Noví ředitelé mateřské a základní školy jsou Renáta Klimešová a Martin Staněk

Městská rada jmenovala na návrh výběrové komise novou ředitelku mateřské školy a nového ředitele základní školy. Stali se jimi Renáta Klimešová a Martin Staněk. Boskovické školy tak budou řídit lidé, kteří je dobře znají – oba totiž doteď působili na zástupcovských postech.

Renáta Klimešová, nová ředitelka boskovické mateřské školy, a Martin Staněk, nový ředitel boskovické základní školy
Renáta Klimešová, nová ředitelka boskovické mateřské školy, a Martin Staněk, nový ředitel boskovické základní školyfoto: Tomáš Trumpeš

Určitý rozdíl spočívá v tom, že zatímco dosavadní ředitelka Dagmar Burianová svůj post neobhajovala a Renáta Klimešová byla jedinou uchazečkou, nový ředitel Martin Staněk svého bývalého nadřízeného a dlouholetého ředitele Vladimíra Ochmanského v konkurzu porazil.

Renáta Klimešová učí na mateřské škole na Komenského ulici dvanáct let, z toho posledních pět let působí jako zástupkyně ředitelky právě na tomto pracovišti. Dagmar Burianové poděkovala za dosavadní spolupráci, která podle ní byla na vynikající úrovni a do řízení školy je díky tomu zasvěcena. „Na vedení školky se těším, baví mě práce se zaměstnanci a samozřejmě i práce s dětmi. Chtěla bych vytvářet podnětné prostředí nejen pro děti, ale i pro zaměstnance,“ uvedla Renáta Klimešová.

Martin Staněk nastoupil na základní školu na náměstí 9. května v roce 1991 a od roku 1997 zde vykonává funkci zástupce ředitele základní školy. „Nikdy jsem nepůsobil na jiné škole. Boskovická škola mi přirostla k srdci a i po těch letech mě práce naplňuje, věnoval jsem jí hodně času a energie, ale škola mi to vracela velmi pozitivně,“ vyjádřil se Martin Staněk. Pochvaluje si kolegy, se kterými ve škole spolupracuje, i žáky – práce s mladými lidmi pro něj byla hlavním motivem, proč se do konkurzu na ředitele přihlásil. „Děti vzděláváme a vychováváme, ale ony také působí na nás. Jeden den není stejný, není to stereotyp, připravují nám překvapení. Jestli chce člověk pracovat s dětmi, musí pracovat i na sobě – vzdělávat se, jít s dobou, s novými metodami. A chce nějakým způsobem růst i kariérně,“ popsal Martin Staněk svou úvahu, která ho přivedla k tomu, že se do výběrového řízení na ředitele celé školy přihlásil. „Určité zkušenosti mám a snad i hodně lidí za mnou stojí a podporovalo mě. Domnívám se, že škole můžu dát něco nového. Strašně bych chtěl,“ dodal nový ředitel.

Nová ředitelka mateřské školy Renáta Klimešová chce navazovat na to, co je na jednotlivých pracovištích zaběhnuté – kupříkladu na Komenského je to polytechnické vzdělávání, rozšířit by zde chtěla venkovní altán; Na Dolech chce zachovat fungování bazénu a zaměřit se na probíhající rekonstrukci; na Lidické rozšířit dopravní hřiště o semafory. Pokračovat chce také ve spolupráci s místním fotbalovým klubem na sportovní přípravě dětí. Jako důležité vidí vzdělávání zaměstnanců a na všech pracovištích zřídit digitální platformu podobnou jako je EDUpage na základní škole. „Je to vazba mezi školou a rodiči, kteří zde budou informováni o celkovém dění, o všech změnách všech tříd, které by si svou platformu spravovaly,“ popsala Renáta Klimešová.

Podle Martina Staňka je důležité si uvědomit, že boskovická základní škola bude ještě v příštím roce sloučená. Sám je celý svůj profesní život spjatý se Zelenou školou, ale chce dát hned od počátku všem najevo, že u něj mají všichni otevřené dveře. „Nemohu si dovolit upřednostňovat jednu budovu na úkor těch druhých,“ uvedl. Jako svůj první úkol vidí právě to, aby škola dobře fungovala jako celek bez ohledu na to, z jaké budovy pochází ředitel.

„Moje základní vize je ta, že musíme poskytovat kvalitní vzdělávání s ohledem na to, že musíme zachytávat nejnovější trendy, využívání technologií a všechny různé nové metody. A musí to samozřejmě probíhat v bezpečném a přátelském prostředí,“ vyjádřil se Martin Staněk s tím, že chce dávat velký důraz na mezilidské vztahy. Z materiálního hlediska vidí jako pozitivní vybavení učeben a technologické vybavení škol. Zapracovat je podle něj potřeba hlavně na stavu samotných školních prostor. O tom ale podle něj město jako zřizovatel ví a na řadě kroků už se začalo pracovat. „Tady vidím velký posun,“ dodal Martin Staněk.

K vlastnímu vzdělávání říká, že děti se samozřejmě mění a tomu se musí přizpůsobit i vzdělávací metody. S tím souvisí vzdělávání pedagogů. Součástí jeho vítězné koncepce je proto rozšíření vedení školy o dalšího zástupce ředitele, který bude mít tuto oblast na starosti.

Základní školu převezme Martin Staněk ve specifické situaci, kdy se připravuje na rozdělení na tři samostatné subjekty, zároveň ale není jisté, že ministerstvo školství rozdělení schválí a opravdu k němu dojde. „Musím na to být připraven,“ odpovídá Martin Staněk na otázku, jestli počítá i s variantou, že by mohl zůstat ředitelem velké, nerozdělené školy se třemi budovami. Škola podle něj nesmí stagnovat ani v případě, že zůstane sloučená, takže na řadě věcí je potřeba začít pracovat hned.

Místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) na nového ředitele navázal a dodal, že město má vůli investovat a dohánět dluh, který v minulosti vznikl. A také zdůraznil potřebu dobré komunikace mezi jednotlivými budovami škol – při debatách o rozdělení podle něj vyplynulo, že toto jsou v současné době na škole velké rezervy. Zlepšit je podle něj potřeba také připravenost školy na nejrůznější investiční dotační výzvy. „My určitě budeme silným a naslouchajícím partnerem pro nového pana ředitele i novou paní ředitelku a budeme se snažit o společný postup, aby se to dál posouvalo,“ vyjádřil se Lukáš Holík.

Podle starostky Jany Syrovátkové (Změna22) byla řada věcí v mateřském školství v Boskovicích dobře nastartována a teď je třeba je dotáhnout zase dál. V základním školství je před městem velký úkol související s plánovaným rozdělením, ale ohromné rezervy vidí starostka v investicích do budov. „Tam máme jako město velký dluh a budeme ho splácet,“ vyjádřila se starostka.

další zpravodajství