Z radnice: oprava silnice ke hřbitovu, změna restaurace Kaťák, zápis do MŠ, ocenění nemocnice a termín pouti

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po jednání městské rady v první polovině června na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Restaurace Kaťák v katolickém domě
Restaurace Kaťák v katolickém doměfoto: Tomáš Trumpeš

Ohlasy se na tiskové konferenci podrobněji vyptaly na dění v nemocnici – informace jsme zpracovali v samostatném textu. Stejně tak jsme samostatně publikovali shrnutí několika novinek týkajících se boskovické základní školy.

Nasvětlení přechodu na Sokolské

Přechod přes Sokolskou ulici přímo u sokolovny se dočká podobného nasvětlení, jako má přechod na náměstí 9. května u budovy úřadu. Město získalo příspěvek z dotačního programu Nadace ČEZ Oranžový přechod. Dotace činí 120 tisíc korun, celkové náklady jsou vyčísleny na 430 tisíc korun.

Oprava silnice ke hřbitovu

Silnice ke hřbitovu bude mít nový povrch – a to od křižovatky s ulicí Lipovou až po odbočku k vodojemu za hřbitovem. Oprava bude spočívat v odfrézování stávajícího povrchu, urovnání odfrézované plochy a zhotovením nového povrchu z asfaltobetonu. Navazující úsek ulice Svatopluka Čecha směrem do města opravován nebude, neboť se v něm nachází vodovod, který by měl být v budoucnosti vyměněn. Úplná uzavírka stavby bude nutná jen na dva dny, po zbytek prací bude průjezd umožněn. Práce proběhnou po 15. září, kdy skončí sezóna ve westernovém městečku.

Bývalá prodejna ve Vratíkově

O pronájem prodejny ve Vratíkově, kterou město před časem koupilo, dosud nikdo neprojevil zájem. O její využití ale požádal místní osadní výbor – chce sem přemístit knihovnu a vytvořit zde komunitní centrum. Z důvodu velkého počtu seniorů v obci je tento prostor ideální pro konání již zaběhlých akcí, jako jsou čaje o páté, oslava MDŽ nebo Dne matek. Výhodou je také to, že budova je dobře přístupná s téměř bezbariérovým vchodem. Ve spolupráci s provozovatelem prodejny na Bělské ulici v Boskovicích zde místní plánují zřídit venkovní automat na nápoje. Podle místostarosty Lukáše Holíka by tato akce nepředstavovala velké finanční náklady.

Veřejné osvětlení

Boskovice vypověděly smlouvu se společností AŽG Praha o provozování a údržbě veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace ve městě. Smlouva vyprší na konci roku, do té doby město vysoutěží nového dodavatele. Rozdíl bude v tom, že doteď byly součástí smlouvy i dodávky elektřiny. Tu si bude město nově zajišťovat samo, což bylo hlavním důvodem změny. „Je nutné znovu přesoutěžit dodavatele,“ vysvětlila starostka Jana Syrovátková s tím, že očekává poměrně velké úspory.

Změna Kaťáku

Restaurace Kaťák, která sídlí v budově katolického domu, kde je i kino, v dosavadní podobě končí. Nájemce už nechce pokračovat ve své činnosti. Do výběrového řízení o další provoz se přihlásili dva zájemci – zvítězila Eliška Trávníková, která podle vedení města deklarovala jiný model provozu. Nová restaurace by měla být spíše specializovanou pivnicí nabízející různé druhy piv, především z menších pivovarů. Podávat se zde nebude polední menu. „Záměr se nám líbil. Nabízí i bližší spolupráci s KZMB,“ popsala starostka. Na začátku chce nová nájemkyně zainvestovat do gastrozařízení a rekonstrukce prostor. Otvírat by se mělo nejpozději v polovině srpna.

Úpravy v sauně

V průběhu letní odstávky proběhne rekonstrukce sauny, kterou provozují městské Služby. Konkrétně je naplánovaná oprava omítek, nátěry a opravy nábytku a radiátorů, nová výmalba, pořízení nových lehátek, oprava lina, ošetření vlhkosti, nová čidla termostatu v potírně a také úpravy venkovního bazénu. Provozní dobu sauny plánují Služby ve stejném rozsahu jako letos – na začátku a konci sezony středa až pátek, v sezoně pak úterý až sobota.

Zápis do MŠ

Kromě zápisu do základní školy, o kterém jsme informovali v samostatném textu, proběhl i zápis do boskovické mateřské školy. Žádost o přijetí podalo 168 zákonných zástupců dětí, což je o 8 méně než loni. Z toho byly 4 žádosti o individuální předškolní vzdělávání. Kladné rozhodnutí obdrželo 145 zájemců. Vyhověno je dětem s trvalým pobytem v Boskovicích, započítávají se i tři děti z Ukrajiny, do data narození 31. prosince 2021. Nevyhověno bylo třinácti dětem z Boskovic, narozeným později, a deseti dětem z okolních obcí.

Skatepark – změna územního plánu

Městská rada odsouhlasila změny územního plánu nutné pro vybudování skateparku v Doubravách. Pokud změny potvrdí i zastupitelstvo, příprava skateparku se posune do další fáze. Podle Lukáše Holíka bude teď nejvíc záležet na tom, jak rychle město sežene dodavatele, který skatepark postaví. Město by bylo schopno se do stavby pustit ještě letos, ale specializovaných firem je jen několik a mají zakázky na dlouho dopředu.

Starostka Jana Syrovátková doplnila, že v lokalitě by mělo ve spolupráci s Jihomoravským krajem vzniknout ještě dopravní hřiště.

Zahrádka na Bělské

Kavárna v bývalé prodejně na Bělské má povolenou zahrádku. Čtyři stolky a dvanáct židlí budou umístěny na chodníku podél budovy.

Ocenění nemocnice

Město si nechá ocenit nemocnici. Vypracování znaleckého posudku tržní hodnoty společnosti Nemocnice Boskovice s.r.o. a nemovitostí v majetku města provede společnost PricewaterhouseCoopers za necelého půl milionu korun. „Abychom měli reálnou hodnotu nemocnice s kulatým razítkem,“ popsala boskovická starostka. Město podle ní oslovilo velkou pětku firem, jejichž výsledky prakticky není možné napadnout.

Revitalizace MŠ Na Dolech

Je naplánována první etapa revitalizace mateřské školy Na Dolech za 1,8 milionu korun. „Budeme opravovat elektroinstalaci a rekonstruovat oddělení Kapříků,“ popsala starostka Jana Syrovátková. Postupně budou následovat i další oddělení.

Hřiště na Bílkově

Za 2,7 milionu korun chce město kompletně opravit dětské hřiště na Bílkově ulici. Nyní podalo žádost o 2 miliony korun od Nadace ČEZ. Ke třem trampolínám přibude pryžový povrch. „Je to další posun, tím ale nekončíme – byl bych rád, aby se podobné hřiště udělalo i na druhé straně města,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík.

Snižování ztráty vody

V Boskovicích dochází k velkým ztrátám vody. Takzvané měrné okrsky patří k nejdelším a nejporuchovějším, Vodárenská akciová společnost je proto navrhla rozdělit na menší, za účelem snazšího a rychlejšího zjištění úniku vody. Na vodovodech bude vybudováno sedm nových měrných šachet za 4,5 milionu korun. Peníze budou čerpány z takzvané plusovosti města. „Problémy s nedostatkem vody a se suchem výhledově budou, takže i takto se snažíme o šetření,“ okomentovala investici starostka. Příští rok se plánuje oprava ulice Komenského, kde dochází k velkým ztrátám.

Dotace pro fotbal

Další mimořádnou dotaci dostanou boskovičtí fotbalisté – tentokrát 300 tisíc na práci s mládeží. „Jedná se o peníze především na dopravné, na tréninky i na zápasy,“ upřesnila starostka Jana Syrovátková.

Sleva pro psy z útulku

Zastupitelé se budou zabývat návrhem občanky, která v dopise žádá další zvýhodnění pro pejskaře, kteří se vezmou psa z útulku. Nyní jim město slevuje polovinu poplatku po dobu dvou let. „Dělali jsme si rešerši a vyšlo nám, že naše podpora je z okolních měst největší. Takže městská rada doporučila, abychom ponechali znění obecně závazné vyhlášky v současné podobě. V konečné fázi to musí rozhodnout zastupitelstvo,“ popsal tajemník David Škvařil.

Valchovka a tůně u Mladkova

Probíhá příprava projektové dokumentace na výstavbu tůní u Mladkova a rybníku Valchovka u Vratíkova. Město se ale rozhodlo vratíkovský projekt zatím odložit. „Ukázalo se, že Valchovka je náročná ekonomicky, spoluúčast by byla rámcově 12 milionů korun. Takže jsme se rozhodli, že dotáhneme projekční fázi, projekt bude připraven, ale od realizaci prozatímně ustoupíme. Tůně u Mladkova se doprojektovávají a tady bychom chtěli požádat o dotaci a potom je postavit,“ popsala starostka Jana Syrovátková. Na projekční část je připraveno rozpočtové opatření na částku 2,5 milionu korun. Stavba by mohla proběhnout příští rok v zimě.

Boskovická pouť

Termín boskovické pouti byl stanoven na 27. a 28. července. Jako tradičně bude umístěn lunapark na parkoviště u penzionu Zlatá růže a prodejní stánky na Masarykově náměstí. Vzhledem k uzavření celého parkoviště bude odkloněna doprava z části Bezručovy ulice.

další zpravodajství