stavby a jestli bude moci být využívána i veřejností, nebo jen školou. A také zda bude součástí stavby i venkovní amfiteátr. Podle starostky Hany Nedomové se v současné době zpracovává studie proveditelnosti. Ta řeší využití objektu. Amfiteátr součástí projektu je. Pokud by byl areál pro veřejnost uzavřený, bylo by to pouze na dobu tří let, záležet bude na podmínkách dotace. „Projektová dokumentace by měla být dokončena do konce letošního roku. Ve fázi projektu pro územní rozhodnutí se můžeme bavit pouze o propočtu. Rozpočet bude zpracován až na základě dokumentace pro provedení stavby. Zatím máme k dispozici jen hrubá čísla od projektantů, hodně záleží na vybavení. Hrubý rozpočet čistě na stavařinu je okolo 30 milionů korun,“ uvedl vedoucí odboru investic Petr Zouhar s tím, že do této částky nespadá vytvoření biotopu ani amfiteátr, terénní úpravy a parkování, ale jde čistě o náklady na stavbu objektu. Vybavení by pak mohlo stát dalších 13 milionů korun a celková investice do centra by tak podle doplnění starostky Hany Nedomové mohla činit podle nástřelu uznatelných a neuznatelných nákladů klidně 65 milionů. Původní projednávaná cena při schvalování záměru byla přitom 35 milionů komplet za vše. Projekt má být takřka v plné výši financován z dotací.

další zpravodajství