Radnice musela odtajnit zápisy z jednání s majiteli pozemků v Červené zahradě

Červená zahrada byla spolu se sportovní halou v loňském roce pro boskovickou radnici priorita číslo jedna. S tím jsou spojená i vyjednávání a odkupy pozemků v Červené zahradě, o kterých toho do prosincového zastupitelstva s výjimkou koaličních zastupitelů nikdo moc nevěděl. Boskovická radnice se totiž bránila zveřejnění zápisů ze schůzek s majiteli pozemků. K odtajnění zápisů ji nakonec donutil až krajský úřad, který konstatoval, že radnice nesdělila zákonný důvod k nezveřejnění zápisů. Redakce Ohlasů si proto o zápisy zažádala a má je nyní k dispozici.

„Poskytnutím zápisů předem by byla znevýhodněna vyjednávací pozice města s majiteli pozemků zvažovaných pro výstavbu sportovní haly, kdy by mohlo dojít ke zhoršení vyjednávací pozice ze strany města,“ stojí v dopise zaslaném městem na krajský úřad. Opoziční zastupitel Jiří Pevný, který si o zápisy požádal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, se totiž proti nevydání zápisů ke krajskému úřadu odvolal. A kraj mu dal zapravdu. „Důvod pro neposkytnutí informace musí vždy vymezit zákon,“ píše se v odůvodnění. Znevýhodnění vyjednávací pozice města zákonným důvodem tedy není.

Na jaře minulého roku začalo vedení města vyjednávat s několika majiteli pozemků v Červené zahradě o odkupech jejich pozemků, konkrétně se jedná o Jiřího Dvořáčka, Jana Paroulka, Zdeňka Zemana a společnost MP Holding. Podle současné boskovické koalice se nyní městu naskytla jedinečná příležitost na odkup těchto pozemků, jaká se už nemusí v budoucnu opakovat. Jejich odkoupení považuje za strategicky důležité, aby se mohla Červená zahrada dále rozvíjet.

Pozemky Jiřího Dvořáčka

Jiří Dvořáček byl do loňského podzimu vlastníkem mlýnu a přilehlého kempu. S jako jediným se prozatím dohodlo vedení města na odkoupení a následně tento odkup schválili zastupitelé. Za jeho pozemky ovšem město zaplatilo o dvě třetiny více, než na kolik je ocenil znalec, shodou okolností Jiří Pevný. V zápisech lze najít alespoň částečný důvod, proč k tomuto navýšení došlo.

V dubnu ještě Jiří Dvořáček o prodej pozemků zájem neměl, za měsíc už s prodejem souhlasil. Město proto zadalo vypracovat znalecký posudek, který nemovitosti ocenil na zhruba 8,8 milionů korun. „Po diskusi a projednání jednotlivých položek znaleckého posudku se účastníci jednání shodli na možné ceně ve výši 13,5 milionu korun, která bude předložena k projednání radě města, a to po 23. 6. 2015,“ stojí v zápisu z 1. června.

Co konkrétně navýšilo cenu, už v zápisech není. Na zářijovém zastupitelstvu obhajoval vyšší cenu radní Milan Kolínský, který se schůzky 1. června také účastnil. „Pozemky bez staveb s příslušenstvím byly znaleckým posudkem oceněny administrativní cenou ve výši 1222 korun za metr čtvereční, což činí z necelých devíti milionů čtyři miliony a čtyři sta tisíc. Majitel nemovitosti ovšem přišel s výhradou, že nesouhlasí s administrativní cenou za pozemky. Věděl, že ceny pozemků v Boskovicích se pohybují ve výši dva až tři tisíce korun za metr čtvereční. Pokud vynásobíme výměru pozemků částkou 2500 korun za metr čtvereční, ponecháme administrativní cenu staveb s příslušenstvím, pak jsme již na částce třináct milionů a čtyři sta tisíc. Domnívám se tedy, že cena čtrnáct milionů korun je cenou přijatelnou,“ vysvětlil Milan Kolínský.

Mezi částkou 13,4 milionu, ke které došel Milan Kolínský, a následnou částkou 14 milionů je rozdíl více než půl milionu, což není vzhledem k jednáním s jinými vlastníky zanedbatelná částka. Vysvětlení navýšení se nachází v zápisu ze schůzky s Jiřím Dvořáčkem z 10. srpna. „Dnešní jednání bylo svoláno na žádost pana Dvořáčka. Pan Dvořáček nás seznámil s novou skutečností, a to, že si při předchozích jednáních neuvědomil svůj závazek, který se týká 5 ks chatek a hygienického zařízení. Závazek pro něho znamená vypořádání se se svým společníkem. Na základě uvedeného požaduje navýšení kupní ceny na částku 14 milionů korun. Obě zúčastněné strany si potvrdily, že je to částka konečná,“ stojí v zápisu. Starostka Boskovic Hana Nedomová navýšení obhajuje tím, že se snažili pouze domluvit. „V případě, že by chtěl pan Dvořáček cenu ještě vyšší, nevyhověli bychom mu,“ řekla starostka na prosincovém zastupitelstvu.

Pozemky Zdeňka Zemana

Začátkem dubna se vedení města setkalo také s majitelem autobazaru Zdeňkem Zemanem a hned na první schůzce mu předložilo cenu za pozemek, který vypočítal vedoucí stavebního úřadu Slavoj Horečka. Ten počítal za jeden metr zhruba 520 korun, tržní cena následně konzultovaná s realitní kanceláří Realspektrum činí v rozmezí 1000 až 1500 korun za metr. Při ceně 1500 korun za metr čtvereční by město utratilo za koupi pozemku 2,8 milionu.

Zdeněk Zeman si informace města vyslechl a sám si nechal zpracovat znalecký posudek, který ocenil pozemek jeho autobazaru na téměř 6 milionů korun, což vyjednávací tým nepřijal. „V případě jeho zájmu nás bude kontaktovat do konce srpna 2015,“ stojí v zápisu s tím, že Zdeněk Zeman zváží i možnost směny pozemku. Do konce srpna se ovšem radnici znovu neozval. Pod cenu 6 milionů nechce v žádném případě jít, jak potvrdil redakci Ohlasů v říjnu minulého roku.

Pozemky Jana Paroulka

Jan Paroulek, který vlastní bývalý hotel Velen a také parcelu mezi Velenem a odkoupeným mlýnem, chce za prodej od začátku jednání 3500 korun za jeden metr. „Zástupci města jej informovali o možnostech města s tím, že nabídka ze strany města může v současné době činit 2000 korun za metr čtvereční,“ píše se v zápisu ze schůzky z 3. června. Odkoupený Dvořáčkův pozemek přitom vychází na téměř 4000 korun za metr. I kdybychom akceptovali, že se na pozemku nachází nemovitost, vedení města bylo ochotno přistoupit, že za pozemky bez staveb zaplatí 2500 korun za metr, jak prohlásil na jednání zastupitelstva Milan Kolínský. V případě Jana Paroulka trvalo ovšem na ceně 2000 korun za metr čtvereční. „Pozemky pana Dvořáčka jsme viděli jako klíčové v rámci lokality Červená zahrada. Ne vždy se kupují pozemky za cenu, která je pro vás přijatelná,“ prohlásil Kolínský na prosincovém jednání zastupitelstva.

Jan Paroulek byl také ochoten jednat o směně, a tak vedení města přišlo na další schůzku s městskými pozemky, které by mohli směnit. Radnice představila celkem čtyři lokality. První z nich je pozemek v horní části Bílkovy ulice (nad křižovatkou se Slovákovou), kde je proluka mezi bytovými a rodinnými domy. Další lokalitou je pozemek za nemocnicí, kde měly stát původně bytové domy, dále dva pozemky na Rovné v blízkosti plánované výstavby rodinných domů. Posledním je poté část nezastavěného pozemku na Mánesově mezi Bodosem a Janáčkovou ulicí.

Rada města přijala v srpnu usnesení jednat o směně jen části pozemku Jana Paroulka. Ten s dělením ale nesouhlasil. Buď prodá celý pozemek, nebo nic. „Nebrání se tomu, pokud bude předložena projektová dokumentace, která by byla ze strany města v souladu s jeho záměry, zajistit prodej zhruba 5000 metrů čtverečních. Pokud jde o cenu, ta by v žádném případě nebyla nižší než 3500 korun za metr, ba naopak uvažuje o navýšení této ceny,“ stojí v zápisu ze zatím poslední schůzky 4. listopadu.

Pozemky společnosti MP Holding

Posledním subjektem, se kterým vedení města vyjednává o odkupu pozemků, je firma MP Holding, kterou na schůzkách s vyjednávacím týmem zastupoval šéf firmy a boskovický zastupitel Dominik Božek. Jednání s ním začala až v srpnu, nikoli na jaře jako s ostatními. MP Holding je vlastníkem malého pozemku kolem trafostanice, která leží mezi parcelou Jana Paroulka a v té době ještě mlýnem Jiřího Dvořáčka. Dominik Božek s prodejem neměl žádný problém. Několikrát veřejně prohlásil, že pozemek prodá za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Dalšími pozemky, které město chce od firmy MP Holding, jsou dva pozemky za řekou Bělou, kde je takzvaná skautská louka. Původně chtělo ještě jeden pozemek, aby mělo snazší průchod ke zmíněné louce, s tím ale nepochodilo. „Pan Božek je ochoten uvažovat o zřízení věcného břemene na průjezd,“ stojí v zápise. Dominik Božek na další schůzce potvrdil, že pozemek kolem trafostanice i dva pozemky pod skautskou loukou prodá za cenu stanovenou znaleckým posudkem, a tak město zadalo jeho zpracování.

Vyjednávací tým se s Dominikem Božkem sešel opět v druhé polovině října, kde představil výsledky znaleckého posudku. Zhruba stometrový pozemek kolem trafostanice ocenil znalec na 200 korun za jeden metr. „Dle znaleckého posudku je z důvodu ochranného pásma trafostanice pozemek nezastavitelný, na pozemku se nevyskytují žádné stavby a porosty. Cena stanovená znalcem je z citovaného důvodu překvapující a pro zástupce města není akceptovatelná,“ píše se v zápisu. Není se čemu divit, že to není pro město přijatelné. Město by totiž utratilo více než 20 tisíc korun za pozemek, se kterým by stejně kvůli ochrannému pásmu nemohlo nic dělat.

Ani s cenou za pozemek za Bělou nebyl vyjednávací tým spokojen. Za větší část louky o výměře 4601 metrů čtverečních by podle posudku utratilo město více než jeden milion korun. „Je třeba vyjasnit následující body, které mohou ovlivnit jednání o ceně pozemku, a to: pásmo 50 metrů od lesa pro umístění stavby dle územního plánu, zda se jedná o záplavové území ve vazbě pro umístění stavby a zatřetí zatížení pozemku ve prospěch vlastníka pozemku umístěného uprostřed skautské louky,“ píše se dál v zápisu. Zmíněná parcela uprostřed louky patří tělovýchovné jednotě Orel. S cenou druhého pozemku za Bělou už problém město nemá. Jeden metr ocenil znalec na 50 korun, celý pozemek by tak stál necelých 18 tisíc korun. K výhradám města Dominik Božek jen sdělil, že se řídí cenami stanovenými soudním znalcem a připomínky k tomu nechává na objednateli se soudním znalcem.


Kdy se budou konat další schůzky s Janem Paroulkem nebo Dominikem Božkem, v zápisech není. „Vzhledem ke skutečnosti, že zájmem vedení města je další rozvoj této lokality a její koncepční řešení, nelze další jednání v této věci do budoucna vyloučit,“ sdělila Gabriela Šmerdová, vedoucí odboru správy majetku na městském úřadě. Žádný termín schůzek ale zatím stanovený není.

další zpravodajství