Radek Pernica: Máme jen letní kino

Tento nadpis je samozřejmě nadsázkou, ale podívejme se na to optikou města, které má dostatek odvahy nazývat samo sebe kulturním, byť se mně zdá toto označení značně problematické. Mezi kulturu jistě nepočítáme jen koncerty, festivaly, ale například i kulturu urbanismu – a zde Boskovice značně selhávají. Mohli bychom termín „kulturní město“ analyzovat dále, ale to není předmětem tohoto sloupku.

Vraťme se však k letnímu kinu. Tento prostor je zcela zásadní pro srocování lidí, a tím pádem pro tvorbu města jako takového, města, kde se lidé hojně setkávají, komunikují, sdílejí (nikoli na webu, ale skutečně). Nemyslím si totiž, že město tvoří chodníky, silnice a domy, ale především komunikující lidé. A právě pro tyto účely nám zbylo jen letní kino. Náměstí je parkovací zónou, koupaliště po své rekonstrukci tento potenciál jaksi neuchopilo, opravený zimní stadion jaksi netáhne (samozřejmě mimo sport), sportovní hala je v nedohlednu. Na sokolovnu se stydíte kohokoli vzít. Dobře, máme Panoramu a zámecký skleník, ale tam myslím není dostačující kapacita. Co nám zbývá, je pouze letní kino.

Jedna z vět, kterou též Boskováci rádi používají, když vezmou prázdninové návštěvy do letního kina, je, že máme největší plátno ve Střední Evropě a jsme na to pyšní. Ale podívejme se ve skutečnosti, kam jsme stav letního kina dovedli. Nemáme promítací plátno, ale máme křivou zeď. Zveme tisíce lidí do areálu, aniž bychom demontovali modré obklady, které jsou z azbestu. Nepodařilo se nám zajistit kvalitní občerstvení, které k velkým akcím prostě patří. O zázemí pro umělce vůbec nemluvím. Technologicky je areál kina na pokraji smrti. Sedět se tam nedá. Třetina posezení zmizela úplně. Dámské toalety v počtu dva kusy? A pohled na zadní stranu konstrukce je přímo odstrašující a nemá v parku vůbec co dělat. Kdyby kolegové z KZMB nerealizovali alespoň základní (rozuměj záchranné) hygienické, bezpečnostní a  technologické akce, tak je dnes letní kino zavřené.

Ano, tak daleko jsme to za ty desítky let dotáhli. A přitom máme jen letní kino.

Nyní se blýská na lepší časy a letní kino se bude rekonstruovat. To je nesmírně potěšující zpráva a chvála tomu, kdo jí vdechl život. Nyní však půjde o to, vdechnout život celkové rekonstrukci skomírajícího areálu, a to nebude vůbec jednoduché. Ale doufejme, že se to podaří. Nezapomínejme však, že poslední rekonstrukci druhého kina v Boskovicích jsme dodělávali deset let, než jsme vše dotáhli. Poučme se z toho a nedovolme, aby bylo letní kino dalším paskvilem v řadě. A po rekonstrukci přijde třetí vdech, ten bude znamenat život v opraveném areálu. Nevím, jestli je připravena nějaká koncepce využitelnosti. V posledních letech se ukazuje, že velké akce mají v letním kině místo. Po opravě kina budou mít Boskovice areál, jaký hned tak někdo nemá, pevně věřím, že někdo uvažuje i tímto směrem a marketing opraveného areálu bude minimálně stejně velký jako areál sám.

Pokládám si například otázky: Co bude s promítací plochou? Bude osazena vůbec promítací technologie (která se dnes dá již pořídit poměrně levně z výběhů multiplexů)? Bude se řešit filmový prostorový zvuk? Co bude obnášet rekonstrukce promítací kabiny, vznikne tam kvalitní režie pro areál? Bude letní kino po opravě technicky samostatné, bude mít svoje pódium, světelný park? Řekl někdo lidem, že zřejmě nejlepší bude letní kino zavřít pro veřejnost, stejně jako je zavřené koupaliště? Bude ho po rekonstrukci dále provozovat KZMB? Otázek je mnoho… Proto bych rád apeloval na odpovědné osoby, aby rekonstrukci nepodcenily, případně se nebály konzultovat u odborné veřejnosti, a nám všem přeji hodně štěstí.

Protože je možné, že ještě nějakou dobu budeme mít jen letní kino.

P. S. Jeden z podstatných kroků k celkovému oživení by přinesla lezecká stěna, nemyslíte? Po létech nevkusné zadní plochy by právem sloužila lidem. Jen je potřeba se nebát.

další názory a komentáře