Centrum polytechnické výchovy na Slovákově dostává jasnější podobu

Boskovická radnice nechala vypracovat architektonickou studii na budovu a okolí Centra polytechnického vzdělávání. To by v případě získání dotace mělo vzniknout v jámě po zrušené stavbě sportovní haly na rohu ulic Bílkovy a Slovákovy. Centrum by bylo součástí areálu základní školy, náklady na jeho vybudování se zatím pouze odhadují na desítky milionů korun. Studie je prvním krokem ke zpracování žádosti o dotaci, kterou by mělo ministerstvo pro místní rozvoj vypsat někdy v letních měsících.

Variantu zbudovat místo sportovní haly právě Centrum polytechnického vzdělávání schválilo boskovické zastupitelstvo. Vše ale záleží na získání dotace. Její podmínky do značné míry ovlivní i provoz centra a okolního parčíku. Podle zadání dotace bude zpracován projekt, podmínky dotace tedy určí i detailní zařízení centra. Několikaletá ochranná lhůta se může vztahovat i na využití prostor veřejností. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu by mohla pokrýt až 90 procent nákladů. Jedná se o takzvané evropské peníze. „Konkrétní výzva na centra polytechnického vzdělávání by měla být vyhlášena v období červen–srpen. Teprve potom můžeme studii detailně rozpracovávat podle požadavků, které budou ministerstvem stanoveny. Nyní jsme splnili první krok,“ vyjádřila se boskovická starostka Hana Nedomová. Dotace se budou vypisovat pravděpodobně v několika kolech, takže Boskovice uvidí, zda uspějí už v prvním kole.

Studii pro radnici na základě výběrového řízení vypracovalo brněnské architektonické studio Dimense. „Navržený objekt je navázán komunikační halou s odděleným hygienickým zázemím pro ženy a muže. Z haly je střední chodbou přístupná kancelář lektorů, tedy kabinet se dvěma pracovními stoly a vlastním hygienickým zázemím, cvičná kuchyně s kapacitou 24 posluchačů, víceúčelová dílna s kapacitou 25 posluchačů, dílna drobných řemesel s kapacitou 24 posluchačů, a učebna přírodních věd s kapacitou až 30 posluchačů. Dílny a specializované učebny mají z chodby přístupné své příruční sklady. Přístup posluchačů je zajištěn samostatným vstupem,“ popisují objekt zástupci města. Pro venkovní vzdělávací aktivity má sloužit terasovitě uspořádané venkovní auditorium s kapacitou až 150 posluchačů s krytým pódiem, vybavené technikou pro venkovní přednášky, projekce a představení. Pro venkovní vzdělávací aktivity slouží rovněž kryté posezení pro menší skupiny do 30 posluchačů, navržené v jihozápadní části objektu. Na kryté posezení či chcete-li přírodní učebnu navazuje venkovní posezení u zvýšeného ohniště s venkovním grilem.

Centrum polytechnického vzdělávání by provozovala boskovická základní škola, zaměření na technické a řemeslné vzdělávání by navazovalo na technické aktivity v oblasti mateřské školy a středních škol, Boskovice by se tak mohly stát jakýmsi centrem technického vzdělávání, k čemuž směřují i další školní aktivity a spolupráce žáků s místními firmami a podnikateli. Na zpracování studie se proto již podíleli i zástupci základní školy. „Došlo k úpravám, které vedou k tomu, aby prostory dispozičně lépe sloužily žákům školy,“ popsala starostka Hana Nedomová.

Řešeno je i oplocení celého areálu. Součástí venkovních prostor je i biotop s jezírkem. Pokud by areál mohl být otevřen v odpoledních hodinách, mohly by maminky s kočárky využívat i hřiště s herními prvky pro děti. Na ulici Bílkova se počítá s vybudováních šestnácti parkovacích míst, doplněných rovněž o výsadbu několika stromů. „Na prostory navazuje také hřiště, které má už dnes svou provozní dobu a správce je odemyká a zamyká, neměl by být problém to provázat,“ doplnila boskovická starostka, podle které objekt dobře zapadne do celé lokality a v budoucnu by mohl dobře sloužit nejen žákům, ale i obyvatelům sídliště. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchou, nízkou stavbu, nepředpokládají se ani žádné zvláštní nároky a tudíž případné komplikace související s kvalitou podloží.

další zpravodajství