Z radnice: studie na okolí Zelené školy, rekonstrukce kotelny, přípravná třída na ZŠ

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po jednání městské rady na konci května na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) a tajemník David Škvařil. Druhý místostarosta Radek Šamšula (Piráti) byl tentokrát omluven.

Prostor mezi Zelenou školou a základní uměleckou školou
Prostor mezi Zelenou školou a základní uměleckou školoufoto: Tomáš Trumpeš

Studie na okolí Zelené školy

Město si nechává zpracovat urbanistickou studii prostoru náměstí 9. května. Podle starostky Jany Syrovátkové se městu jedná především o prostor mezi takzvanou Zelenou školou a základní uměleckou školou. „Myslíme si, že tento prostor by měl více vyhovovat a odpovídat pohybu dětí, jejich sportování a potřebám. Urbanistická studie nám odpoví na tyto otázky,“ uvedla starostka. Studie by měla říct, jak scelit tento areál a také jak vyřešit vjezd do základní umělecké školy. Zásadní proměnou by měla projít samotná ulice mezi školami, kde už se podle starostky nepředpokládá nynější podoba klasické silnice s chodníky po stranách.

Nová podoba prostranství před školou by podle starostky mohla aspoň částečně řešit to, že Zelená škola dnes trpí nedostatkem prostoru pro pohyb a sportování dětí. Počítá se i s tím, že by u školy mohla vzniknout malá přístavba s gymnastickým sálem – ten by suploval druhou tělocvičnu. Z průzkumu trhu na urbanistickou studii vzešly čtyři nabídky a studii zpracuje boskovický Ateliér tah. Starostka Jana Syrovátková dodala, že studie by měla vznikat formou konzultací s městem.

Rekonstrukce kotelny Na Vyhlídce

Městská rada vypsala zadávací řízení na rekonstrukci kotelny Na Vyhlídce. Předpokládaná cena je 7,5 milionu korun a kotelna bude nadále fungovat na plyn, i když se uvažovalo o její přeměně na štěpku. „Cena plynu klesá, štěpka se nám z dlouhodobého hlediska nejeví jako správný model,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík. Kotelna podle něj rekonstrukci už nutně potřebuje, hotová by měla být do konce října. Město poskytne Službám půjčku 6 milionů korun, městská firma je pak bude městu postupně splácet. Rekonstrukce dalších kotelen budou podle Lukáše Holíka následovat, protože se projevilo, že když provoz kotelen probíhal formou pronájmu soukromé firmě, tak ta do nich příliš neinvestovala.

Kromě toho město poskytne Službám investiční dotaci půl milionu korun na dispečerské řízení zdrojů elektrické energie na kotelně K 411 na ulici Komenského.

Administrátor sportovní haly

Radnice vybrala takzvaného administrátora stavby, který bude pro město po formální stránce hlídat proces výběru správce stavby a posléze výběr dodavatele stavby nové sportovní haly. Nejvýhodnější nabídku podala brněnská společnost 4E consulting, a to 930 tisíc korun bez DPH. Správce stavby by město chtělo znát na konci prázdnin. „Do roka bych chtěla mít hotovo,“ odpověděla starostka na otázku, kdy by měl být vybrán dodavatel stavby.

Ze zadání haly zatím vypadla kuželna, pro kterou město chce hledat i další místa. S lezeckou stěnou se naopak počítá.

Zakázky v nemocnici

Městská rada schválila dvě veřejné zakázky v nemocnici. První by měla zajistit servis radiologických přístrojů za 1,2 miliony korun a druhá servis zařízení medicinálních plynů za 4 miliony korun.

Žádosti o dotace pro KZMB

Radní schválili také podání žádostí o dvě dotace pro Kulturní zařízení. Ta budou žádat Jihomoravský kraj o 70 tisíc na Park Show a o 700 tisíc na modernizaci velkého kinosálu.

Cyklostezka z Mladkova do Svitávky

Město musí získat souhlas Jihomoravského kraje se stavbou cyklostezky z Mladkova do Svitávky, protože kraj vlastní pozemek, který bude stavbou zasažen. Místostarosta Lukáš Holík označil celý projekt za velmi technicky komplikovaný. „Nějakou dobu to ještě potrvá,“ dodal.

Přípravná třída na základní škole

Na základní škole by měla i v následujícím roce fungovat přípravná třída pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky. Chodit do ní může nejméně 10 a nejvýše 15 dětí. Zájem projevilo 13 rodičů. Vzdělání v přípravné třídě probíhá 4 hodiny denně podle vzdělávacího programu Už se těším do školy.

Kamerový systém v Drnovicích

Za 400 korun na hodinu bude boskovická městská policie dohlížet na kamerový systém v Drnovicích. Obec Drnovice totiž obecní policii nemá, proto požádala Boskovice o uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění této činnosti, kterou ze zákona mohou vykonávat pouze policisté.

Omluva za trávníky

Na několika místech ve městě došlo kvůli chybné obsluze nového stroje na odstraňování plevele k poškození trávníků. Podle místostarosty Lukáše Holíka se stala lidská chyba, která vedení města i vedení firmy Recovera velice mrzí. Firma slíbila, že dojde k nápravě, aby se situace neopakovala, a také vyseje nové trávníky.

Virtuální realita na hradě

Novou turistickou atrakci pořídili na boskovickém hradě – návštěvníci si mohou půjčit pět brýlí pro virtuální realitu. V místech bývalého hradního paláce se návštěvníci budou moci díky brýlím podívat na to, jak se nádvoří měnilo a jak vypadalo v různých etapách vývoje hradu.

další zpravodajství