Z radnice: úsekové měření v ulicích, rozdělení dotací, další debata o ZŠ

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po jednání městské rady na konci ledna na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Na Sokolské ulici, jedné z těch, kde řidiči nejčastěji překračují povolenou rychlost, navrhuje policie zavést úsekové měření
Na Sokolské ulici, jedné z těch, kde řidiči nejčastěji překračují povolenou rychlost, navrhuje policie zavést úsekové měřenífoto: Tomáš Trumpeš

Odchod jednatele nemocnice

Na začátku tiskové konference starostka Jana Syrovátková poděkovala končícímu jednateli boskovické nemocnice Miloslavu Kavkovi, o jehož odchodu město informovalo už před jednáním rady. Podle starostky jednatel vyhodnotil jako svůj neúspěch hlavně shánění nových lékařů. Poděkovala mu za to, že prošel s nemocnicí složitým obdobím vyjednávání během lékařských protestů, dokončil započaté rekonstrukční práce a povedlo se mu vést nemocnici tak, aby ani při výpadcích způsobených právě investičními pracemi nespadla její výkonnost. „Tím pádem máme dostatek prostředků pro odměňování našich zaměstnanců,“ uvedla starostka. Jednatel vedení města přislíbil, že nemocnici povede, dokud se nenajde nový jednatel, a jemu pak vedení předá. Nyní město ladí postup pro výběr příštího jednatele.

Starostka dále uvedla, že se připravuje jednání se zaměstnanci, a dodala, že situace v nemocnici je složitá. „Po odchodu pana Štěpánského, který byl výraznou osobností, bylo pro pana Kavku trochu složité navázat. V nemocnici byli zvyklí na nějaký systém práce, jeho systém řízení byl jiný,“ uvedla starostka s tím, že i toto hrálo roli v odchodu jednatele.

Osvětlení na Hrádkově

Za více než 360 tisíc korun bude rozšířeno veřejné osvětlení na Hrádkově. „Je to podél silnice, očekáváme, že se tímto zvýší i bezpečnost,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík s tím, že obyvatelé Hrádkova dlouhodobě žádají vybudování chodníku, který se ale kvůli majetkovým poměrům vybudovat nedaří.

Rekonstrukce Hybešovy ulice

Město se připravuje na další fázi již započatých oprav Hybešovy ulice. Projekt kompletně řeší rekonstrukci silnice, chodníků a autobusové zastávky. Pro zvýšení bezpečnosti je v křižovatce ulic Křižíkova a Svatopluka Čecha navržen zpomalovací práh a přechod pro chodce. Součástí úprav bude rovněž rekonstrukce veřejného osvětlení. Celkové náklady činí 10,5 milionu korun.

Koncepce dopravy

Avizovanou koncepci dopravy pro město za necelé dva miliony zpracuje brněnská společnost DHV PRO. „Doprava by měla být řešena nejen z hlediska té automobilové, ale i cyklistické a pěší. Byla bych ráda, abychom se dotkli i parkování na ulicích a dalších provozních doporučení,“ vyjádřila se starostka s tím, že je ráda, že zvítězila společnost, která už má s Boskovicemi zkušenost – v roce 2010 zpracovávala pro město generel dopravy.

Úsekové měření

Komise pro dopravu na základě opakovaných stížností občanů neustále řeší podněty na porušování nejvyšší dovolené rychlosti. Město pořídilo v srpnu 2023 nový radar, se kterým bylo ve druhé polovině loňského roku provedeno 40 měření rychlosti a bylo zjištěno 263 přestupků překročení rychlosti, přičemž byla zjištěna i vozidla, která překročila v centru města rychlost o více než 40 kilometrů za hodinu.

Městská policie navrhla městské radě zavést na místech, kde řidiči nejčastěji překračují povolenou rychlost, úsekové měření. Pokládá to za nejefektivnější způsob, jak trvale zklidnit dopravu a přimět řidiče dodržovat nejvyšší dovolené rychlosti, a to nejen na jednom místě, ale v celé vybrané lokalitě. Konkrétně policie navrhuje umístit úsekové měření ve dvou lokalitách: na ulici Sokolská a dále na ulicích Dukelská, Sušilova a Lidická. Jedná se o úseky s větší nehodovostí, v blízkosti škol, přechodů a autobusových zastávek. V rozpočtu na letošní rok jsou na tuto investici vyhrazeny 4 miliony korun.

Místostarosta Lukáš Holík doplnil, že městu jde skutečně o bezpečnost a ne o vydělávání peněz na řidičích – v takovém případě by podle něj použilo aktuální radary a ne úsekové měření, které řidičům umožňuje zareagovat, zpomalit a vyhnout se pokutě. Podle starostky má tento model výchovný, ne represivní efekt.

Územní studie Červené zahrady

V návaznosti na architektonickou soutěž na generel Červené zahrady schválila městská rada smlouvu s vítězem, architektem Martinem Doleželem, na základě které rozpracuje svůj architektonický návrh generelu Červené zahrady do podoby územní studie.

Současně město připravuje první etapu rekonstrukce areálu, což by měla být stavba sportovní haly. O přípravě jsme informovali v samostatném textu.

Chodník na Slovákově

Chodník na Slovákově ulici měl být opraven už v polovině prosince, oprava vodovodu na tomto místě ale nakonec proběhla až během podzimu a nyní se ještě čeká na uložení kabelu nízkého napětí. To proběhne až na jaře a chodník tak bude opraven nejpozději do konce května.

Navýšení dotace pro festival Boskovice

32. ročník festivalu Boskovice 2024 se bude konat od 4. do 7. července. Od města letos pražský Unijazz, který festival pořádá, získá dotaci 300 tisíc korun, což je o 50 tisíc víc než v posledních letech. Místostarosta Lukáš Holík doplnil, že navýšena bude i podpora z Jihomoravského kraje a že náklady na podobné akce enormně stoupají.

Dotace pro fotbalisty

Rada připravila smlouvu o poskytnutí dotace pro fotbalisty na zajištění všestranné pohybové výchovy v boskovické mateřské škole – projekt nabíhal postupně a nyní již funguje na všech třech pracovištích. Dotaci musí schválit zastupitelstvo, rozpočet počítá s částkou 490 tisíc korun.

Boskovické běhy

Čtrnáctý ročník Boskovických běhů se uskuteční 1. května, město na podporu této akce počítá s částkou 200 tisíc korun.

Dobrovolní hasiči

Boskovičtí hasiči se budou ucházet o dotaci 100 tisíc korun z Jihomoravského kraje. Činnost jednotek dobrovolných hasičů je jinak hrazena především městem.

Rozdělení dotací

Na sportovní a volnočasové akce vyhradilo město pro letošek 800 tisíc korun. Nakonec se přihlásilo 13 uchazečů, kteří žádají celkem necelých 640 tisíc korun.

V dotačním programu Kultura je pro letošek alokováno 1,5 milionu korun. Do výběrového řízení bylo podáno celkem 30 žádostí, celkový požadavek všech činil asi o 25 tisíc korun víc. Hodnotící komise nakonec část žádostí pokrátila, takže 95 tisíc korun zbylo.

Vlajka pro Tibet

Zastupitelé budou rozhodovat také o tom, jestli se město připojí k akci Vlajka pro Tibet a vyvěsí 10. března na radnici tibetskou vlajku. V letošním roce se jedná o připomenutí 65. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

eGovernment Boskovice

Přes šest milionů korun z dotace získalo město na digitalizaci, jedná se o 85 procent způsobilých výdajů na projekt. Ten zahrnuje pořízení informačních systémů jako je hybridní pošta, zvýšení bezpečnosti webových klientů, licence SQL serveru, integrace portálu Moje odpadky, anonymní režim portálu občana, datový sklad, otevřená data a modernizaci hardwaru a softwaru včetně pětileté podpory provozu.

Debata k rozdělení ZŠ

Další debata k případnému rozdělení základní školy proběhne ve čtvrtek 15. února od 18.00 v sokolovně.

další zpravodajství